RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Üyelik | Tavsiye Et | Reklam | Bize Ulaşın    


Kuyumculuk Muhasebesi ve İşlemleri

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret
Ba Bs Formu
Basından Yazılar
Beyanname Düzenleme Rehberi
Dönem Sonu İşlemleri
E-Kitaplar
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Geçici Vergi
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Son Değişiklikler
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap Planı
Vergi Takvimi
Videolu Soru-Cevap
Yazarlarımız

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel 2013, 2013 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel Bilgileri

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel 2013, 2013 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel, Yeni Usulsüzlük Cezaları.

Usulsüzlük cezaları; Birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları VUK 352. maddesinde, Özel Usulsüzlük cezaları ise VUK 353. maddesinde düzenlenmiştir. Usulsüzlük cezalarına ait cetvel Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yılın sonunda ilan edilerek bir sonraki yılın başından itibaren uygulanmaya başlanmaktadır. 2013 yılına ait usulsüzlük cezaları cetveli ise aşağıda eklemiştir.

Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Asgari Geçim İndirimi 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Pratik Bilgiler 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yıllar itibariyle usulsüzlük cezaları aşağıda yer almaktadır. 

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Madde 352)

YILLAR

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Birinci Derece Usulsüzlükler

Sermaye Şirketleri 70,00 TL 75,00 TL 80,00 TL 89,00 TL 90,00 TL 90,00 TL 105,00 TL  
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 46,00 TL 49,00 TL 50,00 TL  56,00 TL 57,00 TL 57,00 TL 66,00  TL  
İkinci sınıf tüccarlar 23,00 TL 24,00 TL 25,00 TL 28,00 TL 28,00 TL 28,00 TL 33,00  TL  
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11,80 TL 12,70 TL 13,00 TL 14,00 TL 14,00 TL 14,00 TL 16,00  TL  
Kazancı basit usulde tespit edilenler 6,00   TL 6,40   TL 6,80   TL 7,60   TL 7,70   TL 7,70   TL 8,80    TL  
Gelir vergisinden muaf esnaf 2,90   TL 3,00   TL 3,20   TL 3,50   TL 3,50   TL 3,50    TL 4,00    TL  

İkinci Derece Usulsüzlükler 

Sermaye Şirketleri 40,00 TL 43,00 TL 46,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 58,00  TL  
Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 23,00 TL 24,00 TL 25,00 TL 28,00 TL 28,00 TL 28,00 TL 33,00    TL  
İkinci sınıf tüccarlar 11,80 TL 12,70 TL 13,00 TL 14,00 TL 14,00 TL 14,00 TL 16,00   TL  
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 6,00   TL 6,40   TL 6,80   TL 7,60    TL 7,70   TL 7,70   TL 8,80    TL  
Kazancı basit usulde tespit edilenler 2,90   TL 3,00   TL 3,20   TL 3,50   TL 3,50   TL 3,50   TL 4,00    TL  
Gelir vergisinden muaf esnaf 1,60   TL 1,70   TL 1,80   TL 2,00   TL 2,00   TL 2,00   TL 2,30    TL  

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK MADDE 353)

YILLAR

2011

2012

2013

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u. Her bir belge için 170,00 TL’den az olamaz. 180,00 TL  
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza (en fazla) 80.000,00 TL 88.000,00 TL  
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 170,00 TL 180,00 TL  
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza (en fazla) 8.000,00 TL 8.800,00 TL  
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 80.000,00 TL 88.000,00 TL  
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 170,00 TL 180,00 TL  
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 3.700,00 TL 4.000,00 TL  
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 200,00 TL 220,00 TL  
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 600,00 TL 660,00 TL  
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası (en fazla) 120.000,00 TL 120.000,00 TL  
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 800,00 TL 880,00 TL  
8- Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 600,00 TL 660,00 TL  

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)