www.MuhasebeTR.com
TÜRKİYE'NİN MUHASEBE SİTESİ

iletisim@muhasebetr.com

Sağlık raporlu işçi işten çıkarılabilir mi? / Lütfi Köksal
Sağlık raporlu işçi işten çıkarılabilir mi? / Lütfi Köksal (17.02.2012)
Yaklaşık 4 yıldır bizde çalışan bir işçimiz 6 aydan beri tedavi görüyor. En son verilen 3 aylık heyet raporu da bitti. Bunun çıkışını yapmak istiyoruz...
Yaklaşık 4 yıldır bizde çalışan bir işçimiz 6 aydan beri tedavi görüyor. En son verilen 3 aylık heyet raporu da bitti. Bunun çıkışını yapmak istiyoruz. Çıkış nedeni ne olmalı, bu şekilde yapacağımız çıkışta çalışanın ne gibi bir sosyal hakları olur? Konuyla ilgili bilgilendirirseniz seviniriz.

CEVAP: Kıymetli okurlar, işçi çalışma süresi içinde geçici veya sürekli olarak çalışamayacak durumda kalabilir. İşçi istirahatli kaldığı sürece, işverenden ücret isteyemez, işçinin ücretlerini SGK kendisine bildirilen ücretler üzerinden hastanede yatarak tedavi olduğunda yarısını, hastanede yatmadan evinde istirahat ederse 2/3’ünü öder. İşverenler ise uzun süreli istirahata ayrılmış olan işçileri işten çıkarmak istemektedirler. Ancak bu durum beli şartlara bağlanmıştır.

ŞARTLARI NELER?
İşçinin kasıtla, yani hastalık veya sakatlığa yol açan olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi haricinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı Kanun’un 17. maddesindeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğacaktır.
Kanunun 17. maddesinde iş sözleşmelerinin;

FESİH SÜRELERİ
- İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
- İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
- İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
- İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile arttırılabilir. Bu süreler uygulamada süreli fesihte bildirim süresi veya ihbar süresi olarak adlandırılmaktadır.
Örnek; 5 yıldır çalıştığı iş yerinde, yakalandığı hastalık sonucu sağlık kurulu raporu ile 6 ay süre istirahat verilen sigortalı, iş yerinden işverence sağlık sebepleri gösterilerek haklı fesihle işten çıkarılabilmesi için; sigortalın istirahattaki süresinin 8+6=14 haftax7=98 günlük sürenin geçmesi gerekir.

DOĞUMA AYRICALIK
Doğum yapan sigortalı kadının hak etmesi halinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alacağı sürenin bitiminde başlayacaktır. Buna göre kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan sonra çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Buna göre doğum ve gebelik sebebiyle istirahat raporu alan işçi kadının işten çıkarılması için hesaplanacak fesih süresi doğumdan sonraki süre sonunda başlayacaktır.

TAZMİNAT ÖDENİR
Örnek; 2 yıldan beri çalıştığı iş yerinde doğum sebebiyle işten, doğuma 5 hafta kala ayrılan ve doğum esnasında yaşanan bir komplikasyon sonucu sağlık kurulu raporu ile 6 ay süre istirahat verilen sigortalı kadın, iş yerinden işverence sağlık sebepleri gösterilerek haklı fesihle iş ten çıkarabilmesi için; sigortalı kadının istirahattaki süresinin (ihbar süresi, iş sözleşmesi 1.5 yıldan fazla 3 yıldan az olduğu için 6 haftadır) 6+6=12 hafta=84 günlük sürenin geçmesi gerekir.
Sayın Kaya, 4857 sayılı Kanunun ilgili maddesine göre, 56 gün ihbar ve 42 gün de bekleme süresi var. Yani tedavi gören çalışanınızın 98 gün sonra Kıdem Tazminatını verip, İhbar Tazminatı ödemeden, sağlık nedeniyle çıkışını yapabilirsiniz.


Kaynak: Türkiye Gazetesi