BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur'lu erkekler için normal emeklilik şartları / Ali Tezel | Muhasebe TR

Bağ-Kur'lu erkekler için normal emeklilik şartları / Ali Tezel

Esasen son yedi yıllık yani 2520 günlük prim ödemelerinde en çok Bağ-Kur'a (veya Tarım Bağ-Kur'a) prim ödemiş olanlar, Bağ-Kur'dan (veya Tarım Bağ-Kur'dan) emekli edilirler. Bağ-Kur'luların emeklilik şartları ise SSK'lılara göre farklılık arz eder ve boş (prim ödenmeden) geçen zamanları dikkate alınmaz.

Bugün sizlere erkekler için normal yani eski tabiriyle 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu'na tabi çalışanlar ile 2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu'na tabi çalışanlar için emeklilik şartlarını vereceğiz. Bağ-Kur'lu erkekler, en az 25 tam yıl ile normal emekli olabilecekleri gibi 5400 gün yani en az 15 tam yıl ile de yaşlılıktan kısmi emekli olabilirler. Dizimizin devamında kısmi emeklilik şartlarını da göreceksiniz.
Bağ-Kur'dan emekli olacak erkekler için normal emeklilik şartları:
Eski adıyla Bağ-Kur'lu yeni adıyla 4/B'li olarak emekli olacaklar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartlarıyla emekli edilirler.

A- 08.09.1999 gününden önce işe girmiş (sigortalı olmuş) olanların durumu

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 1479 Sayılı Kanun'un Geçici 10'uncu maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmediği fıkra);
- 01.10.1999 tarihi itibarıyla 23 yıldan fazla sigortalılık süresine (prim ödeme süresine) sahip olan erkek sigortalılar, eskiden olduğu gibi 9000 günü tamamladıkları takdirde "yaş"a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Bunlardan halen prim ödeyen pek kalmamıştır ama dilerlerse 25 tam yılı tamamlamış olmak şartıyla emekli olma hakları her zaman vardır.
Yukarıdaki şartı yerinde getiremeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabilirler. Emekli olabilmek için 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında bir de belli bir yaşı tamamlamaları gereklidir.

NOT: HESAPLAMALARI 1 HAZİRAN 2002 İTİBARIYLA YAPACAKSINIZ.Örnek hesaplamalar:

Kanunun yürürlük tarihi 01.06.2002

İşe Başlama tarihi -??.??.19??

Çalışma süresi ??.??.00??


25 yıl (kadınlar için 20) 30.11.24 (24 yıl, 11 ay, 30 gün= 25 yıl)

Çalışma süresi -??.??.??

25 yılı doldurmaya kalan süre ??.??.??

Örnek 1

20.04.1982 tarihinde Bağ-Kur'a prim ödemeye başlamış erkek esnafın 01.06.2002 tarihi itibarıyla prim ödeme süresi,

01.06.2002
- 20.04.1982
10.01.0020

20 yıl, 1 ay, 10 gündür. Buna göre 25 yıllık prim ödeme süresini tamamlamasına,

24.11.30-20.01.10= 4 yıl,10 ay, 20 gün kalmıştır.

Bunun tablodan karşılığı 3. sırada olan "3 yıl aydan fazla-5 yıl ve daha az" kısmıdır ve emekli olabileceği yaş 46'dır. Buna göre bu esnaf 25 yıllık prim ödeme şartıyla 46 yaşından önce emekli olamayacaktır.

Örnek 2

01.10.1964 doğumlu olan ve 01.10.1978 tarihinde SSK'lı olarak işe başlayan Bay X, SSK sigortalısı olarak 720 gün çalışmış ve daha sonra 1981'de 20 aylık askerlik için işinden ayrılmış ve askerlik dönüşünde köyünde kendi adına tapuya kayıtlı tarlasını ekip biçmeye başlamış ve köy muhtarının Bağ-Kur'a bildirmesi üzerine 01.01.1985'te Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmuştur. Bu köylümüzün emekli olacağı tarih;

01.06.2002 itibarıyla Bağ-Kur'a ödediği prim süresi,

01.06.2002
-01.01.1985
00.05.0017
17 yıl, 5 aydır.

Bu sigortalı daha önce de 720 gün SSK'ya prim ödemişti. Bunu da ilave ettiğimizde, toplamda 19 yıl, 5 ay prim ödemiştir. Eğer bu sigortalımız ifa etmiş olduğu askerlik hizmetini de (4447 Sayılı Kanun ile getirilmiş bir uygulama) borçlanıp Bağ-Kur'a ödediği takdirde toplam hizmeti 21 yıl, 1 ay olacaktır.

25 yılı tamamlamasına kalan süre,

25 yıl 30.11.24
-00.01.21
30.10.03
3 yıl, 11 aydır. Bu sigortalı tabloya göre, 46 yaşından (01.10.2010 gününden) sonra olmak üzere 25 yılı tamamlamak şartıyla Bağ-Kur'dan emekli olabilecektir.

B- 08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş (sigortalı olmuş) olan Bağ-Kur'lu erkekler

08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren Bağ-Kur'lu erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları gerekir.

Örnek:
1- 01.01.1973 doğumlu erkek, 01.01.2000 günü işyeri açmış ise 9000 gün sayısı ile 60 yaşında yani 01.01.2033 günü emekli olacaktır.
2- 1985 doğumlu erkek, 2005 yılında şirket ortağı olursa 9000 gün sayısı yani 25 yıllık prim ödeme süresi ile 60 yaşında (2045 yılında) emekli olacaktır.

C- 01.05.2008 gününden sonra işe girenlerin emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/B bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır ama emeklilik yaşları 65'tir. Ancak, emeklilik yaşlarının kademeli artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zaman göre belli edilir.
Buna göre; 9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,
1) 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,
2) 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,
3) 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,
4) 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 64,
5) 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihinden sonra tamamlayan erkek için 65
olarak uygulanır.

(Habertürk | 13.09.2010)

GÜNDEM