RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2016 | Asgari Geçim İndirimi 2016 | Reklam | Bize Ulaşın    


Sosyal Güvenlik Müşaviri Ahmet Ağar
Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler
(30.05.2016)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2016
Asgari Geçim İndirimi 2016
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler

  Yeni Hükümet ve Beklentiler

  Özel İstihdam Büroları Nasıl Çalışacak?

  Yıllık İzin Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

  Bireysel Emekliliği Promosyona Konu Edip Ayağa Düşürmeyin

  İş Hukukunda Yıllık İzin Süreleri

  İşyeri Devir ve Değişikliklerinde İşçinin Kıdem Tazminatı Ne Olur?

  E-Defterin Muhafazası Nasıl Olacaktır ?

  Emeklilik Planlamanızı Son Günlere Bırakmayın

  Yük Asansöründe Çalışanın Kafasının Kopmasına İhmal Mi Kusur Mu Neden Oldu?

  Asgari Ücret Dışında Zam Yapılır Mı?..

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)

  Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlarda KDV İstisnası

  Asgari İşçilik Tespit Komisyonu’nda Ne Değişti?


BASINDAN YAZILAR
Emekliler ve işsizler koruyucu aile olun / Ali Tezel » Muhasebe TR


Avrupa ülkelerinde koruyucu aile çok yaygın iken ülkemizde pek bilinmemektedir. SHÇEK yurtlarında kalan çocukları evlerinize alıp, aile sıcaklığı için çocukları yetiştirebileceğiniz gibi SHÇEK bu çocuklar için size para da ödeyecek

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen, bu çocukların devlet denetiminde yetiştirilmelerini sağlayan aile ya da kişilere ‘koruyucu aile’ denilmektedir. Türkiye’de halen koruyucu aile sayısı yaklaşık 500; SHÇEK’e kayıtlı korumaya alınabilecek çocuk sayısı ise 10 bin civarında. 02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bumümkün olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da önemkazanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti’nin dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 347. maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 22. ve 23.maddeleridir. Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.

YURTTAN İYİDİR

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devamettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler. Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmasıdır.

Bekâr, koruyucu aile olabiliyor

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup,
* Türkiye’de sürekli ikamet eden,
* En az ilkokul mezunu,
* 25-50 yaş aralığında bulunan,
* Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkes koruyucu aile olmak üzere SHÇEK İl Müdürlükleri’ne başvurulabilmektedir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.
Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir.
Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise, yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusu değerlendirilmektedir.


Uzmanların onayı gerekiyor

Üçüncü aşamada, verilen bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Çalışmacı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılmaktadır. Koruyucu aile başvurusu kabul edilenler hakkında çevre ve ekonomik koşulları, yaşları, kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkiler, çocuk yetiştirme konusunda tutum ve davranışları dikkate alınarak elde edilen bilgilerle sosyal inceleme raporu hazırlanıyor.

Koruyucu aileye verilebilecek çocuklar

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır. Haklarında korunma kararı alınmış çocukların koruyucu aileler yanına yerleştirilmeleri için ailelerinden muvafakat alınması zorunluluğu yoktur. Bir koruyucu aile 3 çocuk yetiştirme hakkına sahip.

Çocuğun giderleri SHÇEK tarafından aileye gönderilir

Verilen bakım ve harçlık parasından başka ayrıca:
* Koruyucu ailelere, baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödenir.
* Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar artırılır.
* Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödenir.
* Şubat ve ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat artırılarak ödenir.
* Koruyucu ailedeki özürlü çocuklar ile okula giden çocukların okul servis aracı ücreti ödenir. Servis bulunmaması halinde gidiş-gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.
* Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.
* Koruyucu aile yanındaki çocukların meslek edinme kurs bedelleri ile eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir.
* Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaştırma giderleri ödenir.

Habertürk | 30.06.2010

MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN