BASINDAN YAZILAR
O Para Çalışırken Alınamaz / Ahmet Kıvanç - MuhasebeTR

O Para Çalışırken Alınamaz / Ahmet Kıvanç

Çalışanların dinlenme hakkı, Anayasa’nın 50. maddesinde güvence altına alınmıştır. Çalışanlar kendileri istese bile yıllık izin hakkından feragat edemez. Yargıtay, işverenin çalışırken işçiye kullanmadığı iznin parasını ödemiş olmasının, işçi işten ayrıldığında izin parası ödeme yükümlülüğünden kurtaramayacağına hükmetti. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, Yargıtay’ın son kararı ışığında çalışanların yıllık izin haklarını yazdı

Anayasa’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. maddesinde, “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır” denilmektedir. Hafta tatili, bayram tatili ve ücretli yıllık izin hakları ve şartları ise kanunla düzenleniyor. Çalışanların izin hakkının korunabilmesi amacıyla işçi kendi isteğiyle bile bu hakkından feragat edemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/2365 Esas ve 2019/11395 Karar sayılı dosyada, işten çıkartılan işçi 11 yıllık kullanmadığı iznin parasını talep etti. İşveren, mahkemeye, söz konusu tarihlerde izin parası ödendiğine dair işçi tarafından imzalanmış belgeler sundu. Bunun üzerine yerel mahkeme kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmesi talebini reddetti.

İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında, yıllık izinlerin kullanıldığı konusunda ispat yükünün işverene ait olduğu, işverenin, yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlaması gerektiği belirtildi. İşverenin, işçiye yemin teklif edebileceği de kaydedildi.

ÇALIŞIRKEN ALINAMAZ

İş akdinin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretin, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenmesi gerektiği vurgulanan kararda, kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkının, iş akdinin feshinde izin alacağına dönüşeceği kaydedildi.

Yıllık izin hakkının Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin çalışırken, kullanmadığı iznin parasını alamayacağı belirtilen kararda, şöyle denildi:

“Çalışma sürerken, yıllık izin kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi, iş akdinin sona ermesinden sonra aynı dönem için yıllık izin ücretinin talep edilmesine engel değildir. Zira çalışma sürerken yıllık izin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz.”

Dava konusu uyuşmazlıkta da davacı işçinin yıllık izin ücreti talebine rağmen, bilirkişi raporunda izinler kullanılmış gibi işlem yapıldığı, işçinin kullanmadığı izinlerin parasını aldığı yönünde 11 yıl için ayrı ayrı düzenlenmiş ve işçi tarafından imzalanmış dilekçe sunulduğu belirtildi. Yargıtay kararında, bu konuda şu ifadeye yer verildi:

(Kaynak: Haber Türk | 21.02.2020)

GÜNDEM