BASINDAN YAZILAR
35 Binde Bin Kişi Kim Onlar Genç Maden İşçileri / Vedat İlki - MuhasebeTR

35 Binde Bin Kişi Kim Onlar Genç Maden İşçileri / Vedat İlki

İşsizlik rakamlarını düşürmek için teşvikler yürürlüğe girse de iç piyasa da üretim yapacak Fabrikalara yenilerinin açılmaması ve aynı zaman da yabancı uyrukluların ağır İPC olmasına karşın kaçak çalıştırılmaları istihdam da daralmalara neden oluyor.

Son 10 yılda İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar ile istihdam sürekli değil,geçici olmuştur.Fabrikaların açılması,yurt dışı ve yurt içi pazara çalışmasıyla hem sürekli hem de gelişen ekonomi ile istihdam artışı,ara işgücüne duyulan talep içinde yapısal önlemlerin hayata geçirilmesi,Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarının teşviki ,mezunlarının istihdamı,ancak üretim çarklarının dönmesi ile mümkün olacaktır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) bin maden işçisi alımı için başvuru sayısının 35 bin 770 olduğu bildirildi.

Yerel seç,m bereketi olarak düğmeye basılarak,yaklaşık 1000 kişi işe alınacaktır.

İşe alınacak kişiler madenciye ihtiyaç duyulan illerin İş Kur kayıtlı işsizler arasından noter kanalı ile seçilecektir.

Bu illerimizde bu işi başvuran işsizler şunu söylüyor,maden den başka çalışma sahamız yok.Kısaca sektör olarak madencilik,bir çoğununda aile fertleri aslında madenci.

Onlarda biliyor,yerin altında gün ışığı görmeden maden de çalışmanın zorluklarını ve tehlikelerini.

Son yıllarda madencilere İş Hukukunda,Sosyal Güvenlik Hukukunda,Maden yasasında,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan yeni düzelmelerle birlikte olumlu haklar verilmiştir.

İş Hukukunda Madencilere;

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857/ 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan(36 saat idi) her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

İş güvencesi kapsamına alınırken 6 aylık kıdem şartı yer altında çalışan işçilerde aranmaz.

Sosyal Güvenlik Hukukunda Madenciler;

1/10/2008 sonrası ilk defa Madenci olanlar ;

 

SİGORTALILIK SÜRESİNİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ
ÇALIŞMANIN TAHSİS TALEP TARİHİNDE EN AZ
Niteliği Sigortalılık
Süresi
Gün
Sayısı
Yaş Sigortalılık
Süresi
Gün Sayısı
2008/EKİM’den sonra  Sürekli
veya Münavebeli
    50 20 7200
                   

 

Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı Prim Ödeme Gün Sayısına Ekleme EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ GÜN SAYISI EMEKLİLİK YAŞINDAN İNDİRİLECEK SÜRE FİİLİ HİZMET TESBİTİNDE DİKKAT EDİLECEK SÜRELER
10) Yeraltı işleri  Maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar. 180 sınır yok 1800 GÜN Fiili hizmet süresi zammının tamamı UYGULANMIYOR

 

2 KAT ASGARİ ÜCRET

Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olmayacaktır.

FERDİ KAZA ZORUNLU

Ferdi kaza sigortası ile madencilere ayrıca ölüm,sakatlık hallerinde gelir,toplu ödeme alma imkanı sağlanmış.

SIĞINMA ODALARI VE KORUYUCU MALZEME

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda madenciler için yeni günümüze uygun düzenlemelere yönetmeliklere maddeler eklendi.

Madenciler için sığınma odaları,acil çıkış yerleri,KKD olmak üzere gözden geçirildi.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri vergiden muafiyet vardır.

Zor ve her zaman ölümle randevu verilen bu meslekte 35 Bin Kişi başvurması,şanslı 1000 Kişi diğer işçilere göre yukarıdaki şartlara sahip olacaktır,tabi buna şans denilirse.

(Alitezel | 05.03.2019)

GÜNDEM