BASINDAN YAZILAR
Kısmi Süreli Çalışmalar / Şenay Koçyiğit Özdoğan - MuhasebeTR

Kısmi Süreli Çalışmalar / Şenay Koçyiğit Özdoğan

■ B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Görüştüğüm bir firma yarı zamanlı eleman istiyor. Yalnızca sitenizden okuduğum kadarıyla bilgim var. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum; yarı zamanlı çalışma söz konusu olunca birden çok firma da çalışıp ay sonunda her halükarda tam zamanlı çalışma ücretine tekabül eden miktarı mı alacağım?

İş güvenliği uzmanı ayda en fazla 195 saat çalışma yapabilmektedir. Uzman süresinin tamamı için bir tek firma ile anlaşmış ise o firmada tam zamanlı çalışıyor demektir. Fakat çalıştığı firma veya firmalarda çalışma süresinin tamamını doldurmamış ise kısmi süreli iş sözleşmesi yapılmalıdır. Bir işçinin, 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi bir işyerinin çalışanı olabilmesi için orada illa ki tam süreli çalışmasına gerek yoktur. Bu konu 4857 Sayılı İş Kanunu madde 9'da şöyle belirtilmiştir: "Taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir."
Çalışma süreniz 195 saati geçmeyecek şekilde kısmi süreli olarak birçok işyerinde görev yapabilirsiniz. Ay sonunda kazanacağınız ücret anlaşma yaptığınız firmaların toplamı kadar olacaktır. Bu belki tam zamanlı çalışma süresi ücreti kadar belki de bundan daha az olabilir. Bu tamamen sizin işyerleri ile anlaşmanıza bağlı olacaktır.

(Aydınlık | 28.01.2019)

GÜNDEM