BASINDAN YAZILAR
80 Milyona Hizmet Veren SGK Personeli Mutsuz Mu? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

80 Milyona Hizmet Veren SGK Personeli Mutsuz Mu? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün 80 milyon vatandaşa hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının özlük ve maaş konularındaki beklentilerinden bahsedeceğim.

 Sosyal güvenlik merkezlerine ara ara uğradığımda yoğunlukların olduğuna çokça şahit olmuşumdur. 80 milyon vatandaşın doğumundan hatta doğum öncesi başlayan işlemlerinden kişinin ölümüne kadar devam ettiği, ölümü halinde ise geriye kalanlara dul, yetim aylığı ve GSS hizmetleri olarak devam eden hizmetlerin verilmesinden dolayı SGM müdürlüklerinde yoğunluklar olmaktadır.

 Sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde en tepeden en sona kadar büyük bir özveri ile çalışanların bu yoğunluğa rağmen bazı özlük ve maaş haklarında düzenlemeler yapılmasını beklemektedirler. SGK çalışanlarının çeşitli adla kurmuş oldukları derneklerle bu iletilerini üst kademedeki amirlerine duyurduklarına şahit oluyoruz. Ben de bu konuya duyarsız kalmayıp daha önce de birkaç kez kaleme aldığım bu dilek ve beklentileri gündemde tutmak adına bu yazıyı yazdım.

SGK ÇALIŞANLARINA DA UZMANLIK HAKKI VERİLMELİ

SGK çalışanlarının sosyal medyada “SGK PERSONELİ UZMANLIK İSTİYOR” başlığı ile çeşitli etkinlikler ve sosyal medya çalışmaları düzenlemektedirler. Öncelikle şunu belirtmem gerekli. Yaklaşık 3-3.5 milyon faal vergi mükellefine hizmet veren Maliye Bakanlığı çalışanlarına verilen uzmanlık hakkı 80 milyona artı olarak yurtdışında yaşayıp yurtdışı borçlanma yapmış ve yapacak olan gurbetçilerimiz ile 100 milyonu bulan bir kitleye 28 bin çalışanı ile hizmet veren SGK personeline de uzmanlık hakkı verilmedir ve en kısa sürede etkili ve yetkili kişilerin bu sorunu çözmeleri gerekmektedir diye düşünüyorum.

SGK il ve SGM müdürleri, müdür yardımcıları, şefler, denetmenler, icra memurları ve diğer personelinin uzmanlık talepleri ile diğer özlük haklarında istek ve beklentilerini de yazmadan geçemeyeceğim.

GENEL BEKLENTİLER VE DİLEKLER 

Merkez Müdürleri: Merkez müdürlerinin ek gösterge sorunu vardır. Örneklemek gerekirse; öğretmenin ek göstergesi 3000 iken, SGK merkez müdürlerinin 2200. Bu sorun çözüm bekleyenler arasındadır.

SGK Şefleri: Dünyada sadece bize özgün olan, ünvanı arttıkça alacağı ücreti düşen kesim olarak kurumun dinamosu, olmazsa olmazları, vatandaş ile kurum arasında denge sağlayıcı şeflerin başlıca çözüm bekleyen sorunları; şeflik mesleğinin itibar ve onuruna yakışan ücret yaklaşımı, alınan hakların iadesi, giden ikramiyelerin geri verilmesi.

SGK Denetmenleri: SGK denetmenlerinin kayıt dışı önlemede başarıları, SGK’nın uğradığı zararları çözme adına hileli boşanma tespitleri, sahte işyeri ve sahte sigortalı tespitleri karşısında denetimde tek çatı, özlük haklarında düzenleme, ikramiye hakları.

SGK Memurları: Özlük haklarını iyileştirici düzenlemeler, SGM müdürlüklerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi, fazla mesai, ikramiye gibi sorunların çözülmesi ve görevde yükselme sınavlarına kalıcı, adil çözümler.

SGK İCRA MEMURLARI: Adalet Bakanlığı benzeri düzenlemelere sahip olmak, özlük haklarında düzenlemeler. Sosyal güvenlik sisteminin işlemesi için önemli olan prim gelirlerinin tahsilâtında görevli olan icra memurlarının özlük hakları iyileştirilmiş bir uzmanlık kadrosunun verilmesi hem vatandaşa verilen hizmetlerin kalitesini artıracak hem de çalışan memnuniyeti vatandaş memnuniyetine dönüşecektir.

SOSYAL GÜVENLİK AİLESİ DERNEĞİ’NİN BEKLENTİLERİ

Facebook' taki grubuyla binlerce SGK çalışanını birleştiren, Twitter'da her hafta gündemdeki yerini alan, Instagram'da paylaşımlarıyla sesini takipçilerine duyuran, Youtube’da Edirne' den Kars'a Türkiye'nin birçok ilinden kurum personelinin seslendirdiği video klipleri yayımlayan, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı'nın dahi "benim ailem" ifadesini kullandığı Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği’nin de SGK çalışanları için istedikleri düzenlemeleri de belirtmeden geçemeyeceğim.

1-Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum İçi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan personelden karşılanması.

2-Daha önce kurum personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi.

3-Fazla mesainin personel sayısının %20 yılda en fazla 300 saat sınırının kaldırılması ve ödenecek fazla mesainin yapılandırma döneminde olduğu gibi 5 katı üzerinden ödenmesi.

4- Tüm ünvanların başına Sosyal Güvenlik ünvanının getirilmesi.

5- Sosyal Güvenlik şeflerinin ek ödeme ve ek göstergelerinin artırılması.

6- Personelin katılım payı muayene ücreti gibi sağlık giderlerinden muaf tutulması.

Umarım hem SOGÜAD ailesinin istekleri hem de yukarıda tüm kurum çalışanları için benim belirtmiş olduğum haklı istekler bir an önce yetkililerce çözüme kavuşturulur.

İLK DEFA SİGORTALI OLDUĞU TARİHTE RAHATSIZLIĞI OLANLAR MALULEN EMEKLİ OLAMIYOR

ZEHRA KAYA

Mustafa Bey eşim 1997 yılında  2 kez beyin ameliyatı ve 1999 yılında da burun ameliyatı oldu. İlk sigorta başlangıcı 1997 yılında. 2005 yılında da çiftçi Bağ-Kurlu oldu. SSK'ya 1300 gün prim ödemesi ve Bağ-Kur'a da 70 ay borcu var. Bağ-Kur prim borcunu öderse malulen emekli olabilirmiş. Askerlikten de muaftı. GATA askerlik yapmasına onay vermedi. Askerlikten muaf tutuldu. Bu arada heyet raporu oranı yüzde 65’tir. Malulen emekli olabilir mi?

Zehra Hanım öncelikle eşinize geçmiş olsun. Sorunuza gelince, malulen emekli olmak için; 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı raporu gerekiyor. Ayrıca ilk defa  sigortalı olunduğu tarihte rahatsız veya hasta olmamak da şart.  Şayet 1997’de, ilk defa sigortalı olduğu tarihte, rahatsızlığı veya hastalığı yoksa, prim borcunu ödemeniz, alacağınız rapor ve tıbbi eklerini inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu maluliyetine karar verirse eşiniz malulen emekli olabilir

(Milli Gazete | 16.01.2019)

GÜNDEM