EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-3 / Vedat İlki - MuhasebeTR

Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-3 / Vedat İlki

Bugün yazımızda dönemler halinde ve sigortalılık statüsüne göre ;

a.)Sürekli İş Göremezlik Geliri

b.)Malullük Aylığı

c.)Yaşlılık  Aylığı

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM SONRASI OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMALARI

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM SONRASI OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMALARI

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2-3 ve 4 alt bentleri

4/1-( c)

 

Sürekli İş

Gelir ödenmeye devam edilir.

Gelir ödenmeye devam edilir.

Gelir ödenmeye devam edilir.

 

Göremezlik Geliri

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malullük

Aylık Kesilir. Hakkında tüm

Aylık Kesilir. Hakkında tüm

Aylık Kesilir. Hakkında tüm

4/1-(a)

sigorta kolları uygulanır.

sigorta kolları uygulanır.

sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

Tercihlerine göre;

 

 

 

 

-İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

-İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı

 

 

Yaşlılık

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

sayılmazlar.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

Malullük

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

4/1-(b) bendi (1-2 ve 3) alt bent

 

 

Tercihlerine göre;

 

 

 

 

-İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

-İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Yaşlılık

 

 

 

   

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Malullük

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

Tercihlerine göre;

 

 

 

-   İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

-   İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Yaşlılık

 

 

 

 

 

 

Tercihlerine göre;

 

 

 

 

-   İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

Vazife Malullüğü 5510/47

 

-   İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

(5/c kapsamında olmayanlar)

Aylık Kesilir

 

Aylık Kesilir

 

 

IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

 

Uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

4/1-( c)

Vazife Malullüğü 5510/47

Aylık kesilmez.

Aylık kesilmez.

Aylık kesilmez.

 

(5/c kapsamında olan)

IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

Uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Malullük

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/1-( c)

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2016 tarihinden sonra

 

 

 

 

Tercihlerine göre;

 

 

 

 

-   İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

-   İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

Aylık Kesilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Yaşlılık

 

 

 

 

(Alitezel | 23.11.2018)

GÜNDEM