EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-2 / Vedat İlki - MuhasebeTR

Detay Tablolarda Sigortalının Çalışma Durumuna Göre Gelir/Aylık Kesintileri-2 / Vedat İlki

Bugün yazımızda dönemler halinde ve sigortalılık statüsüne göre ;

a.)Sürekli İş Göremezlik Geliri

b.)Malullük Aylığı

c.)Yaşlılık  Aylığı

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4-1(a)

Sürekli İş

Gelir ödenmeye devam

Gelir ödenmeye devam edilir.

Gelir ödenmeye devam

Gelir ödenmeye devam

 

Göremezlik Geliri

edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4-1(a)

 

 

Aylık kesilmez. 29/2/2016 tarihine kadar aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

1/3/2016 tarihinden itibaren sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Malullük

 

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

4-1(a)

 

Özel Sektör

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

 

Tercihe bağlı olarak;

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

-Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

 

-Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

 

 

 

 

 

Kamu Sektörü

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir. Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Yaşlılık

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

 

 

 

 

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b)(1-2 ve 3)alt bent

Sürekli İş Göremezlik

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta

 

Geliri

kolları uygulanır.

uygulanır.

sigorta kolları uygulanır.

kolları uygulanır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

 SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b)(1-2 ve 3)alt bent

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

 

 

 

 

Malullük

Aylık kesilir. Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

Aylık kesilir. Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

Aylık kesilir. Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b)(1-2 ve 3)alt bent

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar tercihine bağlı olarak;

 

 

 

 

 

-Aylıkları kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

 

-Aylıkları kesilmez ve aylıklarından SGDP kesilir.

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

 

 

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre; 1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

 

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

-Özel Sektör

 

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

 

 

 

 

 

-Kamu Sektörü

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir. Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

 

 

 

Yaşlılık

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

 SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b) (4) alt bent

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

Gelir ödenmeye devam edilir. Hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b) (4) alt bent

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

 

 

 

 

 

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

Aylık kesilir. Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

Aylık kesilir. Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Malullük

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

 SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

4/1-(b) (4) alt bent

 

 

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

 

 

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

 

 

-29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

 

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

Özel Sektör

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

 

-Kamu Sektörü

 

 

 

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

 

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir. Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

Yaşlılık

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

 

 

 

4-1 ( c )

 

 

Aylık Kesilmez. 29/2/2016 tarihine kadar aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

 

 

 

1/3/2016 tarihinden itibaren sigortalı sayılmaz ve prim alınmaz.

 

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Malullük

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

Özel Sektör

-29/2/2016 tarihine kadar aylık kesilmez ve aylıklardan SGDP kesilir.

 

 

4-1 ( c )

 

Tercihe bağlı olarak;

-1/3/2016 tarihinden sonra ise tercihlerine göre;

 

 

 

 

-Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

1/3/2016 tarihinden itibaren istekte bulunanların aylıkları kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

 

 

-Aylık kesilmez. Prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta primi ile SGDP kesilir.

-1/3/2016 tarihi itibariyle istekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

 

 

Kamu Sektörü

 

 

Aylık kesilir. Tüm sigorta kollarına tabi tutulur.

 

Yaşlılık

5335 sayılı Yasa gereği aylık kesilir.

 

Aylık kesilmez. Sigortalı sayılmaz.

 

 

 

Tüm Sigorta kollarına tabi tutulur.

 

 

 

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

 

 

Tercihlerine göre;

Tercihlerine göre;

 

4-1 ( c )

 

 

-   İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

-   İstekte bulunanların aylıkları talep tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.

 

 

Vazife Malullüğü 5510/47

 

-   İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

-   İstekte bulunmayanların aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar.

 

 

(5/c kapsamında olmayanlar)

Aylık kesilir. IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

 

 

Aylık kesilir. Uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

 

Aylık Bağlanan Kanun

Gelir/Aylık Türü

SİGORTALILIK BAŞLANGICI 2008/EKİM ÖNCESİ OLUP, 5510 SAYILI KANUNUNA GÖRE AYLIK BAĞLANANLARIN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞILAN STATÜSÜ

4/1-(a)

4/1-(b) (1-2 ve 3) alt bent

4/1-(b) (4) alt bent

4/1-( c)

 

Vazife Malullüğü 5510/47

 

 

 

 

4-1 ( c )

(5/c kapsamında olan)

Aylık kesilmez. IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

Aylık kesilmez. IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

Aylık kesilmez. IKMH istek halinde MYÖ sigortası da uygulanır.

Aylık kesilmez. Uzun vadeli sigorta kolları uygulanır.

           

(Ali Tezel | 22.11.2018)

GÜNDEM