BASINDAN YAZILAR
İşveren İhbar Tazminatı İster Mi? / Vedat ilki - MuhasebeTR

İşveren İhbar Tazminatı İster Mi? / Vedat ilki

İş ilişkilerinden bahsederken her zaman işçi değil,işveren de ihbar süresine göre işçiden tazminat isteme hakkına sahiptir.

Özellikle kurumsal işletmelerde belki de ençok tartışılan noktalardan bir tanesi de ihbar süresi önellerinin işverenin zamansız istifalarda yada işten ayrılmalarda işçilerden istenebileceği durumlarla karşı karşıya kalırız.

Kanun koyucu işvereni de bu noktada korumuştur.

Özellikle işletmelerde yada işyerlerinde kilit görevlerde çalışanların aklına esince ben işi bırakıyor gitmemesi için konulmuş olan bir emniyet ventili görevini görür ihbar süreleri.

Örnek:

Bir işletme de aniden muhasebe müdürünün işi bırakması işletmeyi mali açıdan zor durumda bırakacağı gibi,işletmelere idari ve mali anlamlarda cezalarla karşı karşıya kalabilir,bunun içinde yerine yeni bir muhasebe müdürü alınıncaya kadar ihbar süreleri doğrultusunda çalışması istenir,çalışmaması halinde en azından İş Kanununda belirtilen süreler tutarında bir ihbar öneli bedelini ödemesi gerekir.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11505 Karar No. 2018/4979 Tarihi: 12.03.2018

ÖZETİ:

Davacı işveren davalı işçinin istifa ettiği iddiasında bulunup, buna dayanak istifa dilekçesi sunmuştur. Dosyaya sunulan istifa dilekçesinde herhangi bir neden gösterilmemiş olup, aynı gün noter kanalı ile de istifa iradesi açıklanıp işverene bildirim yapıldığı görülmüştür. Her ne kadar davalı, savunmasında iş sözleşmesini haklı olarak fesh ettiğini ve istifa dilekçesinin baskı ile alındığını savunmuş ise de irade fesadına yönelik baskı iddiası usulünce kanıtlanamadığı gibi istifa dilekçesinde haklı bir neden de belirtilmemiştir. Öte yandan davalı işçinin eğitim düzeyi ve yaptığı iş dikkate alındığında istifanın sonuçlarını bilemeyeceği de söylenemez. Buna göre Mahkemece davalının soyut savunmasına itibar edilmeden istifaya değer verilerek ihbar tazminatına yönelik talebin kabul edilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle talebin reddi bozmayı gerektirmiştir.

(Alitezel | 26.10.2018)

GÜNDEM