BASINDAN YAZILAR
Önceden Düzenlenen Kağıtlara Yazılan İstifalar Geçersiz / Vedat İlki - MuhasebeTR

Önceden Düzenlenen Kağıtlara Yazılan İstifalar Geçersiz / Vedat İlki

İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüklerince,gelenek haline gelen önceden hazırlanan maktu evraklara alınan imzalarla yapılan istifa dilekçeleri geçersizdir.

İşçinin irade beyanını yansıtmadan zorlama yolu ile alındığı için Yargıtay(ilgili daireleri) bunlara göre yapılan işten çıkış ve tekrar işe giriş-çıkış istifaları gerçekçi bulmayarak gereğinin yerine getirilmesine hükmediyor.

Davacı hizmet akdinin davalı işveren tarafından sona erdirildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talep etmiş, davalı ise davacının istifa dilekçesi vererek işyerinden ayrıldığını savunmuştur.

Davacının ilk çalışma dönemine yönelik bu istifa dilekçesini sunduktan sonra 07.10.2007 tarihinde çıkışı verilmiş, ancak davacı bu çıkıştan 18 gün sonra 25.10.2007 tarihinde yine aynı işyerinde çalışmaya başlamıştır. İşçinin istifa dilekçesi verdikten kısa bir süre sonra tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Buna göre bu istifa dilekçesi geçersizdir.

Diğer yandan davacıya ait ikinci istifa dilekçesi matbu olup, boşluk doldurulması şeklinde düzenlemiştir. Bu nedenle bu ikinci istifa dilekçesine itibar edilmesi de hatalıdır. Bu açıklama ve tespitler karşısında Mahkemece davacının işyerinden istifa etmek suretiyle ayrılmadığının ve iş akdinin işveren tarafından feshedildiğinin kabulü ile ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Bu durumda yüksek yargı bu tip makul süreleri içermeyen istifaları,makbu evrakların doldurulmasıyla geçersiz olan istifa yazılarına itibar etmiyor,bunun işverenler tarafından ileride ödememek için kıdem ve ihbar tazminatları için hile olduğuna hüküm kuruyor.

ÖZET: İşçinin istifa edip kısa süre sonra aynı iş yerinde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Matbu olup boşlukları doldurulmuş istifa dilekçesi geçersizdir. Y.9HD E: 2016 /10679 K:2018/11231 T:21.05.2018

İnsan Kaynakları ve Personel İş/İşlemleri ile uğraşanlar-Danışmanlar yukarıdaki  Yargıtay açıklamalarını göz önüne alarak işlem tesis etmelerini öneririm.

(Alitezel | 25.10.2018)

GÜNDEM