BASINDAN YAZILAR
Vergi Dairesinde Tek Bildirim Devri - MuhasebeTR

Vergi Dairesinde Tek Bildirim Devri

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında ciddi bir adım Türkiye genelinde yürürlüğe girdi. Yaklaşık 2,4 milyon muhtasar beyannamesi veren mükellef ile 1,9 milyon SGK’ya kayıtlı iş yeri, bundan sonra tek beyanname verecek.

Geçen yıl haziranda Kırşehir’de başlayan, ardından ocakta Amasya, Bartın ve Çankırı ile genişletilen Muhtasar Beyanname ve SGK Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirme Uygulaması 1 Ekim’den itibaren Türkiye genelinde geçerli hale geldi. Yeni uygulamayla şu anda iki ayrı internet sitesinden e-beyanname ve e-bildirge olarak yapılan işlem Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak internetten, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine tek bildirim olarak yapılacak.

Temmuz ayı Gelir İdaresi ve SGK verilerine göre, uygulamadan muhtasar beyanname veren 2 milyon 373 bin 651 mükellef ve SGK’da kayıtlı bir milyon 874 bin 315 işyeri yararlanacak. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları bildirilecek. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Konuyu Yenişafak’a değerlendiren Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire eski Başkanı Nazmi Karyağdı, işçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık olarak verilmesinin zorunlu olduğunu, şu anda vergi kesintisini muhtasar beyanname ile 3 ayda bir bildirmekte olan mükelleflerin de, işçi çalıştırdıkları takdirde, bundan böyle her ay beyanname vereceklerini söyledi. Karyağdı, “Ancak beyannamenin gelir vergisi kesintilerine ilişkin bölümünü şimdi olduğu gibi mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık olarak beyan etmeye devam edecekler. Beyannamenin prim ve hizmete ilişkin bölümü her ay beyan edilecek” tespitini yaptı.

KAPICI MAAŞININ BEYAN ÖRNEĞİ

Buna bir örnekte veren Karyağdı, “Apartman görevlilerine yapılan ücret ödemesi gelir vergisinden müstesna olduğu için gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmiyor. Ancak bu sigortalılar için, 5510 sayılı Kanun uyarınca bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Karyağdı ayrıca, 3568 sayılı meslek mensupları ile esnaf ve sanatkâr meslek odaları ve birliklerinin de üyelerinin beyannamelerinin gönderilmesine aracılık edebileceklerini sözlerine ekledi.

(Yeni Şafak | 09.10.2018)

GÜNDEM