BASINDAN YAZILAR
İşverenler-İşveren Sendikaları ve Odaları Duyarsız Ne Zaman Duyuyor Teşvik Yasaklısı Olursa / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşverenler-İşveren Sendikaları ve Odaları Duyarsız Ne Zaman Duyuyor Teşvik Yasaklısı Olursa / Vedat İlki

Son yıllarda kayıt dışılığı ortadan kaldırma adına işverenlere yönelik kullanılması ve uygulanması zor ,zahmetli bir çok teşvik yürürlükte olsa da şunu gördük bu teşviklerin bir çoğu kullanılmadığı gibi,emanet verilen teşvik paralarının ileride geri alınacağı yönündeki ağır yaptırımlar karşısında teşviklere ilgi az olmaktadır.

Teşviklerde işverenlere hazine yada işsizlik sigortası fonundan yapılmaktadır.

Tüm uygulanan teşviklere karşılık ağır yaptırımlar olmasına rağmen,işsizlik ve kayıt dışında önemli bir kademe yol alınmamıştır.

Bir senden Bir benden teşvik uygulaması ise,küçük esnaf ve sanatkar altın tepsi de sunulmuş,ortada da ne bir esnaf yada ne de küçük ölçekli işletme vardır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yapılandırmalar sonuçlandı,net anlamda tahsilatlar bize kurumlarla barış yapanları gösterecektir.

Denetimlerle bir çok işveren teşvik yasaklısı konumuna gelmektedir.

Burada dürüstlük ilkesi ile çalışan işletmeler adeta zorlanmaktadır.

TEŞVİKLER GİYOTİN MİSALİ KELLE ALMAKTADIR

Hatalı teşviklerde teşvik yasaklısı olmak işletmeleri zorladığı gibi,bu işlemlerden sorumlu olarak çalışanları da işsiz bıraktığı gibi,yüklüce tazminat davalarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

İŞVEREN ODASI-SENDİKASI-DERNEKLERİ BU KONUDA UYGULAMAYA YÖNELİK KANUN DÜZENLEMELERİ YAPTIRAMIYOR

Öncelikle işveren tarafları ,Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık yetkilileriyle bir araya gelmelidir.

Çok çeşitli teşvik uygulamaları yerine,basit anlaşılır teşvike gidilmelidir.

Teşvik uygulamalarıyla,kayıt dışılık birlikte ele alınmamalıdır.

Öncelikle işletmelerin büyüklüğü,sermayesi,katma değeri ve ihracat rakamlarıyla değerlendirilerek teşvikler ele alınmalıdır.

İşletmelerin iş ve işlem hacmi,istihdam ettikleri işçi sayısına göre teşvik miktarları belirlenmesi gerekir.

Ağır ve yıpratıcı denetimler düzenli işverenlere uygulanmaması gerekir.

Teşviklerden ziyade öncelik,Sigorta primlerinin Uzun vadeli,Genel Sağlık,Kısa Vadeli de indirime gidilmesi gerekir,primlerini zamanında ödeyen işverenlere işletmenin çalışan sayısı ile orantılı ekstra bir ödeme indirimi sağlanmalıdır.

Kısa vadeli prim ödeyen,6331 sayılı Kanununa göre gerekli önlemleri alan işletmelere yada yatırım yapanlara rücu davaları açılmamalıdır.

İşçi sayısı ile orantılı teşvik uygulaması yoluyla,işletmelerde özellikle fazla mesai ile işçilik açığını kapatmaya çalışan işletmelere +işçi istihdam edilmesi yolu açılarak 270 saat fazla mesai sınırı getirilmelidir.

Sendikalı işyerleri teşvik edilmeli,bu işyerlerinde sendikalı işçi sayısı artmasıyla birlikte bu işverenlere ekstra teşvik uygulanması gerekir.

İşyerinde asgari ücret uygulamayan yada asgari ücret üzerinde prim yatıran işverenlere teşvikleri tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

5510 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİDİR

5510/81’inci Maddesinde ‘’fiilen’’çalışmama ibaresi getirilerek 2013 yılında sıkıntı başlatılmıştır.Bu ibarenin yeni düzenlenecek teşvik basitleştirilmesinde kaldırılması gerekir.

EK MADDE 14 Değişikliğe gidilmesi gerekir

Teşvik yasaklamasında bir ay uygulanması devam edilmelidir.3 yıl içinde tekrarı halinde 1 yıl yasaklı hale getirilmesi,kademeli olmalıdır.Bu yasak 1 yıl olması yerine en az defter tutma hadlerine göre asgari ücretin 3 katı yada  katları halinde uygulaması gerekir.

5 kişi ibaresi 10 kişi,%1 İbaresi %10 ile işletme büyüklüğüne göre düzenlemesi gerekir.

Teşvik yasaklaması terk edilmeli,işlemlere idari para cezasıyla düzenlemeye gidilmelidir.

102’inci Fıkrası denetim küsurat hataları için yapılan düzenleme yetersiz kalmıştır.

SPEK %1 geçmeyecek şekilde daraltma ise uygun değildir.SGK asıl sorunu SPEK toplanmasıdır.Burada kısıtlama getirilmesi ise isabetli olmamıştır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalı,%5 devam etmelidir.

Umarım işverenlere küçükte olsa bir yol haritası çizmiş oluruz.

(Alitezel | 06.09.2018)

GÜNDEM