EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
SSK /4-1(A) Ölüm Aylığında Alt Sınır Aylığı Nedir?-3 / Vedat İlki - MuhasebeTR

SSK /4-1(A) Ölüm Aylığında Alt Sınır Aylığı Nedir?-3 / Vedat İlki

İKİLİ SİSTEME GÖRE ALT SINIR AYLIĞI

1/01/2000 İLA 30/09/2008 ARASINDA SİGORTALI OLUP 1/10/2008 SONRASI ÖLENLER İÇİN ALT SINIR AYLIĞI

01.01.2000-30.09.2008 arasında sigortalı olan ve 30.09.2008 tarihinden sonra ölen sigortalının bir ve iki hak sahibi alt sınır aylık miktarı sigortalı dosya aylığını aşmamak üzere belirleniyor.

YIL

AY

 

Tek Hak Sahibi

Farklı Hisseli

Aynı Hisseli

 

İki Hak Sahibi

İki Hak sahibi

 

80%

Büyük Hisse

Küçük Hisse

Eşit Hisse

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ

60%

30%

45%

2018

OCAK

930,44

744,35

558,24

279,15

418,72

2018

TEMMUZ

1.015,76

812,61

609,43

304,75

457,12

 

Bu dönem incelendiğinde diğer 30/09/2008 öncesi ve sonrası ölen 08/09/1999 öncesi sigortalılara göre özellikle 4447 sayılı Kanunla birlikte 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ölen sigortalı için 2008/Ocak dönemine ait prime esas günlük kazanç alt sınırının bir aylık tutarının % 35’i üzerinden dosya aylığı hesaplanacaktır.Bundan dolayı alt sınır aylıkları düşük hesaplanır.

 

5510 sayılı SS ve GSS KANUNA GÖRE ALT SINIR AYLIĞI

5510 Sayılı Kanunla alt sınır aylığı miktarı belirlenmiştir.

Kanuna göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas alınacak alt sınır aylığı; sigortalının mevcut çalışma sürelerindeki her yıl için bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınarak, bu prim gün sayısı karşılığında Kanunun 82. maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları (asgari prime esas kazançlar) üzerinden, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle Kanunun 29. maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35 inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40 ından az olmayacaktır.

Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocuğu olup olmadığının tespiti, sigortalıya bağlanacak aylık için tahsis talep; hak sahiplerine bağlanacak aylıklar için ise sigortalının ölüm tarihindeki durumu esas alınarak yapılacaktır.

 

Sigortalıların ölümü halinde, ölüm sigortasından dosya bazında her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı dosya bazında ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olmayacaktır.

01.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların ölümü halinde tek hak sahibi veya iki hak sahibi aile bireyleri için ödenecek alt sınır aylık miktarları ölüm tarihine bağlı olarak değişir.

Güncelleme katsayısının farklılığı nedeniyle md. 55 kapsamında hesaplanacak alt sınır aylık miktarı daha farklı olacaktır.

(Alitezel | 06.08.2018)

GÜNDEM