EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Kayıt İncelemesinde Son Düzenleme Yetersiz Kalmıştır / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kayıt İncelemesinde Son Düzenleme Yetersiz Kalmıştır / Vedat İlki

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

 İşveren kesiminin özellikle vurguladığı isteklerine Bakanlığının yaklaşımı ne yönde olacaktır.

7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16. maddesi şu şekildedir:

MADDE 16- 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kurum’a bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kurum’a verilmesinden itibaren on beş gündür.”

Ø  Sigortalıların çalışma gün sayıları eksiksiz bildirilmesi, 

Ø  Eksik bildirilen miktarın tutarı toplam tutarın  yüzde1’ini geçmemesi, 

Ø  Eksik bildirilen tutar brüt asgari ücretin üçte birini yani 676,50 TL’yi (2018 yılı için: 2.029,50/3) geçmemesi gerekmektedir. 

Dertlere çare olur mu şekli ile düzenlemenin asıl bu dönemde belki de işveren kesimine bağlı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bunu eleştirecektir.

Ø  SPEK Denetimlerde kesir hatası dediğimiz,yuvarlama hataları Tavan Miktarının 15.221,25 TL gösterilmesi gibi kayıt uyuşmazlığından İPC düzenlenir.Doğrusu 15.221,40 TL. geçmişte bu hatalar mevcut olup ,10 yıllık geriye dönük kayıt hatasında İPC düzenlenir.Düzenleme mantıklı olmuş.

Ø  SPEK %1 geçmeyecek şekilde daraltma ise uygun değildir.SGK asıl sorunu SPEK toplanmasıdır.Burada kısıtlama getirilmesi ise isabetli olmamıştır.15.221,40 işveren 152,21 TL hatası varsa bunu düzeltebilir.Fakat 3.500 SPEK yerine 2.500 SPEK beyan edilmiş ise fark 1.000 TL. 35 TL. Fazla olduğundan eski uygulama geçerli olacaktır.İşverenler bu hükme göre sevinmesinler.

Ø  İşveren bunu kendisi tespit ederse,%1 Dayatması ile karşı karşıya kalacaktır.

 

Oysa SGK en çok ihtiyaç duyduğu primlerin toplanmasıdır.Düzenlemenin yapılmadan önce üzüm mü yemek bağcı mı dövmek atasözüne de vurgu yapmayacağım.

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalı,%5 devam etmelidir.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılsa da bu düzenleme de Maliye veriler pişmanlıkla yada özel usul cezaları ile verilmelidir.

Yeni Dönemde umarım İşveren tarafları bu konuda yasal düzenlemeyi yol yakın iken yapılmasını sağlar.

(Alitezel | 27.07.2018)

GÜNDEM