EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Vergi ve Varlık Barışında Süreler Azalıyor / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Vergi ve Varlık Barışında Süreler Azalıyor / Recep Bıyık

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’la birçok konuda düzenleme yapıldı. Her bir düzenlemenin takvimi de farklı. İzlemekte zorlananlar için, Kanun kapsamında yararlanılabilecek işlemlere ilişkin takvimi aşağıda özetledim.

1. Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu

31 Temmuz 2018

Peşin ödemede son ödeme tarihi

1 Ekim 2018

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2018 olmak üzere birer ay atlamalı.

 

2. Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan borçların yapılandırılması

 

Başvuru süresi sonu

31 Temmuz 2018

Peşin ödemede son ödeme tarihi

1 Ekim 2018

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül 2018 olmak üzere birer ay atlamalı.


3. İnceleme sonucu salınan vergiler

Başvuru süresi

İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün.

Ödeme süresi

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksit.


4. Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu

31 Ağustos 2018

Peşin ödemede son ödeme tarihi

1 Ekim 2018

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği

Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2018, Kasım/2018, Ocak/2019, Mart/2019, Mayıs/2019, Temmuz/2019

 

5. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler

Başvuru süresi sonu

31 Temmuz 2018

Peşin ödemede son ödeme tarihi

1 Ekim 2018

Taksitle ödemede, ödeme dönemleri

6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.

İlk taksit Eylül/2018 olmak üzere birer ay atlamalı.

 

6. Muhasebe düzeltmeleri

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması

Bildirim ve kayıt süresi sonu

31 Ağustos 2018

Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması ve beyanı

Bildirimin verildiği ay.

Hesaplanan KDV’nin ödeme süresi

KDV beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların kayıtlardan çıkartılması

Fatura düzenleme süresi sonu

31 Ağustos 2018

Hesaplanan KDV ödeme süresi

Hesaplanan vergi üç eşit taksitte ödenir. Taksit dönemleri: İlk taksit beyanname verme süresi içinde, diğer taksitler izleyen ikinci ve dördüncü ayda.

c)  Kasa hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Ağustos 2018

Ödeme süresi sonu

%3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

d) Ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi

Beyan süresi sonu

31 Ağustos 2018

Ödeme süresi sonu

%3 vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

7. Varlık barışı

İşlem

Tarih

Yurt dışı varlıklar

Banka veya aracı kurumlara bildirim

30 Kasım 2018

Türkiye’ye getirme veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transfer

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay

Banka ve aracı kurumlarca vergi dairesine beyan

31 Aralık 2018

Vergisiz olarak kanun avantajlarından yararlanmak için, yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye transferi

31 Temmuz 2018

Varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması

30 Kasım 2018

Yurt içi varlıklar

Vergi dairesine beyanı

30 Kasım 2018

Verginin ödemesi

31 Aralık 2018

Yasal defterlere kayıt

30 Kasım 2018

Vergisiz olarak kanun avantajlarından yararlanmak için yurt içindeki varlığın kayda alınması

31 Temmuz 2018

   
   

(Dünya Gazetesi | 25.07.2018)

GÜNDEM