EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
İşverenler Dikkat Etmesi Gereken Bir Oluşum Var ‘’Çalışma Meclisi’’geldi / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşverenler Dikkat Etmesi Gereken Bir Oluşum Var ‘’Çalışma Meclisi’’geldi / Vedat İlki

Çalışma,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının geniş olarak ele alındığı Cumhurbaşkanlığı KHK-1 Çalışma Meclisine yer verilmiştir.

Çalışma Meclisi

1) Çalışma Meclisi;

a) Bakanın veya Bakan yardımcısının başkanlığında,

Ø  İş Teftiş Kurulu Başkanı,

Ø  Çalışma Genel Müdürü,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü,

Ø  Uluslararası İşgücü Genel Müdürü,

Ø  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

Ø  Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı,

Ø  Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü,

Ø  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ve bakanlıklardan ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından iştirak edecek birer temsilciden,

b) Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

c)

Ø  İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç,

Ø  en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki,

Ø   diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer,

Ø  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç,

Ø  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci

ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

meydana gelir.

(2) Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.

(3) Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece izinli sayılırlar.

(4) Çalışma Meclisinin sekretarya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

(5) Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.

Çalışma Meclisi en az yılda bir defa toplanır,bu sayı artabilir.

Evet taraflar isteklerini,şikayetlerini bu toplantılarda dile getirmek suretiyle çalışma hayatına şekil verebileceklerdir.

Umarım bu fırsatı taraflar kaçırmaz,derslerine çalışarak gelmeleri halinde kazanımları ortaya çıkacaktır.

(Alitezel | 19.07.2018)

GÜNDEM