EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Torba Kanunla Tabip ve Diş Hekimi Emeklilerine İlave Ödemede İşin Doğrusu Ne? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Torba Kanunla Tabip ve Diş Hekimi Emeklilerine İlave Ödemede İşin Doğrusu Ne? / Şevket Tezel

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan;

Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının,

Uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Uygulama 2019 yılında yürürlüğe girecek ise de bugünkü katsayılardan karşılığı uzman tabipler için 2.004,98 TL; tabipler ve diş hekimleri için ise 1.533,22 TL değerinde bulunuyor.

Bunlardan 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alanlara ilave aylık tutarının birinci fıkraya göre hesaplanan ilave ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark tutarı kadar ilave ödeme yapılacak.

İlave Ödeme İlave Aylıktan Mahsup Edilecek

Bilindiği üzere kamuda görevli tabip ve diş hekimlerinden 4/c sigortalısı olup aldıkları döner sermaye ödemesinden dolayı kesilen ilave primlerden dolayı bağlanan ilave aylık tutarları bu ödemelerden mahsup edilmiş olacak.

Yani aldığı döner sermaye ödemesinden prim kestirerek emekliliğinde Emekli Sandığı aylığına ek olarak ilave aylık almak isteyenlerin ödediği bu primleri boşa ödenmiş olacak.  

Dul ve Yetimlere de Var

Bahse konu ödeme ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimlerine hisseleri oranından ödenecek.

Vergi İadesi Yok

Normal aylıklar ve tazminatlar için yüzde 4 ek ödeme (Vergi iadesi) yapılırken bahse konu ilave ödeme için, yüzde 4’lük ek ödeme ödenmeyecek.

Bu ödemeleri Hazine SGK’ya ödeyecek.

Çalışana İlave Ödeme yok

Emekli olmasına rağmen destek primine tabi olsun olmasın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ilave ödeme yapılmayacak. Bu ilave ödemeyi alırken yeniden çalışmaya başlayan tabip ve diş hekimlerinin ilave ödemeleri kesilecek. İlave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

2019’da Başlayacak

Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2019 öncesindeki emekli aylıkları için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Kapsam Dışında  

Düzenleme sadece 5434 sayılı Kanuna tabi Emekli Sandığı emeklisi tabip ve diş hekimlerini ilgilendirmekte olup SSK ve Bağ-Kur’dan emekli tabip ve diş hekimleri için ise herhangi bir ilave ödeme söz konusu olmayacak.

Temel Askerlik Eğitimi Süresine İzin Hakkı

Aynı Kanunla yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikten her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğanlar yararlanacak. Bu kapsamda olup bedelli askerlik için müracaat edenlerden aynı zamanda memur veya işçi olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar.

(Allitezel | 19.07.2018)

GÜNDEM