EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Emekli Aylıklarında Ek Ödeme Yalanı / Vedat İlki - MuhasebeTR

Emekli Aylıklarında Ek Ödeme Yalanı / Vedat İlki

Son günlerde emekli aylıklarında 2018 Temmuz Dönemi Emekli,Dul ve Yetim aylıklarına uygulanacak zam oranları belirlendiğinde,yazılı ve görsel medya da ek ödeme yalan fırtınası eser.

Ek ödeme artış yalanına ise hemen hemen emekli olup yada dul/yetim maaş/gelir alanlarda inanır.

Çarşaf çarşaf listeler yayınlanır ek ödemeler arttı diye yalan haberler ifşa edilir.

İşin aslını bilseler ek ödemenin ne olduğuna bu yalanlara inanmazlar.

Defalarca ek ödemenin ne olduğunu yazmamıza rağmen ,bu yalan haberler karşısında bir kez daha yazma ihtiyacı duyduk.

EK ÖDEME MİKTARININ TESPİTİNDE MEMUR AYLIK KATSAYISI ETKİSİ

Yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya gelirleri; 400 Yeni Türk Lirası ve daha az olanlar için aylık veya gelirlerinin % 5’i, aylık veya gelirleri 400 Yeni Türk Lirasından fazla olanlar için % 4’üdür.

Bu maktu hadler, Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelecek artış oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen ikramiye, toptan ödeme ve diğer ödemelerin hesabında ek ödeme dikkate alınmaz.

Durum değişikliği nedeniyle aylık veya gelir miktarları değişecek olanlar ile birikmiş gelir veya aylık hakkı bulunanların bu haklarının 01.01.2006 tarihinden sonraki dönemlere ait kısımları hakkında da aynı şekilde ek ödeme yapılır.

 Ek ödeme tutarları, yaşlılık veya malûllük aylığı üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılması gereken hallerde, sosyal güvenlik destek primi kesintisine esas aylığın hesabına dahil edilmez.

Bu ödeme, ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmesini müteakip iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine göre kurulmuş sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlara da, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen usûl ve esaslar ile aynı tutarlara bağlı oranlara göre ek ödeme yapılır.

Uygulama son 10 yıldır, yukarıdaki kanun esaslarına göre yapılmaktadır.

2006 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;

a) 400 YTL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,

b) 400 YTL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü

olarak hesaplanacaktır denilerek günümüze kadar devlet memuru aylık katsayısında meydana gelecek artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmıştır.

YIL/AY

AYLIK KATSAYI

ORANLAMA

% 5 EK ÖDEME DAHİL VE DAHA AZ,ÜSTÜ % 4 EK ÖDEME

1 Temmuz 2018

0,117940

1,0865

1.106,12

01.07.2016 tarihinden itibaren memur aylık maaş katsayısında artış % 8,65 oranında olduğundan dolayı 1.106,12 TL altında aylık ve gelir alanlarda % 5 ,üstünde alanlarda ise % 4 ek ödeme yapılacaktır.

Dolayısıyla burada ek ödeme miktarı artmış olsa bile emekli aylık/gelir ödeme yapılırken 1.106,12 TL dikkate alınarak alt ve üst göre belirlenecektir.

Örnek:

Emekli aylığı 1.100 TL olan emekli için %5,1.107 TL olan için ise %4 olarak uygulanacaktır.

Ek ödeme oranları;

- Değişik adlar altında kesinti yapılan sigortalı ve hak sahiplerinin kesintisiz aylık miktarına,

- 506 sayılı Kanun’un mülga 92 ve Kanun’un 54. maddelerine göre tam/yarım, 506 sayılı Kanun’un 96. maddesine göre alt sınır aylığı uygulanan veya uygulanmayan (A/S) dosyalar için ödenen gelir ve aylık miktarına,

- Sürekli iş göremezlik gelirlerinde, gerekli indirim ve artırımlar yapıldıktan sonra hesaplanan gelirin miktarına,

- 2330 sayılı Kanun gereği nakdi tazminat ödenen dosyalarda ödenen aylık miktarına

göre belirlenecektir.

Yapılacak ek ödeme miktarları;

- Peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasında,

- Toptan ödemelerde,

- Ölüm sigortasında evlenme ödeneğinin hesaplanmasında,

- Müşterek hizmetler üzerinden bağlanan aylıklarda, sosyal güvenlik kuruluşları arasında yapılan hesaplaşmalarda,

- Belediye başkanlarının makam tazminatı ve buna bağlı görev veya temsil tazminatı tutarlarında

dikkate alınmayacaktır.

Ek ödeme tutarları, ölüm gelir ve aylıklarında sigortalının gelir veya aylığı üzerinden değil, her bir hak sahibine ödenen gelir ve aylığın miktarına göre hesaplanacaktır. Bu durumda aynı dosyadaki hak sahiplerinin ek ödeme tutarları farklı tutarda olabilecektir.

Örnek: 2018/Temmuz ayında, bir eş ve iki çocuğun olduğu ölüm dosyasında eşin aylığı 1200 TL, çocukların her birinin aylığının 500 TL olması halinde, eş için hesaplanan ek ödeme miktarı 1200 x % 4 = 48 TL, çocukların her biri için ise 500 x % 5 = 25 TL olacaktır.

Sigortalıları ve hak sahiplerine yersiz ödenen ek ödeme tutarlarının takibi, ödemeler sistemi gelir/aylık bağlama ve güncelleme programları aracılığıyla olacağından, söz konusu miktarların Maliye Bakanlığı’na iadesi SGK tarafından yapılacaktır.

(Alitezel | 10.07.2018)

GÜNDEM