EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
BASINDAN YAZILAR
Unvanlarına Göre Memurların 2018/Temmuz Emekli İkramiyeleri ve Aylıkları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Unvanlarına Göre Memurların 2018/Temmuz Emekli İkramiyeleri ve Aylıkları / Şevket Tezel

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca bazı görevleri ihraz edenlere ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Makam tazminatı ile görev veya temsil tazminatı adı altındaki bu tazminatlar Emekli sandığı matrahına eklenmemekle birlikte en az iki yıl sürdürülen makam tazminatı gerektirir görevlerde bulunanlar için en az altı ay bulunulmuş en yüksek görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanan tazminat veya 7000 makam tazminatı üzerinde tazminata hak kazananlara özgü olan temsil tazminatı eklenmesiyle aylığa ek olarak ömür boyu alınabiliyor. Makam ve görev veya temsil tazminatına hak kazanmış olanlardan vefat edenlerin hak sahipleri de bu tazminata hak kazanabiliyor.

Aşağıdaki tabloda ek göstergeye ve tazminat haklarına göre çeşitli unvanlar için hak kazanılan güncel emekli aylığı ve ikramiye haklarını ele aldık.

Kamu görevliler Hakem Kurulu kararı ve 2018 yılı Ocak-Haziran ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2018 yılı Ocak-Haziran ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,11794 taban aylık katsayısı ile 1,8461 olarak belirlenmişti.

Bahse konu rakamlar belli olunca da sizler için emekli aylığı ve ikramiye tutarlarını hesapladık.

İkramiyelerin tam yıllara karşılık bir matrah tutarında hesaplandığını da vurgulayalım.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı ve taban aylıktan oluşuyor.

Taban aylık tüm memurlar için aynı miktarda bulunuyor. Gösterge ve kıdem de derece kademe ve kamu hizmetinde geçen süreye bağlı olarak değişmekle birlikte Emekli Sandığı matrahı içerisinde önemli bir yer tutmuyor. Buna karşın emekli aylıkları arasındaki farkları doğrun en önemli unsurlardan birincisi ek gösterge oluyor. Ek gösterge katsayı ile çarpımından çok en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranının tespitinde yegâne unsur olduğundan bu tazminata olan etkisi ile Emekli Sandığı matrahının ve dolayısıyla da emekli aylığının önemli yükselişlerinde en önemli değişken oluyor.

Emekli Sandığı emekli aylıklarının görece fazla olmasına yol açan diğer etken ise tazminatlar oluyor. Bazı görevlerde bulunanlara yasa ile tanınan makam tazminatı, makam tazminatı göstergesine göre belirlenen bir görev tazminatı veya temsil tazminatı da her ay aylığın dışında ama aylığa ek olarak alınan bir ödeme oluyor. Fakat bu tazminatların ikramiye hesabına dahil edilmemesi gerekiyor.

Tazminatlar vefat halinde emekli aylığı gibi hak sahiplerine hisseleri oranında geçirilebiliyor.

Şimdi gelelim 2018 yılı ikinci yarısında unvanlarına göre memurların güncel emekli aylık ve emekli ikramiyelerine:

 

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

 
   

HİZMET YILI

   

25

26

27

28

29

30

35

40

VALİ

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

7.460,70

7.514,57

7.568,44

7.622,31

7.676,19

7.730,06

7.999,42

8.268,78

Ek aylık dahil emekli maaşı

7.759,12

7.815,15

7.871,18

7.927,21

7.983,23

8.039,26

8.319,40

8.599,53

Emekli İkramiyesi

134.681,21

140.068,46

145.455,71

150.842,96

156.230,21

161.617,46

188.553,70

215.489,94

GENEL MÜDÜR

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

6.596,79

6.647,00

6.697,22

6.747,43

6.797,65

6.847,87

7.098,95

7.350,03

Ek aylık dahil emekli maaşı

6.860,66

6.912,88

6.965,11

7.017,33

7.069,56

7.121,78

7.382,91

7.644,03

Emekli İkramiyesi

125.540,86

130.562,50

135.584,13

140.605,77

145.627,40

150.649,04

175.757,21

200.865,38

1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF)

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

5.348,10

5.394,24

5.440,39

5.486,54

5.532,69

5.578,83

5.809,57

6.040,31

Ek aylık dahil emekli maaşı

5.562,02

5.610,01

5.658,01

5.706,00

5.753,99

5.801,99

6.041,95

6.281,92

Emekli İkramiyesi

115.368,54

119.983,28

124.598,02

129.212,76

133.827,50

138.442,25

161.515,95

184.589,66

1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4)

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.876,34

4.922,48

4.968,63

5.014,78

5.060,93

5.107,07

5.337,81

5.568,55

Ek aylık dahil emekli maaşı

5.071,39

5.119,38

5.167,38

5.215,37

5.263,36

5.311,36

5.551,32

5.791,29

Emekli İkramiyesi

115.368,54

119.983,28

124.598,02

129.212,76

133.827,50

138.442,25

161.515,95

184.589,66

KAYMAKAM (1/4)

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.787,88

4.832,85

4.877,82

4.922,79

4.967,75

5.012,72

5.237,56

5.462,40

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.979,40

5.026,16

5.072,93

5.119,70

5.166,46

5.213,23

5.447,06

5.680,90

Emekli İkramiyesi

112.420,04

116.916,84

121.413,64

125.910,44

130.407,24

134.904,05

157.388,05

179.872,06

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.513,67

4.554,98

4.596,29

4.637,61

4.678,92

4.720,23

4.926,79

5.133,35

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.694,22

4.737,18

4.780,15

4.823,11

4.866,07

4.909,04

5.123,86

5.338,68

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK.

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.513,67

4.554,98

4.596,29

4.637,61

4.678,92

4.720,23

4.926,79

5.133,35

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.694,22

4.737,18

4.780,15

4.823,11

4.866,07

4.909,04

5.123,86

5.338,68

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.277,79

4.319,10

4.360,41

4.401,73

4.443,04

4.484,35

4.690,91

4.897,47

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.448,90

4.491,87

4.534,83

4.577,80

4.620,76

4.663,72

4.878,55

5.093,37

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

BAŞMÜFETTİŞ

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.277,79

4.319,10

4.360,41

4.401,73

4.443,04

4.484,35

4.690,91

4.897,47

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.448,90

4.491,87

4.534,83

4.577,80

4.620,76

4.663,72

4.878,55

5.093,37

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER

Emekli Maaşı

3.098,39

3.139,70

3.181,01

3.222,33

3.263,64

3.304,95

3.511,51

3.718,07

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.222,33

3.265,29

3.308,25

3.351,22

3.394,18

3.437,15

3.651,97

3.866,79

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000)

Emekli Maaşı

2.541,12

2.575,01

2.608,89

2.642,77

2.676,65

2.710,53

2.879,94

3.049,35

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.642,77

2.678,01

2.713,24

2.748,48

2.783,72

2.818,95

2.995,14

3.171,32

Emekli İkramiyesi

84.704,14

88.092,30

91.480,47

94.868,63

98.256,80

101.644,97

118.585,79

135.526,62

ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200)

Emekli Maaşı

2.470,36

2.503,30

2.536,24

2.569,17

2.602,11

2.635,05

2.799,74

2.964,43

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.569,17

2.603,43

2.637,69

2.671,94

2.706,20

2.740,45

2.911,73

3.083,01

Emekli İkramiyesi

82.345,34

85.639,15

88.932,96

92.226,78

95.520,59

98.814,41

115.283,47

131.752,54

ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600)

Emekli Maaşı

3.098,39

3.139,70

3.181,01

3.222,33

3.263,64

3.304,95

3.511,51

3.718,07

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.222,33

3.265,29

3.308,25

3.351,22

3.394,18

3.437,15

3.651,97

3.866,79

Emekli İkramiyesi

103.279,69

107.410,88

111.542,06

115.673,25

119.804,44

123.935,63

144.591,56

165.247,50

LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600)

Emekli Maaşı

2.159,88

2.188,68

2.217,48

2.246,28

2.275,08

2.303,88

2.447,87

2.591,86

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.246,28

2.276,23

2.306,18

2.336,13

2.366,08

2.396,03

2.545,78

2.695,53

Emekli İkramiyesi

71.996,10

74.875,95

77.755,79

80.635,63

83.515,48

86.395,32

100.794,54

115.193,76

LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500)

Emekli Maaşı

2.113,89

2.142,07

2.170,26

2.198,44

2.226,63

2.254,81

2.395,74

2.536,66

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.198,44

2.227,75

2.257,07

2.286,38

2.315,69

2.345,00

2.491,57

2.638,13

Emekli İkramiyesi

70.462,88

73.281,40

76.099,91

78.918,43

81.736,94

84.555,46

98.648,04

112.740,61

TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4)

Emekli Maaşı

2.541,12

2.575,01

2.608,89

2.642,77

2.676,65

2.710,53

2.879,94

3.049,35

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.642,77

2.678,01

2.713,24

2.748,48

2.783,72

2.818,95

2.995,14

3.171,32

Emekli İkramiyesi

84.704,14

88.092,30

91.480,47

94.868,63

98.256,80

101.644,97

118.585,79

135.526,62

GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100)

Emekli Maaşı

2.090,45

2.118,32

2.146,19

2.174,06

2.201,94

2.229,81

2.369,17

2.508,54

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.174,06

2.203,05

2.232,04

2.261,03

2.290,01

2.319,00

2.463,94

2.608,88

Emekli İkramiyesi

69.681,53

72.468,79

75.256,05

78.043,31

80.830,57

83.617,84

97.554,14

111.490,45

LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100)

Emekli Maaşı

2.100,18

2.128,18

2.156,18

2.184,18

2.212,19

2.240,19

2.380,20

2.520,21

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.184,18

2.213,31

2.242,43

2.271,55

2.300,67

2.329,80

2.475,41

2.621,02

Emekli İkramiyesi

70.005,87

72.806,10

75.606,33

78.406,57

81.206,80

84.007,04

98.008,21

112.009,38

                 

(Alitezel | 09.07.2018)

GÜNDEM