BASINDAN YAZILAR
Çalışma Hayatında Beklentiler Başka Döneme Kalır / Vedat İlki - MuhasebeTR

Çalışma Hayatında Beklentiler Başka Döneme Kalır / Vedat İlki

Çalışma hayatında beklenti olan bir çok düzenleme 24 Haziran sonrasına sarkacak gibi görünürken,bazı düzenlemeler ekonomik konjektörle belirlenecektir.Son günlerde kısmen de olsa işverenlerin prim yükünü azaltma adına ,denetimlerde İPC yazmadan önce işverenlere ek süre verilmesi gibi düzenlemeler olumlu olsa da eksiklikleri var.

Bayramda emeklilere iki ikramiye fakat geçmişteki SYZ benzememesi gerekir.Asgari ücretteki belirsizlikler.Emeklilikte yaşa takılanlar gibi.

Ø  Emeklilikte yaşa takılanlar için GSS ücretsiz olur mu?

Ø  Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılarak emekli aylıklarına mahsuben avans ödeme yapılır mı?

Ø  Emekli aylıklarında intibak için umutlar tükenir mi?

Ø  Emekli aylıklarında zam uygulamasında işçi/memur ayrımı sonlanır mı?(Tek çatı sistemi sendikal düzenleme gibi.)

Ø  Emekli olup işyeri sahiplerinden destekleme primini sıfırlarken,işçi olup emekli olup çalışanların SGDP kesilen karşılıklarını çalışmayı sonlandırdıklarında emekli aylıklarına yansıtacak projeyi hayata geçer mi?

Ø   Aile sigortası anlamında İLO yıllar önce bu söz verilmiştir.Sosyal Yardımlardan bağımsız olmalıdır.

Ø  Ülkemizde istihdam için tüm sanayi işletmelerinin yoğun olduğu kentlerde Sanayi ve Teknoloji Meslek Edindirme Liseleri/Mesleki Yüksek Okullar devreye alınmalıdır.

Ø  Tübitak yeniden revize edilmeli,ülkemizin en iyi teknik üniversiteleri,mühendislik fakülteleri,tıp ve eczacılık fakülteleriyle işbirliği içinde İleri Fen ve Teknoloji liseleri 5 yıllık olarak kurulmalıdır.Bu liselerin mezunları için bu üniversitelere girmede başarı ve mezuniyet puanları dikkate alınmalıdır.

Ø   Kadın çalışan teşvikleri yeterince var bunları iş hayatında hayata geçirecek tedbirler ve düzenlemeler basit ,sade ve anlaşılır olmalıdır.Kreş yardımları vergisel kolaylığın yanında kadın çalışanların için hak haline getiren işverenlere de ödül gibi teşvikler sunulması gerekir.

Ø   Üretim bantları dönmezse ve kalite çemberi içinde üretim yapılmazsa,dış pazara ihracat hatlarınız açılmaz ise vaat ettiğiniz enflasyon ,büyüme oranında gelişme ve döviz girdisinde düşme olmaz.

Ø  BES emekliliği için çalışanlar neden zorlanıyor?İsteğe bağlı olmalı işverenden pay alınmalıdır.

Ø  Sağlıkta katkı payları %200 olması sağlıkta kuyrukları kaldırmanın,ilaca kolay erişmenin ödülü mü oldu?Tamamlayıcı sigorta sektörü için Pazar mı yaratıldı.

Ø   Başımız tacı dediğimiz emeklilerimizden 65 yaş ve üstünden neden sağlıkta katkı payı alınır?

Ø  Çalışandan alınan GSS katkı paylarını neden düşürmezler?

Ø  Çalışanların vergi dilimleri adaletli olmalıdır.

Ø  Eşdeğer ilaç uygulaması ile savurganlık önlendi mi?Yurtdışı tedavi de bürokratik uygulamalar hastanın tedavi şartlarını uzatıyor.

Ø   İşverenlerin prim oranları yüksek düşmez mi?

Ø  SGK İdari Para Cezaları ve VUK cezaları işyeri kapatıyor düzelmez mi?

Ø   %5 Teşvik kaldırılsın yerine prim indirimi gelmesi gerekmez mi?

Ø  Yapılandırmalar  yapılıyor,tahsilatlar yapılmadan yapılandırmalar bozuluyor buna rağmen her iki sene de bir yapılandırmalar neden sonlanmıyor?

Ø  İşverenler bürokrasi den ,denetimden yılmış,davalar önlenmiyor,Defter saklama yükümlülükleri 5 yıla düşmüyor(SGK)?

Ø  Denetimler tek başlı değil,çok sesli işverenler neredeyse yatırımdan vazgeçiriyor,denetimlerde orta yol bulunmaz mı,vergi gibi uzlaşma müessesi kurulması gibi?

Ø  SGK uzlaşma kültürü için yeni düzenleme yasal olarak yapılmaz mı?Yapılandırmalara o zaman gerek kalır mı?

Ø  Kayıt dışılık dayatmasıyla teşviklerden işveren yıldırılıyor bununla ilgili yapıcı düzenleme neden yapılmıyor?

Ø   3 aylık süre geçirenler APHB verdi diyerek cezalandırılıyor,bunun için özel bir İPC uygulanmalıdır.İşverenler SGK ile barışmalıdır.

Ø   İş Kazası mağdurlarına 900 gün aranmadan dul ve yetim aylıkları bağlanması adına yasal düzenleme neden yapılmaz?

Ø  Geriye dönük sanatçı borçlanması verilmiyor?

Ø  Stajyerler staj dönemini borçlanamıyor?

Ø  Kimlik bildirme angaryası sabit işyerleri için kaldırılmalıdır bu konuda düzenleme bekleniyor.

Ø  Teşvikler sade ve basit anlaşılır olmalı

Ø  Düzenli prim ödeyen işverenler için rehber denetim anlayışı ve işyerlerinin buna göre sınıflandırılması

Ø  Ülkemizde kayıt dışı öncelikle kayıtlı işyerlerinde değil,kayıt dışı yoğun olduğu sektörlerde denetime alınması gerekir.Bunun içinde sendikalı işyerleri profilleri ve ücret ortalamaları çıkarılmalı,sendikalı olma özendirilmeli,sendikalı işyerlerinde sıfır kayıt dışı yaratanlar için ek teşvikler uygulanarak üzerlerindeki ağır işçilik yükü alınmalıdır.

Ø  İş Kazası sıfır olan işyerlerine tehlike derecesi dikkate almadan kısa vadeli indirim

Ø  Teşviklerde yasaklama da işyeri büyüklüğü ve kazanç,defter tutma hadlerine göre düzenleme 1 yıllık cezalandırmaya son verilmesi

Ø  Teşvik cezalandırmasında kusura göre uzlaşmanın ortaya konulması

Ø  Sigorta Priminden muaf tutulma miktarlarının bazı kalemlerden tamamen kaldırılması

Ø  Emekli aylıklarında hesaplamaların ve ek ödemenin yeniden gözden geçirilmesi

Ø  İşsizlik ödeneklerinin artırılması

Ø  İşsizlik sigortasında 360 gün hayata geçirilmesi yanında 120 gün kesintinin uygulama da yarattığı ikilem sonlanmalıdır.6-8-10 ay yerine 4-6-8-10-12 ay geçilmelidir.%50-%100 oranından işsizlik maaşı ödenmesi gerekir.

Ø  Emekli olup işsizlik ödeneğinden birikimi olup bu fondan harcaması olamayan çalışanlara işçi payının iade edilmesi(Hiç işsizlik fonundan para almayanlar için yasal neması hesap edilerek)

Ø  Geçici iş göremezliklerde yeni düzenlemelere yer verilmesi

Ø  Sahte sigortalılığı önleme adına 4/a isteğe bağlılık için şartlı düzenlemeye yer verilmez mi?

Ø   Ücretlilerin kıdem tazminatı her yıl karşılarına fon geliyor diye değil,sağlam temeller üzerine oturtulmuş kıdem tazminat kasası oluşturulması gerekir,bundan çalışanlar mağdur olmamalı.

Ø  İş Hukukunda ve İş Güvenliği Kanununda ağır idari para cezaları tekrar gözden geçirilmez mi?

Ø  Kamu çalışanlarının özlük hakları düzenlenmesi gerekir

Ø  3600 ek gösterge yapılırken,geçmişte 2200 gösterge mağdurları unutulmaması gerekir.

Ø   Engelli istihdamında yaşanan sorunlar ele alınmalıdır.

Ø   Kamu kariyer planlamaları yeniden ele alınmalıdır.

Ø  Fiili Hizmet süreleri yeniden gözden geçirilmesi ve yeni iş kollarının fiili hizmet statüsüne alınması gerekir.

Ø  Engellilere engel olan hane halkı geliri yeniden gözden geçirilmesi gerekir.Engelli maaşları da artmalıdır.

Ø  Kısa Vadeli Sigorta Konusu tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

Ø  Bağ Kur sorunları dağ gibi,çözülmesi gerekiyor.

Ø  1/10/2008 Sonrası Memur-İşçi-İşveren Aynı potaya alınmıştır.İleride emekli aylıkları da yanı mantıkla hesaplanacaktır.GH %30 olması düşük emekli aylıklarına neden olacak bununda düzeltilmesi gerekir.

Ø  24 Haziran seçimleri de biter,vaatler yerini bulur mu yoksa başka bahara mı kalır buna göre sandıktaki tercihiniz Başkanı yönlendirecektir.

(Alitezel.com | 22.06.2018)

GÜNDEM