BASINDAN YAZILAR
Şirket Ortaklarına SGDP Kıyağı / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Şirket Ortaklarına SGDP Kıyağı / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün sizlere SGDP’den (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) bahsedip son torba yasa ile özellikle şirket ortaklarına getirilen borç silinmesinden bahsedeceğim.

Bilindiği gibi yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin; ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından 2015 Temmuz ayı öncesine kadar %15 olan kesinti miktarı 2015 Temmuz ayından itibaren %10’a düşürülmüştü. 1 Kasım 2015 seçimleri öncesi verilen sözlerden biri de SGDP’nin tamamen kaldırılması hakkındaydı ve bu süreç 5 aylık bir gecikmeyle de olsa 2016 Nisan ayı maaşlarından itibaren kesilmeyecek diye 21.02.2016 tarihli SGK açıklaması ile belirtilerek sonuçlanmıştır. Ve son olarak da 7143 sayılı torba yasa ile ödenmeyen  tüm SGDP borçları silinmiştir.

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu kanunun tamamıyla borçların silindiği diğer bir maddesi de Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ile alakalı olan borçlardır. Kanunun 10. Maddesinde 5 nolu başlıkta açıklanmıştır. “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilir. ”  Bu maddeye istinaden geçmiş dönem tahakkuk eden ve bugüne kadar tespit edilemediğinden tahakkuk etmeyen ayrıca bugüne kadar ödenmeyen tüm SGDP borçları silinecektir.

ŞİRKET ORTAKLARININ SGDP BORÇLARI SIFIRLANIYOR

Peki bugüne kadar çıkarılan torba yasalarla ödettirilen veya emekli aylıklarından otomatik olarak kesilenlere haksızlık olmuyor mu? Bence en başından beri hatalı bir uygulama olan bu sorunu köşemizde ve TV5’teki programlarımda defalarca dile getirerek kaldırılması için gündemde tutmaya çalıştım ve sonuç itibari ile de Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 2016 yılı Nisan ayından itibaren kaldırılmıştır. Peki yazınızın başlığında “şirket ortaklarına SGDP kıyağı demişsiniz, neden sadece şirket ortaklarına diğer gelir vergisi mükelleflerine değil anlayamadık” serzenişlerinizi duyar gibiyim. Efendim şöyle izah etmeye çalışayım; SGDP, TC no ile tahakkuk ettirildikten sonra emeklinin hem kendisine hem de emekli aylığını aldığı bankasına otomatik talimat verilerek aldığı maaşın ¼’ü kadar kesinti yapılarak SGK hesaplarına aktarılması istenir. Buraya kadar bir sıkıntı yok gibi görünüyor ancak vergi mükelleflerine vergi numarası yerine TC no kullanılmaya başlanınca adına işyeri olan tüm basit usul ve gelir vergisi mükellefleri otomatikman kapsama girmiş oluyor ve hemen TC no eşleşmelerinden dolayı işlemleri başlatılmış ve maaşlarından kesintileri yapılıyordu. Ticaret Sicil Müdürlüklerinin TC no ile işlem yapmaya ilgili şirket ortağının hisse devir işlemleri veya müdür atama vb işlemleri yapmak istediğinde güncellendiğinden dolayı  TCno olmadan ve ticaret sicil müdürlüğü bilgileri SGK’ya açılmadan önce emekli olan şirket ortakları adlarına tahakkuk eden veya şimdiden sonra edecek SGDP borçlarından dolayı muaf olduklarından dolayı yazımın başlığını o şekilde attım.

BASİT USUL VE GELİR VERGİ YE TABİ OLANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Diğer yandan bakıldığında zar zor geçinmeye çalışan ayakkabı tamircisi, çay ocağı işletmecisi veya terzi mesleklerini icra eden basit usul ve gelir vergi mükelleflerinin maaşlarından yapılan bu kesintilerinin kendilerine iadesi çok doğru bir işlem olur diye düşünüyorum.

Önceki taksitlendirme dönemlerinde SGDP uzun vade ile taksitlendirip halen ödeyenlerin durumu ise 5. ay itibari ile ödeme yapmayacaklar kalan taksit borçları da silinecektir.

(Milli Gazete | 20.06.2018)

GÜNDEM