BASINDAN YAZILAR
Yüksek Emekli Aylığı İçin Plan Yapmak Gerekir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yüksek Emekli Aylığı İçin Plan Yapmak Gerekir / Vedat İlki

İşçi,Memur,İşveren  öğrenmek istediği konular genel başlıklarıyla aşağıda sıralanmıştır ;

a.)Ne zaman emekli olurum?

b.)Ne kadar emekli maaşı alırım?

c.)Eksik günlerimi borçlanma haklarım nedir?

d.)Geriye dönük prim ödeme hakkım var mı?

e.)Emekli  Maaşım Nedir?

f.)İş Kazası/Meslek Hastalığından Gelir Nedir?

g.)Vazife Malullüğü

h.)Şehit ve Gazi Yakını

Sosyal Güvenlik Dünyası sadece primli ödemelerden değil,Primsiz ödemelerde dahil olmak üzere geniş yelpazeden oluşmaktadır.

Sosyal Yardım niteliğinde evde bakım paraları,harçlıklar.

Vakıfların Sosyal Yardımları.

İşsizlik ödemeleri.

Bireysel Emeklilik,Hayat Sigortaları,Genel Sağlık ve Özel Sağlık Sigortaları.

Stajyer öğrenciler.

Yurtdışı borçlanma ve emekli aylıkları.

Engelli aylıkları ve yan haklar gibi….

Sigortalıların  ilk işe giriş tarihi,staj sigortası,işlenmeyen günler,hizmet tespitleri,ödenmeyen ücret ve maaş,sigorta primleri,hizmet birleştirme,ihya ,silinen hizmetler ,banka ve borsa sandık çalışanları,fiili hizmet süresi,itibari hizmet süreleri,yer altı çalışanlarının maaşları,intibak esas maaş hesaplamaları,Güncellenen kazançlar gibi…

Soru soran sigortalıların,hak sahiplerinin  her birinin hikayesi kendine özgü,çözümleri de kendi durumlarına göre olmaktadır.

SGK tarafından 1 güne indireceğiz denilen emekli maaşı bağlama sistemi,hizmet birleştirme ve uzayan zamanlar..

Hizmet standart esasları gibi..

Son yıllarda yazılı ve görsel medya da bu konular işlenmeye başladıkça;

Çalışanlar sigortalılık süresine göre ,ne zaman emekli olacağını ileri de ne kadar emekli maaşı bağlanacağını ,iş kazası halinde ödenecek gelirleri,hastalık ,analık halinde iş göremezlik gelirlerini planlamasını,asgari ücret ve gerçek ücret arasındaki farkları öğrenmesi gerekir.

Sigortalılar için ileride kazanca bağlı aylık,gelir,iş göremezlik ödenekleri gerçek ücretlerden beyan esasına göre SPEK belirliyor.

Çalışma hayatı 08/09/1999 sonra  uzun koşulu maraton olmuştur,bu yarışta  altın madalya bekleyen sigortalılar,teneke madalya'ya razı olmuş, emeklilik yaşamının geri kalan kısmını açlık ve tokluk sınırı çizgisin de geçirmeye başlamıştır.

Bundan dolayı  ölüm ve emeklilik aylığında zamanlama ,kazanç planlaması ihmale gelmemelidir.

Türkiye'de emeklilik sistemi 4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C/KAMU için farklı uygulamalara tabidir.

Bu uygulamada sigortalıların işe giriş tarihler ve bu tarihlere uygun emekli aylık bağlama  oranları,alt sınır aylıkları gibi.

Sigortalıların  işe giriş tarihleri,kademeli emeklilik geçiş süreleri.

Sigortalılık süreleri,prim günleri ve emeklilikte aranan yaş.

Sigorta prim matrahlarının taban yada tavan olması yanında,statülere göre ödenen basamaklandırılmış primler,Devlet memurlarına göre Prime esas kesenekler .

Hizmet birleştirme,ihya önemli.

Bu işin inceliklerini bilenler ,uzun vadeli planlama yaparak 1.800 Lira emekli aylığı yanında 5.000  Lira Emekli aylıkları bağlanmaktadır.

4/C dediğimiz 5434 tabi sigortalıların aylıkları da makam,temsil ve görev tazminatları,sınıfları(GİH,Teknik,Sağlık,Emniyet,TSK) gibi.

Bu işin sırrı her çalışan için farklılıklar arz eder.

SGK ve diğer kurumlarda yardımcı olurlar.

Uzmanlık isteyen alanlarda yetişmiş olan kişilerde bilgilerini aktarır.

Tüm bu aşamalar da falcıdan sübjektif öneriler alarak rahatlayan kişiler,işin uzmanı olan Sosyal Güvenlik Müşavirden gerçekleri öğrenme adına bedelini ödeyerek hizmet almaları da gerekir.

Rekabet etme adına meslek mensupları da eksik bilgi ve donanımla bu sahada faaliyet göstermesi mesleğin yok olmasına neden olur.

Mesleğine sahip çıkanlar , devamlı takip edenler ileri de bu sahada prestij sahibi olurlar.

(Alitezel | 09.06.2018)

GÜNDEM