BASINDAN YAZILAR
SGK Kimden Yana? / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

SGK Kimden Yana? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar, bugün SGK’nın 04.02.2018 tarihli 30322 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ ile vatandaş aleyhine getirilen bir başka düzenlemeden bahsedeceğim.

14.02.2018 tarihli Milli Gazete’deki köşemizde yayınlanan “Acil Hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?” yazımızda; SGK’nın 04.02.2018 tarih 30322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile artık acil vakalarında özel ve üniversite hastanelerinin hasta iyileşmese bile 24 saatten sonra tedavilerini ücrete tabi ettiğini yazmıştık. Daha önceki düzenlemede acil vaka olarak hastaneye yatan hastalar iyileşinceye kadar herhangi bir ücret ödememekteydiler.

ACİL HASTA YAKINLARI KAPI KAPI DOLAŞACAKLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğ ile acil hastalarının yakınları 24 saatin dolmasını beklemeden acil durumda olan hastalarını öylece bırakıp, kapı kapı dolaşarak devlet hastanelerinin acillerinde veya yoğun bakım bölümlerinde yer arayacaktır. Vatandaş aleyhine olumsuz olan bu düzenlemenin değiştirilmesi beklenirken aynı tarihli tebliğde bir başka olumsuz düzenlemeden ve bu düzenlemeye alternatif çözüm önerimden bahsetmek istiyorum.

SGK VATANDAŞTAN YANA MI ÖZEL HASTANELERDEN YANA MI?

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesi 04.02.2018 tarih 30322 sayılı tebliğin 4 maddesi ile aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

  1. b) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(7) Kurumla sözleşmeli/protokollü vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında yatarak tedavilerde yapılan Kurumca karşılanan sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, SUT eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi (EK-1/B) en geç hastanın taburcu olduğu tarihte hastaya vermek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da verilebilir” olarak değiştirilmiştir. Peki bu ne anlama geliyor? Cevabını vermeden önce isterseniz madde değişmeden önceki halini de verelim ve o maddeyi okuyup her ikisi ile karşılaştırdıktan sonra yorumumuzu yapıp çözüm önerimizi sunalım.

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 7. fıkrası aşağıdaki gibidir.

 

Her iki tebliği incelediğimizde çok açık bir şekilde vatandaş aleyhine olan düzenlemeyi görebiliyoruz. Yapılan bu düzenleme ile vatandaşların özel hastaneler veya üniversite hastanelerince yapılan işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgelerin hastaya verilmesi konusunun kalkması ile özel ve üniversite hastanelerinden uygulanan teşhis ve tedavi masraflarının alınacak ilave ücret oranı olan % 200’den fazla olup olmadığını anlayamayacak ve haklarını aramakta zorlanacaktır. SGK’nın bu 04.02.2018 tarihindeki sut’u en kısa sürede vatandaş odaklı şekilde düzenlemesini umuyoruz.

ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Değerli okurlar; 04.02.2018 tarih 30322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğince değiştirilen 7. Fıkradaki, “Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır” ifadesi ile özel hastaneler ve üniversite hastaneleri bu belge ve bilgileri bu tebliğe dayanarak vermez ise 4982 sayılı bilgi edinme kanununa istinaden SGK kurumuna müracaat edilerek ilgili tarihte özel veya üniversite hastanesine adıma yapılan ödeme detaylarının tarafıma mail veya kağıt ortamında bildirilmesini istiyorum diye müracaat edildiğinde SGK’ca ilgili yasal süre içersinde bu bilgi ve belgeler size gönderildikten sonra gerekli yerlere müracaat ederek hak arayışınızı sürdürebileceksiniz.

(Milli Gazete | 14.03.2018)

GÜNDEM