BASINDAN YAZILAR
Bu Sözleşme İle SGK Tescil Yapar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bu Sözleşme İle SGK Tescil Yapar / Vedat İlki

İşverenler maliyetleri düşürmek için araç kiralama yoluna gidebilir,bu araçlarla birlikte araç sahibini de makam şoförü yapması ona da ayrıca ücret ödemesi halinde, karma sözleşme sonucunda yapılacak inceleme ile birlikte, çalışan kişiyi SGK bir gün önce de bildirmemiş olmanız durumunda kayıt dışı işlemle karşı karşıya kalabilirsiniz.

SGK sahada yaptığı araştırmalarda böyle uygulamalara kısmen de olsa rastlayabilir.

Özellikle aracın kiralanması ve şoför olacak kişi ile ilgili hizmet sözleşmesinin işverence yapılması halinde ,primler ödenmez,sigortalı işe giriş yapılmazsa kayıt dışı ortaya çıkacaktır.

 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2017/4826 Karar No. 2017/9393 Tarihi: 30.05.2017

İşyerinde şoför olarak çalışan işçi ile ayrıca aracını kullanması için ayrı bir sözleşme yapılabilir. Taraflar arasında araçlı şoför temini yönünden sözleşme yapılmış ve araç sahibi işverenin talimatı ile şoförlük hizmetini yerine getiriyor ise burada karma bir sözleşme vardır. Aracın kiralanması ve araç sahibinin kendine ait araçla iş görme edimini yerine getirmesi için yapılan sözleşmeler kira ve iş sözleşmeleridir. Bağımlılık unsuru nedeni ile araç sahibi şoför ile aracı kiralayan işveren arasında iş ilişkisi bulunmaktadır. İşçinin işverene kiraladığı kendi aracında işverenin talimatı ile şoförlük hizmetini yapması hizmet akdi niteliğindedir.

Davalı işçi şoför olarak iş görme edimini devam ettirmiş, araç kiralama sözleşmesi dışında ayrı iş sözleşmesi imzalanmış, ücreti ödenmiş, primleri de işveren tarafından yatırılmıştır.

Dolayısıyla aracı şoförle kiralanması halinde ,yüklenici ile hizmet sözleşmesi yapılmalı,yükleniciden şoförün sigortalı işe girişleri,sigortalı hizmet primleri temin edilmeli,ücretini aldığı belgelenmeli,yıllık izin vs hakları kullandırılmalıdır.

Üst işverenler bunları yapmadığı taktirde ileri de sigortalı bundan dolayı hem size hem de yüklenici işverene SGK ve İşçilik alacaklarından dava açabilir.

 

Çalışma hayatında işverenler sözleşme hukukunu iyi irdelemesi gerekir.

(Alitezel | 13.03.2018)

GÜNDEM