BASINDAN YAZILAR
Acil Hal 24 Saatten Sonra Paralı Mı Oldu? / Mustafa İşcan | Muhasebe TR

Acil Hal 24 Saatten Sonra Paralı Mı Oldu? / Mustafa İşcan

Değerli okurlar bugün sizlere son SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) düzenlemesinde yapılan acil haller değişikliğinden bahsedeceğim.

Yazımızın başlığından anlayacağınız gibi artık 04.02.2018 sayılı 30322 sayılı resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliğinin 4. maddesi ile anladığımız artık acil haller 24 saatten sonra özel hastaneler veya özel üniversite hastanelerinde paralı hale geldi. Konuyu bir önceki uygulama ve 04.02.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamalar olarak daha detaylı bir şekilde inceleyelim.

TABURCU OLANA KADAR ÜCRET YOKTU

25 Ağustos 2016’da yapılan ve 5 Eylül 2016’da yürürlüğe giren sağlık uygulama tebliği değişikliyle, “Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-1/D) kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.” Cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Yerine “Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave ücret alınamaz” cümlesi eklendi. Peki bu maddenin açılımına bakarsak konuyu daha iyi anlamış oluruz.

Sağlık Bakanlığı’nın “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

4) Müşahede altına alınan vakalar,

5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar,

Ayrıca;

- Gebelik testleri ve gebelikle ilgili hizmetler,

- Yeni doğan yoğun bakımı, yeni doğan bebek kuvöz bakımı,

- Kardiyovasküler cerrahi hizmetleri,

- Tüm yoğun bakım hizmetleri,

- Yanık tedavileri,

- Kanserle ilgili kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavisi,

- Organ, doku ve hücre nakilleri,

- Diyaliz hizmetleri,.

Ve; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile, ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde, hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar nedeniyle hastaneye giriş yapmış iseniz herhangi bir sağlık kuruluşu, SGK ile sözleşmesi olsun veya olmasın, acil neden ile kendisine gelen hastadan ne katılım payı ne de ilave ücret alınmayacak anlamına geliyordu. Sağlık sisteminin en güzel yanlarından biride buydu bence acil bir hal anında taburcu olana kadar para pul durumuna bakılmaması ama son durumda maalesef bu güzel durum 24 saat ile sınırlandırılmış bulunuyor. 24 saat içinde acil hal durumunuz değişmemişse ücretsiz tedavi için sizi kabul edecek devlet hastaneleri aramak zorunda kalacak yakınlarınız.

ACİL HAL ÖZELLERDE 24 SAATTEN SONRA PARALI OLDU

04.02.2018 sayılı 30322 sayılı resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliğinin 4. maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. a) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esastır. Hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erer. Acil servislerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-1/D) kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddeyi halk dili ile açıklamaya çalışayım.

Ey acil hasta sen bana yani özel hastane veya özel üniversite hastanesine getirildin ancak ben seni 24 saat boyunca ücretsiz tedavi ederim acil halin iyileşmezse 24 saatten sonra yapacağım tedavilerin masraflarını ödemek zorundasın veya devlet hastanelerine gitmelisiniz. İşte bir önceki 25 Ağustos 2016’da yapılan ve 5 Eylül 2016’da yürürlüğe giren sağlık uygulama tebliği değişikliyle taburcu olana kadar ücretsiz tedavi hakkımız 04.02.2018 sayılı sağlık uygulama tebliği ile 24 saat ile sınırlandırılarak bir bakıma sağlıkta hataya düşülmüş oluyor. İnşallah bu uygulama sayın ÇSGB Jülide Sarıeroğlu, Sağlık bakanı sayın Ahmet Demircan beyefendi ve Başbakan ile cumhurbaşkanımızın gözünden kaçmaz ve halka yönelik olumsuz olan bu düzenleme tekrar 25 Ağustos 2016’da yapılan ve 5 Eylül 2016’da yürürlüğe giren sağlık uygulama tebliği değişikliği haline geri getirilir.

(Milli Gazete | 14.02.2018)

GÜNDEM