BASINDAN YAZILAR
Torba Yasa Yeni Uygulamalara Kapı Açtı / Tevfik Güngör - MuhasebeTR

Torba Yasa Yeni Uygulamalara Kapı Açtı / Tevfik Güngör

 Geçen hafta sonu TBMM’de oylanan Torba Yasa, farklı konularda yeni uygulamalara kapı açıyor.

Bu uygulamalardan halkımızı en fazla ilgilendirenler yaşlılara aylık bağlanması, çalışanların tatillerinin bölünmesine imkan sağlanması,geçlerin genel sağlık sigortası cezalarının affı ile ilgili düzenlemeler.

-Sosyal güvenliği olmayan 65 yaş üstü kadınlar ve erkeklere aile gelirine bağlı olarak değil de kişi gelirine bakılarak yaşlılık aylığı bağlanabilecek. Halen 3 ayda bir yaşlılara 650 TL yaşlılık aylığı ödeniyor.

-Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında 18-25 yaş arası 5 milyon gencin 7 milyar TL prim borcu ve cezası var. Bu borçlar ve cezalar siliniyor.

-İşciler yıllık izinlerini en az 10 günlük olarak 3’e bölebiliyorlardı. Bundan sonra en az 6 gün olmak üzere 5’e bölebilecekler.

-Belli sosyal yardımlardan yararlananları istihdam eden işyerlerine sigorta prim desteği ödenecek. Böylece sosyal yardımlardan yararlanacak durumda olanların istihdamı teşvik edilecek.

-Terör nedeniyle şehit olanların anne ve babalarına 45’yaşa kadar kamu kuruluşlarında çalışma imkanı tanınacak.

Bunlar dışında da Torba Kanun’da değişik konularda düzenlemeler yer alıyor.

-Zorunlu trafik sigortasında hak sahiplerinin sigorta şirketlerinden talep edebilecekleri imkanlar sınırlandırılarak, sigorta primlerindeki artışı önleyecek düzenlemeler getirildi.

-15 bin yeni polis ve 2.600 sosyal güvenlik denetmeni için kadro çıkarıldı.

-İmar mevzuatına aykırı yapı sayısı yüzde 65’i aşan bölgelerin tamamının riskli alan kabul edilerek kentsel dönüşüme açılmasına karar verildi.

-Kanal İstanbul projesinin gerçekleştirilmesine imkan verecek yasal düzenleme yapıldı.

Torba Yasa’da yer alan her bir düzenleme, karar, yaşamımızda önemli değişikliklere yol açacak önemli kararlardır. Gönül ister ki bu tür değişikliklerin gerekçeleri ve uygulamanın sağlayacağı imkanlar halka daha iyi anlatılabilsin.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 18.04.2016)

GÜNDEM