BASINDAN YAZILAR
Şubat SGK Günü Nasıl Bildirilecek? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Şubat SGK Günü Nasıl Bildirilecek? / Resul Kurt

 Şubat ayında SGK’lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak bildirilesi gerekmektedir. 2016/Şubat ayında tam ay çalışan bir sigortalının SGK prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının bu yıl 29 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak bildirilecektir.

Şubatta kaç gün prim ödenir

Aylık ücretli (Maktu) çalışanların ise ay içerisinde tam olarak çalışmaları halinde ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın aynı ücret ödeneceğinden Şubat ayında da Mart ayında da 30 günlük ücret ödenecektir. Yine SGK'ya hem 2016 Şubat ayı için hem de mart ayı için 30 gün sayısı ve 1.647,00 TL prime esas kazanç ödenecektir. Yani maktu ücretli çalışanların ücretleri ayın gün sayısına göre değişmeyecektir. Ancak, günlük ücretle çalışan işçilerin şubat ayında 29 gün çalışılması halinde 29 günlük ücretin, Mart/2016 ayında 31 gün çalışılması halinde 31 günlük ücretin ödenmesi gereklidir. Ancak ücretin Şubat ayında 29 gün, mart ayında 31 gün olarak ödenmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumuna prim gün sayısı ise 30 gün bildirilecektir. Örneğin, günlük ücretli asgari ücretle çalışan kişinin 2016/Şubat ayında hafta tatillerini kullanarak 29 gün çalışması durumunda alacağı ücret günlük asgari ücret olan 54,90 ile 29 gün sayısının çarpımı sonucu bulunan 1.592,10 TL olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primine esas kazanç alt sınırı 2016 Şubat ayında 1.647,00 TL olması nedeni ile 1.592,10 TL ile 1.647,00 TL arasındaki farkın primlerinin tamamı işveren tarafından karşılanarak söz konusu kişinin 2016 Şubat dönemi kazancı 30 gün 1,647,00 TL olarak SGK ya bildirilecektir.

Ay içinde işten ayrılan işçilerin durumu

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 olacaktır. Örneğin, 1 Şubatta işe başlayan ve şubat ayında tam çalışan bir kişiye için 30 günlük SGK primi ödenecektir. 29 Şubat 2016 günü işten ayrılan ve şubat ayında tam çalışan kişi için de 30 günlük SGK primi ödenecektir.

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle çalışma gün sayıları üzerinden hesaplanacaktır.

Örneğin, Özel sektöre ait bir işyerinde 2016/Şubat ayında 5 gün ücretsiz izin alan işçi için, 24 gün çalışma ve 5 gün ücretsiz izin olmak üzere 29 gün olarak sisteme girilecektir. İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Eksik çalışanların durumu

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat nedeniyle bazı günlerde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de maktu ücretli olduğu için tam ay üzerinden ücret alan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın 30 gün üzerinden SGK ya bildirilecektir. Maktu ücretli olup, ücretleri tam olarak ödenen sigortalıların 4857 sayılı Kanun'un 48. maddesi gereğince SGK’dan alacakları geçici iş göremezlik tutarlarını işverenliğe iade etmeleri istenebilecek yada kişilerin ücretlerinden aldıkları geçici iş göremezlik tutarları net ücretlerinden mahsup edilebilecektir. Maktu ücretli çalışma durumunda Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri dikkate alınarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dâhil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 04.03.2016)

GÜNDEM