BASINDAN YAZILAR
1 Lira Bağ-Kur Borcu Olana Emekli Maaşı Bağlanmaz Mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

1 Lira Bağ-Kur Borcu Olana Emekli Maaşı Bağlanmaz Mı? / Vedat İlki

Dün 1 lira Bağ-Kur borcu olan sigortalının emekli olmak için başvurduğunda emekli edilmediğini,iki aylık emekli maaşı alamadığını söyleyerek haber konusu yapılmıştır.
Haberin özeti;

İstanbul'da emeklilik için gerekli gün ve yaş şartlarını yerine getiren bir vatandaş Bağ-Kur'a olan 12.99 TL'lik borcu nedeniyle 2 aydır 1.071 TL'lik emekli maaşını alamıyor. Bağ-Kur'a olan bu sembolik borcundan haberi olmadığını, kendisine SGK'dan borçluluk durumuna dair herhangi bir uyarı gelmediğini belirten ismini vermek istemeyen emekli adayı, "Daha önce esnaf olduğum için Bağ-Kur'a bağlıydım. Bakkal dükkanımı kapatınca tüm borçlarımı ödeyip Bağ-Kur'dan ayrıldım" dedi.

Daha sonra bir mağazada SGK'lı olarak çalışmaya başladığını anlatan emekli adayı, şöyle devam etti: "Ancak yıllar önce Bağ-Kur'daki evrak hatası nedeniyle kalan 1 TL'lik bir zamanla birikip 12.99 olmuş.Emeklilik için Gaziosmanpaşa SGK'da, durumuna dair bana herhangi bir verilmedi. Borçtan haberim olmadığı için ödeme yapmadım. Daha sonra Bağ-Kur'a bağlı olduğum Malatya'dan Gaziosmanpaşa SGK'ya borçlu olduğuma dair yazı geliyor. Ancak bunun gelmesi 2 ayı buluyor. İki aydır emekli olmayı bekliyorum."

Kısaca sigortalı 2829 sayılı Hizmet birleştirmeye göre Bağ-Kur Hizmeti ile SSK hizmetini birleştirmek suretiyle SSK emekli olacaktır.

Oysa bu haberi yapanlar ALİ TEZEL 22/02/2010 tarihli yazısını okusa idi sonucu görecekti.

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=3514

YAZININ TARİHİ:22/02/2010

***1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur borcunun önemi yoktu

“Sosyal Güvenlik Reformu” diye halka yutturulan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve aynı gün 1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur Kanunları ile 506 ve 2925 sayılı Sosyal Sigorta Kanunları yürürlükten kalktı. 1 Ekim 2008 gününden önce Bağ-Kur ve SSK hizmetleri olup da en son SSK’dan emekli olacaklar olanlar için Bağ-Kur’a borcu olup olmadığının önemi yoktu. Bağ-Kur’a borcu olduğu halde sigortalılar, SSK’ya emeklilik için dilekçe veriyorlar ve dilekçelerini takip eden aybaşından itibaren de emekli aylıkları ödenmeye başlıyordu.

Daha doğrusu, SSK’ya dilekçe veriyorlar sonra bir ay veya bir yıl sonra bile olsa Bağ-Kur borçlarını ödediklerinde Bağ-Kur, SSK’ya hizmetleri gönderiyor, SSK’da birikmiş tüm aylıklarını ödüyordu, böylece yüklü miktarda birikmiş emekli aylıkları oluyordu.

 

***1 Ekim ile Bağ-Kur borcu olanları SGK emekli etmedi

1 Ekim 2008 günü 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu yürürlüğe girince, işler değişti. SGK, SSK’dan emeklilik dilekçesi verenlere aylar sonra Bağ-Kur’a borcunuz varmış, borcunuzu ödeyin öyle gelin diyerek, emeklilik dilekçelerini reddetmeye başladı. Bir süre sonra da bu işi de değiştirdi, yeni emeklilik dilekçesi istemeksizin Bağ-Kur’un borcunun ödendiği ayı takip eden aybaşından itibaren emekli aylığı bağlamaya başladı. Tıpkı sizde olduğu gibi emeklilik dilekçesi verilen ay ile az da olsa Bağ-Kur borcunun ödendiği aya kadar geçen sürenin emeklilik aylığını vermemeye başladılar.

***Şimdi rakamı 15 lira olarak belirlediler

Esasen, Bağ-Kur yıllardan beridir 15 liralık rakamı uyguluyordu. 1479 ve 2926 sayılı Bağ-Kur Kanunları gereğince, Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için kişinin hiç borcunun olmaması veya borcu varsa da 15 liradan az olması gerekiyordu. İşte bu uygulamayı baz alan SGK yönetimi, geçen ay paralel bir uygulama geçti. Artık, SSK’dan emekli olacaklar için, Bağ-Kur’a 15 liradan az borcu olanlara borcu ödetiyorlar ama yeni tarihe göre değil eski tarihe göre emekli aylığı bağlıyorlar. Ancak, bu yeni uygulamadan bir çok SSK’lının haberi yok.

**

2011/58 SAYILI GENELGE KONUYA SON NOKTA KONULMUŞTUR

2011/58 Sayılı Genelgenin 4. Yaşlılık aylığının başlangıcı

''4.5. Kanunun 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanlardan kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanlardan talepte bulundukları tarihteki borçları, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında olanların aylıkları talep tarihini takip eden aybaşından başlar ve borçları ilk aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir. Bu miktar, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları için 15 TL ve altı olarak belirlenmiştir. Söz konusu miktar, sigortalı ve hak sahiplerine gerek malullük ve ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar gerekse sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri için geçerlidir.''

2012 YILI MERKEZİ BÜTÇE KANUNU

Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar

''MADDE 27 ‒ (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve muhasebe kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 15 Türk

Lirasına kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması

halinde, bu tutarların muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye

Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir.''

2013 yılından itibaren bu rakam günümüze kadar Maliye Bakanlığının tebliği ile ilgili cetvellerde 15 TL olarak sabitlenmiştir.(2015 Yılı Dahil olmak üzere)

Kısaca bu hatayı umarız SGK Başkanlığı e-yazı ile tahsis bölümünde çalışanlara bilgi verilerek çözüme kavuşturacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 29.07.2015)

GÜNDEM