BASINDAN YAZILAR
Ah Vah Değil “İcraat Zamanı” / Resul Kurt - MuhasebeTR

Ah Vah Değil “İcraat Zamanı” / Resul Kurt

 Soma’da sadece madenci kardeşlerimiz ölmedi; insanlık öldü, biz öldük. Acının, ölümün üzerinden siyaset yapmamayı öğrenemeyenler öldü.

Madencilik ülkemizde en fazla iş kazası meydana gelen ve ölümlerin en çok yaşandığı sektörlerden birisidir. Madenciliğin çok tehlikeli olması, hem işverenlerin ve hem de çalışanların bu anlamda sorumluluklarını artırmaktadır. Maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin çok ciddi şekilde takip edilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

Hem 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda ve hem de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği'nde bu yönde düzenlemeler yer almaktadır. Yasal düzenlemeler genel olarak yeterli olmakla birlikte uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar var. Daha önce müteaddit defalar da yazdık, 6331 sayılı Yasa'da ve buna bağlı yönetmeliklerde mutlaka revize düzenlemeler yapılmalıdır.

Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma

İşveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek, yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek için yapılan işe uygun tedbirler almalıdır.

Kaçış ve kurtarma araçları

İşveren, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlar ve kullanıma hazır bulundurmalıdır.

İletişim, uyarı ve alarm sistemleri

İşveren, işyerinin bütününde gerekli haberleşme ve iletişim sistemini kurmalıdır.
İşveren, ihtiyaç halinde yardım, kaçış ve kurtarma işlemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi için gerekli uyarı ve diğer iletişim sistemlerini hazır bulundurmalıdır.

Çalışanların bilgilendirilmesi

Çalışanlar veya temsilcileri, işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili alınması gereken tüm tedbirler ve İşverenin genel yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri, Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma ile Kaçış ve kurtarma araçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu bilgiler çalışanlar tarafından erişilebilir ve anlaşılır şekilde olmalıdır.

Sağlık gözetimi
Çalışanların;
a) Yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanmalıdır..
b) İşe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılmalıdır.
Çalışanların yükümlülükleri
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar.

Ekrem abi “babasını kaybetti”

Vergi ve Sosyal Güvenlik dünyasının Ekrem abisi, dost ve mümtaz şahsiyet, Yaklaşım Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı, Yaklaşım Dergisi imtiyaz sahibi ve Posta Gazetesi Yazarı ağabeyim Ekrem Sarısu'nun muhterem babası Derviş Sarısu vefat etmiştir. Sarısu Ailesinin Ve Tüm Sevenlerinin Başı Sağolsun.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 16.05.2014)

GÜNDEM