Her Muhasebecinin Bilmesi Gereken Güncel Uygulamalar Kitabı Çıktı
GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru;
Çalışana Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi Yeni Düzenlemeler
Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşmesinde Maliye Görüş Değiştirdi
Askerlik Borçlanması Da Emekli Aylığını Yükseltebilir
Geçici Vergide Altı Değişiklik İhtiyacı
Ev Sahibi Ol Kıdem Tazminatı Öde!
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969
Risturn istisnası nedir? Nasıl Uygulanacaktır?
Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru
TÜRMOB: İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek
Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflere KDV Tahsil Edilmeksizin Makine-Techizat Tesliminde Özellik Arzeden Hususlar
7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler
Kaçak Fabrika Binalarına İmar İzni Nasıl Alınabilir?
Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması
Maddi Duran Varlığın Dönem İçi Satış İşlemi
Türkiyede Kişilere Oyun, Müzik, Uygulama, Alan Adı Gibi İçerikleri Satan Yabancı Firmalara Mükellefiyet Dönemi Başlamıştır
İş Güvenliğinde Yeni Dönem
Şirket Ortaklarına SGDP Kıyağı
Bağkur'dan Daha Erken Emekli Olmanız Mümkün
Spora Vergi Desteği Yürürlükte, Milli Takım Tatilde
Son 1261 Gün Emekliliği Belirler
Çalışma Hayatında Yıllık İzin Esasına Bakış
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
Maliye Bakanlığı Görüş Değiştirdi! Cezaya Maruz Kalmayın!
Elektrik Dağıtım ve Perakende Şirketlerinin Satın Alımından Kaynaklanan Borçlar, Faiz ve Kur Farkları İle Konsolidasyon Sorunu
TÜİK Ve Merkez Bankası'na Göre Türkiye'nin Durumu (2)
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım İşleri
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikini Yaptırmayı Unutmayınız! Son Gün 02 Temmuz 2018! Cezası 6.190,00 TL
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Özel Vergileme Sistemi
Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır?
Stok affı kaçmaz…
2017 Takvim Yılı İçin Tam Tasdik Raporlarının Yazılmaması Gerekir !
Bağkur'a Geçmenizin Avantajı Yok
Tazminatta Bunlara Dikkat
İznini Kullanamayan İşçi İstifa Ederse Tazminat Alır
Geçici Vergide Matrah Sorunları
Sıcak Para Gören Çalışan Bağlanacak Emekli Aylığını Düşürmüş
2018 Mali Tatil – Beyanlar/Süreler
7103 sayılı Kanun İle Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler
Beyanname Düzenleme Programına Beklenen Güncelleme Geldi!
Vergi ve SGK Borç Yapılandırma Sonrası İhalelere Katılabilmek İçin Borcu Yoktur Belgesi Alma Şartları
Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkullerin 30.09.2018 Tarihine Kadar Değerleme, Beyan ve Muhasebe Kayıt İşlemleri
6552, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunlar Kapsamında Ödemesi Devam Eden Borçlar ve Yeni 7143 Sayılı Yasaya Göre Durum Nedir?
Meslek Mensupları Artık Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Müdürü Olabilecekler
Rehabilitasyon Merkezlerine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır?
Hiç Vergi Ödemeden Yurt Dışından Para Getirmek ve Varlıkları Şirkete Koymak Mümkün Müdür?
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı
Staj Sigortasında Emeklilik Primi Ödenmez
Emekli Maaşları Temmuzda ‘Zamlı’ Olarak Yatacak
Emlak Danışmanlarına Da Mesleki Yeterlilik Şart!
İzin Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey...
Yurtdışı Borçlanmasında İlk Adım
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11)
Bayram İçin İzin Tüyoları
7143 sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımına Ait Vergilerin Belirtilen Süre ve Şekilde Ödenmemesi (İhlal Sayılma-ma Halleri)
Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası
Muhasebe Standardında Değişiklik
Matrah ve Vergi Artırımının Püf Noktaları Nelerdir?
Yerli Konusu; Yerli olmak, Yerli ürün, Yerli Malı...
Gayrimenkul Alımlarıyla İlgili Muhasebe Kayıtları
Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dahil Edilmesi (Otobes)
7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği
Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi
Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi
Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir
Sosyal Kooperatifçilik Geliyor !!!
İkale Vergiden Muafiyet Tazminat Tavanı Kadar
Değer Artış Kazancının Tespitinde Görüş Değişikliği ve Vergi Affı Fırsatı
Memuriyetten İhraç Edilenler Emekli İkramiyesi Alabilir Mi?
OECD’de Ücretlerin Dörtte Biri Vergiye Gidiyor
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8)
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik
254 Taşıtlarla İlgili Tüm Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılır?
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Neler Değişti
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri İle İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
TÜİK ve Merkez Bankası'na Göre Türkiye'nin Durumu (1)
LTD.ŞTİ.'ten A.Ş.’ye Geçişte Payların İktisap Tarihi Hangi Tarih Kabul Edilir?
7143 Sayılı Kanun İle Vergi İncelemesi ve Takdir İşlemleri Devam Eden Mükelleflere Getirilen İmkanlar
7143 Sayılı Kanun Kapsamında İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikli İnşaat İşlerine İlişkin SGK Borçlarının Yapılandırılmasından Sonra Borcu Yoktur Belgesi, İlişiksiz Belgesi ve Yapı Kullanım İzin Belgesi Alınması
Yurtdışı Şube Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Var Mıdır?
Son Yedi Yılda Fazla Prim Ödenen Kurum Şartlarıyla Emekli Olunuyor
Bayram Gelmeden ‘İkramiyesi Geldi!
Dövizle Sermaye Artırımına Vergi Desteği
Arife Günü İşyerini Kapat Telafi Çalışmasıyla Tatili Uzat!
Vergide Ceza Yığılması Yargı Freni
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı.
Asgari Geçim İndirimi Ücretlileri Vergi Diliminden Kurtardı
Sözleşmeli ve Geçici Personel İş Sonu Tazminatından Kesilen Gelir Vergilerini Nasıl Geri Alacak?
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türmob: Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hakkında
7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 İnci Maddesi Gereği Hurdaya Çıkarılacak Araçlar Hakkında Duyuru
7144 Sayılı Kanun İle Taşınmazların Artırılması Maliyet Bedelinin Artırılması, Değer Artış Fonu ve %5’lik Vergi
7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Affedilen Aidat ve Oda Borçları
KDV'siz Makina Almak İçin Firmalarca Hangi İşlemleri Yapılmalıdır?
İkinci El Araç Satışında Fatura Düzeni ve KDV Beyanı
Üçüncü Şahıslara Haciz Tatbiki ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması
7143 Sayılı Kanunda Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Matrah Artırımı
Elektrik Piyasasında Arazi Edinim ve Kamulaştırma İşlemleri
Türev Ürünlerin Tarihsel Gelişimi
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez Ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi
Yeni Sınırlamalar Çerçevesinde Sermaye Artırımında Döviz Kullanımı
Faturasız Satılan Mallar Kayıtlardan Nasıl Çıkarılacak?
SSK'ya Prim Ödeniyorsa Bağkur'a Prim Ödeme Zorunluluğu Yok
Son 3.5 Yılı SSK'lı Geçirene Erken Emeklilik Formülü
SGK Borçlarında Taksitlendirme Dönemi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 50)
Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Kadroya Gecen Taşerona 1100 TL İlave Tediye Hakkı
Sağlık Hizmetlerinde Robotik Süreç Otomasyonu Ve Çalışma Hayatının Geleceği
1997'den Bağkur'a Kayıt Mümkün Değil
Emekli Maaşlarında Cumhurbaşkanı Yine Yanıltılıyor
Emekliye Çifte Zam.
Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 2018-19 Sayılı Genelge ile Açıklandı
Yüksek Emekli Aylığı İçin Plan Yapmak Gerekir
Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma
Ramazana Özel Muhasebe İşlemleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı Hazırlandı.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) Taslağı Hazırlandı
İmalatçılara Yeni Makine Alımlarında KDV İstisnası için Başvuru Şart…
SGK Genelgesi 2018/19 (7143 Sayılı Kanun Yapılandırma)
6728, 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin KDV Uygulama Tebliği Değişikliği
Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Altyapı Yatırımlarında KDV İstisnası ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
GİB: Muhtasar Beyannamede Değişiklik
Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, İşin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz ve Kur Farklarının Durumu
İmar Barışı İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak?
İmar Affına Hücum!
Yıpranma Süresinin Tespiti İçin SGK'ya Da Başvurabilirsiniz
Az Vergi, Çok Teşvik
Varlık Barışında Cevaplanan/Cevaplanmayan Sorular
Çalışanlar Ne Kadar İzin Kullanacak?
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GİB: Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik
SGK’ya Olan Yükümlülüklerin Süresinde Yerine Getiren Borçlulara Son 1 Yıllık Borçlarını Taksitle Ödeme İmkanı Getirildi
Teşvik Belgesi Kapatma İşlemlerinde YMM Raporu İle Düzenleme Yapıldı
Kamu Çalışanlarının Maaşları 13 Haziran'da Ödenecek
7143 Sayılı Kanuna Göre Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi (SDDKDV) Yönünden İnceleme ve Tarhiyat Yapılır mı?
İmar Barışı İle İlgili Tüm Merak Edilenler
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Önceden Konulan Vergi Ve SGK Hacizlerinin Kaldırılması
Şirketlere Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği
Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna
Anneniz Primini 3600 Güne Tamamlayıp 58 Yaşını Dolduracak
Gençlere Destek Var
Engelli Maaşı Neden Düşük Bağlandı
Bir Özelgenin Düşündürdükleri
Yine Yeniden Stok Affı
Bağımsız Denetim Tebliğleri ve KGK Kararları
7103 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ – Taslak
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:50) Taslak
Kobi'ler Makina Alımı İçin Faizsiz Kredi Nasıl Kullanabilir?
Af Kanunu Kapsamında Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Amme Alacakları İçin Getirilen Avantajlar
2018 SGK Teşvikleri
İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Sona Erdirilmesinde Usul
Devlet Destekleri Devam Ediyor, KOSGEB Kredi Faiz Desteği...
Vergiden Üçüncü Şahıslara Haciz
Gayrimenkul Alımlarıyla İlgili Muhasebe Kayıtları
SGK ve Vergi Affında Neler Var?
Vergi Afları Dürüst Şirketleri Batırır
Dükkan İşlettiğiniz Tarihler Bağkurlu Olmanızı Belirliyor
İşçiye Bağırıp İstifa Ettiren Kıdem Tazminatını Öder!
Yapılandırmadan Yararlan Ama Vergilerini Zamanında Öde!
İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatındaki Yenilikler
Engelli Emekli Aylığı Mı Normal Emekli Aylığı
1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik;
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi
İhraç Kayıtlı Teslimde Oluşan Kur Farkları ve Muhasebe Kayıtlarında Son Durum!
Maliye Bakanı Naci Ağbal:Yeniden Yapılandırma Başvurularını Almaya Başladık
Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Artık Hangi Belgeler Aranmaz?
Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin 3 Ay İçerisinde İnternet Sitesi Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerekmektedir!
Muhasebe Standartlarının Uygulama Modelleri ve Türkiye’nin Durumu
“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” Birleştirme Uygulaması Yine Ertelendi
Yurtdışı Şube Kazançlarında Kurumlar Vergisi İstisnası Var Mıdır?
Memurda Şartları 15 Haziran 2002'deki Hizmet Süresi Belirliyor
Üretim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik KDV Teşviki
Döviz Kuru Üzerine
SGK Teşviklerinde 6 Aylık Opsiyon
Yıllık İzin Kullanırken Bunlara Dikkat!
'Home-Ofis’te Gider Sorunu
Sigorta Primini Erken Ödeyene İndirim Var
Geriye Dönük Sanatçı Borçlanması Yok
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
7143 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2018/1
KDV ve Muhtasar Beyannamesi Hazırlarken Dikkat Edilecekler
Dövizle Borçlanmanın Dayanılmaz Ağırlığı
Bireysel Emeklilik Kapsamı Genişliyor. Zorunlu Geçiş 01.07.2018 Tarihidir. Hazır Mısınız?
Kayıtdışının Astarı Yüzünden Pahalı
Holding Şirketlerin İştirak Hisseleri Satışında Oluşan Kar İçin İstisna Var Mıdır?
Kasada Olmayan Paralara Bahar Temizliği
1 Ekim 2008'den Önce Bağkur Kaydı İçin Yasa Gerek
Geriye Dönük Teşvikte Fırsat Devam Ediyor
Emeklilik İçin Tazminat Alanlar Tekrar Çalışabilir
İş Yerinde Ücretler Gizli Tutulamaz
Emekliliği İçin Yaşı Bekleyenler Ne Yapmalı?
Son Yedi Yılda Fazla Prim Ödenen Kurum Şartlarıyla Emekli Olunur
Dava Açma, Açtığından Feragat Et. İndirimi Kap!
Genç Girişimciye 8.400 Lira
Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
İndirimli Oran Aylık Nakden KDV İadesinde Talep ve YMM Raporu İbraz Süresi
Taşınmaz Satışı Kurumlar Vergisi İstisnasında Menkul Kıymet Ve Taşınmaz Ticareti İle Uğraşılmaması Ne Anlama Gelmektedir.
Af Kanunu Kapsamında Yapılandırılan Amme Alacakları İçin Uygulanacak Ortak Hükümler
Hasılat Esaslı Vergilendirmenin Kapsamı Genişletildi...
İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti
İyi Anlaşma Ama Sorun Döviz Kuru
Kısmi İhya Yapabilir Miyim?
Taksitle Ödenen Kıdem Tazminatına Faiz De Eklenir
Cezaevi Çalışanları Çok Dertli
Tıkla Geriye Dönük Teşvik İçin Başvur Bugün Son Gün
Fabrika Binaları Gerçek Değeri İle Bilançoya Nasıl Yazılabilir?
Matrah Artırımında Kıyaslama Bilmece Olmaktan Çıkmıştır!
Ağbal: Kurumlar Vergisi Her An Düşürülebilir
7143 Sayılı Kanuna Göre Katma Değer Vergisi (KDV) Yönünden Vergi Artırımına İlişkin Örnekler
GİB İnternet Sitesinden Vergi Levhanızı Oluşturmayı ve Almayı Unutmayın! Son Gün 31.05.2018!
Elektrik Dağıtım Firmaları Tarafından Tahsil Edilen Güvence Bedellerinin Güncellenerek Geri Ödenmesi Halinde Endeks Farklarının Vergisel Boyutu
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
Kooperatiflerde Genel Kurulda Temsil İle İlgili Sık Sorulan Sorular
Bedelsiz Olarak Veya Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi Ne Olacaktır?
Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları ve Faizlerinde Yapılandırma
Eşiniz İşinden Kıdem Tazminatı Alıp Ayrılabilir
Ramazan Kolisi Tazminatı Artırır
Yargıtay’dan 'İzin Ücretleri' İçin Emsal Karar
Yabancı Yatırım, Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Ekonomi
İşverenler Dikkat! İş Güvenliği Eğitimleri Değişti
Bağımsız Denetimin Yeni Ölçütleri Ve Sorunları (Toplantı Duyurusu)
Seçim Beyannamelerinde Yer Almayan Vaat Sigortalılık Öncesi Doğum Borçlanma Süreleri
Yine Yeniden Varlık Barışı
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/a Maddesine
TÜRMOB Sirküler: Geriye Yönelik SGK Teşviklerinden Yararlanmanın Usul ve Esasları
SGK Genelgesi 2018/17 – Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma
Af Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme İndirimi, Vazgeçilen Küçük Alacaklar ve Kendiliğinden Verilen Beyannamelere Tanınan Avantajlar
7143 ve 7144 Sayılı Torba Kanunlar İle Getirilen Önemli Mali Değişiklikler
Yapım İşinden Bağımsız Olarak İfa Edilen Mimarlık, Mühendislik, Etüt, Plan, Proje, Harita (Kadastral Harita Dahil), Kadastro, İmar Uygulama, Her Ölçekte İmar Planı Hazırlama ve Benzeri Hizmetler Kapsamında KDV Tevkifatı ve Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Zorunlu Otomatik Katılım (BES) Sistemi Tabana Yayılıyor
Banka Kredisiyle Alınan Arsanın Muhasebeleştirilmesi
Bağkur’da Silinen Günlere İhya Fırsatı
İki Seçenekte De 60 Yaşınızı Doldurmanız Gerek
Yeniden ‘Yeniden Değerleme’
Memur ve Emeklisinin Zammı 700 Lirayı Aşabilir
Herkes Kolaylıkla İşsizlik Parası Alır Mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkate Alındınız Mı?
Yeniden Değerleme Yapılacak - Yap
En Az 70 Milyon Cirosu Olan Firmalar Neden Bağımsız Denetimin Yaptırmak Zorundadır?
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri No:18 no.lu Tebliğ Taslağının Arsa Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Düzenlemeleri Hakkındaki Değerlendirme, Görüş ve Öneriler
2018 Yılı İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti
Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Örnekler ve Muhasebe Kayıtları
KDV Matrah Artırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Örnek Uygulamalar
İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri ve İntifa Senetleri Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası Var Mıdır?
Başlangıcımı Nasıl Üç Ay Geri Alabilirim?
Kamu Alacaklarının Ödenmesine Getirilen Kolaylık
Staj Dönemini Borçlanma Hakkı Var Mı?
Emeklinin Maaş Zammı 250 TL’ye Kadar Çıkacak •
Suça Dayalı Tazminatların Giderleştirilmesi
İşverenler Dikkat! Yanlış Hesaba Ceza Yağacak
İş ve Sosyal Güvenlik Dünyası Seçim Vaatleri Çare Olacak Mı?
Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
İş Ve Meslek Danışmanlarının Atanma İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
7143 Sayılı Yasadan Yararlanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
Makina ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler İçin Kriterler Yeniden Belirlendi
SGK Online Teşvik Dilekçe Başvurusu
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Kasa ve Stok Affı Özellikli Hususlar
Taşınmazlara Yeniden Değerleme İmkanı ve Yeniden Değerlemeye İlişkin Muhasebe Kayıtları
Af Kanununun Getirdiği Çifte Avantaj: Kayda Alınan Emtia Hesabının Ortaklara Vergisiz Dağıtılması
SGK’da Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri İlgili Yapılacak İşlemler Genelgesi Neler Getiriyor
İmalat Sanayiinde Kullanmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası
Taşınmaz Satış Kazancı Kurumlar Vergisi İstisnasıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
Aile Şirketleri İçin Sürdürülebilirliğin Anahtarı: Aile Anayasaları
Kesinleşmiş Borcu Olanlar Dikkat!
ATR ve Menşe Belge Onaylarında Yeni Dönem
Askerlik Borçlanması Emekli Olacağınız Yaşı Değiştirmez
Çay ve Fındıkta Gürcü İşçiye Çalışma İzni Muafiyeti Şart!
Ekonomi Yeşerdikçe İşler Açılacak
Çalışanlara Yapılan Evlilik ve Doğum Yardımlarının Tevkifatsız Gider Yazılması
Anneye 1.015 Lira Kreş Desteği
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BKK 2018/11597
Sorular ve Cevaplarla Yeni Af Kanunu -2
GİB Hatasından Döndü! Şubat/2018 e-Defter Yükleme Süresi 08.06.2018’e Uzatıldı!
Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Nasıl Hesaplanır. Uygulamalı Örnek
Sahte Belge Düzenleyicilerin 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi
Bağımsız Denetçiler Defter Tutabilir!
Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:498)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 497)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 495)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tarihler Değil Emekliliği Geldiğinde Hizmet Süreleri Birleştiriliyor
Yeni Yapılandırma Yasasında Gümrük Açısından Değişiklikler Var
Bağ-Kur’lu “İhya” Oluyor!
Şube Müdürleri Dertli
Kayıtdışında Rol Paylaşımları
GİB Yeniden Yapılandırma Duyurusu
Sorular ve Cevaplarla Yeni Af Kanunu -1
Aralık/2017, Ocak 2018 Ve Şubat/2018 E-Defterlerinizi En Geç 31.05.2018 Tarihine Kadar Sisteme Yükleyiniz!
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasına İsabet Eden Tutar Fon Hesabında Nasıl Tutulacaktır?
SGK’ Dan Açıklama Geldi! – Yanlış Hesaplanan Maaşlar Toplu Olarak Ödenecek!
Sahte Fatura Düzenleyenler Ve Matrah Artırımı
Hükümetten Akaryakıt ÖTV’sinde Önemli Düzenleme
Bağkur Borçlarına Af Çıktı Mı?
Kayıt Dışılıktan Kurtulmaya Yönelik Kanuni Çözüm
İşverenlere Güvenilir Yol Haritası
2.880 Liralık Borç 20 Liraya İnecek
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Güvenliğinde Neler Değişti?
Prim Borcunu Donduran Sağlıktan Yararlanabilir
Makina ve Teçhizat KDV Teslimlerinde İstisnası
Küçük Esnaf Meslek Yaşasın Diyor
Yine Yeniden Matrah ve Vergi Artırımı
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’Ün Yürürlükten
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’Nın
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya Dair Duyuru
7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Kesinleşen Kamusal Alacaklardan Vazgeçilen Unsurlar
Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmaların Makine Alımında KDV İstisnası
7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Yasası Gereğince Konulan Hacizlerin Akıbeti
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösterecek Lisans Sahibi Tüzel Kişiler İçin Pay Devri
İştiraklerle İlgili Muhasebe Örnekleri
Askerliğinizi Borçlandıktan Sonra 855 Gün De Prim Ödeyeceksiniz
Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamı Genişliyor
İki Taraf Anlaşınca İşten Çıkmak Kolay Mı?
Doğum Yapan Kadın Çalışanın Haklarının İhlali İdari Para Cezasını Doğurur
Sözleşmesi Süreli Olanlar Dikkat! .
Son Düzenlemeler İle Bilançoları Düzeltme İmkanı Geliyor!
Firmalarca Kayıtdışı Varlıklar Kayda Nasıl Alınabilir?
İbra Sözleşmesi (İbraname)
Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler
Af Yasası ve Dahilde İşleme Mevzuatında Düzenleme
Matrah Artırıp Süresinde Ödeme Yapmayanlar, Dikkat!
Sat-Kirala-Geri Al İşlemine Konu Edilen Taşınmazların Üçüncü Kişilere Satışında 2 Yıllık Sürenin Tespiti
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
Tek Eksiğiniz 56 Yaşınızın Dolmaması
Belediye Şirketlerinde Kimler Çalışabilecek?
Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
Engelliye Kolay Emeklilik
Prim, Ceza, Vergi Borçlarına Büyük Af
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru
Vekil Primi Ödenir
Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin İptal/Asıl/Ek Bildirgeler SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilmektedir
7143 Sayılı Af Kanunun Uygulamalı Anlatımı
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
Geriye Dönük Teşvikte E-Müracaat
Nev’i Değişikliğinde Maliye Fikir Değiştirdi..!
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı ve Örnek Uygulama
Geçici Koruma Kapsamında Çalışma İzni ve İşe Giriş
İkale Sözleşmesi Gereğince Ödenen Tazminatlardan Yapılan Stopaj Kesintilerine İlişkin Son Yasal Düzenlemenin Değerlendirilmesi
İstanbul İmar Yönetmeliğinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinden Farkları Nelerdir?
İnşa Halindeki Binalarda Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasında 2 Yıllık Sürenin Tespiti
On Yıldır Barışa Doyamadık
Vergi ve Varlık Barışı
Sigortalılık Süresi Durdurulan Bağkurlulara Af Kanunu Kıyağı
İşçiler Mazeret İzni Kullanabilir Mi?
Sağlık Nedeniyle Ayrılana Tazminat
Malulen Emeklilik İçin Yüzde 60 Kayıp Şart
SGK Alacaklarında Yapılandırma Neleri Kapsıyor?
Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine
Matrah Artırımı Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi
İşverenler 4 Aydır Asgari Ücret Destek Teşvikinden Faydalanamıyor
Esnafa Vergi Müjdesi .
SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu
Maliye Bakanı Ağbal, 3 Yeni Teşvikin Detaylarını Anlattı
Vergide Yapılandırma Başladı
Ortak Cari Hesabı – Vergi Affı
Teşvik Belgeli Yapı -Tesis İnşaatlarına İstisna Uygulamasında Belediyelerde Yaşanılan Sorunlar
'Geriye Dönük Teşvik'te Süre Daralıyor
Matrah ve Vergi Artırımında KDV Yönünden Sorunlu Bir Uygulama: Tüm Beyannameleri Veren Mükelleflerin Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Hesaplanan KDV’si Yoksa!-2
Motorlu Kara Taşıtı ve Taşınmaz Satışlarında KDV’de Yeni Dönem 1 Haziran 2018’de Başlıyor !!!
İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Kötü Haber
İştirak Hissesi Satışından Elde Edilen Kazanç Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?
Döviz Kredisi Olan Şirketlerin Bildirim Karmaşası
Ocak 2019'da Emekli Olabilirsiniz
Doğru Yatırım İçin, Doğru Analiz
Sosyal Yardımlarda İyileşme Var!
Yüksekokul Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Mümkün
Varlık Barışında Yenilikler Ve Takvim
Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818
Akaryakıt Ürünleri İçin ÖTV Düzenlemesi
Parayı Veren Bilançoyu Düzeltir
Bundan Sonra Çalışmasanız Da Ağustos 2022'de Emekli Olabilirsiniz
SGK Affının Püf Noktaları
Genç Girişimcilerde Teşvik Genişledi
Yıllık İzin De İdari Para Cezası
Teşvik Belgesiz Makina Ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Ve Amortisman Teşviki
Kurumlar Vergisi Kanununa göre istisnaya konu olan taşınmaz tanımı nedir?
Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik
7143 Sayılı Af Kanunun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Kamusal Alacaklar
İş Mevzuatında Annelere/Kadınlara Yönelik Haklar Nelerdir? (3)
Vardiyalı Çalışmanın İş Kanunu ve İş Sağlığı Açısından Uygulaması
Elektrik Üretim Şirketi Kuruluşunda ve Esas Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bir Şirketin Başka Bir Şirkete İştirak Etmesinin Muhasebesi
Bağkurlular İçin İhya İşlemi Henüz Başlamadı
Vergi Barışında Takvim
Emeklilik İçin Yaş Büyütmenin Faydası Yok .
Kreş Desteği Kadınların Yüzünü Güldürecek
Ramazan Ayında İşverenler Çalışanlarına Cömert Davranırken Cezalandırılmayın
18 Mayıs 2018’e Kadar Giriş Yapın, Ay Sonuna Kadar Sözleşmeyi İmzalayın
Geriye Dönük Teşvikte Özellikli Durumlar (III) Teşvik Belgesi
Döviz ve Kurlar Üzerine
İş Mevzuatında Annelere/Kadınlara Yönelik Haklar Nelerdir? (2)
Forward Sözleşmeler ve Muhasebeleştirme İşlemleri
NACE REV.2 62.01- Bilgisayar Programlama Faaliyetleri Sınıfında Faaliyet Gösteren İşletmelerin 01 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Sanayi Siciline Kayıt Olmaları Gerekmektedir
Yatırım Fonları Veya Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliğinden Doğan Kazançları Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?
Dövize Kontrol Mü Geliyor?
Kamu Alacaklarının Ödenmesinde Olağanüstü Kolaylık
Doğum Yardımını Kimler Alabilir?
Prim Borcunu Yapılandırana Hemen Emeklilik Fırsatı
Yeni Gündem: Bir Garip Yeniden Değerleme Teklifi
Çalışma Hayatında Engelli Hakları
Yabancı Uyruklu Öğrenci 81 Lira Sağlık Yardımı Alır
İlk Ara Hesap Dönemi Bildirimi İçin 18 Mayıs 2018 Son Gün
İş Mevzuatında Annelere/Kadınlara Yönelik Haklar Nelerdir? (1)
İnceleme de Olanlar İçin Matrah Artırımı Yapmak mı, Yoksa İnceleme Sonucunu Beklemek mi Avantajlı?
Bazı Taşıtların İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen ÖTV’nin İadesi
Matrah ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Yararlandırılamayanlar Adına Tahakkuk Eden Vergilerin Durumu Ne Olacak?
Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısıyla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımı Müessesesinin Vergi İncelemesi Bakımından Değerlendirilmesi
Yurt Dışı İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında İstisna Var Mıdır?
Emlak Vergisi 1.Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs
Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılar Dışında Bilgi Alma İmkânı
Emekli İkramiyesi Farkının İkinci Taksit Ödemesi Mart 2018'de Başladı.
Holding veya Grup Şirketlerinin Gruba Bağlı Şirketlere Kullandırdığı Kredilere KDV Şoku
İşçisinin Ücretini Bankadan Ödemeyene Ceza Var!
Yapılandırmadan Sigorta Borçlusu Da Yararlanır
Soma Maden Faciası Sonrası Düzenlemelere Katkı Sunduk
Kadroya Gecen Taşeron İşçiye De Promosyon Var
Geriye Dönük BAĞKUR Çıkar Mı?
Şirketinizi İflastan Nasıl Kurtarırsınız?
Yatırım Teşvik Belgeli Tesisisin Devrinde Önemli Noktalar
Yeni Emekliye De 2 Bin Lira İkramiye
Doğum Sonrası Part Time Çalışma
Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
"Borçlara Yapılandırma, Emekliye İkramiye" Tasarısı Genel Kurulda Kabul Edildi
7103 Sayılı Kanun ; Makine ve Techizat Alımlarında KDV İstisnası!
Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (Geksis) İle İlgili Önemlilik Arz Eden Durumlar
Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
Annenizin 3600 Gün SSK Primi Varsa Kasım 2021’de Emekli Olabilir
Seçilmiş Güncel Danıştay Kararları
Engellinin Üç Sorunu
SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti
Son Dakika: YMM ve SMMM'lere Af
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetler İçin KDV Oranı İndirimi
Kıdem Tazminatı Ödemelerinden Flaş Gelişme!
Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerine Uygulanan KDV Oranı %8’e İndirildi
Konut Teslimlerinde KDV Oranındaki Son Durum
İthalat Muhasebesi, Gümrük Beyannamesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Kreş Desteği Nasıl Uygulanacak?
Maaş Yazısı Vermenin Sonuçları!
İştiraklerden Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisinden İstisna Mıdır?
"Borçlara Yapılandırma, Emekliye İkramiye" Tasarısı Genel Kurulda
Kamulaştırmanın Yeni Normları
Vergi Kaydını Kapatmadığınız Sürece Prim Ödemeniz Gerekir
Milli İstihdam Teşvikleri-II
İhtilaflı Borçlarda Vergi Barışı
İş Sağlığı ve Güvenliğinde İki Teşvik Kuralı
Konut Satışlarında KDV, Konut Ve İşyeri Satışlarında Tapu Harcı İndirimi
7104 Sayılı Yasa Kapsamında KDV İstisnaları ve Yersiz Ödenen Verginin İadesi
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Hatırlatma
Kooperatiflere Kimler Nasıl Ortak Olabilir ?
Geçici Vergi Yönünden İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler
Yönetim Muhasebesi Alanında Yeni Bir Trend “Müşteri Karlılık Analizi”
Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısıyla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımının Vergi İncelemesi Bakımından Değerlendirilmesi
Asgari Geçim İndiriminde Bildirim Yükü İşçide
Matrah Artırımı Nasıl Olmalı?
Matrah Ve Vergi Artırımı Hükümlerinden Kimler Yararlanamaz?
Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun Tasarısıyla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımının Vergi İncelemesi Bakımından Değerlendirilmesi
Asgari Geçim İndiriminde Bildirim Yükü İşçide
BAĞKUR Prim Borçları Günleri İle Siliniyor
Matrahlara Dikkat
Konkordato Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Defter Beyan Sistemi Nasıl Olursa Her İki Taraf Mutabık Kalır?
TMS/TFRS Bağlamında Muhasebe Standardizasyonunun Nedenleri
Amcanız SKK’lı Çalışarak 665 Gün Daha Prim Ödeyecek
Vergi İncelemesinde Olanlarda Matrah Artırımı
SGK Hatalı İşlemini Yargıtay Bozar
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658
Kasa Fazlalığının Muhasebe Kaydı Nasıldır?
Vergi Affıyla İlgili Tüm Muhasebe Kayıtları
Af Yasası İçin Msugt ve Tekdüzen Hesaplarında Düzenleme Yapılmalıdır
Konkordato Uygulaması Nedir? (Detaylı Rehber)
Mali Müşavir Gözüyle Yeni Af Kanununda Belirlenen Eksiklikler ve Öneriler
Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesi, Vergi Usul Kanununun Geçici 30. Maddesi, KDV Kanununun Geçici 39. Maddesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispeti ile Bazı Malların KDV Oranlarının ve ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Yayımlandı.
31.12.2023 tarihine kadar Teknokent Firmalarına Sermaye Desteği Sağlanmasında Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi
Asgari Geçim İndiriminde Eş ve Çocukların Durumu
İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
E-Vergi Levhası
Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerine Ait İktisadi İşletmeler Kurumlar Vergisinden Muaf Mıdır?
Sanayi Sicil Belgesi ile KDV İstisnası
Toptan Para Yatırıp SSK’dan Emekli Olabilir Miyim?
Ticari Defterlere İlişkin Yeni Düzenleme
Yeniden Yapılandırma İle Büyük Kolaylık Geliyor
Sosyal Güvenlik Borç Affı ve Yapılandırmada Yol Haritası
Milli İstihdam Teşvikleri-I
Dikkat, Çalışanın Rızası Olmadan Üstü Aranamaz!
Dul ve Yetimler Çift Maaş Alabilir
Asgari Ücretli ve Emeklileri Döviz Artışı Nasıl Etkiler
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşların Girdikleri
Duran Varlıkların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması Zorunlu Hale Geldi
Vergi İncelemesine Alınanlara, Can Simidi
Damga Vergisinin Nispi Olarak Uygulanmasında Bedel
İhracat Yapan, Yurda Döviz Getiren Firmalar İçin Ucuz Bir Finansman Kaynağı T. Eximbank Kredileri ve KGF Kefaleti
ÖTV İncelemeleri Matrah Artırımının Dışında Olup KDV, Kurum, Stopaj Yönünden Yeni Vergi Barışı Yasası Neler Getiriyor?
Elektrik Piyasalarında Ön Lisans ve Üretim Lisansı Alınması İçin Yapılması Gereken İş ve İşlemler
Kredi Teminatı Sağlamak Üzere Kurulmuş Olan Kurumlar, Kurumlar Vergisinden Muaf Mıdır?
Kooperatiflerde Kimler Denetim Kurulu Üyesi Olabilir?
57 Yaşınızı Dolduracağınız Tarihte Maaşlı Olarak Emekli Olabilirsiniz
İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?
Asgari Ücretlilerin Maaş Artışı
Dünyada 10 İşçiden 6’sı ‘Kayıt Dışı’
İtfaiyeciler İçin 90 Gün Fiili Hizmeti Çok Görüyorlar
Bağ-Kurluya Torbadan Çıkan İhya Fırsatında Neye Dikkat Etmeli?
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
Beş Yıl Içinde Dava Açmadığınızdan Hakkınız Zamanaşımına Uğramış
Kamu Yönetimi Yeniden Yazıldı
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar BKK 2018/11674
İşkolu Tespit Kararı
Yumurta, Tavuk Eti, Çikolata İhracatına Ne Kadar Hibe Verilir?
2018 Af Kanunu Çıkıyor, Vatandaşın Başka Beklentileri De Var…
Kat Karşılığı Olarak Yapılan Arsa Tesliminde Yeni Düzenleme
Günlük Kiralık Ev Sahiplerine Kötü Haber !
Sigortalının Yurt Dışına Tedavi İçin Gönderilmesi
Factoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Bunu Yapmayan İşveren Yeni SGK Teşviklerinden Faydalanamaz!
Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar İle Borçlunun İflâsı Hâlinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo (İİK 286/d)
Elektrik Üretim Lisansı Harç Bildirimi Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Şirket Ortaklarının Ölümü ve Miras Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme
Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerin Vergilendirilmesi Nasıl Olacaktır
Borçlara Yapılandırma, Emekliye İkramiye" Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi
TBMM’ye Sunulan Yapılandırma Kanunu Çalışma Hayatına Ne Getiriyor?
Af Yasası, Borç Nedeniyle Sigortalılığı Durdurulana Büyük İmkan Sağlıyor
SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?
Vergi Barışında Ne Yeni, Ne Değil?
Asansör Deyip Geçmeyin
Borcu Silinen Bağ Kurlular İçin Önemli Bir İhya Düzenlemesi
Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik
Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Defter-Beyan Sisteminde Yeni Değişiklikler Yapıldı
HER MUHASEBECİNİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR
Matrah ve Vergi Artırımında KDV Yönünden Sorunlu Bir Uygulama: Tüm Beyannameleri Veren Mükelleflerin Herhangi Bir Vergilendirme Döneminde Hesaplanan KDV’si Yoksa!
Vergi Affı 2018 - Vergi Affı Neleri Kapsıyor? [Detaylı Rehber]
Firmalarca Yurtdışından Getirilen Dövize, Hangi Hallerde Kur Farkı Hesaplanmaz?
Finansal Darboğaz Yaşayan Şirketler İçin Sell And Lease Back (Sat ve Geri Kirala) Yöntemi İle Ucuz, Kolay Finansal Çözümler ve Vergisel Avantajlar
Arabuluculuğa Ne Zaman Başvurulur?
Yeni Kurulan Anonim Şirketlerde İç Yönerge Tescil ve İlan Zorunluluğu
Promosyon Ürünlerde KDV Durumu
Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu
Yeni Bir Borç Yapılandırma, Matrah Artırımı ve Kasa-Stok Affı Kanunu - 2
Yapı Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler Nelerdir?
Coşan Ekonomide Vergiler Ödenmedi
İlk Defa Sigortalı Olduğu Tarihte Hastalığı Bulunanlar Malulen Emekli Olamıyor
Vergi, SGK ve İmar’da “Barış Geliyor!”
Yüksek Emekli Aylığı İçin Son 7 Yıla Dikkat!
10 Adımda Borçlardan Kurtulma Yolu
Yeni Vergi Barışına Kısa Bakış
Bağ-Kur Borçluları İçin Yeni Düzenlemeye Yeşil Işık Yaktı(Borç Silme)
Seçim Torbasında Sosyal Güvenlik Açısından Neler Yok?
Teşvik Aracı Olarak Amortisman
Özel Sirküler: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi
Bir Kamulaştırma ve Tapu Macerası
7104 Sayılı Yasa Kapsamında KDV İndirim Mekanizmasında Yapılan Değişiklikler ve Yetki Artırımı
Döviz Kullanımına Yasak Mı Geliyor?
Yapılandırması Bozulanlar Da Affa Uğrayacak
Borcu Olana 18 Ay Taksit İmkanı
Fasılalı Çalışmalarda Yıllık İzin Kıdemi
İş İçin Verilen Avansların Muhasebeleştirilmesi
Konut Kapıcısı Çalıştıran Apartmanların İşverenlik Vasfında Önemli Değişiklikler
Kooperatif Yöneticilerinin Uyması Gereken Kurallar (Yöneticilik Kuralları)
"Ekonomi Paketi Ekonomiye Ciddi Bir Katkı Verecektir"
Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdi Sona Erdirilen İşçi Feshinin Geçersizliği
Seçim Öncesi Bir Vergi Affı Çıkmalı Mı?
Joker Taşeronların Derdi Halen Bitmedi
Cezaevinden Emekli Olabilir Miyim?
Borçlu Bağ-Kur’lu Sağlık Hizmeti Alabilecek
Vergicilerin Mayıs 2018 Yapılacak İşler Listesi
Toplu İş Sözleşmeleri ve Emredici Kurallar
Mayısta Maaş Artacak
Seçim Bereketi Bayram İkramiyesi Getirdi
Seçim Torbası ile Sosyal Güvenlikte Neler Geliyor?
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
689 Hesaba Yazılan Her Tutar KKEG Midir?
İkale Sözleşmelerinde Yapılan Gelir Vergisi Stopajı Vergi Dairesinden Geri Alınabilir
Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı (BOBİ.) ile MSUGT. ve TFRS. Karşılaştırılması 3:
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Sigorta Girişi, Aylık İptaline Neden Değil
Adi Ortaklıklarda Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Doğan Sorumluluklar Üzerine Bir Değerlendirme
Mesleki Eğitim Zorunluluğu Bulunan İşler
Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muaf Olma Şartları Nelerdir?
Bir Finansman Seçeneği Olarak Halka Arz
48 Yaş 7 Ay 22 Günü Dolduracağınız Tarihte Emekli Olabilirsiniz
Telafi Çalışması Hangi Hallerde Yapılır?
Çalışma Hayatında Son Durum Nedir?
1 Mayıs Emek İçin Nedir?
Eşim Çalışmadan Prim Ödeyebilir Mi?
9 Aylık Asgari Ücret Teşvikinin 3 Ayı Boşa Mı Gitti?
Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz, Peki Ya Özelgeler?
Yatırım Teşvik Belgeli Tesisisin Devrinde Önemli Noktalar
İstifa Eden Memura 1 Ay Süre
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608
Kurumlar Vergisinden Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
Teşvik Kapsamında Alınan Makinayla İlgili Tahsil Edilen Kur Farkları KDV'ye Tabi Mi?
İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Bölünebilir Mi?
Dernek ve Vakıflarda Yıllık Bildirim:30 Nisan
Toplu İşçi Çıkarma Esasları
Katma Değer Vergisi Gider Olarak Kaydedilebilir Mi?
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
Kadınsanız 55, Erkekseniz 57 Yaş Şartlarına Tabisiniz
Mesleki Yeterlilik Belgesinde Teşvik Var
Tüp Bebek Masrafının Karşılanması
Çalışanların Başkanlık Seçiminden Beklentileri
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Devam Ediyor (1 Nisan - 30 Nisan)
Mali Müşavirlere Meslekten 3 Yıl Süre İle Geçici Men Cezası ve Teminat
7104 Sayılı Kanun İle Gümrüksüz Satış Mağazalarına Tanınan Avantajlar
Kısa Vadeli Sigortalı Kolları Yönünden “4/1-A” İle “4/1-B” Statülerinin Karşılaştırılması
Kuruluşu Bakanlık İznine Tabi Şirketlerde Genel Kurullar Esas Sözleşme Tadili Sermaye Arttırımı ve Bakanlık İzni
Binaya Ait Kapıcı Daireleri Kiraya Verilebilir
KDV’de Müteselsil Sorumluluk Uygulaması Nasıl Yerine Getirilir?
İşinizden Kıdem Tazminatı Alarak Ayrılmanız Mümkün
Kamuda Devrim
Kurumlar Vergisinin Sorunları
Mezun Gence Bedava Sağlık
Engelli Emekli Mi Normal Emekli Aylığı Mı Hangisi Avantajlı
Devreden KDV ve İadesinin Önemi
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15) Hazırlandı
497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı Hazırlandı.
Yansıtma Faturalarının Muhasebeleştirilmesi
Gayrimenkuller, Taşıtlar, Makinalar Üzerindeki Maliye Haczi Nasıl Kaldırılabilir?
ACFE 2018 Global Suistimal Raporu
Sahte Sigortalılık ve Sonuçları
Karbon Muhasebesi ve Karbon Muhasebesi İşlemlerinde Yapılacak Muhasebe Kayıtları
Özel Sağlık Sigortasının İşçi ve İşverene Sağladığı Yararlar
KOSGEB Bağımsız Denetim İçin Ödediğiniz Ücreti İade Ediyor!
Halkın Sosyal Güvenlik Hakları Beklentileri
Devlet Tahvili Alımının Muhasebeleştirilmesi
Giriş Yapılmış Çalışma Süresi Bildirilmemişse Başlangıç Sayılmaz
Yurtdışı İştirak Kazançlarında Kurumlar Vergisi
Değersiz Alacakta KDV İndirimi
SGK Primlerine Kısmen Tabi Tutulacak Ödemelerin Hesabı
İnteraktif Vergi Dairesinde Neler Yapılabilir?
Mevsimlik İşler 'Kayıtlı' Olmalı
Geriye Dönük Teşvik Alma Konusunda Genelge Geç Mi Kaldı?
Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı
Vergi Affı Kaçınılmaz
Eskiden Muhasebe Müdürleri De Defter Yazardı
6736 Sayılı Yapılandırma Yasasının 4. Maddesi Cezaları Siliyor: Avantaja Dikkat!
Fasılalı Çalışmalarda Kıdem Hesabı ve Dikkate Alınacak Süreler
Swap İşlemlerinin Vergilendirilmesi
Cami ve Okul Yapımı İçin Yapılacak Harcamalarda KDV Yok
İşletmelerin Finansman Sorunlarına KOSGEB Desteği
KDV’de Müteselsil Sorumluluk Hangi Hallerde Yoktur?
Yapı Kooperatiflerine Ortak Olur İken Dikkat Edilecek Hususlar
İşverenler! Geriye Dönük Teşvikleri Kaçırmayın
Vergi Kaydını Kapatmadığını Sürece Prim Ödemeye Devam Etmeniz Gerekir
Çalışan Patronu Şikayet Etti Diye İşten Çıkarılamaz
Bilmeyene De Ceza
Mazeretsiz Devamsızlık Yapmayın
Vergi İndiriminden Yararlanmak Bu Kadar Zor Olmamalı!
İşverenler! Geriye Dönük Teşvikleri Kaçırmayın
Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Süreci
Asıl Mesele Dövizle Borçlanma Mı, Yurtdışı Borçlanma Mı?
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Sektöre Nasıl Etki Edecek?
SKK ve Bağkur’da 52 Yaşa Tabisiniz
Patronla Rekabet Tazminatsız Attırır
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve E-Defter Beratları Uzatıldı
Kurumlar Vergisine Getirilen %5 Oranındaki Vergi İndirimi ve İndirim Tutarına İlişkin Muhasebe Kayıtları
İkinci El Taşınmaz ve Araç Ticaretinde Yeni Dönem Ve Uygulama Zorlukları
7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 4
Nakit Sermaye Artışında %50 Faiz İndirimi Uygulamasına Dikkat!
İşverenlerin Kimlik Bildirim Eziyeti Sona Ermeli
Türev Ürünlerde Kurumlar Vergisi Uygulaması
KDV’de Müteselsil Sorumluluk Nedir?
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Sürekli İşçi Kadrosuna Geçenler İçin SSK (4/1A) Primi Ödenecek
Borcu Olan İşverene Teşvik Müjdesi!
7103 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri
İş Güvenliği Eğitimini Herkes Alacak
SGK'dan Işverene "Eksik Gün Belgesi" Uyarısı
Halka Açılmanın Dayanılmaz Hafifliği!
Vardiyalı İşlerde Fazla Mesai Uygulaması
7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Açıklamalarımız - 3
İmalatçı Firmalar, %50 Amortisman Teşvikinden Nasıl Yararlanabilir?
7103 ve 7104 Sayılı Kanunda Belirtilen Kapsamda Edinilecek Yeni Makina ve Teçhizata Amortisman ve KDV Desteği
İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
Katma Değer Vergisi Açısından Defterlere Kayıt Düzeni Nasıl Olmalıdır?
Borçlanmayla Öne Çekemezsiniz
Kişisel Verileri Korumada Veri Sorumluluğuna Dikkat
Bildirim Süresinde İşçiye Günde 2 Saat İş Arama İzni
Borcu Ertelet Teşviki Al
Kusursuz Mükellefe De Ceza
Net Ücrette Vergi Dilimi Sigorta Primini De Belirliyor
Gübrede ÖTV Sürprizi
Transit Ticarete Hızlı Bir Bakış
Meslek Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
1997 Model veya Daha Eski Araçların Vergi Dairesi ve Trafikten Silinmesi
Vadeli Mevduat Gelirinin Muhasebeleştirilmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadroya Geçirilen Sigortalılara Ödenecek Toplu İş Sözleşmesi Farkları
Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi
Vergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezası
İşçi Resmi Tatil Günlerinde Çalıştırılabilir Mi?
KDVK’daki Son Değişiklik Sürecinin Hikayesi
Ceza Evinden SSK Pirmi Ödenir Mi?
Doğru Yatırım İçin, Doğru Analiz
İşten Ayrılana İhbar Tazminatı Ödenir
Evde Bakım Parası ve Engelli Aylığı
Ekim 2008 Öncesi ve Sonrası Sürekli İş Göremezlik Hangisi Avantajlı?
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı
Kurul Kararı
Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi
TÜRMOB:Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek
Eksik Gün Bildirimleri
Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalara Önemli Hatırlatmalar
Bozulan, Çürüyen, Son Kullanma Tarihi Geçen Mallar Nasıl Gider Yazılabilir?
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yurtiçi Fuarların Desteklenmesinde Bir Büyük Problem
Konut veya İş Yeri Tesliminde KDV İstisnası
7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve Açıklamalarımız - 2
Karbon Ticareti ve Karbon Vergisi
Kooperatiflerde Ortaklığa Kabul Süreci
Katma Değer Vergisinde Tarhiyatın Muhatabı Kimdir?
Kredi İle Prim Borcunu Ödeyip Emekli Olmak Bağkurlularla İlgili
Kredi Çetelerine Dikkat!
Sigara Yasağına Uymayan İşçi Tazminatsız Kovulur!
Devreden KDV Sorunu
Dedikodu Yapan Tazminatsız Atılır
Çalışamaz Raporuna Kıdem Tazminatı
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384)
7104 Sayılı Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Açıklamalarımız - 1
İşyeri Bildirgesinin Verilmesinde Özellikli Durumlar
Bir Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı
Mükellefin Ayrı Ayrı Vergi Dairelerinde Faaliyet Yeri Varsa KDV Nasıl Tarh Edilir?
Ekonomide Sinyal: VERGİ AFFI
EK-5 Tarım Sigortalılığında Önemli Noktalar
Bireysel emeklilik ve zorunlu BES’te merak edilenler
Ticari hayatta uzlaşma dönemi: Konkordato ve uygulama
Cezaevinde isteğe bağlı 40 ay prim ödeyip emekli olabilirsiniz
Denkleştirme nasıl yapılır?
SGK İşlemlerinde Kolaylık Sağlayan Düzenlemeler ve İki Önemli Sorun
55 Yaşınızı Doldurunca Resen Emekliye Sevk Edilirsiniz
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (2)
Sigorta Aracıları KDV Beyannamelerini Nasıl Verecekler?
Okul Aile Birliklerine Teşvik Geldi
Kurumlar Vergisinde %5’lik İndirimin Şartları
Henüz İhraç Edilmeyen Malın KDV İadesi Nasıl Alınabilir?
Her Nezaketsiz Davranış Mobbing Değildir
Geçmiş Yıl Zararlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmemesi Halinde İzleyen Yıllarda Mahsubu
Adi Ortaklıklar KDV Beyannamelerini Nasıl Verirler?
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre ve Diğer Yasalara Göre Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mal Varlıklarına El Koyma
Hangi İşyerlerine Asgari Ücret Desteği Verilecek?
Emeklilik Tarihiniz Mayıs 2016
3600 Gün Primi Doldurana 50 Yaşında Emeklilik Fırsatı
Atfen Suç Tespiti
Engelli Emekli Aylığı ve Normal Emekli Aylığı Aynı Avantajı Erken Emekli Olması
Spor Kulüplerine Vergi İadesi Teşviği
Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Açılış Tasdiki Yapılan Defter Bilgilerinin Bildirilmesi Hk.
TÜRMOB:Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
KDV Beyanname Değişikliğine İlişkin Önemli Açıklamalar
Geriye Dönük Teşvikte Özellikli Durumlar (II)
KDV Kanunu 13/i Maddesi Konut ve İşyeri Satışlarında İstisna Uygulaması
Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Sorunu
Önemli: Geçmişe Dönük SGK Teşviklerinizi Alabilirsiniz!
Özel Sağlık Sigortasının İşçi ve İşverene Sağladığı Yararlar
Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
İşverenlerin Asgari Ücret Desteği 9 Aya Düştü
Engelli Hakkıyla Emeklilik İçin Uğraşmanıza Hiç Gerek Yok
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Hatırlatmaları (1)
İşletmede İş Yeri Toplu İş Sözleşmesi Yapılamaz
Anlaşmalı Boşanmalarda Genel Yazı Ne Diyor?
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Gayrimenkule Topraktan Girenler Kâr Ederken Sertifikadan Girenler %20 Kaybetti
7104 Sayılı Yasa İle KDV Kanununda Arsa Karşılığı İnşaat İşleri İle İlgili Yapılan Düzenleme
Fabrika Binası Satışında Hem İstisna Hem Yenileme Fonu Nasıl Uygulanabilir?
Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili
Sermaye Artırımına İlişkin Karardan Önce Ortaklar Tarafından ‘’Sermaye Avansı’’ Olarak Şirketin Banka Hesabına Yatırılan Tutarların Söz Konusu Kararın Ticaret Siciline Tescil Ettirildiği Tarih Esas Alınarak Faiz İndirim Uygulamasında Dikkate Alınması
Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanların İade Talepleri Nasıl Yerine Getirilir?
3600 Günle Emekli Olmak İçin 60 Yaşı Dolduracaksınız
Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi
KDV Kanunu’nda Değişiklik Tasarısı TBMM’den Geçti
İş Güvenliği Teftişlerinde Ceza Yağdı
Çalışan Öğrencinin Yetim Aylığı Kesilmeyecek
Dikkat: Boş Kağıda Atılan ‘Alacak’ İmzaları Geçersiz!
Bir Önemli Form: Transfer Fiyatlandırması Formu
Erken Emekli Olma İmkanı
Gençlere Çift Maaş Hakkı
İşverenlere Müjde! İstihdam Teşviklerinizi Geri Alabilirsiniz!
'Süper Teşvik' Bugün Açıklanıyor
TÜRMOB: KDV Kanunu ve KHK’larda Yapılan Değişiklikler
Mali Müşavirler De KDV İadesi İşlemini Yapabilecekler!
Kat Karşılığı Konut İnşaatlarında Arsa KDV'si Nasıl Hesaplanır?
Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri ve Diğer Teşviklerden Geriye Doğru Yararlanma İmkânı Getirildi
Olağan Genel Kurul Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Rehabilitasyon Merkezlerinin Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
Kooperatifçilik İlkeleri Nelerdir?
İhtiyati Tahakkuk veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerin KDV İadesi Nasıl Yerine Getirilir?
Torbadan Çıkan İlave İstihdam Teşviki ve Geçmiş Dönem Teşvikleri
8 Eylül 1999’dan Sonra Sigortalı Olanın 3600 Günle Emeklilik Hakkı Yok
Engelli Çalışanların Hakları
Çalışmadan Emekli Olmak Mümkün Mü?
Ülke Büyüme Hızı ve Emekli Aylıklarına Etkisi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
7101 Sayılı Yasa'yla Konkordato Uygulamasına Getirilen Değişiklikler
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Kamu İşçisi İşyeri Açabilir Mi?
Benzer Durumdaki Mükelleflere Kesilen Farklı Vergi Cezaları Mülkiyet Hakkını İhlal Etmektedir
Birleşen KOBİ’ler Vergide İndirim Bekliyor!
Torbadan Gençlere Çifte Maaş
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KDV Konusunda Yepyeni Bir Dönem Açılacak
7104 Sayılı Yasanın Getirdikleri (KDV ve Diğer Kanunlar)
7104 Sayılı Kanun – Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik
7104 Sayılı Yasa Kapsamında Taksi, Dolmuş Plaka Sahipliğinin Dayanılmaz Çekiciliği
Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Süresinin Uzatılması Durumunda Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi İstisnası Durumu
Bakan Ağbal'dan Faiz Açıklaması!
Geçmişe Dönük SGK Teşviklerinden Yararlanma Şartları
Geriye Dönük Teşvikte Özellikli Durumlar (I) İşyerinin Nakli Dolayısıyla Yararlanılmamış Olan Teşvikler
İlave İstihdama Prim Desteği
KDV Beyannamesini Vermeyen Mükellefler Özel Esaslara Mı Alınırlar?
Biyogaz Enerji Tesislerinde Üretilen Organik Gübrenin Üretim İzni, Tescil İşlemleri ve Lisans Alınma Süreçleri, Alınabilecek Hibe Çeşitleri, Hibelerin Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi
1309 Gün Daha Prim Ödeyip 53 Yaşın Dolmasını Bekleyeceksiniz
Şirket Kuruluşlarında ve İnşaat İşlerinde İşyeri Tescilinde Kolaylık
Çeyiz ve Konut Hesabında Katkı Arttı!
Hemen Ayrılmak İsteyen Ücretini Ödemek Zorunda
Kadroya Geçemeyen Taşerona Tazminat Ödenecek Mi?
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Halleri İle Yönetici Sorumluluk Sigortası
Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün
ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor
Trafik Cezaları Gider Olarak Yazılabilir Mi?
Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin
Zincirleme Yapılan Belirli İş Sözleşmelerinin Sonuçları
Erkekler De Vefat Eden Eşinden Dolayı Dul Aylığı Alabilir
Adresinde Bulunmayan Mükellefe Bir Yaptırım Var mıdır?
SGK Borçlusuna “Uyumlu” Ayarı!
Çalışan Öğrencilere Müjde: Ölüm Aylığı Kesilenlere Maaşları Tekrar Bağlanıyor
Askere Emeklilik Müjdesi
14. Vergi Kongresi
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde İkramiye Etkisi
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
Sigorta Primleriyle İlgili İstihdam Teşviklerinden Geriye Dönük Yararlanma
Anayasa Mahkemesi Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasını Anayasaya Aykırı Bulmadı
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası
30 Nisan Tarihine Kadar Bu Formu Doldurmayı Unutmayın!
15 Milyon Dolar Borcu Olan Firmalar Dikkat?
Elektronik Ortamda Fatura Düzenlemesi ve Alması Gerekenler Dikkat Etmeli!
Yıllara Sari İnşaat Muhasebesinde 295 Hesabın Kullanılması
Asgari Ücretin Düşüşü Kanunla Engellendi
Maliye Zarardan Da Vergi Almak İstiyor!
Çalışırken Emekli Olanla Açıktayken Emekli Olanın Aylığı Farklı Olur Mu?
İşverenlere 2018 Yılında Asgari Ücret Desteği Nasıl Sağlanacak?
SSK’lı Olmak İçin Çalışmak Şart
Çalışan Gençlerin Yetim Aylığı Artık Kesilmeyecek
Asgari Ücret Bekar İşçi İçin Net Değişmeyecek
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48
2017 Dönemi Kurumlar, 2018 Dönemi Kurum Geçici, Harç Kamu, Harç Diğer, 2018/03 Dönemi Aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUh30, ÖTV2B, ÖTV3B İle 2018/03 2. Döneme Ait ÖTV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru;
Kuruluş Esas Sözleşmeleri ve Sicil Tastiknamelerinin Sicil Müdürlüklerince Onaylanması
Vergi Müfettişine Defter ve Belge İbraz Etmemenin Yaptırımı
Bazı Yasa Değişiklikleri ve Ekohaber'in 23.Yılı
Yeni Katma Değer Vergisi Düzenlemesinde Neler Var?
Usulsüzlük Cezalarından Bir İyi Bir Kötü Haber!
Muhasebe Mesleğinin Temel Sorunları ve Çözüm Yolları
Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar Genel Esaslara Nasıl Dönerler?
Borçlanma Yaptığınız Tarihin Erken Emeklilikle İlgisi Yok
Uyumlu Mükelleflere Vergi Taksitlendirmesi
İşe Alımda Kişisel Verilere Dikkat!
Çalışan Öğrencilere Müjde: Ölüm Aylığı Kesilenlere Maaşları Tekrar Bağlanıyor
Transfer Fiyatlandırması Raporu Ve Belgelendirme
Kadroya Geçemeyen Taşerona Müjde
01 Nisan 2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi
Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek
Kısmı Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ekinde Artık SGK’ya Verilmeyecek
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan)
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Bugün Son Gün
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi İçin BUGÜN SON GÜN
İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması
SGK Genelgesi 2018/12
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün
SGK Prim Teşviklerinin İşverene İadesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odalarına Düşen Görev
Terkin Edilecek Geçici Vergi Tutarlarının, Kurumlar Vergisi Beyannamesinden Mahsubu
Madenci Yakınları İçin Torba Kanun İle Gelen Yeni Bir Hak
Mesleki İtibarın Olmadığı Bir Yerde Diğer Tüm Koşulların İyileşmesinin Kime Ne Faydası Var?
Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar Genel Esaslara Nasıl Dönerler?
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Bugün Son Gün
Ticari Hayatta Uzlaşma Dönemi: Konkordato
Torbadan Gelir Vergisi İle İlgili Neler Çıktı?
Yeni Bir Özel Usulsüzlük Kabahati: Belgenin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması Hali
Anneniz Müracaat Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Aylık Alabilir
Memura Daha Yüksek Emekli Maaşı ve İkramiye
Prime Göz Diken Teşvik Danışmanlarına Dikkat
Ölüm Tazminatı Ödenir Mi?
Askerlik Yapana Erken Emeklilik
Çalışma Hayatında Köklü Değişiklik
Genel Sağlık Sigortasında Son Gün
Yeni İstihdam Teşvikinde Nedenler Nasıllar
Devreden KDV Sisteminde 33 Yıl Sonra Yapılacak Yeni Düzenleme” Rafa Kaldırıldı
Engelli Emeklilikte Haksızlık Sürüyor
Özel Sektörde Geçen Çalışma Süresi Memurun Emekli İkramiyesini Artırmaz
Adım Adım Borçtan Kurtulma Formülü
Yabancı Ülke Banka Kartları İle Www.Gib.Gov.Tr’den Borçların Tahsil Edilmesine Başlanmıştır.
3.5 Yıl Şartı Hangi Durumda Geçerli
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500
406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği
Binek Araçlara ÖTV Artışı Nedeni İle Zam Gelecek Midir?
Meclisten Geçen Yeni KDV Kanunu Neler İçeriyor?
E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi
KDV Tasarısı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
Kardeş Şirketler Arasındaki Hangi Borçlanmalara Vergi ve Ceza Uygulanır?
Down Sendromlu Bireyleri Çalıştıran İşverene Ücret Desteği
Nakdi Sermaye Arttırımda İndirim
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (4)
Devreden KDV İadesinden Vazgeçildi
İlave İstihdama Teşvik Geldi!
Sahte Fatura Kullananlar Özel Esaslardan Genel Esaslara Nasıl Geçerler
50 Gün Prim Daha Ödeyip 57 Yaşınızı Dolduracaksınız
Hizmet Tespit Davası
Bir Senden Bir Benden Teşviki
İşverenlere İş Kur Teşviki Hayata Geçti
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Konkordato Müessesesi
Kat Karşılığı Konut İnşaatlarında İnşaat Maliyeti Ne Zaman ve Nasıl Hesaplanır?
2017 Yılı İçinde Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı
Kooperatif Yönetim Kurulunun Muhasebe İş ve İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gereken Konular
Biyogaz (Hayvansal Atıklardan) Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinden Elde Edilebilecek Gelir Türleri ve Muhasebeleştirme
7103 Sayılı Torba Kanun Önemli Vergi Kanunlarında Neleri Değiştirdi?
Vergi İncelemesi - Düzeltici Beyan
Sahte Fatura Kullananların İade Talepleri Nasıl Yerine Getirilir
KDV Tasarısı TBMM Genel Kurulunda
Kıdem Tazminatı Almanız İçin Primi 7000 Güne Tamamlamanız Gerek
Torba Yasa’yla Getirilen Yenilikler
Süt İzni Kullandırmayan Yüzde 50 Zamlı Ücret Öder
Vergide Ceza Yığılması ve İnsan Hakları Sözleşmesi
Alınmayan Teşvikler Nisan 2018 İtibaren Davasız Alınacak
Devreden KDV Nasıl İade Edilecek?
SGK Denetiminde Kayıt İnceleme (II) Defter ve Bordroya Uygulanan Cezalar Ayrı Değerlendirilir
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yıllık ve Ara Dönemlerde Bağımsız Denetim (Soru-Cevap)
Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı
Torba Yasa 2018 - Yeni Torba Yasada Neler Var?
7103 Sayılı Yasa: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2017 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Mart/2018’de Beyanı
Yıllara Yaygın İnşaatlarda Yapılan Harcamaların Muhasebe Kaydı
Memurun Söylediği Doğrudur Emekli Aylığınız Yüksek Olur
İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV
Kat Karşılığı İnşaatta KDV Matrahı
SGK’da Otomatik İşyeri Tescil Dönemi Başladı
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı? (3)
Emekliliği Hak Edene ‘Güle Güle’ Denilebilir Mi?
Kapıcıya Telefon Yasağı
2018 Yılında Emekli Olanlara Büyümeden Pay Verilecek
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542
Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır.
Kira Gelirleri Beyan Süresi Uzatıldı
Kuruluş da Sicil Müdürlüklerinde Ticari Defter Tasdiki ve Bildirim Yükümlülüğü
Zor Durum Halinde Verginin Tecili ve Ödemesi
Yeni Torba Yasanın İçerdiği Bazı Vergisel Değişiklikler
15 Yıl ve 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı Alınabilir?
Engelli Sigortalı Teşvik İşlemleri
Sahte Fatura Düzenleyenler Nasıl Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçerler
Bağkur Emekli Kız Çocuğuna Anne Veya Babasından Yetim Aylığı Bağlamaz
İşverenler Dikkat! Faydalanmadığınız SGK Teşviklerini Alabilirsiniz
Önce SSK’lı Sonra Memur Olanlara Erken Emeklilik
2017 Yılı Arızi Kazançları
Patron Çalışana Her İşi Yaptıramaz
SGK Denetiminde Kayıt İnceleme (I)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı
Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Ne İlişkin Tebliğ
Kuruluş Aşamasında Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdiki
Amme Borcu İle İlgili Seri: A Sıra:10 Tahsilat Genel Tebliği İle Getirilen Kolaylıklar
Yıl İçinde İşveren Değiştiren Personelin Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi Hususu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle Önemli Hale Gelecektir
Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri Nasıl Yerine Getirilir
Kayıt Dışı Ekonomi ve Organize Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Ediliyor Mu?
İŞKUR Kurslarına Katılan Annelere 400 Lira Destek
Emeklilik Süresi Mevcut Hükümetten Önce Uzatıldı
Geçici İşçi Çalıştıranlar Nelere Dikkat Etmeli?
İstihdam İyi Gidiyor
SGK’ca Hataen Düşük Bağlanan Aylıklar Nasıl Kontrol Edilir?
Vergi İdaresinin Ayrımcı Uygulamaları Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı
18 Yaştan Küçük Olsa Da Emeklilik Şartlarını Başlangıç Tarihi Belirler
A’ya 1, B’ye 3 Kat Ceza = Ayrımcı Vergilendirme
Memura Çifte İzin Müjdesi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
Vergiye Uyumlu Mükellefe Düşük Faiz ve Uzun Taksit İmkanı
KDV Tasarısı TBMM Genel Kurulunda
Defter Tasdikleri Sil Baştan!
Ödenmeyen (Temerrüt) Tahvil Borçları İle Bağımsız Denetim ve Kredi Derecelendirme İlişkisi
İş Başı Eğitim Programı ve Muhtemel Hatalar (III) Katılımcılara Yapılan Ödemenin Muhasebeleştirilmesi
Taşıt Lastiklerine Amortisman Mevzuu, Ulaşım ve Taşımacılık Sektörlerinde Taşıt Lastikleri Amortismana Tabi Tutulmalı Mıdır?
Yayınevi Telif İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
55 Yaşınızı Doldurduğunuz Tarihte Emekli Olabilirsiniz
Sahte Belge Kullananların Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü Nasıl Olur?
Türk Ticaret Kanununda Yenilikler
Son Değişikliklerle Yatırım Teşvik Sistemi’nde KDV Uygulaması
Savunmada Söz Yerli Üreticinin!
Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar 30 Bin TL Aşarsa Beyanname Vermek Zorundadır
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10)
Çocuk Çalıştıran İşverenler Dikkat!!!
4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması
2017 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı
İş Başı Eğitim Programı ve Muhtemel Hatalar (II) Katılımcılara Fazla Çalışma / Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılması
Elektrik Piyasasında; Vergi ve Fonlar Nelerdir, Satış İşlemlerinde Hesaplama ve Muhasebe Kayıtları
Askere Giden Çalışanın SGK Primini Atıfet Kabilinde Ödemeye Devam Eden İşverenlerin Dikkatine!
"Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
Yüksek Özel Okul Ücretlerine Çözüm
Sahte Belge Düzenleyenlerin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü Nasıl Olur?
SGK’da Otomatik İşyeri Tescili Nasıl Yapılacak?
Kadroya Geçen Taşerona Ek İkramiye ve Promosyon
Ücretlilerde Birden Fazla İşveren
Turist Getiren Seyahat Acentalarına Sağlanacak Destekler
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Maliye Görüş Değiştirdi! Akıllı Telefonlar İçin Amortisman Oranı, %33,33 Olarak Dikkate Alınacak
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)
İşbaşı Eğitim Programı ve Muhtemel Hatalar (I)
Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı (BOBİ) ile MSUGT ve TFRS Karşılaştırılması 2
BORDRO UYGULAMA REHBERİ KİTABI
Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Gelir Tablosu ve Bilançoyu Bozucu Etkisi Nasıl Önlenebilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin Turizm İşletmelerindeki Önemi
İmalat Sırasında Oluşan Yan Ürünlerden Dönem İçi Satışların Maliyetine Pay Verilmesinin Muhasebeleştirilmesi
8000 Gün İle Ne Zaman Emekli Olurum?
Yurtdışı Çalışmayı Borçlanmak İçin Yapılması Gerekenler
İşveren Değişse De Haklar Devam Eder
Yaşlıya Saygı Haftasında 265 Lira Aylık
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Karar No : 2017/10
Şüpheli Ticari Alacaklar ve Bu Alacaklar İçin Karşılık Ayrılmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Örnek Muhasebe Kayıtları
Bilirkişiler Özkaynak Hesabında 296 Hesabı Göz Önüne Almalıdır
Bir Faturanın Sahte Olmadığı Nasıl İspatlanır?
Otomatik İşyeri Tescili SGK Genelgesi 2018/11
Ölüm Aylığında Hak Sahipliği Koşulları Değişiyor
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Öncesi Eğitim Giderlerinin İndirilmesine İlişkin Bir Hatırlatma
Kooperatiflerde Genel Kurul Gündeminde Huzur Hakları İle İlgili Ayrıca Gündem Maddesi Konulması Gerekmekte Midir?
Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar Ne Yapmalıdır?
Hasılat Esaslı KDV Uygulaması
Anneniz Prim Eksiğini Toplu Ödeyerek Emeklilik Elde Edemez
Çalışmadan Emeklilik Olur Mu?
2017 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarında Vergileme
Yabancı Bakıcıda Kaçağa Af Yok
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor
Kredili Dairelerini Mesken (Konut) Olarak Kiraya Verenler Hangi Gider Yöntemini Seçmeli? Götürü Gider - Gerçek Gider
Borç Ödemede Zorlanan Firmalar Konkordato Nasıl İlan Edebilir?
Kırmızıda Geçen Ödeneğini Eksik Alır
Askerlik Borçlanması ve Doğum Borçlanması Ödemelerinin Çalışanların Ücretlerinin Safi Tutarının Tespitinde Gelir Vergisi Matrahından İndirimi
Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Konusu İşlerde Devamlı İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılması
Bütçe Nedir? Bütçe Üzerinde Değerlendirmeler
Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar Ne Demektir?
Kayıp Kaçak Neden Artıyor?
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlusu Piyango Fırsatını Kaçırmamalı
Emekli Olamayana SGK’dan ‘Yaşlılık Toptan Ödemesi’
Teşvik Var Da Haberimiz Var Mı?
Genel Sağlık Sigortası'nda Son Fırsat!
Döviz Cinsinden Borçlanmada Yeni Dönem
İşverenle Aynı Alanda Şirket İşinizden Eder
2 Nisan’a Kadar Gelir Testine Gir Yüksek Borçtan Kurtul
İş Güvencesi Tazminatı'ndan Gelir Vergisi Kesilir Mi?
Dijital Ekonomide Vergilendirme Sorunları Devam Ediyor
SSK Daha Avantajlı
Yabancı İşçi Cebi Yakmasın
SGK Sayısal Verisi Olmayan Emeklilik Türü Erken Yaşlanma
Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru;
Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti
Yeni Açılan İşyerlerinde İşten Ayrılış Bildirgesi Uygulaması
Vergi Kaçakçılığı Suçuna İştirak Suçu ve Suçun YMM, SMMM Meslek Mensupları Açısından İncelenmesi (3)
İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı
Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi
Eşiniz Prim Ödemese De 58 Yaşını Dolduracağını Tarihte Emekli Olabilir
Kadroya Geçecek Taşeron İşçilerin SGK İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Fazlasıyla Eksiğiyle KDV Yasa Tasarısı (1)
Yeni İşçinin Sağlık Hakları
Maliye Bakanı Ağbal’dan Vergi Usul Kanunu Tasarısı Açıklaması
Yeni Tasarıya Göre Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV De Son Durum Emsal Bedelinde Dikkat Edilecek Hususlar
GSS Borç Ödemeleri Için Son Tarih 30 Nisan
SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine
Firmalarca Faturası Alınamayan Harcama, Nasıl Gider Yazılabilir?
7099 Sayılı Yasa İle Yeni Şirket Kuruluşlarına Getirilen Düzenlemeler
Milyonları İlgilendiren Vergi Sistemindeki Değişiklik
Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanların Bilmesi Gerekenler
Değersiz Alacağın KDV’si İşletmelere Yük Olmayacak!
Enerji Borsasında Teminat Sistemi Nasıldır? Hangi Kıymetler Teminat Verilebilir? Teminat Çeşitleri ve Tutarları Nelerdir? Örnek Muhasebe Sel Olaylar - 5
KDV İadesi Düzenlemesi
Bağkur’da 58, SSK’da 57 Yaşınızı Dolduracağınız Tarihte Emeklisiniz
Gece Çalışmasında Nelere Dikkat Edilmeli?
Konut Kiralarında İstisna
Genel Sağlık Sigortasında Af Miktarı 53,33 TL
Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2017 Yılı Gelirlerinin Beyanı
7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Sağlık Sigortası Borç Yapılandırması İçin 2 Nisan Son Gün
GİB Bilgilendirme ÖKC
Avans Hesaplarını Giderleştirebilir Miyiz?
İş Sağlığı Güvenliği Hizmetinde İşverene Destek Var!!!
Bir Damga Vergisi Üretimi
Diğer Stoklar Hesabının Muhasebeleştirilmesi
SGK Kimden Yana?
1991’deki Vergi Kaydınız Nedeniyle Borçlanmaya Yapamazsınız
Grup Şirketlerinin Bankalardan Alıp Gruba Bağlı Şirketlere Kullandırdığı Kredilerde KDV Şoku
İşte Ayrımcılığa Dikkat
Uçak Kazasına Sosyal Güvence Gözüyle Bakalım
İşçinin Şubat Ayında Çalışma Günleri ve SGK Bildirimleri Nasıl Hesaplanır?
Türk Ticaret Kanunu’nda Şirket Kuruluşları İle İlgili Önemli Değişiklikler
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Pay Senetleri Bastırılması ve Devri
15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir.
Sahte Belge Nedir?
Geçmiş Tarihten Bağkur Kaydı İçin Yasa Çıkartılması Lazım
İnteraktif Vergi Daireleri
KDV’de Grup Konsolidasyonu Geliyor
Özlük Belgeleri Kaç Yıl Saklanmalı?
İşyerine Sarhoş Gelenler Tazminatsız Kovulur!
Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Giderler
İstifa Eden Memur İkramiye Alır Mı?
Bu Sözleşme İle SGK Tescil Yapar
Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Varlık Yönetim Şirketleri ve Bankacılık Sektörü İle İlişkisi
İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farklarında Önemli Bir Sorun ve Çözüm Önerisi
7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunun Şirket Kuruluşları İle İlgili Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir
2018 Yılı Hazine Destekli (KGF) Kredi Garanti Fonu Kefaletleri Uygulaması
Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler İçin Özel Esaslara Girme
İş Güvenliğinde “Bilgi Sistemi” Nasıl İşleyecek?
Hazır Beyan Sistemi Başarılı Oldu Mu?
İsteğe Bağlı İştirakçı Olarak Prim Ödeme Süreniz Belirleyici
1 Ekim 2008 Öncesi Memur Olana Yüksek Emekli Maaşı
Kadınların Çalışma Yaşamları Erkeklere Eşit Olmaktan Uzak
Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi
Şimdi Gerçek Gider Yöntemini Seçme Zamanı Mı?
Emeklilik Şartlarını Değiştirecek Kadar Askerlik Süreniz Yok
Torba Yasa YTB’siz KDV Istisnasında Bir Sorun
Hem SSK’lı Hem Bağ-Kur’lu Olana Yüksek Emekli Maaşı
Fazla Sohbet İşten Attırır!
7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
Vergi Davalarında İstinaf ve Temyiz Sınırları Ne Kadardır?
Kira Gelirlerinin Beyanında Dikkat Edilecek Püf Noktalar
Maluliyeti Sona Eren İşçisini İşe Başlatmayan İşveren Tazminatı Öder
Digital Value Added Tax And Vat Return Numbered 3
Elektrik Borsası Piyasa Çeşitleri Ve Elektrik Piyasası Faaliyetleri Nelerdir. Elektrik Piyasası Aktörleri Kimlerdir. Elektrik Fiyatı Nasıl Belirlenir. Örnek Muhasebesel Kayıtlar Makale-4
Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesinde Tevkifat ve Beyan
Özel Esaslara Tabi Mükellefler Demek Ne Demek?
Şirket Ortaklık Tarihinize Göre Durumunuzda Değişiklik Olur
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına Dikkat!
Gelir Vergisi Beyan Süresi Azalırken Son Hatırlatmalar
Bazı Yetimler Çift Maaş Alabilir
İşveren Ateşten Gömlek Giymek İstemez
Booking.Com Türkiye’ de Vergilendirilebilir Mi?
Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir Mi?
Kooperatiflerde Genel Kurul Günü Yapılacak Çalışmalar Nelerdir ?
KDV Açısından Mükelleflerin Kayıt Düzeni Nasıl Olmalıdır?
Menkul Sermaye İradı Vergilendirilmesi
3600 Güne Tabi Olabilir Miyim?
Çalışan Kadın Koruma Altında
Şeker Hastaları Malulen Emekli Olabilir Mi?
Vergilendirme İşlemlerinde Kamu Denetçisine Başvuru
Torba Yasa ve Haciz İşlemlerinde Kamu Borçlusuna Kolaylıklar
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Şubat Ayı Bordrosunda Sıkça Yapılan Hatalar
Çalışanın Ücreti Devlet Garantisinde
Şubat Ayında Halı, İplik, Mobilya, Makina İhracatı Ne Kadar Arttı?
SGK Tarafından Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine Karşı Hukuki Müracaat Yolları
Selde Zarar Gören Malların Muhasebeleştirilmesi
Ağbal: Asgari Ücret İçin Gelir Vergisi İstisnasını Artırıyoruz
Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi -7-
Aylık Normal Görünüyor
Yurtdışındaki Bayanların Emeklilik Hakkı
Yurtdışından Getirilen Yabancı Paraların Sermayeye Dönüşümü
Türk Firmaları Neden Avrupa Ülkelerinde Yatırım Yapıyor?
%50 Üstünde Ağır Engelli Çocuğa Bakan Annelere Erken Emeklilik Var
KDV Tasarısı Devrim Mi Türk Modeli Mi?
2017 Yılı Kira Gelirleri Beyanı
İhaleli İşlerde Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Yaşanan Süre Uzatımı Hallerinde Yersiz Cezai Uygulamalar
İhraç Kayıtlı Satışlarda Eşdeğer Eşya Kullanımında KDV İadesi Hakkında
Menkul Sermaye İradı Elde Edenler Beyanname Verecek Mi?
Babanız İçin SSK Avantajlı
SGK İşlemleri Kolaylaşıyor
İşverenin Boş Senetle İşçiyi Tehdit Etmesi Suçtur
KDV'de Devrim Gibi Değişiklikler
Kaynanaya Çeyiz Parası
Sosyal Güvenlik Anlamında Bu Düzenlemelere Yer Verilir Mi?
İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri
Türkiye Büyük Millet Meclisine Sevk Edilen Son Kanun Tasarısına Göre Grup KDV Mükellefiyeti
Bu Borç Emekliliğe Engel Değil
Hangi Firmalar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturmalıdır?
Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade
Vergi Matrahı Hesaplamasında, Mahkeme Kararı İle Ödenen İşçi Tazminatları İndirim Konusu Mudur?
Kıdem Tazminatı ve Diğer İşçi Alacaklarından Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj) Yapılabilir Mi?
Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi-5
Emekli Aylığı ve İkramiyesi İçin SSK’lı Sürelerinizin Araştırılması Gerekir
Prim Günü Yetmeyene Beklemeden Emeklilik!
Çocuk İşçi Çalıştıranlar Dikkat!
Fazla Primleri Geri Alabilirsiniz
İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi -3-
Huzursuz Ortağın Limited Şirketten Ayrılma Yolları
Dekontlar Sizin Elinizdeyse Hak Kaybına Uğramazsınız
Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru
Kadın Düşmanına Devlet Kapısı Kapalı
SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri)
İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması
Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı
Yaş Beklemeden Emeklilik Mümkün
KDV İadesine İlişkin Sistemde Yapılan Esaslı Değişiklikler
Dahilde İşleme Rejimi İle Türk Sanayisi Montajcıya Mı Dönüşüyor?
KDV İade Hakkı İndirim Yoluyla Kullanılabilir Mi?
Biyogaz Enerji (Hayvansal Atık) Tesisi ve Yenilenebilir Enerjisi Tesislerinde Muhasebe Sistemi Nasıl Olmalıdır
Reclamation Invoices In Terms Of Turkish Tax Laws
Hangi İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Şart?
Menkul Sermaye İratlarının Beyanı
Babanız SKK'dan Daha Erken Emekli Olabilir
Çocuğu Engelliye Erken Emeklilik
Serbest Zaman Uygulaması İşçi İçin Kayıp(Mı) İşveren İçin Kazanç(Mı)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte
2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk;
GİB Duyuru - MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik;
Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Matrahı Yeniden Belirleniyor
Kullanmadığınız İzin Hakkınız 5 Yıl Sonra Bitiyor
Karnesi Pekiyi Olan Mükellefin KDV'si Hızlı İade Edilecek
Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı.
Sanayi Sicil Belgesi Almanın Avantajları
Kıdem Tazminatında Yeni Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?
Döviz Borcu Olanlar, 15 Milyon Dolar Üstü Nasıl Hesaplanacak, Kimler Girecek?
HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Nasıldır
KDV'de Devrim Gibi Değişiklikler
Gerçek Kişiler İçin Vergi Rehberi -1-
'Kimlik Bildirimi'nde Değişiklik Şart
Aylık Primin En Az Tutarı 649 TL En Fazla Tutarı İse 4.871 TL'dir
İşçiyi Başka İle Gönderen İşveren Tazminat Öder
Kanser Hastaları İçin Maluliyet Başvurusu
Muhasebe Bilimi Haftasına Kısa Bakış
Büyük Boy İşletmelere Getirilen Dövizli Kredilerle İlgili Yükümlülükler
Vergi Dairesinin Yolunu Unutabilirsiniz, Çünkü Artık İnteraktif Vergi Dairesi Var!
MuhasebeTR ’de Kaleme Aldığımız Yanlışlık, Önerimiz Doğrultusunda Düzeltiliyor
"İnteraktif Vergi Dairesi" Tanıtım Toplantısı
Önemli: SMMM'ler KDV İade Raporu Düzenleyebilecek
Vergi İşlemleri İçin
Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor
GİB Duyuru: İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı
Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İlişkin Vergi İncelemeleri Sırasında, Yargı Aşamasında ve Bilirkişi Raporları İle İlgili Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri ( 2 )
İş Kazası Durumunda Uygulanan Rücu Tazminatı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)
Dijital Muhasebe Okuryazarlığı
Değeri Düşen Stokların Muhasebeleştirilmesi
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Hükümlerinin Uygulanmamasının Mali Sisteme ve Meslek İtibarına Verdiği Zararlar
SGK’dan Güzel Hareketler
Bağkur Kaydı İki Yıl Erken Emekli Olmanızı Sağlar
Kira Gelirlerinin Beyanı
İşverenlerin Canını Sıkan Ceza
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İşkolu Tespit Kararı
Bakan Ağbal'dan 'KDV' Açıklaması
“Bay Gelirsiz” 2017 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Nasıl Düzenleyecek?
Başbakan'dan KDV Açıklaması
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Firmaların Vergi Borçları Nasıl ve Hangi Faiz Oranlarıyla Taksitlendirebilir?
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecil Edilmesi
Devreden KDV ve İnşaat KDV İadesinde Net Alan Hesabı
Belediye Başkanının Sünnet, Nişan, Düğün Törenlerinde Altın Hediye Etmesi Mevzuata Uygun Değildir
Hızlandırılmış İade Sisteminin Şartları Nelerdir?
Apartmanlarda Otopark Sorunu Bitiyor Mu?
Döviz Kredisi Olan Şirketler Şubat Sonunda Süre Bitiyor!
Verilen Sürede Kontrol-Muayeneye Gitmeyenin Emekli Aylığı Kesilir
Dönem Sonunda İmha Edilmesi Gereken Mallar
Özel Usulsüzlük Cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamından Çıkarılıyor
Eksik Gün Bildirimleri Yeniden Düzenlendi
Çocuk İşçiliğine Dikkat
İstifada Da İşsizlik Maaşı Almak Mümkün!
Vergi Kabahatlerinde Tekerrür Sorunları (2)
İşe Gelmemenin Faturası Ağır Olur
Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili
Dikkat! Ocak Ayı KDV Beyannamesine Has Özel Bir Durum
Emekli Aylığınız Geri İstenebilir
GİB e-Haciz Cevabi Yazısı
E-Fatura Düzenlememekten Dolayı Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına Vergi Yargısının Bakışı
Paravan Vergi Kaydı Açılması İşlemleri
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi
İndirimli Teminat Uygulamasının Özel Şartları Nelerdir?
Dövizle Borçlanmada Son Çıkışı Kaçırdık Mı?
Başlangıçtan Önceki Doğumların Borçlanılması İçin Yasa Çalışması Var Mı?
Eşinin Çalışmaya Başladığını Saklayan İşten Çıkarılabilir!
Yabancıların Çalışma İzninde Yeni Şartlara Dikkat!
Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?
Haftada 45 Saati Aşan Fazla Çalışıyor
2011 SGK Başlangıcı İle Emeklilik
SSK ve Bağkur Şartları ve Kanunları Ayrı İki Müessese
Teşvik Alamayana Toplu Para
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mali İstatistik Yönetmeliği  
15 Milyon Doların Üzerinde Kredi Kullananlara Bildirim Yükümlülüğü
Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.
HER MUHASEBECİNİN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR
Kasadan Para Çıkışı Nasıl Yapılır?
"Torba Tasarı" Plan Ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar Hangi Haklara/Ayrıcalıklara Sahiptir?
Diğer Ücretliler 2018 Yılında Ne Kadar Vergi Ödeyecek?
Foreign Subsidiary Gains Exemption And The Conditions For Deduction Of Foreign Dividend Witholdings In Turkey
İndirimli Teminat Uygulaması Sisteminin (İTUS) Genel Şartları Nelerdir?
Bağkur’da Da SSK’da Da 55 Yaşı Doldurmanız Gerekiyor
Bunları Yapana Maaşı Bağlanmıyor
SGK Teşviklerinden Yararlanmayanlara Geriye Dönük İade Geliyor!
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
İşten Çıkan/Çıkartılan Yeni Doğum Yapan Anneye Geçici İş Görmezlik Ödenir mi?
SGK Teşviklerinden Geriye Doğru Nasıl Yararlanılır?
Biyogaz (Hayvansal Atıklardan) Enerji Tesisi Fizibilite Süreçleri, Enerji Üretimi İçin EPFK’nın Verdiği 10 Yıl Elektrik Geri Alım Garanti Şartları, Hangi Makina ve Teçhizatların Yatırım Teşvik Kapsamında Olduğu; Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Usul ve Esasları, Yatırım Teşvik Belgesinin Nasıl Alındığı; Teşvikli Alınan Malların Leasıgn İşlemleri Halinde Teşvik Uygulaması; EPDK’nın Tesise Geçici Kabul Vermesi ve Tesisin Aktifleştirilme Süreci; Makale -2
Arsa Sahipleri Artık Yönetim Planının Düzenlenmesinde Söz Sahibi Değil Mi?
Çok Basamaklı Asgari Ücretin Ayak Sesleri
KDV İadelerinde Yüklenilen KDV Listelerinde Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
450 Gün Prim Ödeyip Askerliğinizin 365 Gününü Borçlanacaksınız
Sigortasız Esnaf Emekli Olabilir Mi?
3 Dönem De Kıdem Tazminatı Alma Yazısı Var Mı?
Basit Usule Tabi Mükelleflerde Yıllık Beyan–Gelirden İndirimler
Defter Beyan Sisteminde Yaşanan Sorunları ve Çözüm Önerilerini İlgili Mercilere İlettik
Prim Ödenmeyen 2004’teki Girişimin Emekliliğe Bir Faydası Olur Mu?
Askerlik Borçlanması Sigorta Girişini Öne Çeker
Bakan Ağbal'dan "Torba Tasarı" Hakkında Açıklamalar
Blockchain Teknolojisi Vergi Sistemini Nasıl Etkiler?
Ciro Primi Uygulaması ve Muhasebesi
Evde Bakım Ücreti Asgari Ücret Karşısında Eridi Mi?
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Maliyeden "Elektrikli Otomobillerde ÖTV Zammı" İddialarına Yanıt
Defter Beyan Sistemine Yapılacak Kayıtlar İle İlgili Açıklama
KDV İadesinde İndirilecek KDV İadesinde Bilinmesi Gerekenler?
Eski Bir Şirket Hissesi Devralınırken Borçlarla İlgili Hangi Tedbirler Alınmalıdır?
Bağımsız Denetim Raporu Dispozisyonu Değişti
E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması 2018
15 Milyon ABD Doları ve Üzeri Döviz Borcu Bulunan Firmalarda Son Durum Bildirim ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi Süreler
Kadroya Geçemeyenler 2 Nisan 2018 İtibarıyla İşten Çıkartılacak
Yurtdışından Elektronik Ortamda Atılan Hizmet KDV’si
KDV İadesinde Artırımlı Teminat Uygulaması Nedir?
Çalışanın Üstünü ‘Keyfi’ Arayan Tazminat Öder!
Ara Boşluk İçin Prim Borçlanması
Vergi Kabahatlerinde Tekerrür Sorunları
İş Göremez Raporu Kıdemi Engellemez
Doğum Süresini Borçlansa Emekli Aylığı Artar Mı?
GİB e-Fatura Duyuruları
2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Vergi Teşvikini Kullananlara SGK’dan Ceza (Mı?)
İş Güvencesi Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir mi?
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Soru ve Cevap
Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Getirilen Teşvikler
Mükellefler Yeni Bir Af Bekliyor
Annemi Toplu Prim Ödeyerek Emekli Edebilir Miyiz?
KOSGEB Desteklerinden Yararlanıyor Musunuz?
Çeyiz Yardımı Bir Kez Yapılır
Raporlu İşçi Çalıştırılırsa...
Torba Yasadan Haberler Var
Kıdem Tazminatı Hemen Ödenmeli
Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin KDV İndirimi
En Kolay Kredi Ödenmeyen Vergi
630 Gün Eksiğinizi SSK İle Tamamlayıp Emekli Sandığı'ndan Emekli Olabilirsiniz
Kanser Hastasına 18 Ay Maaş
Torba Yasa Denildiğinde Aklımıza Gelenler
Vergiden Kaçınmak İçin Kıbrıs’a Giden Firmalar Dikkat
Bağlanmış Olan Ölüm Gelirinin Kesilmesi
Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi? Fiilen Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir Mi?
Emekli Sandığı’ndan Olmasa Da SSK’dan Malulen Emekli Olabilirsiniz
Teminat Karşılığı KDV İadesinde Bilinmesi Gerekenler?
Vergilendirmede İlişkili Kişi ve Transfer Fiyatlandırması
Dövizle Borçlanmaya Sınır Getirildi
İstihdamda Kadın, Genç ve Engellilere Pozitif Ayrımcılık
İşe İade Davalarında Arabulucu Şart!
Malulen Emeklilikte En Az 1800 Gün Prim Şart •
Yatırımlara Yeni Teşvikler
3.600’ü Dolduran Tazminat Alır
İş Güvenliğini Herkes Öğrenecek
İş Kazası Yapılan Gün Fiili Çalışma Sayılır
Ödenmeyen SGK Primleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı
Engelli Bireylerin ÖTV İstisnalı Araç Alımları Sonrasında Engel ve İstisna Şartlarının Değişmesi Sorunu
Biyogaz (Hayvansal Atıklardan) Elektrik Enerjisi Üretimi; Enerji Şirketi Kurulması; Arazi Kamulaştırması; Lisans Alma; Elde Edilecek Gelir Türleri Ve Yatırım Aşamaları, Örnek Muhasebe Kayıtları - 1
İkinci Doğum Tarihinize Göre 1440 Gün Kazanmanız Mümkün
Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanmada Yeni Uygulama
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KDV İadeleri Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Üçüncü Kişilere Verilir mi?
Borçlu Bağ-Kur’lu Emekli Olabilecek
Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.;
Bağ-Kur’luya Sicil Sorgusu Yok .
Zamanaşımını Aşma Çabaları
Yurtdışı Borçlanma Maliyeti Emekli Aylığına Etkisi
Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkları
Çalışma İzin Başvuruları ve Mali Yükümlülükleri
Nerede, Nasıl ve Kime Patlayacağı Belli Olmayan Bomba..! (VUK 359) (1)
İş Kazası Bildiriminde Cezaya Dikkat
SGK’da Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı 17 Yıl Sonra İstenen Fark Prim Komedisi
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Oto Kiralama İşletmeleri KDV ve Diğer Yükümlülükleri
Dönem İçinde Satın Alınan Malların Değerlemesi Nasıldır?
İşverenlere 6 Puanlık İlave Sigorta Prim Teşviki İndirimi 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı
Acil Hal 24 Saatten Sonra Paralı Mı Oldu?
Sevgiliye Verilen Hediyenin Vergisi
İş Yerinde Yaşanan İlişkinin Sonuçlarına Dikkat
Sevgililer Günü Hediyesi Kıdem Tazminatını Artırır
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu
ETGB İle Mikro İhracat veya Hızlı İhracat
Kira Geliri Beyanı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
E-İrsaliye Uygulaması 2018
Dağıtılan Kar Payının Sonradan Tekrar Şirkete Nakit Sermaye Olarak Konulması İşlemi Nedeniyle Sermaye Artırımı İndiriminden Faydalanılamaz
Basit Usulde Vergi İndirimini Unutmayın!
KDV İadelerinde Mahsup Edilebilecek Borçlar Nelerdir?
Doğum Sonrası Çalışılmayan 120 Günü Borçlanıp Erken Emekli Olamazsınız
Engelli Akrabasına Bakana Ayda 1068 Lira Destek
Elektronik Tebligat ve VUK
6 Puanlık Teşvikin Süresi Uzatıldı
Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)
Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk.
Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı
Ödenmeyen Sonraki Döneme Devreden KDV İade Edilmemelidir
Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Yapılan Teslimlerde KDV İstisnasında Tutar Aşılması!
Döviz Büfeleri Üzerinden Kara Para İle Nasıl Mücadele Edilecek?
Tahsil Edilemeyen Yurt Dışı Alacaklara Kur Değerlemesi Yapmak Zorunlu Mudur?
DİİB Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulamasında KDV İadesinde Bilinmesi Gerekenler
Organize Sanayi Bölgelerinde Genel Kurul Süreci İle İlgili 25 Soru-Cevap
Marka ve Marka Tescili
Önce Öde, İade Edelim Amatör Spora Harca…
Prim Farklı Olsa Da Bağkur ve SSK'dan Aynı Tarihte Emekli Olursunuz
Engelli Yaş Beklemeden Malul, Primiyle Emekli Olur
Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatı
Bu Torba İstihdam Dolu
Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)
Torba Yasa 5510 SS ve GSSK Değişiklikler Neler Olacak?
Günsüz Sigortalılık
En Kolay Kredi Ödenmeyen Vergi
4500 Günle 58 Yaşı Dolduracağınız Tarihte Emekli Olabilirsiniz
Yaşa Takılana Kıdem Tazminatı
e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller Ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190
Torba Yasa Tasarısında Yer Alan Önemli Düzenlemeleri
İşsizlik Maaşı ve Yargıtay Kararı Doğrultusunda Sonradan Ödenmesi
Bağımsız Denetimin Kilit Konuları
Türev İşlemler İçin Alınan Nakit Teminatlar Nedeniyle Ödenen Faizler Üzerinden Yapılacak Tevkifat
KDV İadesinde Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerden Nasıl Pay Verilir?
Askerliğimi Borçlanabilir Miyim?
İmalat Sektöründeki Küçük İşletme ve Esnafa Süper İstihdam Teşviki
1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru:
Stajyerlik Emekliliği Etkiler Mi?
Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek Mi?-3
Şişkin Avans Hesaplarının Yıl Sonu Getireceği Sorunlar
Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesinde Özellik Arz Eden Durumlar
SGK Denetimde İşçi Özlük Dosyası İstiyor
Sigortalıların Birden Fazla İşyerinde Çalışması
Mükellefin Ölümü Halinde Vergi Ziyaına İlişkin Gecikme Zammının Akıbeti
KDV İadesinde Yüklenilen KDV’ye Hangi Unsurlar Girer
Tazminat İçin 4500 Günün Yanında 25 Yıl Da Sigortalılık Süresi Lazım
Kapıcı Sigortasına Kolaylık
Dikkat: Gündelikçiye Sigorta Yaptırmayan Başına İş Açar!
Makine-Teçhizat Teşviki
İşçi Başına 2.029 TL Destek
Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek Mi?-2(Teşvikler )
Kamu Alacaklarının Cebren Tahisilinde İptal Davaları
Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru;
4. Dönem Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Basit Usulde Vergilendirme ve Özellikli Durumlar
Torba Tasarı ile Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılması Planlanan Değişiklikler
Telekomünikasyon Faaliyetleri Kapsamında Fiziki ve Sanal Ön Ödemeli Kart Satışlarının Katma Değer Vergisi Açısından İncelenmesi
Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
3 Nolu KDV Beyannamesi Nedir? Ne Zaman Verilir? (Detaylı Rehber)
Türkiye’de Mukim Olmayan Kişilerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler İçin Getirilen 3 No.lu KDV Beyannamesi Uygulaması
3 No.lu KDV Beyannamesi
Dijital KDV ve 3 No.lu KDV Beyannamesi
Bankalar Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanır mı?
Envanter Defterinde Hangi Bilgiler Yer Almalıdır
Dönem İçi Satılan Ticari Malların İade Edilmesi Ve Muhasebe Uygulaması
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Şirketlerde Ciro, Faaliyet Karı ve Net Kar Sarmalı
Torba Yasada İşverenlere Destek Var
Emeklilik Yaşınız Göreve Başlama Tarihinize Göre Değişir
Yeni İstihdama 2020 Yılına Kadar Prim, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki
Tazminatta Dikkate Alınanlar
Cazibe Merkezlerinde Yeni Gelişmeler Var
Torba Yasa Ekonomiye Can Suyu Verecek Mi?-1
Teşvik Belgeli Yatırımlarda Set Olarak Yatırım Yapılması
SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti
Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik
Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik
Vergilerde Değişiklikler
Yurtdışındaki Çalışma ve Ev Kadını Olarak Geçen Sürenizi Borçlanabilirsiniz
Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerde Vergilendirme
Torba Yasa’da Avantajlar Var
Sadece BSMV Kapsamında İş Yapanlar İade Mallarında Belge Düzeni Nasıl Olacaktır?
İşyerinde Kavgaya Tutuşan Tazminatsız Kovulur!
Torba Kanun Neler Getiriyor
SM,SMMM,YMM En Ufak Hatanız Milyonluk Ceza İle Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381)
2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ;
SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri
4.Dönem Geçici Vergide İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar
Kısa Zamanda Hayatımıza Girecek Değişiklikler (1)
Türk Parasının Değerini Koruma Hakkında Tebliğ Özeti
SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri
Firmalar, Sıfır KDV İle Makina Nasıl Alabilir?
SGK’dan Özel Eğitim Kurumlarını Rahatlatan Düzenleme
Torba Tasarı İle Eksik Gün Bildirimi Kalkıyor, Ayrıca 18-25 Arası İşe Giriş Bildirimlerinde Değişikliğe Dikkat!
E-Defter’de Gizleme Fiili
Mal İadelerinde KDV Açısından Bilinmesi Gerekenler
Eşiniz 243 Gün Prim Ödeyip 503 Gün De Doğum Borçlanması Yapacak
Bir Torba Da Yatırıma ve Yatırımcıya
‘Torba’da İşverene En Az 822 Liralık Teşvik Var
Ekonomi Nasıl Canlanacak Tasarruf Nasıl Artacak? Biri Bize Anlatsın…
İşe İade Şartları
‘Torba’dan Çalışana Ne Çıkacak?
Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
"Torba Tasarı" Meclis'te
Ortaklık Borcuna Kefil Olan Ortağın Ortaklıktan Ayrılması Verdiği Kefaleti Etkiler Mi?
Vergi İndirimi Alan Her Mükellef Bir Gün Geri Ödemeyi Tadacak
Babanızın Ne Zaman Emekli Olacağı İşgücü Kaybı Oranına Göre Değişir
Kapıcıyı Atan ‘Fatura’yı Öder
2018 YILI ÖZEL BASKI KİTAPLARIMIZ ÇIKTI
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333
Maliye Bakanı Ağbal'dan Torba Tasarı Değerlendirmesi
Danıştay Yerleşik İçtihadını Değiştirdi Mi?
Cazibe İllerinde Teşviklerden Yararlanmak İçin Ne Kadar Yatırım Yapılmalıdır?
Basit Usule Tabi Mükellefler 27 Şubat 2018 Beyanname Verme Zamanı
Dövizle Borçlanmada Beklenen Değişiklik
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı
191 İndirilecek KDV Ne Zamana Kadar Kayıtlara Girilmelidir?
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Sağlanan Bazı Kolaylıklar
Mali Hesaplara İlişkin Uluslararası Bilgi Değişimi Anlaşmaları ve Ekonomik Yansımaları
Doğum Borçlanması Yapamazsınız
Cazibe Merkezleriyle Yatırımlar Canlanacak
Seçilmiş Danıştay Kararları
Birleşme ve Devralma İşlemleri Açısından 2017’de Türkiye
Geç Kalınan Süreler Maaştan Kesilir
Gizliliğe Uymayana Bir Milyon Lira Ceza
15 Yıl 3600 Günden Ne Zaman Emekli Olurum Ne Kadar Emekli Aylığım Olur?
Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru;
3 No’ lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulaması Başlıyor
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı.
E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 2018
Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Vergisel Sorumlulukları ve Karşılaşacakları Müeyyediler
KDV’nin Fatura ve Belgelerde Gösterilme Şekli Nasıl Olmalıdır?
Başlangıcınız 23 Kasım’dan Önceyse Ekim 2018, Sonraysa Ekim 2019’da
Kronik Hastalara Aylık Bağlanacak
18 Yaş Öncesi Sigortalılık Prim Gününe Eklenir
Staj Yapan Anneye Erken Emeklilik
Küçük ve Orta Boy İşletmelere Dövizli Kredilerde Sınırlama
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98
Şirket Kuruluşlarında Blokaj Zorunluluğu ve Yoklama İşlemleri Basitleştiriliyor
Maktu Ücret Sorunsalı Çerçevesinde Prime Esas Kazanç Tutarı ve Prim Ödeme Gün Sayısı Sorunu
100, 131 ve 331 Hesaplar Şişkinse Yapılması Gerekenler
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik
Döviz Kredisi Kullanımında 15 Milyon Doların Altında Borcu Olanlar Döviz Gelirinin 3 Katına Kadar Borçlanabilecektir
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)
Alt işveren, Asıl İşverenin Sigorta Dosyası Üzerinden Yükümlülüklerini Yerine Getirdiğinde Muhtasar Beyanname Düzenlerken “İşyeri Bilgileri” Bölümüne İş Yeri/Şube Kodu Olarak Ne Yazması Gerekmektedir?
Değersiz Alacak ve Vazgeçilen Alacak İlişkisi
Dönem İçinde Alınan İlk Madde ve Malzemenin İade Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi
SGK'da 687 Kanun Sayılı Teşvik Kalktı Mı?
Sigortalı Çalışmayan Tebligat Almasın
Cazibe Merkezleri Programı'nda Neler Değişti?
Anneniz Kendi İsteği İle Ayrılırsa Malesef İşsizlik Ödeneği Alamaz
Emekli Çalışanlar Sigortalı Olur
‘İlk Kez Evlenen Dikkat’ Çeyiz Desteğini Unutma
İşyeri Bildiriminde Hangi İşlemler Değişti?
Hangi Firmalar, Dolar ve Euro Cinsinden Kredi Kullanamaz?
Ücretli Öğretmenlere Farklı Uygulama
Serbest Meslek Erbapları Defter Beyan Sistemine Nasıl Başvuru Yapabilir?
Liste ve Etiketlerde Fiyatların KDV Dâhil Olarak Gösterilmesi Ne Anlama Gelmektedir
Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?
Yeni Kurulan AŞ ve LTD’lerde Fiili İşe Başlama Tarihi Nedir?
Teknik İflas Durumu
İkale Sözleşmesinden Doğan Alacaklarda Gelir Vergisi Sorunu
Sıfır Bedelle Fatura Düzenlenebilir Mi?
Kripto Para Madenciliği ( Mining ) Faaliyetinde Bulunanlar Şirket Kurup Vergi Mükellefi Mi Olacaklar?
Kimsenin Okumadığı Madde
Gündelikçinin De Yıllık İzin ve Tazminat Hakkı Var
Bütçe Gerçekleşmeleri
56 Yaşında Emekli Olursunuz
Çalışan Annelere Kreş Desteği
Türmob Defter Tasdik Duyurusu
SGK Genelgesi 2018/5
SGK Genelgesi 2018/4
SGK Genelgesi 2018/3
Vadeli Çeklerin Yılsonu Değerlemesi
Bakan Ağbal'dan KDV İadesi Müjdesi
Avukatla Sözleşme Yapmayana 48.708 Lira Ceza Uygulanacak
Çalışmanızı Kanıtlamalısınız
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Bakan Ağbal'dan Son Dakika KDV İadesi Açıklaması
Memur Emeklisinin İkramiye Farkında Yarın Son Gün
Fatura ve Benzeri Belge Kavramlarının KDV Açısından Önemi
Kadroya Geçecek Taşeron İşçiler Davadan Vazgeçsin
2018’de Küresel İşsizlik Yüksek Düzeyde Bekleniyor
2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?
Asgari Ücret Artık Düşmeyecek
Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi
İhale Geçici Teminatlarının, Gelir Kaydedilme Uygulaması
Askerlik Borçlanması Nedir?
Primde Tavan Yükseldi
TÜRMOB:SGK’ya Bildirim Maktu Aylık Ücret Üzerinden Yapılmalıdır.
GİB'den Önemli E-Defter Uyarısı
Bölgesel Teşvikte Hangi Durumlarda Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanamaz?
Kapanış Tasdiki 31 Ocak, Cezası İse 5.408,00 TL’dir
Bir Alacağın Şüpheli Alacak Sayılma Şartları ve Muhasebeleştirilmesi
İşe Başlamada Sanal Ofis
SGK Eksik Gün Bildiriminde Son Değişiklikler (2)
Borçlanmaya Gerek Yok
Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!
İnşaat Muhasebesiyle İlgili Yanlış ve Doğru Muhasebe Uygulamaları
İş Güvencesi Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir Mi?
Elektronik Tebligatta Hukuk Mücadelesi
İmza Atmayan Çalışan Emekli Olunca Çıkarılamaz
Askerdeyken İşsizlik Aylığı Alınmaz
Güç Kaybı Olanların Erken Emekliliği
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi
Sahte E-Postalara Dikkat!
Şubat Ayında İşçilik Bildirimi
Banka ve Sigorta Şirketlerince Düzenlenen İade Faturalarında KDV Uygulamaları
Vergi İçin Muhasebe mi? Bilgi için Muhasebe mi?
SGK’nın Hesaplaması Doğrudur
Karşılıksız Çeklerle İlgili Muhasebecilerin Hatalı Muhasebe Kayıtları ve Doğru Olan Uygulama
VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)
2018 Yılı Bordro Parametreleri
İşbaşı Eğitimine Dikkat!
Eleman Alana Destek Artırıldı
6183 Sorunları Toplantısı
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere Vergi İndirimi
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Asgari Ücret Açıklaması"
SGK Genelgesi 2018/2 2018 Yılı Prime Esas Kazançlar
SGK Eksik Gün Bildiriminde Son Değişiklikler
Teşvik Belgeli İmalat Sanayi Yatırımlarında İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 2018
Sermaye Şirketlerinde Dönem Sonu İtibariyle Hatırlatmalar
Yeni Kurulan AŞ ve LTD’lerde Vergi Kaydı Açılması
Gerçek Zamanlı Muhasebe Blockchain Teknolojisi İle Mümkün Mü? Bu Sayede Bankalar Kredi Riskini Online Takip Edebilir Mi?
Çeklerle İlgili Muhasebecilerin Hatalı Muhasebe Kayıtları ve Doğru Olan Uygulama
Aylık 61 Lira Primle Siz ve Aileniz Sağlık Yardımı Alabilirsiniz
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI ÇIKTI
Ek İkramiye İçin Örnek Dilekçe
Mesleki Yeterlilik Teşviki Nasıl Uygulanacak?
Sağlığı Bozulanın Savunması Alınır Mı?
Meslek Kodu Cezası Üzecek SGK ve Pilot Bölgede Kod Uyumsuzluğu İçin Uyarı Sistemi Neden Olmaz?
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/14, K: 2017/170
Anayasa Mahkemesi Kararı E 2017/150, K: 2017/162
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212
Muhasebecilerin Tahsilat Sorunu
SGK’dan 2018’e Ceza Yağmuru - 2
GİB DUYURU: KDV İadesi Talebi Girişi , GMSİ hesaplama ve KDV İstisna Belgesi İşlemleri
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018
Türk Vergi Sisteminde Deniz Taşımacılığı Sektörüne Sağlanan Vergisel Avantajlarda Son Durum
Nakit Sermaye Artırımında Yüzde 50 Faiz İndirimi
İlave Tediye Sigortaya Tabi Mi?
İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Matrah da Meydana Gelen Değişikliğin İade Alınacak KDV’ye Etkisi Sorunları
Krediyle Alınan Taşınmazlarda Muhasebecilerin Hatalı Muhasebe Kayıtları ve Doğru Olan Uygulama
Örtülü Sermaye Kapsamında Yapılan Faiz hesaplamalarının Kar Payı Dağıtımı Kapsamında KDV’ye Tabi Olup, Olmadığı
Sponsorluk Harcamalarında Vergi İndirimi
Teminata Haciz Konulabilir Mi?
Staj Sigortasının Başlangıç Sayılması Söz Konusu Değil
2018 Yılı Emlak Vergisi Değerleri
İşverenler Dikkat! Kişisel Verileri Korumayana Ceza Var!
Taşeronda İnceleme Basladı 40 Güne Tamamlanacak
Vergi Ceza Sistemi Aksıyor
Sigortanız Yapılmıyorsa
Güç Kaybı Olanların Erken Emekliliği
İşsizlik Sigortası İşçi İçin Var
İş Arayana 100 Bulana 625
E-Haciz Kasırgası Yıkıp Geçiyor
Önceden Bildirin
Bağış ve Yardımlarda Muhasebecilerin Hatalı Muhasebe Kayıtları ve Doğru Olan Uygulama
Üç Ay Askerlik Borçlanmasıyla veya Üç Ay Çalışarak Emekli Olamazsınız
Ölüm Aylığında SSK ve Bağ-Kur Farkına Dikkat!
İkramiye Farkı İçin Son Hafta
Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?
Ek İkramiye Müracaatı İçin Son Hafta
696 Sayılı KHK'nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama hk.
Çırak ve Staj Sigortası Başlangıcı Emekliliğe Esas Başlangıç Mı Oldu?
Taşeron Firma Elemanları İçin Kurulacak Belediye Şirketleri Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler
Joker Taşerona Kadro Yolu
SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik)
KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Aracılığı İle Yapılması
Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması
25 Yıl Sigorta 5300 Gün Prim ve 49 Yaş Şartlarına Tabisiniz
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Dikkat Edilecek Konular
Kreş Açmamanın Cezası Var
Cenaze Yardımında Vekil Memur Vatandaş Ayrımı
KDV İndirimi Nasıl Belgelenir?
Bu İşleri Yapanlar Erken Emekli Oluyor
Halka Arzlarda Son Değişiklikler
Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1)
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması
Alt İşverenlerce İşe Giriş Bildirgesinde Yapılan Hata
Kooperatiflerde Genel Kurul Öncesi Hazırlık Çalışmaları
Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı Hesap Planı ve MSUGT ile Karşılaştırılması 1
Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Makinaların KDV’Sİ
Bağış Amaçlı Yapılan İnşaatlarda KDV İndirimi?
İş ve Keşif Artışı Damga Vergisini Doğurur Mu?
Askerlik Süresince Bağkur’a Prim Ödeyen Askerliğini Borçlanamaz
İşsizlikle Mücadelede Önemli Bir Proje: ‘İŞKUR İş Kulüpleri’
Engelliye Bakım Parasında ‘Kan Bağı ve Ortak Ev’ Şart
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018
İşsize 1.611 Lira Maaş
Dürüst Mükellefe Komik Vergi İndirimi!
İktisadi Kıymetleri Yenileme Fonu
İstihdamda Kalite Her Yıl Yükseliyor
İş Hukukunda Her Ay Her İşçi İdari Para Cezaları Nedir?
Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (Etbis) ve Bildirim Yükümlülükleri Uygulaması
İŞKUR Kursiyerlerinin İş Güvencesi
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ek KDV Tahakkukları Hukuka Uygun Mu?
Sigortalılar Hangi Süreleri Borçlanabilir?
Yıllık Harçların 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi
Hammaddenin İade Edilmesinin (Alım İade) Muhasebe Kaydı?
Asgari Ücretlinin Maaşı Bu Yıl Da Düşecek
Alt Yüklenici İşçilerin Kadroya Alınmasının Etkileri
Fatih Projesi’ne KDV Kolaylığı
Anneniz Talep Ederse Ödediği Primleri Aide Olarak Alabilir
SGK Uygulamalarında Yeni Değişiklikler
Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (2)
Engelliye Pozitif Ayrımcılık
Sosyal Güvenlik Müşavirliği Odalaşmak İstiyor
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Özel Fatura İle İlgili Değişiklik
Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergi İndirimi
ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu
SGK 2018’e Ceza Yağmuruyla Başladı!
Vergi Konusunda Uluslararası İdari Yardımlaşma
Çalışma Hayatında Arabulucuk
Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi
SSK'dan Emekli Olmanız Avantajlı
Stajyerlik Süresi Emeklilikten Sayılmaz
İşyeri Başka İle Taşınırsa İşçiye Tazminat Hakkı Doğar
Elektronik Tebligatın Sorunları (2)
Maaşınız Gününde Yatmıyorsa...
7.500 Lira İçin Son 11 Gün
Kıdem Tazminatında ‘’1’’krş Krizi
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler
Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Matrah ve Vergilendirme
SGK Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Maliye Özelgesi
Dijital Para Teminat Olur Mu?
İktisadi İşletmelerden Derneklere Kar Aktarımı
Bağımsız Denetim ve Yaptırımlar
Vergi Hukukunda: Uzlaşma İstemi ve Zorunlu Neden
İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması
Klavye Başında Para Kazananlara Vergi Var Mı?
Emlak Vergisinde 18.06.2017 Sonrası
Hakkı Zaman Aşımına Uğramış
İş Arama İzni Vermeyen Patron İki Katı Maaş Öder
Bağ-Kur’lulara SSK ’dan Emeklilik Fırsatı
İşinizi Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat
Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?
2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları
Taşeron İşçilerinde Son Durum
Davayla Bir Gün Bile Kazansanız Emeklilik Yaşınız 51’e Düşer
Ek Ödeme ve Tazminat Zammı Arttı
15 Yıl Çalışan Emekli Olabilir
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Ücret Gizliliği Sorunu
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
Defter Tasdiki Yok, Defter Saklama Yok
Ar-Ge İndirim Müessesesinde Yapılan Son Düzenlemelere İlişkin Değerlendirme
2018 Yılı Vergi ve Muhasebe Parametreleri
Kooperatife Bağlı İktisadi İşletme Tesisinde Uygulama Belirsizlikleri
Nevi Değişikliği Sonrası Vergi İstisnası
Ticari Alacaklarınızı Güvence Altına Alın
İndirilemeyecek KDV Nedir?
Sat-Geri Kirala Yönteminde Vergisiz Devir Yapılabilir Mi?
56 Yaşınızı Doldurana Kadar Tavandan Prim Ödemelisiniz
9 Soruda Yeni Sistem ve Ücreti
2018 Yılında Uygulanacak Vergi Had ve Tutarları
Dikkat: Vefat Eden Emeklinin İkramiye Farkını Yakınları Alır
Yılsonu / Yılbaşı Uyarıları (1)
Erken Emeklilik Fırsatı
Sigortalılığı İhmal Edenler Geçim Problemi Yaşıyor
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru
“10-Hazır Değerler” Hesap Grubu İçinde Yer Alan Alt Hesaplar Yönünden Cezalı Tarhiyata Muhatap Olmamak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
İşe İade İçin Arabulucuya Başvuru Süresine Dikkat
Ne Kadar Borçlanma Yapacağınız Sigorta Başlangıcınıza Göre Değişir
Otomatik BES’e Devam
Elektronik Tebligatın Sorunları
Çalışanlar Dikkat! Bunları Yapmayın .
Taşeron Çalışanlar İçin Son Gün
Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi
2018 Yılında Yeniden Değerleme Oranı Vergi Dilimlerine Uygulandı Mı?
3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi
Serbest Meslek Erbabı Muhasebeyi Elektronik Ortama Taşıyor
100 Liralık Asgari Ücret Desteği Devam Edecek
Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları Getirilmiştir
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat Harcamalarının KDV İadesinin Alınmasına 2018 Yılında da Devam Edilecektir
%5‘lik Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İndirimi ve Şartları
Eşiniz Doğumlarını Borçlanıp Ayrıca 4155 Gün Prim Ödeyecek
Şirketin Ticari Amaçlı Olmaksızın Verdiği Borçların Muhasebeleştirilmesi
Kıdem Tazminatına Asgari Ücret Ayarı
2018 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları
İşsizin Ödeneği Arttı
İşsizlik Sigortası Hayat Kurtarıyor
İşverenlere Stajyer Teşviki Devam Ediyor
Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru
E-Arşiv Başvuru Kılavuzu
Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Tebliği
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik Örnek Çalışma
Kiralanan İşyerine Ait Vergi ve Sigorta Giderleri
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Uygulaması
Nakdi Sermaye Artırımında Vergi İndirimi
Süresinden Sonra KDV İadesi Talebinde Bulunulabilir Mi?
Doğum Yardımı 2018
Süt Parası 2018
Boşlukları Borçlanabilir Miyim?
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Nasıl Bir Yıl Olacak?
‘İş Kıyafeti’ Giymeyen Tazminatsız Çıkarılabilir!
Yargı Bakışı İle Elektronik Tebligat
Çalışanınız Devamlı Rapor Alıyorsa
2018 Yılı SGK Prim Tutarları Nasıl Olacak?
Asgari Ücret Artışı Neleri Değiştirdi
A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2018 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir
01.01.2018 İtibariyle Eksik Gün Bildiriminde Neler Değişti?
Mal Müdürlüğü Mükelleflerini Bekleyen Önemli Tehlike
31/12/2017 yi Bağlamadan Bir Daha Düşünüp Gözden Geçirin
İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplaması
Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması Nasıldır?
Maliye’de Dijital Dönüşüm Başladı
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirim Sınırı 1 Milyon
Eşinizin Primini 4500 Güne Tamamlaması Gerekiyor
Askere Gidiş Sigorta Başlangıcı Sayılmaz
‘Anlaşmalı’ Boşanan Maaşları Faiziyle Geri Öder!
Arabulucuya Ne Kadar Ödeyeceğiz?
Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
İkramiye Farkı İçin SGK’ya Yeni Bir Dilekçe İle Başvurun
Limited Ortaklıkta Müdürler Kurulu Karar Defteri Tutulması Zorunlu Mudur?
İnternet Vasıtasıyla Yurtdışından Satın Alınan Hizmetlere KDV Getirildi!
Vergi İndiriminin 2017 Yılı Yatırımlarına Katkısı
Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme
2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı
ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu
ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu
Bordro Parametreleri 2018 Açıklandı
Ödeme ve Tahsilatını Bankadan Yapmayana 1,2 Milyon TL Ceza!
Blockchain Teknolojisi ile Muhasebe ve Denetim Sil Baştan!
2577 Sayılı İYUK ve Yürütmenin Durdurulması İstemi
Aylık ve İkramiyenizin Yeniden Hesaplanması İçin SGK’ya Başvurun
Eksik Gün Bildirimine Dikkat!
Yenileme Fonunun İşletme Tarafından İnşa Edilen Binanın Amortismanı İçin Kullanılıp Kullanılmayacağı
2018 Vergileri Ne Oldu?
Uygulamada Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları
Taşeron İşçiye Çok Önemli Uyarı
Taşerondan Kadroya Geçiş Süreci
Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları
SGK Prim Borcu Olan Şirketler Dikkat!
Aile Yardımı 2018, Aile Yardımı Ne Kadar?
Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 Açıklandı
2018 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge
Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması
SGK Genelgesi 2017/32
Defter-Beyan Sistemi Dönem Ücreti Açıklandı
Bozulan ve Zayii Olan Ürünlerin Muhasebe Kayıtları [Detaylı Rehber]
Askerde Kazandığınız 3 Ay Fiili Hizmet Süresi Zammınız Yaştan Düşecek
Asgari Ücret Net 1.451 TL Oldu
Taşeron İşçisinin Hak Kaybı Var Mı?
Dikkat: CV’de Yapılan Hile Tazminatsız Kovulma Sebebi!
Fotoğrafçılıktan Elde Edilen Gelir, Gelir Vergisinden İstisna Mıdır?
Veraset Vergisinde 2018 İstisnaları ve Tarife
Şirketler Topluluğu Raporlarını Düzenlemeyi İhmal Etmeyin
Hafta Tatilinde Çalışanlar Dikkat!
2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar
2018 Yılı Asgari Ücret, SSK Primleri Alt ve Üst Sınırlarının Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018
Asgari Ücret 2018
Bilgisayar Programları, Programcıları
Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı.
Tam Tasdik Nedir? YMM’nin SMMM İle Sorumluluk Paylaşımı!
Firmalar,Hazine Kefaletini KGF’de Tekrar Kullanabilir Mi?
Vergi Borcundan Kurtulmaya Yönelik Satışlar ve Bu Satışların İptali İle İlgili Davalar
Emekli Sandığı'ndan Olmasa Da SSK'dan Malulen Emekli Olabilirsiniz
İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri
Asgari Ücret Desteği İçin Kanun Bekleniyor
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabının İşleyişi ve Muhasebe Kaydı Nasıldır?
Asgari Ücret Net 1.451 TL Oldu
İstihdamda Formalite Azaldı
2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?
2018’de Uygulanacak AGİ Tutarları
Taşerona İtiraz Hakkı
Kişisel Veriler Sürekli Saklanamaz
2018 Yılı AGİ Günlük ve Aylık Artışları Yüz Güldürecek Mi?
İş Davalarında Arabuluculuk Koşulu Geldi
2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı.
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.
Pratik Bilgiler 2018 (Güncel)
Had ve Miktarlar 2018
SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2018 Tablosu
SGK Tavan ve Taban Ücretleri 2018
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı.
Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları Başladı
Başbakan Yıldırım: 100 Liralık Asgari Ücret Desteği Devam Edecek
SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2018
Gelir Vergisi Dilimleri 2018
Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2018
Kapıcı Maaşı 2018 - Kapıcı Maaşı Ne Kadar?
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları 2018
Demirbaş ve Amortisman Sınırı 2018
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli 2018
Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2018
Sakatlık İndirimi 2018
İşverenlerin Çalışanlarına Borç Para Vermesinin Riskleri ve Vergisel Yükümlülükleri
2018 Yılı Asgari Ücret Artışı ve Bazı Sigortalılar İçin Hesaplanan Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları
Yap İşlet Devret Modeli İle Üniversite Yurdu Nasıl Yapılabilir?
E-Fatura Kapsamında Olanlara Kağıt Fatura
Vergi ve İş Hukukunda Önemli 3 Konuda Soru ve Cevap (7)
İş Akdi İle Çalışanların Ücret Bordrolarında Gerçek Ücretlerini Yansıtmamasının İş ve Vergi Hukuku Açısından İrdelenmesi
Web Tasarımı ve Sanal Uygulamalar Yazılımcılığı Ticari Kazanç Mı Serbest Meslek Kazancı Mı?
Ekonomi Uçuşta Ama Yapılandırma İhaleleri Tavanda
Arabulucuya Gitmeden Açılan Dava Reddedilecek
Sigorta Başlangıcınızı 1986'ya Götürmek İçin Mahkeme Kararı Lazım
Yılbaşında Çalışana İki Yevmiye
2018 Yılı Asgari Ücreti Çalışanlara Yansıması
Vergi Ödeme Vergisi
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176
Emlak Vergisi’nde Belediyelerin Fahiş Artışları Tarih Oldu
Silinen Primler Borçlanarak Değil 'İhya' İşlemiyle Kazanabilir
Sosyal Hayatta Devrim
2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)
2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1
2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
BKK 2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)
Damga Vergisi Oranları 2018
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)
Meslek Kodu Cezası Kafaları Karıştırdı SGK Açıklama Bekleniyor
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Doğum Borçlanması Primi Artırır
Evlenen Kadına Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?
Malul Çocuklu Anneye Erken Emeklilik
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Nasıl Olacaktır?
Vergi Takvimi 2018 Yayınlandı
Asgari Ücret İçin Karar Günü Yarın
İşçi İşveren Anlaşmazlıklarında Yeni Dönem 1 Ocak’ta Başlıyor
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Taşeron'da Kavram Kargaşası
Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunun
Stokta Yer Alan Mallar İle Amortismana Tabi Kıymetlerden İndirimli Orana Nasıl Pay Veririz?
Staj Süresi Başlangıç Sayıldı Yalanına Artık İnanmayın
Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları ve Türkiye’de Kalma Süresinin Hesabı
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 380)
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
27/12/2017 Tarihi İtibarıyla Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) Taslağı Güncellenmiştir.
DİİB İthalat İşlemelerinde Firmalar Ne Kadar Teminat Göstermelidir?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde (SSİY) Yapılan Değişiklikler -2
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Hazır mıyız!!!