GİB:Özel Entegratörler Hakkında Duyuru
Etkinlik E-Bilet Rapor Kılavuzu Yayımlanmıştır
Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru
Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri
Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları
687 Sayılı KHK’da Yer Alan İşveren Desteğinde Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabına İlişkin Açıklama
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MUHASEBE EL KİTABI
İşsizlik Sigortası (1)
İki Tam Yıl Sahip Olunan Gayrimenkul Satışında KDV
Geç Gelen Kurumsallaşma Geç Gelen Adalet Gibi
72 Gün Daha Prim Ödeyip 58 Yaşınızı Dolduracaksınız
Çalışanlara Yapılan Aynı Ödemelerin Vergisi
Ücretsiz Muhasebe İş İlanı Yayınlayabilirsiniz
10 Yıl Calışıp Yaştan Emekli Olmak Mümkün
Ücretleriniz 30 Günden Fazla Süredir Ödenmiyorsa.
Patronunu Yanıltan İşten Atılır
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Kazası Geçirilen Gün Raporlu Sayılan Sigortalıların SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma
E-Fatura Uygulaması Üzerinde Düzenlenen Faturalar
KDV Sistemi Bu Haliyle Sürdürülebilir Değil
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemenizi Unutmayın
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın
Muhtasar Beyanname Yaparken Bunları Unutmayın!
Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu
Spor Toto İle Ganyan Bayilerinde KDV ve Geçici Vergi
Gümrükte Verilen Antrepo ve Depolama İşlemlerinde KDV
Asgari Ücretten Prim Ödeme Babanızın Aylığını Düşürür
Yurtdışı Borçlanmasında Püf Noktalar-2
Adli Tatil ve Vergi Yargısı
Aylık Bağlama Oranı Ne Zaman %3 Uygulanır
Mali Tatil Amaca Hizmet Ediyor Mu?
İşe Alınan Her İşçi İçin İşverene 773 TL Teşvik
Teminat Mektubunun Muhasebesi
İşverenler Dikkat! Mağdur Çalıştırma Zorunluluğu Geliyor!
MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
İşyerlerini Su Basanların Sigorta Primleri Erteleniyor
Kıdem Tazminatı Ödemesinde Süre
Ya Sizden Sonrası...
Prim Borcunu Ödediğinde Emekli Olacaklara Kredi Verilmeli
Barter Uygulaması ve Geleceği
2018 Yılı Emlak Vergisi Değerleri
SGK ve 15 Temmuz Gazilerinin Hakları
İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği
KDV Matrah Arttırımı
2017 Yılında KDV’de Yapılan Önemli Değişiklikler
Damga Vergisi İle İlgili Bir Problem
Bağımsız Denetimde Yeni Unvan “Serbest Bağımsız Denetçi” Uygulaması Ne Getirecek?
Bankacılık Sisteminde Mevduat Yetersizliği...
İşletmelerde Bütçe Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar Ve Genel Değerlendirme
TMSF’ye Devredilen Mal ve Haklarda KDV
Cezaevinden İsteğe Bağlı Prim Ödeyerek Emekli Olabilirsiniz
Hastalığını Gizleyen İşçi De İfşa Eden Patron Da Suçlu!
Vergi Tekniği Raporunun Sonradan Tebliği
Sağlık Primi Emekli Maaşını Etkilemiyor.
Mobbinge Uğrayan Dava Açabilecek
Alt Sınır Aylığından Engelli Aylığı 818 TL
Emsallerine Göre Düşük Ücret Ayrımcılık Mı?
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
SGK Duyurusu Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Değerlendirmeleri
İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik
Bakan Ağbal: Yıl Sonuna Kadar Vergi Artışı Yapmayacağız
Düzenlenen Faturalarda İlgili Referansların Yazılması
3568 Sayılı Yasaya Göre Ünvan Almış SMMM ve YMM’lerde Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştiraklerde Uygulanacak Müeyyideler
İşsizlik Rakamları Açıkladı
Ağbal. 6 Aylık Bütçe Sonuçlarını Açıklıyor
İşsizliği Azaltacak 7 Sektör
Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler İle Bu Bölgelere Verilen Yük Taşıma İşlerinde KDV ?
E-Ticarette Güven Damgası Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Aylığınızda Yanlışlık Yok
Memurlarının 2017 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Olacak?
Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde Yapılacak Duruşmalarda Vergi Müfettişi ve Mali Müşavirlerin / Muhasebecilerin Dinlenilmesi
Yurtdışı Borçlanmasında Püf Noktalar-1
Vatandaşın Suçu Ne?
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği
Üniversite Arsası Üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yurt Yapan Firma Ne Kadar Vergi Öder?
İşsizlik Sigortası Fonu
7020 Sayılı Yasanın Md.3/17 Hükmüne Göre, Vergi Mahkemesindeki Davasından Vazgeçerek İhtilafını Yapılandıran Mükellefler Yönünden Ücretli Vekalet Alınmaz
11 Temmuz 2017 Tarihli - 30121 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan BDDK Yönetmeliğinin Banka Bilançoları Açısından Değerlendirilmesi
Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Tesliminde KDV
Nedenini SGK'ya Sormalısınız
Kısmi Aylıklar Tam Aylığa Dönüşür Mü?
Nakit Sermaye Artırımı Teşviki Ne Kadar Uygulanabilir?
Iş Gücünü % 60 Kaybeden Sürekli Malullük Aylığı Alır
15 Temmuz’da Çalışan İki Günlük Ücret Alacak
Evlenen Kadınların Hakları Nedir?
İhracat E-Faturası Düzenleme Zorunluluğu
İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında Duyuru
Sigorta Aracılık İşlemlerinde KDV
Geçici Verginin Beyanı ve Özel Durumlar
İstihdam Eylem Planı Ne Getirecek?
İş Kazası Geçirenlere Engelli Kadrosundan İş
Emekli Sandığı'nda 61, SSK'da 56 Yaşı Doldurmanız Gerek
Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme
Gebe ve Doğum Yapan İşçinin İşten Çıkarılması Durumundaki Hakları
Tasfiye Döneminde Beyannme Verme Süresi ve Tasfiye Kar / Zarar'ının Hesaplanma Yöntemi Açıklamalı Örneklerler
İstihdam Teşvikine Esneklik Geldi
İnşaat Firmalarında Stok İşlemlerinin Muhasebesi
SSK'dan Emekli Olabilirsiniz
SGK Hatadan Dönüyor Teşvikler Düzeliyor
Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin İptali Halinde Ödenmeyen Vergiler Ne Olur?
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45
Çekler ve Karşılıksız Çeklerin Tüm Muhasebe Kayıtları
Kesinti Yoluyla Ödenen Damga Vergisinde Dava Açma Yetkisi
Belediyeler ve Milli Eğitime Bağlı Özel Kurslarda Verilen Muhasebecilik Mesleğinin Kurslarının Muhasebecilik Mesleğine Verdikleri Zararlar
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Sigorta Prim Teşviki
Durum Tespiti (Due Diligince)
Sanayi Sicil Kanunu'ndaki Değişiklikler
Devir ve Bölünme İşlemlerinde KDV
Emeklilik İçin Üç Seçeneğiniz Var
Kurumlarda Tasfiye İşlemleri
İstihdam Edilmeyen Her Engelli İçin Her Ay 2 Bin 295 TL Ceza
İşyerinde Cam Çerçeve İndiren Tazminatsız İşinden Olabilir
Arsa Değerlerine Dava Hakkı
Haklı Neden Yoksa Devamsızlık Yapılamaz
Memur Mu Gazeteci Mi?
İşyeriniz Devredilirse
SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler (2)
Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Yasal Yaptırımları Nelerdir?
Esnaf Kapasite Raporları İstatistiki
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;
Başarılı Bir Bütçe ve Bunu Engelleyen Faktörler
Yabancı Dernekler, Temsilcilik ve Şubelerde Mal Teslimlerinde Aynı Yardım Teslim Belgesi Kullanmak Zorundadır
Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret
İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi
Emekli Olacak Kadar Primi Olana Prim İadesi Yapılmaz
Sosyal Güvenlikte Merak Edilenler
Bir ATM Makbuzu Bile Fazla Mesai Delili Olabilir!
Temmuz Ayında Değişecek Bordro Parametreleri Belirlendi
Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum
Mali Tatil Dönemi Başladı
Mali Tatil Gelmiş Neyime?
Askerliğinizi Borçlanıp 2017 Aralık'ta Emekli Olabilirsiniz
Çıraklık Başlangıcı Emeklilikte Sayılmaz
İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı
Kaç Yıla Kadar İzin Ücreti Ödenir?
Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemenizi Unutmayın
6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın
Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir!
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme
4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği
Özel Bölgelere Yeni Vergi Teşvikleri
Basit Usule Tabi Mükellefler KDV Öder Mi ?
Doğumlarınızı Borçlanamazsınız
Yabancı Çalışan Da İşsizlik Sigortasından Yararlanacak
Çalışmadan 'İsteğe Bağlı' Emekli Olmak Mümkün!
Kısmi Emeklilik Şartları.
İstihdam Teşvikinde Yeni Düzenleme: İşsiz Kalma Süresi Kısalıyor
Hafta Tatili Kaldırıldı Mı?
Emekliliğimi Planlar Mısınız?
Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık Ve İkramiye Tutarları
İhracat E-Faturalar Uygulamasında Bazı Mükelleflerimizin 1150 Hatası Aldığı Görülmektedir
Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)
Prim Borcu Bağ-Kur'luların Sağlık Hizmetine Engel Olmayacak
İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklılar İçin Yapılması Gereken İşlemler
E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu Güncellenmiştir. (Versiyon 1.6) İlgili Kılavuza Ulaşmak İçin
Gelir Getirici İşte Çalışan İşsizlik Maaşı Alamaz
Dernek ve Vakıflara Yapılacak Bağışlarda KDV ve Belge Düzeni
Emekli Enflasyona Yenilmedi
Kıdem Tazminatı Fonu Rafa Kalkıyor
Cezaların Kişiselliği ve Mirasçıların Sorumluluğu
İşyerinizin Adresi Değişirse.
Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
Personel ve İş Avanslarında Vergileme Durumu
E-Beyannamede Hata
BA Bildirim Formlarında Yapılan Önemli Hata
Mali Tatille İlgili Hatırlatmalar
Fazla Çalışma Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi
10 Gün SSK Primi Emekli İkramiyesi Almanıza Engel Oluyor
Bayramda Çalışan İşçinin Hakları Nelerdir?
Yabancı Uyruklular İşsizlik Sigortasından Muaf Mı?
Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları
Çocuk ve Genç İçin İşte Rehber
Maliye’ye Borcu Olanlar Dikkat!
2017 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı
2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem Açıklandı
SGK Duyurusu 6736 Sayılı Kanun Hk
Bir Haksızlık - Şahısların Yurtdışı İştirak Kazancının Vergilendirilmesi
Nerede Bu Kuruşların Vergisi?
Mükellefiyetin Re’sen Terkinin Bazı Sonuçları
Kanunlarca Verilen Bedelsiz Hizmetlerde KDV
40 Gün Askerlik Borçlanmasıyla Bir Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Yatırım, İstihdam, Kurumsallık ve Finansmana Erişim
Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası
İş Güvenliği Uzmanı Zorunluluğu 2020'ye Kaldı
Çalışana Servis Zorunlu Mu?
Uzman Hekimde Tarih Ertelendi
Meslek Hastalığı Sonradan Anlaşılırsa Ne Yapmalı?
6736 Sayılı Kanun'da Taşınmaz Sorununa Bir Çözüm Var
Kamu İşçilerinin Zam Oranları Açıklandı
30.06.2017 Tarihinde Sigara ve Tütün Mamullerinde Yapılan ÖTV İndirimi Vergi Gelirlerinde Azalmaya Neden Olur Mu?
Meslek Mensuplarının E-Şifre ve Parolaları İçin Engelleme
Kamu Menfaatine Yararlı Derneklerin KDV ve ÖTV Karşısındaki Durumu
24 Yıl Çalışmanıza Karşılık 6 Yıl Yıpranma Süreniz Emeklilik Yaşınızdan Düşülecek
Bedelsiz Eğitim Hizmetlerinde KDV İstisnası Nasıldır ?
Çember Daralıyor
Memurluk İçin İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alamaz
Kişisel Verilerimizi Nasıl Koruyacağız?
Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var
GİB'den Duyuru
Muhtasar Beyanname Değişikliği hk
Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması İstemi
KDV İade Alacakları ÖTV Borçlarına Mahsup Edilecek…
Doğumlarınızı ve Yurtdışı Çalışmanızı Borçlanarak Emekli Olabilirsiniz
120 Bin Eleman Aranıyor
Emeklilik Yaşı Artıyor Mu?
Arsa, Arazi Sahiplerini Bekleyen Vergi Sürprizi
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481)
Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları
Yap-İşlet -Devret Modeli Kapsamında KDV İstisnası Var Mıdır ?
Annenizin Emekli Olacağı Yaş, Başlangıç ve Prim Ödemesine Göre Değişir
SGK Rücu Alacakları Da Yapılandırma Kapsamında
Yapılandırma Başvurularınızı Vergi Daireleri ile İnternet Üzerinden Bugün ve Yarın Saat 23:59' a Kadar Yapabilirsiniz
KKDF’de Mal Bedelinin Kime Ödendiği Önemli Mi?
Bayram İzinlerinin Telafisi Nasıl Olur
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar
Yapılandırmada Süre Uzatımı Olmayacak Başvuru İçin Yarın Son Gün
İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi
Yurt Dışı Fuar Katılımcıları İle Yurt Dışı Fuar Organizatörlerine Yapılacak Destek Ödemelerinin Yeni Uygulaması 01 Temmuz 2017’de Başlıyor
Ücrete İlişkin Özel Durumlar
Paravan Kişiler Üzerine Açılan Vergi Kayıtlarının İptali İle İlgili Açılabilecek Davalar
Alım İade ve Satış İade İşlemlerinin Muhasebe Kaydı
Vergi Yapılandırmada Yarın Son Gün!
Malulen Emekli Olduğunuzda Herhangi Bir Hak Kaybınız Olmaz
Emekliye Önce Maaş Sonra Çifte Zam
Engelli Raporu Nasıl Tespit Edilir?
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Mümkün
Ticareti Terk Suçu
Emekli Aylığı Planlamasında Düşen Emekli Aylığı Var
Mal İhracatı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Başlıyor
01 Temmuz 2017 Tarihinde Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında Yapılan Satışlarda E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Başlıyor
Vergi Borçlarının Yapılandırılması
Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde KDV İstisnası Var Mıdır?
Sigortaya Giriş Yaparken Rahatsızlığı Bulunanlar Malulen Emekli Olamaz
İş Beğenmeyenin Yardımı Kesilecek
İkinci İşte Çalışılır
SGK Borcu Olanlar Süre Bitiyor
Vergi Yapılandırmasında Bir Sorun
Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır
7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru
İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri
KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı
Bağımsız Denetim Ekibinde Birden Fazla Sorumlu Denetçi Görevlendirilebilir mi?
Nafaka Geliri Elde Eden İndirimli Emlak Vergisinden Yararlanır Mı?
Tarımsal Kesimin Vergilendirilmesi
Vergi Ödemeyen E-Ticaret Şirketleriyle İki Koldan Mücadele
İhraç Edilen Ancak Geri Gelen Mallar Kapsamındaki Eşyanın KDV’si
Yüzde 60 Oranında İşgücü Kaybınız Varsa Malulen Emekli Olabilirsiniz
Varlık Barışında Yeni Bir Düzenleme Olursa Mutlaka Bir Bedeli Olacak Gibi Duruyor
Eşten Alınan Ölüm Aylığının Kesilmesi .
Sosyal Yardım Alana İş Desteği
Sosyal Yardım Alanların İstihdam Teşviki
Telefon Faturasını Patron Ödeyecek
İşçi Emekli Aylığını Bilenler Yazıyor
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15 Yıl 3.600 Günle İstifa Eden Kıdem Tazminatını Alır
GİB: Mükelleflerimize Önemli Hatırlatma
Hafta Sonu Tatili Kaldırılıyor Mu?
Gecikme Faizini Durdurmak
Çalıştıkça Emekli Maaşı Düşer Mi?
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)
Vergi Daireleri 28 – 29 ve 30 Haziran 2017 Günleri Saat 23:59′ a Kadar Açık
Konutlarda Ortak Alan ve Net Alan Hesabı Netleşti
Sigorta Prim Teşviklerinden Yasaklanmaya İlişkin Uygulama
Ödeme Emrine Karşı Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi Halinde 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Yasasından Faydalanılabilinir
Aktife Kayıtlı Binanın Yıkılarak Yenisinin Yapılmasının Muhasebesi
Engelli Hakkıyla Emekli Olmak İçin En Az Yüzde 40 İşgücü Kaybı Gerekiyor
Varlık Barışının Bitimine Az Kaldı, Fırsatı Kaçırmayın!
İş Sağlığı ve Güvenliği Reformu
‘Eğitim Şart’ Ancak Ücreti Kim Ödeyecek?
İş Kuran Gence 3 Yıl Vergi Yok
İş Güvenceniz Var Mı?
Basın Çalışanlarının Yıllık İzin Esasları Nedir?
Yeni Yapılandırma Kanununda Hangi Borçlar İçin Davadan Vazgeçilebilir?
Ağbal'dan Yeniden Yapılandırma İçin Son Çağrı
KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın
SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu (2)
Günlük Kiralamalara Tevsik Zorunluluğu
İhracat E-Fatura Uygulaması
6183 Aatuhk 70 ‘nci Maddesinde Yer Alan Haczedilemeyecek Mallar
Yurtdışında Yapılan Harcamaların Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi
Transit Taşımacılıkta KDV İstinası Nasıl Uygulanır
Ticari Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler
Destek Primine Tabi Çalışan Emekli Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
Yeniden Yapılandırma İle İlgili Özel Durumlar
Büyüme Verisi ve Sürdürülebilirlik
SGK Artık İşitme Cihazını Da Karşılıyor
Rekabet Etmeme Karşılığı Yapılan Ödemeler
Deniz İş Hukukunda Yıllık İzin
Aynı İşverende İki Ayrı Dönem Çalışanlar Dikkat
SGK Genelgesi 2017/22 Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 SK Yapılandırılması
Bazı İl ve İlçelerde SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi
2017 Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmış İşverenlere Asgari Ücret Desteği
Özel Hastanelerin Yönetmenlik Kapsamında Fakir ve Muhtaç Hastalara Ücretsiz Verdikleri Tedavi Hizmetleri Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplanacak mı?
Network Marketing ve Vergi Kanunları Açısından Durumu
Hazine Taşınmazlarının Kiralanmasında Yeni Bir Seçenek; Tıbbi, Aromatik ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Mali Tatil: 1-20 Temmuz Uygulanıyor
Kıdem Tazminatı Artık İşçinin Hesabında Birikecek
Yabancılara Konut ve İş yeri Satışı İstisnasına Giren Taşınmazlar Nelerdir
Hilenin Önlenmesi ve Tespitinde Zaafiyet Var!
Babanız İçin Bağkur Avantajlı
Babaların İş Hayatındaki Hakları Arttı
10 Maddede İşsizlik Maaşı
Yıllık Ücretli İzin Kullanmayıp Parası Alınabilir Mi?
Nasıl Emekli Olurum?
Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru
Sigorta Başlangıç Tarihinden Önceki Doğumlar Borçlanılamıyor
1 Yılı Doldurmayan Da Kıdem Tazminatını Alacak
Ayda 200 Liraya 205 Bin TL Birikim
Tahsil Edilmeyen Alacağın Vergisi
Vergiyi Affetmeyelim Garantiye Alalım; Vergi Garanti Fonu
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)
Annelere Kreş Desteği
2n İnovasyon, 20 Saniyede Şirketlerin Röntgenini Çekecek Uygulama Geliştirdi
Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır
Her Vatandaşa Özel Vergi Avantajları
Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik
Yem Teslimlerinde KDV İstisnası
Otomotivde ÖTV Vurgunu
Doğumunuzu Borçlanıp 686 Gün Prim Ödemelisiniz
Varlık Barışı'nda 14 Kez Kuvvetlendirilmiş İncelenmeme Güvencesi
Çalışma Hayatında Çok Şey Değişiyor!
Fonla İstifa Eden De Kıdem Tazminatı Alacak
Yıllık İzin Kurulu Zorunlu Mudur ?
İşçi Yıllık İzinde Yol İzni İster Mi?
SMMM Bürosu ve İlk Müşterisi Yapacağı İşlemler
Türk Kızılay’ına Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası Var Mıdır ?
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilinde Kolaylık-Yeni Düzenleme
Memuriyet Süreniz İçin Emekli İkramiyesi Alabilirsiniz
10 Soruda Borçtan Kurtulma Formülü
15 Yıl 3600 Günden Kademeli Emeklilik
Askerden Dönen Çalışanını İşe Almayan Tazminat Öder
Varlık barışı sürüyor
''687 Teşviki'' Damga Vergisi Ve Kimlik Bildirim Dayatması İşverenlerin Canını Yakacak
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Muhasebede Yeni Bir Dönem Başlıyor!
Ödemelerini Düzenli Yapanlar Açısından Vergi Afları
Duran Varlık İthalatının Muhasebesi
Akaryakıt Sektöründe Vergi Kayıp ve Kaçağı Rekor Kırdı…
Yıllık İzin Birer Gün Olarak Kullanılır Mı?
Kurum Hesabında Askerlik Süreniz Dikkate Alınmış
Prim Ödemeye Uyumlu İşverenler ve Borçlarının Tecili
SGK Prim Affında Merak Ettikleriniz
3 Çocuğa Yüzde 10 Vergi İndirimi Geliyor
Hangi Alacaklara Yapılandırma Var?
SGK Genel Yazı (Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri)
İşten Atılmadan Da Kıdem Tazminatı Alabilirsiniz
Gıda Bankacılığı (Veren El Alan El)
SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu (1)
İhtilafı Devam Eden Vergi Borçlarının 7020 Sayılı Yasa Kapsamında Ödenmesi Mümkün Değil
Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
1403 Gün Daha Prim Ödeyip 58 Yaşınızı Bekleyeceksiniz
Finansal Kiralama Yoluyla Makine Teçhizat Alımlarında İstisna Uygulaması
Vergiye Uyumlu Mükellef Borçları
İş Mahkemeleri Kanunu Silbaştan
Ödemelerin/Tahsilatların Tevsikinde Yenilikler
Kapıcı, Hamal ve Değnekçi Hizmetini Nasıl Tespit Ettirecek?
İşçi, Memurun Yıllık İzin Hakları
VUK Tebliğleri Uyarınca Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Yazlıklarını Kiraya Verenler ve Yazlık Kiralayanlar Dikkat!
Günlük Kiralık Evler ve Apartmanlardan Kira Geliri Elde Edenler Dikkat!
Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu İçin Yapılandırma Yapılabilir Mi?
Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi
Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılabilir Mi?
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Haftalık, Günlük veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kira Ödemelerinin Banka veya PTT’den Yapılması Zorunluluğu Getirildi
Bağkur Başlangıcınız SSK İçin De Başlangıç Sayılır
Hangi Alımlar Yatırım Teşvikine Konu Olmaz
Ek-5 Sigorta Primi Ödeyenler 3600 Günle Emekli Olabilir
Askerlik Borçlanması Yapanın Maaşı Artar
İşyerindeki Zararı Çalışan Mı Ödemeli?
Emekliye Temmuz Zammında İşin Doğrusunu Bizden Okuyun
Vergi Oranı Yükseldikçe Kayıp ve Kaçak Miktarı Artıyor…
Bağkur Daha Avantajlı
Yurtdışında Doğum Borçlanması İle Emeklilik
Greve Katılan İşçi Çıkartılabilir Mi?
Bayram Günleri Yıllık İzinden Sayılır Mı?
Kamu Borcu Olan Ltd Şirket Ortaklarına Büyük Fırsat
Tek Kişi Girişimcinin Şahıs İşletmesi veya Sermaye Şirketi Olarak Faaliyette Bulunmasında Sorumluluk ve Vergisel Yükümlülük Yönünden Farklar
TÜRMOB Olağanüstü Genel Kurulu
Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlerde İstisnasın Esasları
İhraç Edilen Memur, Bir Gün Bile SSK Primi Olsa Emekli İkramiyesi Alamaz
İşverenler Dikkat! Ücretlerde Gizlilik Kalkıyor
Zararların Geçmiş Yıl Kazançlarından Mahsubuna İzin Verilmeli
Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadınlara Erken Emeklilik
Güldüren ve Üzen Emekli Aylığı Nedir?
İşyeri Hekimleri İçin 1 Temmuz Sürprizi
Katma Değer Vergisi’nde İngiliz Modeli mi ?
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298)
GİB E-Fatura Duyurusu
SGK Genelgesi 2017/21
2017 Yılında Yatırım Yapmanın Dayanılmaz Cazibesi
Mali İdarenin Ba Bs Formlarındaki Cezalarda Yaklaşımı
7020 Sayılı 2’inci Yapılandırma Yasası Kesinleşmiş Borçları Taksitlendirmeyi Hedef Almıştır. Tarhiyat Aşamasında Olan Vergi ve Cezalar İçin 6736 Sayılı Yasa Mad. 4 Hükmü Geçerliliğini Hala Korumaktadır
Deniz Hava ve Demiryolu Faaliyetine Yönelik Araçlarda İstisna Var Mıdır ?
Ağbal: 2017 Bütçe Açığı GSYH’nin Yüzde 2’sinin Altında Olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
40 Gün Askerlik Borçlanmasıyla Bir Yıl Erken Emeklilik Mümkün
Kreş Yükümlülüğü Şart Mı?
Kurumlarda Zarar Mahsubu
İşverenler Dikkat SGK Denetim Görevlilerine Şiddet Uygulayana On Asgari Ücret İdari Para Cezası Var
Başbakan Yıldırım’dan Çalışma Hayatıyla İlgi Önemli Açıklamalar
Gelir ve Kurumlar Vergisinde % 5 Vergi İndirimi Müessesesi
İş Kazasında 1 Güne, 12 Kat Asgari Ücret Ceza!
İkmalen Tarh Edilen Gelir Vergisi, Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezaları İçin Uzlaşma Talebinde Bulunulabilir Mi?
Sebze ve Meyve Komisyoncuları (Hal Komisyoncuları)’nın KDV Karşısındaki Durumu
Karşılıksız Çıkan Çekin Muhasebe Kaydı
Esnafa 4-B İhya Hüsranı
SSK'ya Daha Az Prim Ödersiniz
Vergi Beyannamelerinin Konsolidasyonu
Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-2
Binali Yıldırım'dan Kıdem Tazminatı Açıklaması
Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları
Ramazana Özel Muhasebe İşlemleri
TRT Payı Kalkıyor Mu?
VIP Tecil...
7020 Sayılı Yasaya Göre SGK Pirim Aslı ve Gecikme Zamları ve İPC lerin Taksitlendirilmesi Prosedürü Nedir?
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Serbest Bölgeden Düzenlenen İade Faturalarında Bir KDV Hikâyesi
Devre Mülk Hakkı ve Devre Tatil Hakkının Vergisel Boyutu
İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Lehşne Ve Aleyhine Matrah Değiştiği Zaman Vergi Uygulaması
Holding Şirket Kurmak İçin Ne Beş Şirket Ne De Beş Ortak Gerekir!
Gıyaben Vergi İnceleme Raporu Düzenlenemeyecek
SSK Prim Ödemenize Göre Hemen De Emekli Olabilirsiniz
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına Yeni Yapılandırma Getirildi
İş Davalarını Hakimden Önce Arabulucu Çözecek
Emekliye ve Memura Çifte Zam .
Elektronik Tebligat Genişledi
Oruç Tutanlar Öğle Yemeği Parası Alır Mı?
Göçük Altında Kalan Madencinin Hayali Erken Emekli Olmak-1
Haklıyken Kıdem Tazminatınızdan Olmayın
Gümrük İşlemlerinde İhracat E-Faturası Düzenlenmesi Uygulamasında GİB Test Portalı Aktif Hale Getirilmiştir
Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı
İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinde SGK Uygulaması Değişti
Kapanış Tasdikleri İçin Önemli Hatırlatma
Vergi ve SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması
Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergisel Durumu
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayını Unutmayalım!
Bursa Serbest Bölgede TL Olarak Yapılabilecek İşlemler
İhraç Kayıtlı Satışlardan Kimler Yararlanır
Mirasçı, Kefil, Şirket Ortağı, Kanuni Temsilci ve YMM-SMM Gibi Sorumluluk Sebebi İle Amme Borçlusu Sayılan Kişilerin 7020 Sayılı Yasaya Göre Kesinleşmiş Borçlarını Yeni Yapılandırmaya Göre Ödeme Usulü
Oruçluya Çek Şart Koli Kıdeme Dahil
Emeklilik Dilekçesi Verecekler Dikkat!
Emeklinin Alacağı Maaşta Kazanç İle Prim Gün Sayısı Belirleyici Olur
İş Hayatında Hatalı Ramazan Uygulamaları
Emeklilik Yaşı Yükselir Mi!
İş Güvenliği Seçim Sonrasına Atıldı
Satış Primlerinin Kıdem Tazminatı Ve Sigorta Primi Açısından Önemi - Yeni Madencinin Emekliliği
Günlük Sekiz Saatten Fazla Çalışılabilir
Dedikodu ve Mahrem Bilgileri Açıklamak İşsiz Bırakıyor
Daha Sadık Müşteriler İçin Süpermarketler Neleri Değiştirmeli?
Prime Değil Emekliliğe Bak
Ramazan Yardımları Tazminatı Artırır
Emekli Aylığını Artırmak İçin Üst Sınırdan Prim Ödemelisiniz
Ağbal, Yeniden Yapılandırma Sonuçlarını Açıkladı
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Vergi ve Trafik Cezalarına İndirim
Yolcu Taşıma/Nakliye Araçlarının Yenilenmesinde ÖTV İstisnası ve Uygulaması
Birleşme Halinde Kurumlar Vergisi % 5 e Kadar Düşer
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri
Tutulması Zorunlu Defterler ve 2017 Yılı Hadleri
İhraç Kayıtlı Teslimlerde Bilinmesi Gereken Asgari Unsurlar
Yeni Yeniden Yapılandırmada Neler Var?
SSK'ya 260 Günden Fazla Prim Yatırmamalısınız
Tazminatsız Çıkartılan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
Ramazana Özel Vergi Konuları
Sosyal Medyayı Yanlış Kullanan İşinden Olabilir
Hizmet Birleştirme Emekli Maaşına Etkisi
Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme
İşsizlik Maaşı İçin Kritik Açıklama
Beklenen Hurda Araç Desteği Yapılandırma Yasasından Çıktı
SMMM ve YMM ler Hakkında Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Türkiyede İkamet Etmeyenlere Yapılan KDV’li Satışlarda Gümrükte Nasıldır?
Serbest Bölgelerde Zorunlu TL Uygulaması
Askerliğinizi Borçlanmanız Halinde Kıdem Tazminatı Alarak Ayrılabilirsiniz
5 Yıllık Zamanaşımına Dikkat
Sigorta Prim Borçları İçin Yeni Yapılandırma Esasları Belli Oldu-3
Bazı Kamu Alacaklarında Yeniden Yapılandırma
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru
Soru Cevaplarla 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu
Yapılandırmada Süre Uzatılmayacak
Firmaların Malvarlığına Hangi Suçlardan Dolayı El Konulabilir?
Tecil Şartları “Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin” Değişiyor
Gümrük Çıkış Beyannamesi Sorgulama
Yurt Dışı Sipariş Avanslarının Muhasebesi
Çalışma Bildirmediği Sürece Giriş Bildirimi Sigorta Başlangıcı Sayılmaz
Yurtdışında Çalışmayan Bayanlar Da Emekli Olur
İş Güvenliğinde Değişiklik Şart!
Kamu İşçisinin Tazminat Avantajı
Sigorta Prim Borçları İçin Yeni Yapılandırma Esasları Belli Oldu-2
Yeniden Yapılandırma Kanunu, Kimler Faydalanacak, Kimler Dikkat Etmeli
Yeni Yapılandırma Kanunu Neleri Kapsıyor?
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı.
Personele Gıda Yardımı
Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
Bazı Bankalar 31 Mayıs Çarşamba Günü Mesai Saatinden Sonra Tahsilat Yapacaktır.
30 Günden Az Çalışanların Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki (687 Sayılı KHK'ya Göre)
Yeni Açılan SGK Dosyası ile Vergi Kimlik No Eşleştirme Bildirimi…
Özel İnşaat Sahipleri Yanında Çalışanların Vergilendirilmesi
SMMM ve YMM’lere Tebliğ Edilen Sorumluluk Ödeme Emirleri Ekinde Raporun Bir Örneğinin Tebliğ Edilmesi Gerekir
Serbest Bölgelere Yapılan Fason Hizmetler KDV’den İstisna Mıdır?
Defter Tutma Sorumluluğu
Şirket Bölünmesi Vergisel Teşvik Görmeli Mi?
Aylıkların Geneli Düşük
Dış Ticarette Harç ve Damga Vergisi Muafiyeti
Kıdem Tazminatında 4 Ayak
Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)
Oruç Tutan Çalışana Da Yemek Parası Verilir
Örtülü Sermaye Faizinde KDV
3 Taraf Anlaşmadan Kıdem İşi Çözülmez
Prim Borcu Olanlara Büyük Ödeme Kolaylığı
Sigorta Prim Borçları İçin Yeni Yapılandırma Esasları Belli Oldu-1
İşe İade İşçi Lehine Değişiyor
SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
TÜRMOB’tan, Yeni Vergi ve Sigorta Yapılandırma Şartları Hakkında Önemli Yazı
Vergi Daireleri 30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba Günü Saat 23:59' a Kadar Açık Olacaktır
E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet "Onay Bekleyen Beyanname" İptal İşleminin Meslek Mensupları Tarafından Yapılması Hk
KKDF Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru
Yeniden Yapılandırmada Detaylar
İşte Yeni Yapılandırmanın Detayları
7020 Sayılı Af Kanunu Son Vergi Af Kanunu Mu?
Hurda Araçlarınızdan Kurtulabilirsiniz
Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği Aylık 4.941,00 Tl. Ücret Alanlarada Uygulanacaktır
Elektronik Ortamda Tebliğ Edilen Yeni Ödeme Emirlerine Karşı Yasal Müracaat Yolları ve 5+7= Dava Açma Süresi
Ödeme İmkânı Olup Da Taksitlendirmesini Ödemeyene E-Haciz Uygulanacak
Roaming İstisnası Ne Demek
Bağkurlular Başka Bir İşyerinde Çalışarak SSK'ya Prim Ödeyebiliyor
Hastane Raporu İle Engelliler Emekli Olamaz!!
Çalışanın Gündüz Kabusu Mobbing
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?
TÜRMOB Sirküler (7020 Sayılı Kanun Hakkında)
Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 7020 Sayılı Kanun’un Getirdikleri
Yıllık İzinde İşçi-Memur Farkı
7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Erken Emeklilik İçin 5 Formül
SSK'ya 1260 Gün Prim Ödeyip 48 Yaşınızı Doldurmalısınız
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin e-Defterlerinin Oluşturulma ve İmzalanması ile Beratlarının Yüklenme Süresi 31 Mayıs 2017 Günü Sona Eriyor
Ramazan Paketlerine Vergi Desteği
Yabancıya KDV'siz Konut Satışı Anayasa Mahkemesi'nde
Meslek Odalarında Yıllık Ücretli İzin
1997 Veya Daha Eski Olan Motorlu Taşıtlarını 31.12.2018 Tarihine Kadar Hurdaya Çıkarılması
Tür Değişimi Yaparak A.Ş.’ye Dönüşen Eski LTD. ŞTİ.’ye Gelen Faturaların Durumu
Hizmet İhracatının İspatı Nedir ? Hangi Belgeyle Yapılır ?
Kimler Emlak Vergisi Ödemez?
7020 Sayılı Kanun'a Göre Yeni SGK Borç Yapılandırması
İş Sözleşmesi Feshinde Tazminatlara Dikkat!
Kıdem Fonunda 15 Yıl Formülü
Emekli Çalışana Tazminat Var Mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kıdem Tazminatında Flaş Gelişme!
TTK Md/376’ya Göre Şirket Bilançolarındaki Sermayenin Kaybı Konusunda VUK / THP / TMS Uygulama Farkları - Özel Maliyetler Uygulamasının Bilançoya Etkileri
Mali Müşavirler Dikkat! SGK’dan Mali Müşavirlere Borç Çıkabilir
İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Tebliği
Ödeme Emrine Karşı 7 Günlük Dava Açma Süresini Kaçıran veya Kaybeden Mükellefler Ne Yapabilir?
Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi Sıra No: 2017/1 İncelemeler ve Takdir İşlemelerinde Büyük Kolaylık Getiriyor
İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Durumunda Vergilendirme
Emeklilik Primi Ödenmediğinden Staj Sigortasında Prim Görünmüyor
Memurun Yıllık İzni Artacak Mı?
Sendikalı İşverene Devlet Desteği Başladı
Emekliye Yeni Maaş Formülü
Vergi İncelemelerinde Yeni Düzen
Çalıştıkça Emekli Aylığı Düşer Mi?
Yabancılara ve Yurtdışında Yaşayan Türklere Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Görevle İl Dışına Gönderilen Personeline Konaklama ve Yemek İçin Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
İki Resmi Belge Birleştiriliyor
Bakan Ağbal'dan Yeniden Yapılandırma Ödemeleri
Mesleğe Yeni Başlayanların KDV Dahil Faturalarda Bilinmesi Gerekenler
Vergi Tebligatında Hata Yapılması
Meslek Mensupları Hakkında Düzenlenen Sorumluluk Ödeme Emirleri ve Ekinin Tebliği
Kaza Yapıp Pert Olan Araçların Muhasebesi
Emekli Aylıklarının Geneli Düşük
Yabancılara ve Yurtdışındaki Yurttaşlarımıza KDV’siz Gayrimenkul Satışı Başladı
SGK Personeli Uzmanlık İstiyor
Basit Muhasebe Hatalarının Önemli Sonuçları Olabilir
Sendikalı İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği
Alt İşveren İlişkisi İş Yükünü Artırıyor
Uzun Süreli Rapor Alana Tazminat Ödenir
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru
Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
2017 Yılı Yeni Af : 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Serbest Bölgelerdeki İhracat İşlem ve Ödemeleri Felç
Lisanslı Depoculuğa Büyük Teşvik
Faaliyetini Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında Bıraktığı Tespit Edilen Mükelleflere Geçmişe Yönelik Ceza Kesilemez
İhracat KDV Beyannamesinde Nasıl Gösterilir?
Sigortalı Olduktan Sonraki Yaş Düzeltmesi Dikkate Alınmaz
Bu Ay 2 Yevmiye Fazla Ödenecek
Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği
Fazla Çalışma Zorunlu Değil
Primini Düzenli Ödeyen Esnafa İndirim
İşverenleri Bürokratik İşlemler Bezdiriyor
Cep Telefonuyla Meşgul Olmak Fesih Sebebi Mi?
Yabancılardan Konut Alanlara Gelir Vergisi Çıkabilir?
Serbest Bölgelerde TL Dönemi Sancılı Başladı
Ecrimisil Kurum Kazancında Gider Olarak Dikkate Alınır Mı?
Kamu İhalelerinde: Elektronik Kamu Alımları Platformu ve Muhasebe Mesleği
Kamuda Çalışanlar İçin Zorunlu BES Uygulamasının Kazanan ve Kaybedenleri
Tazminat Konusunda Eski-Yeni Sistem Tercihini Çalışan Yapacak
Tüm Yönleriyle Toplu Sözleşme
Bir Teslimin İhracat Sayılabilmesinin Koşulları Nelerdir
İş Arkadaşının Tanıklığı Fazla Mesaiyi İspatlayabilir
Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder? - İstifa Eden Emniyetçinin Akademi Süresini Borçlanması
60 Yaş Değil Eylül 2018'de Emekli Olmanız Avantajlı
İsteğe Bağlı Olarak 1260 Gün Prim Ödeyerek Emekli Olabilirsiniz
Bağ-Kur’luya Emeklilik Müjdesi
Çocuk ve Genç Işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Süreli Sözleşmede Tazminat Var
5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326
Konut Sektörünün Vergilendirilmesine İlişkin Süreç ve Bilinmesi Gerekenler
Mali Müşavirlere Güzel Haber
Vakıf Üniversitelerine (Özel Üniversite) Yapılan Harcamalar Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirim Konusu Yapılabilir Mi?
Vergi Hukuku Uygulamasında Yeni Kavramlar: İkincil Amme Borçluluları, Potansiyel Amme Borçluları ve Gizil Kamu Vergi Borçluları Kimlerdir?
Yevmiye Defteri Kapanış ve Aralık Tasdiki
Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor
KDV’de Vergiyi Doğuran Olayların Tamamı Nelerdir
İmha Edilen Mallara İlişkin KDV Düzeltmesi
Borçlanmanız Halinde Askerlik Süreniz Kadar Erken Emekli Olmanız Mümkün
‘Sigortalı Hayat’ Ne Rahat
19 Mayıs'ta 1 Saat Bile Çalışan 2 Günlük Ücret Alır
İş Kurana 150 Bin TL Gençlere İşe Girene Prim
Türkçeyi Kullanma Zorunluluğu
Denetmenlerin Sempozyumu Haftaya Damgasını Vurdu
İş Sözleşmesi Tek Taraflı Fesh Edilebilir Mi?
İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru
Mali Müşavir ve Avukatlar Dikkat! Damga Vergisi Defteri Tasdik Ettirmek Zorunda Kalabilirsiniz
Döviz Getiren Hangi Yabancılara Vatandaşlık Verilir?
E-Ticarette Vergileme Nereye Doğru Gidiyor? 2
Vergi ve SGK Borçlarına Yeniden Yapılandırma İmkânı Getiriliyor
İhraç Kaydıyla Satılan Araçlarda ÖTV’nin Muhasebeleştirilmesi
Serbest Bölgelerde Emlak (Bina) Vergisi
Üstünden Prim Ödediğiniz Kazanç Tutarını Artırabilirsiniz
İsteğe Bağlı Prim Ödemek Aile Yardımını Kesmez
Başkasının Vergisinden Ne Kadar Sorumluyuz?
SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor!
23 Milyarlık Yapılandırma
Kıdem Tazminatı Her Ay Artacak!
Bakan Ağbal’dan "Yapılandırma Ödemesi" Uyarısı
Yeni Yapılandırma Kanunu Ne Getiriyor?
Sosyal Güvenlik Borçlarına Yeniden Yapılandırma Geliyor
Birden Fazla Araç Alım Satımı ve Takdir Kararları
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev-İmza Süresi
OHAL Kapsamında Hazineye Devredilen Şirketlerden Olan Alacaklar Değersiz veya Şüpheli Alacak Olarak nitelendirilebilir mi?
Yatırım Teşviklerinde Değişiklikler
Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi Nasıl Olacaktır ?
Hem Eşinizden Hem Babanızdan Aylık Bağlatabilirsiniz
Hangi SGK Alacakları Nasıl Yapılandırılacak
Kıdem Tazminatı Fonunda Doğru Bilinen 5 Yanlış!
Genç Girişimcilerde İstisnanın Bazı Özellikleri
Raporlu İşçi İşten Çıkarılır Mı?
Sosyal Güvenlik Haftasında Bilinçlenme
İşsiz Kadın 3 Ayrı Maaş Alabilir
E-Bildirge Programı Hakkında Duyuru
Aynı Anda Hem SSK’lı Hem BAG–KUR’lu Olunur Mu?
Tevkifatlı Faturalarda Matrahtra Değişiklik Durumunda KDV
5 Yıl İçinde Dava Açmalıydınız
Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olanlar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?
Toplumun Temel Taşı Ve Mutluluk Kaynağı Aile
Emekli Aylıklarına Hacizde Önemli Yargısal Gelişme
SGK'ya Olan Borç Taksitleri 31 Mayıs'a Kadar Ödenmeli"
Vergi Affı Bütçe Açığını Kapatmaya Yetmeyecek
Bankada Parası Olana Vergi Affı Yok!
Çalışma Hayatı Sil Baştan Yazılacak
Serbest Bölgelerde Türk Lirası Dönemi
52 Yaşınıızı Dolduracağınız 2 Mart 2023'te Emekli Olabilirsiniz
SGK’da Toptan Ödeme Yok
Emeklinin Zam Hesabı
Çalışma Yaşamında Annelere Özel Haklar
Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi?
Engelli Emekli Aylığında Aylık Bağlama Oranı Esasları
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru
2017 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi
Yeniden Yapılandırmada Karar Belli Oldu
2016 Yılı İçin Matrah Artırımı Mı Geliyor?
Bu Geçici Vergi Dönemine Has İki Özellikli Konu
2013 Yılı Muhasebe Fişlerinin 2014 Yılı Tasdikli Defterlerine Hatalı Kaydı
Tevkifatlı Bir Malın İadesinde KDV Uygulaması Nasıl Olacaktır
Fiili Hizmet Süresi Zammıyla Kasım 2017'de Emekli Olabilirsiniz
Kimlik Bildirimine SGK Ayarı!
Gece Çalışanlar Dikkat: İki Haftada Bir Vardiya Değişmeli
Kıdemde Senaryo Çok, Karar Yok...
Kadına Şiddet Tazminatsız Kovdurur
Engeli Olanlara Erken Emeklilik
Engelli Haftasında Çözülmeyen Sorun Devam Ediyor
123 bin şirket buharlaştı!
Genel Sağlık Sigortası'nda Güncel Değişiklikler
Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası
İthal Mercedes, BMW ve Audi Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması İçin Ne Yapılmalıdır?
İşçi Çalıştıran İşverene 3 Teşvik Birden…
Ev Hizmetlerinde On Gün ve Daha Fazla Sigortalı Çalışanların Sigortalılığı
Tevkifata Konu KDV İndirim Konusu Yapılır Mı ?
SSK Daha Avantajlı
Şirketine Güvenmeyen Yeni Sisteme Geçecek
Takdir Komisyonu'nun Takdir Süresi
Engellinin Ev De Bakım Parasında Hane Halkı Geliri Düzelmez Mi?
Yurtdışı Şube ve Şirketlerinin Sermayelerini Bildirmeyenlere Ceza Var!
Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor
Şirketlere Ayni Sermaye Konulması ve Vergileme
Sağlık Çalışanlarının "Yıpranma Payı" Torba Yasada
Vergi Mükelleflerine Müjde! Maliye Bakanı Talimat Verdi!
Müezzinoğlu'ndan 'Kıdem Tazminatı' Açıklaması
Hangi Şirket Ortaklığı Avantajlı?
Mayıs Ayı Yükümlülükleri
Vergi Hukukunda İspat (Ekonomik Yaklaşım İlkesi)
Yurt Dışı Fuar Desteği
Tasfiye ve İflas Aşamasında Olan Şirketlerde Resen Terk İle İlgili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Gerekli İşlemler
Vergi Uygulamasında İspat
Kurumlar Vergisi Karşılığı Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi
Silinen 2733 Gün Priminizi Borçlanmanıza Gerek Yok
Kamuya Olan Borçların Ödenmesine Yeni Kolaylıklar
Bedel Açık Olarak Belirtilmeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
İşverenlerin Kimlik Bildirme Eziyeti Son Bulmalı
Yatırımcıya Yeni Düzenlemeler
Fazla Çalışıyorsanız Karşılığını İsteyin!
Anneler Günü Yaklaşırken Annenizin Emeklilik Planlamasını Yaptınız Mı?
KDV Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilecekler
İndirimli Kurumlar Vergisi Beyannamelerde Problemler ve Çözüm
Vergi Hukukunda Yorum Nasıl Yapılır
Naylon Fatura Düzenleme ve İştirak Eden Meslek Mensuplarının Müeyyidesi
KDV’de Tevkifat Uygulamasındaki Amaç Nedir ?
El Konulan İthal Lüks Araç Sahiplerinin Dikkatine
SGK Sağlık Kurumu Malul Olduğunuza Karar Verirse Emekli Olabilirsiniz
Kıdem Tazminatı İçin Önce SGK, Sonra İstifa!
Düzeltme Talep Hakkı ve İndirilecek KDV
Çok Çalışan Çok İzin Kullanır
687 Teşvikte Damga Vergisi Belirsizliği İleride SGK İdari Para Cezasıyla Karşı Karşıya Kalmayın
Tazminatlar Çakışırsa Hangisi Ödenir?
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İlişkin İddialar
Hükümlünüz Prim Ödemese De 61 Yaşını Dolduracağı Tarihte Emekli Olabilir
KDV Uygulamasında Fazla ve Yersiz Ödenen Verginin İadesi Nasıldır ?
SGK’da İşler Tıkırında
Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlu ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?
Teşvikle Herkes Kazanacak
Hangi İşyerlerinde İzin Kurulu Zorunlu?
İhraç Edilmeyen Memur, Hizmet Birleşmesiyle Emekli Olsa Da Emekli İkramiyesi Alır
Kaç Gün Yıllık İzin Hakkınız Var?
İzin Hakkı Yanmaz
İstihdam Seferberliğinde Kimlik Bildirme Eziyeti
SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik)
Konut ve İşyerinde KDV İstisnasının Detayları Belli Oldu
Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor
Yurtiçi Dövizli Ticarette Kur Farkları ve Muhasebe Kaydı
E-Ticarette Vergileme Nereye Doğru Gidiyor? 1
Vergide Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı: NE BİS IN IDEM
Para Toplama
İşverenler Tarafından Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
Fazla ve Yersiz Ödenen KDV’nin İadesi
Enflasyon Canavarı Uyandı
Emekli Aylığınızdaki Şüphenizi Gidermek İçin SGK'ya Başvurun
İş Güvenliğinde 1 Temmuz Alarmı!
Raporlu İşçi Tazminat Alır
Malullük İşlemlerinde Alt Sınır Aylığı Kontrolü Var
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
Yapılandırma Kanunu’na Matrah Artırımı Da İlave Edilmelidir!
Emekli Olan Mı Bekleyen Mi Daha Yüksek Maaş Alır?
Alışveriş Çeklerinin Muhasebesi
Annenizin Emekli Aylığının 2556 Lira Olması Gerekiyor
Fazla Çalıştırılan İşçi 'Haklı Fesih' Yapabilir
Mayıs Ayının Ek Yükümlülükleri
İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin KDV İadesinde Sorun
E-Arsiv Fatura Standardı Bölümünde Yapılan Değişiklik İçin Uyum ve Hazırlık Süreci 1/9/2017 Tarihine Uzatılmıştır
Milyonlar Sevinecek
2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru
Vergi Levhası GİB İnternet Sitesinden 31/05/2017 Tarihine Kadar Alınacak
9 Milyon Vatandaşı İlgilendiren Yapılandırmanın Meclis Maratonu Başladı
Döviz Borcu Olan Vergide Kazançlı?
Yeni Mali Yapılandırma Yasası Hükümlerine Göre 3.Şahıslar Nezdinde Yapılan 6183 Sayılı Yasa Md 79 Kapsamındaki Hacizlerin Akıbeti
Amme Alacaklarının Takibinde: Ödeme Emri ve %10 Haksız Çıkma Zammı
Yabancı Sermayeli Şirketlerde Mayıs Ayında Hazine’ye Yapılacak Bildirimleri Nelerdir?
Zamanında Ödemek 'Out' Borçlanmak 'İn'
İlaç Bedellerinde KDV Uygulaması Nasıldır ?
Çeklerde Karekod Uygulaması
İşveren İki Teşvikten De Faydalanabilir Mi?
Zorunlu Trafik Sigortası Yapmayan Şirketler, Ağır Para Cezaları İle Karşılaşacak
Sigortasız İşçi Çalıştıran İşletmelere SGK Teşviği Yok
Sosyal Güvenlikte KHK Düzenlemeleri
İşyeri Değişikliği İyi Niyetli Yapılmalı
16 Yaşındaki Genç İşçinin Ölümünde Suçlu Kim?
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
15 Temmuz Gazilerinin Genel Sağlık Sigortası Primleri
2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi
İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik İndirimlerinde Yasaklanma Süresi Bir Yıldan Bir Aya İndirildi
Vergi Levhalarını 31.05.2017 Tarihine Kadar Onaylamayı Unutmayalım!
Şirketlerin Rekabet Kurumu Payı Ödemelerine Tahsilat Kolaylığı
Vergi İncelemesi Sırasındaki Haklar
Spor Kulüplerinin Faaliyetlerinde KDV Var mıdır ?
Açık Uçlu Sorular Nasıl Çözülecek?
SGK, Kaplıca ve Fizik Tedaviyi De Karşılıyor
Yurt Dışından Alınan Borçların Mali Yükleri
Korucuların Primi Devletten
Güvenlik Korucusu Da Sosyal Güvenliğe Dahil Edildi
Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2
Sigara Sosyal Güvenlik Haklarınıza Da Zarar
Bağkur'da Şartları 1 Haziran 2002'deki Prim Gün Sayısı Belirliyor
Yaş Düzeltmesi İle Emeklilik
Muhtarın Sigorta Primini Artık Devlet Ödeyecek
Çok Çalıştık Ama Sosyalleşemedik!
İşe İade İçin 1 Aylık Süreyi Geçirmeyin
1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği
Yıllık Ücretli İzinde İşçinin Çalışma Yasağı
Emekli Olamayana 65 Yaş Aylığı, İşe Girene 507 TL
Memura Ek İş İmkânı
Patron Yüksek Topuklu Ayakkabıya Karışabilir Mi ?
1 Mayıs Yaklaşırken Çalışma Hayatında Beklentiler
BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Ekonomide Yeni Dönem Başlıyor!
Eksik Gün Mevzuatı APHB Eksik Günlerin Bildirilmesi
Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
Matrah Artırımının (KKEG) Kurumlar Vergisi Beyanı ve Muhasebe Kaydı
Limited Şirket, Gelir Vergisi Mükelleflerinde Damga Vergisi Defteri Tasdiki
Vergi Hukukunda Yorum
Gelir Vergisi Kanunu Açısından Banka Promosyon Ödemelerinin Durumu
Taksitli Satışlar ve Kapıdan Yapılan Satışlarda KDV Hesaplanması Nasıl Olacak
Askerlik Borçlanmasıyla Bir Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı'nda Yeni Yükümlülükler
Yatırım Teşviklerinde Son Durum (1)
Devletten İlk Evini Alana 15 Bin, Evlenene 5 Bin TL
Yeni Vergi Affı İle ilgili Görüş ve Önerilerimizi Milletvekillerine Bizzat İlettik
Ahilik Fonu, Diğer Adıyla “Patronlara İşsizlik Sigortası”
Limited Şirketlerde Hisse Devri, Matrah Artırımı, Pişmanlıkla Beyan ve Yeni Ortakların Durumu
İdare İle Uzlaşmaya Varılması Durumunda Vergi İdaresi Adli Yargıda Dava Açabilir Mi?
Tüketicinin Yaptığı Mal İadelerinde Belge Düzeni ve KDV
Bakandan Flaş Kıdem Tazminatı Açıklaması
Doğum Borçlanması Son Yedi Yıl Hesabına Girer Mi?
GSS Testine Girmek Zorunlu Mu?
Çalışmadan Emekli Olmak İsteyenler Ne Yapmalı?
Devletin Görevleri ve Transfer Fiyatlandırması
İşletmeye Dahil Taşınmazlar Başlı Başına Kısmi Bölünmeye Konu Edilebilir Mi?
Kıdemde Kazanılan Haklar Korunacak
Bazı Vergileri Kaldırabiliriz
KDV'ye İngiltere Dahil Avrupa Modeli Geliyor
Tutar İçermeyen Sözleşmelerde Damga Vergisi
Borçlu Mükellefler İçin 30 Nisan 2017’ye Kadar Vergi Dairesine Müracaat
Vergisini Düzenli Ödeyenlere Yüzde 5 İndirim Uygulaması
KDV Yönünden Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin Önemi
Sermaye Artırım Avansının Muhasebeleştirilmesi
Vergi İndirim Hakkı Alabilirseniz Hemen Emekli Olabilirsiniz
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı
Kamu Alacaklarına Yeniden Yapılandırma İmkanı Getiriliyor
SGK Prim Ödeme Tarihi Değişti Mi?
Milyonlarca Mevsimlik Tarım İşçisi Unutulmadı
Planlanmayan Emeklilik Kayıp Maaşı Getirmiş
Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması
İhracat Yapan Firmaların Dikkatine!
Off-Shore ve Vergi Cenneti Ülke Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Bağımsız Denetimde Bireysel Denetimdeki Değişmelere Genel Bakış
2016/12 Aya Ait Ödenmeyen SSK Primlerine Farklı Bir Bakış
Mal İhracatında Mahsuben KDV İadesi Alma Prosedürü
İşletmelerin Adres Değişikliğinin Bildirilmemesinin Akıbeti
Eşantiyon ve Numune Mallar Verilmesinde KDV
Hizmet Birleşmesi Yoksa Abiniz Emekli İkramiyesi Alabilir
Tazminat Yakmak Tarihe Karışıyor
Vergi Cezalarında Af Gereği
Bir Saat Çalışana Da Tazminat Ödenir
2017/17 Sayılı Genelgeyle Yapılan Yeni Düzenlemede Mağdur Olan İşverenlere Neden Yeni Bir Hak Verilmiyor
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)
Kazanılan Mil Puan İşçinin Mi Yoksa İşverenin Mi?
SGK Primleri İlk Kez 2016 Kurumlar Beyannamesinde Dikkate Alınacak!
Vergi Mahkemesinde Açmış Olduğu Davayı Kaybeden Mükellefin Karşılaşabileceği Riskler Nelerdir?
Promosyon Ürünlerde KDV
Bu Tablo Daha Çoook Yapılandırma Getirir!
'Sosyal Güvenlikte Kazanılmış Hak Yoktur, Beklenen Hak Vardır'
Kıdem Tazminatı Fonu Gelmeden Kimler Kıdem Tazminatını Hemen Alabilir?
Kıdemde 30 Gün Tamam Devlet Katkısı Mümkün
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 1
Vergisini Ödemeyen E-Ticaret Şirketlere İnceleme
Kıdem Tazminatında ‘Bireysel Fon’ Geliyor
Eski Kocasıyla Evlenenin Tazminatı
Engelli Personelin Gece Çalışması
Dost İşi Alışveriş Vergi Çıkarabilir
KDV ve Vergi Usul Kanunu’nda İhtiyaç Olan Köklü Değişiklik Önerilerimiz
Vergi Hukukunda Pişmanlığın Alanı Daraltıldı Mı?
Hem Okulluyum Hem İşçi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
SGK 2017 Ocak ve Şubat İşe Giriş Bildirgeleri
İşverenlere Önemle Duyurulur
Konut Almanın Zamanı…
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2
KDV ve Vergi Usul Kanununda İhtiyaç Olan Köklü Değişiklik Önerilerimiz
Muhasebe Ücreti
Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
KDV Yönünden Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi
Muhasebe Kültür Merkezleri
Yurt Dışına Düzenlenen Turlarda KDV Uygulaması Nasıldır ?
Mali Disiplin Referandum Sandığına Gömüldü…
Hakkınız Zaman Aşımına Uğramış
Kurumlarda Örtülü Sermaye Sorunu
Genel Sağlık Sigortasında Yeni Esaslar
İzin Kullanmak İstemeyen Parasını Alabilir Mi?
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
Part-Tıme Çalışanlar Haftalık İzin Alamaz
5510 SS ve GSSK Göre Yaşlılık Aylığı Esası
Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişiyor!
Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/92
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/91
Araç Kiralamak Avantajlı mı?
E-Defter Mükelleflerinin Defter Tasdik Bilgilerinin Verilmesi ve Kayıtlarının Tespit Edilmesi
Adi Ortaklıklarda KDV Uygulaması Nasıldır ?
Şirketler Topluluğunda Hakim Teşebbüsün Tacir Sayılması Sorunu
Emekli Olunacak Kurum, Prim Ödenen Son Yedi Yıla Göre Belirleniyor
İşçiye ‘Damga Vergisi ’İşverene ‘Sendikal İndirim’ Şart!
Ölüm Aylığı Alan Kızlara Evlenirken Çeyiz Parası
Anne Adayına Mesai Müjdesi .
Transfer Fiyatlandırması Raporu
İhbar Tazminatı Neden Ödenir?
Engelli Emekli Aylığı Bin Lira
Defter Tutma ve İşlemlerin Kayıt Zamanı
Bazı Kamu Alacakları Yeniden Yapılandırılıyor
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
Kıdem Tazminatında Yeni Düzenleme
Hizmet İhraç Kazançları Nedeniyle Yurtdışında Ödenen Vergilerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde Mahsubunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
İşten Atılanlar Haklarını Kaç Günde İstemeli?
Milyonlarca Borçluyu İlgilendiren 70 Milyar Liralık Yapılandırma
İhaleli İşlerde Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi
Organize Sanayi Bölgelerinin Yaptıkları Okul Bağışlarının Muhasebesi
Konut Alımında Yeni Yöntem “Gayrimenkul Sertifikası” ve Vergilendirilmesi
Çırak ve Staj Sigortasında Sicil Numarası Alınsa Da Sigorta Başlangıcı Sayılmıyor
Toplu İşçi Çıkarmada Kurallara Dikkat!
Basın ve TRT Çalışanları Fiili Hizmet Zamları Nedir?
Bürokrasi Değişime Ayak Uyduramıyor
Bölün(eme)me
İndirilecek Katma Değer Vergilerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilmeyeceği
Geç Gelen Faturaların Ba-Bs Formlarında Bildirilmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Aralık 2016 SGK Primleri Gider Yazabilecek Mi, Yazılamayacak Mı?
Genç Çiftçi Hibe Desteği İçin 5 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Başvuru
Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda KDV Hesaplanacak Mıdır?
Prim Ödemenizi 8 Ekim 2019'a Kadar Devam Ettirmelisiniz
Transfer Fiyatlandırması Formu
Ücret Ödenmezse Fesih Hakkı Var
Tele Çalışanın Evinde Denetim Yapılması Mümkün Mü?
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlerken
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
İthal Mercedes, BMW ve Audi Üzerindeki Tedbir Nasıl ve Ne Zaman Kaldırılabilir?
Vergi Hukukunun Kaynakları
Eğitim Tesisleri, Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisnalar
Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesi Durumunda Gecikme Faizi İstenebilir Mi?
Personele Sağlanan Hizmetlerden Hangileri KDV'ye Tabi Tutulmaz ?
Çalışanlar Dikkat! Yargıtay'dan Çok Önemli İki Karar...
32 Yılda 90 Milyar 9 Ayda 47 Milyar Ödenmeyen Vergi
Engelli Hakkıyla 4680 Gün Prim Ödeyip 18 Yılı Dolduracaksınız
Serbest Meslek Erbapları Emeklilik Planınızı Doğru Yapın
Tatile Memlekete Gidene 4 Gün De 'Yol İzni' Hakkı
Engelli Aylığı Kimlere Ödenir?
İflas ve Tasfiye Edilme Hallerinde Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Nasıl Sona Erer?
SGK Teşvik Yasağında Değişikliklere Dikkat!
e-Bildirge Duyurusu
Çalışma Hayatına Devrim Geliyor
6736 Sayılı Kanun’da Yaşanan Taşınmaz Sorunu
Yeni Sistemde Vergilendirmede Kanunilik ve Yetki
Doğum Borçlanmasında Sıra Şartı Yok
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk
Anayasa Değişikliği Ekonomik ve Mali Düzeni Etkileyecek Mi?
Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Kalktı
KDV’de Yeni Dönem Kapıda
Mali Müşavirler Bu Vergi Teşviklerinden Mükelleflerini Yararlandırıyorlar Mı?
Mükelleflere Kolaylık mı, Zorluk mu?
Dernek Beyannamelerine Dikkat: 30 Nisan
Takdir Komisyonu (2)
İptal Edilen Satış Faturası ve Akıbeti
Kamu Kurumlarının Kendi Personeline Sağladığı veya Sunduğu Teslim ve Hizmetlerde KDV
Annem Nasıl Emekli Olabilir?
Dönem Sonu E-Defter Hatırlatmaları
İşbaşı Eğitiminde Önemli Değişiklikler Var!
Kurumlar Vergisi Beyannamesi,E-Berat Yükleme ve Ba-Bs Bildirim Verilme Sürelerinin Uzatılmasının Talep Edilmesi
Gelir Testinde Süreye Dikkat!
Mevsimlik Çalışılan Dönemler De Yıllık İzin De Dikkate Alınır
Kaynanaya Çeyiz Parası
Teşvik Yasaklamasının Uygulama Esasları Belirlendi
SGK Genelgesi 2017/18
KDV Beyannamesi Güncellendi. Mükelleflere Müjde!
Peki, Mali Müşavirler Ne İş Yapacak?
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Dernek ve Vakıflarda KDV Uygulaması Nasıldır ?
Teşvik Amacıyla Ertelen SGK Primleri Gider Yazılabilir Mi?
İki Doğumumu Borçlanabilir Miyim?
Maliye Bakanından Açıklamalar
Asgari Ücretlinin Primi Devletten
‘Hurda Araç Teşviki’ Ekonomiye Can Verir
20 Günden Az Çalışan İşçiler GSS Primi İndirimli Ödeyecek
Kurumlar Vergisi Beyannameleri Verilme Zamanları
“E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru
Bir Gün Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilecek
Yeni Yapılandırmada Başvuru Tarihi Belli Oldu
Şaşırdık; Ödemesi Ertelenen SGK Primleri Gider Olarak Dikkate Alınamayacak!
Firmalar, Cami Yaparken Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Yolu İzlemelidir?
Kantin Kirası İçin Verilen 2 Nolu KDV Beyanname İle İlgili Yargının Görüşü Değişiyor
Gider Pusulası-Gider Makbuzu Uygulaması Nedir?
Zarar Mahsubunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ayni Bağışların Muhasebe Kaydı
İl İl Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları
Zarar Mahsubunda Dikkat Edilecek Konular
Oğlunuz Kendi Mi Ayrıldı? Yoksa Haksız Yere İşine Son Mu Verildi?
BES’ten Çıkış İçin 2 Ayınız Var
Maden İşyerlerine Sığınma Odası Şartı!
Düzgün Mükellefe `Butik` Yapılandırma
Hem Birleşme Hem De Bölünmeye Vergisel Teşvik
Promasyon Ürünler / Eşantiyonların Vergisel Uygulaması
Bir Mukteza Kurumlar ve Gelir Vergisi Hesabınızı Değiştirebilir Mi?
Yapı Ruhsatında Apart Otel Olarak Gösterilen Gayrimenkullerin Konut Olarak Teslimlerinde Uygulanacak KDV Nispeti
Zirai Ürün Satışı ve Ticari Kazanç Nedir?
Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşinde KDV Oranı
2017 Mart Sonuna Kadar Kamu Alacağına Yapılandırma Geliyor
Kısmi Bölünmeye Vergi Geliyor
Sözleşmenizin Sona Ereceği 2022'de Emekli Olabilirsiniz
Nakdi Sermaye Artışlarına Vergi Teşviki
Metrekare Metrekare Gayrimenkul Sahibi Olmak
Daha Fazla Kadın İstihdamı İçin
Madenlere Sığınma Odası
Genel Sağlık Sigortasında SGK Tebliğ Esası Var
Mahkeme Kararını İşveren Uygulamazsa Ne Olur?
Vergi İhtilafı Arında Küresel Tablo
Vergi İndiriminde Süre Uzatımı Olumlu Karşılandı
SGK İşyeri, İşveren, Alt İşveren ve İşyerinin Bildirimi
Mobilya ve Beyaz Eşyadaki KDV İndirimi Süresinin Uzatılması
Maliye Bakanı’ndan Vergi İndirimleri Açıklaması!
İthalatta Gümrük Vergisi, Geriye Doğru Kaç Yıl Firmalardan Talep Edilebilir?
Hususi Damgalı Pasaport
DİİB Sona Ulaşıldı
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri ve Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi
Asgari Geçim İndirimi Haczedilebilir Mi?
Esnafa Vergi Yapılandırma Müjdesi
SGK'dan Prim Müjdesi Geldi!
Bağımsız Denetim İçin Ödediğiniz Ücreti KOSGEB'den İade Alabilirsiniz!
Özel Hastanelere Verilen Hekimlik Hizmetinde KDV Oranı
Kalp Krizi, Trafik Kazası İş Kazası Sayılır Mı?
Çalıştığım Özel Okuldan Ayrılırken Tazminat Alma Hakkım Var Mı?
01.05.2008 Tarihinden Sonra İşe Girenlerin Emeklilik Şartları
'Sahte Sigortalının' Emekliliği Yanıyor
İstihdama Kamudan 90 Bin’lik Katkı Var
Sosyal Güvenlikte Bedava Bilgi Ne Kadar Ucuz?
Şirket Bölünmelerinde Teminat Sorunu
Limited Şirkette Paylar Senet İle Devredilebilir Mi? Vergi Avantajından Yararlanılabilir Mi?
Genel Sağlık Sigortasında Yeni Düzenlemeler
Yeni Emeklilere 0.9 Oranında Fark Var
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Hk
Başlangıcınızı 23 Mayıs 1991’e Götürecek Kadar Borçlanmalısınız
Haklı İstifaya İşsizlik Maaşı
Borç Yiğidin Kamçısı Ama...
Berat'ta Mutlu Son
Çuval, Kutu Gibi Ambalaj Malzemeleri İhraç Kaydıyla Satılabilir Mi?
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
Şehit Aile Yakınlarına Taşıt Alımında ÖTV İstisnası
2016 Yılı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi
İthalat ve İhracat Komisyonculuğunda Katma Değer Vergisi
Takdir Komisyonu (1)
İndirimli Oran KDV İadelerinde Ciro Primi Faturalarına Ait KDV Yüklenilen Hesabına Dahil Edilir Mi?
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları (3)
Tazminatınız İcraya Gidebilir
Emekli Memura Fark İkramiyesinde Püf Noktaları
3 Kocadan 3 Maaş Hakkı Varmı?
Ödeme ve Tahsilatlarda Teşvik Zorunluluğunda Son Durum
Kanun Hükmünde Kararnameler İle Kapatılıp Yeniden Açılan İşyerleri Hakkında Genel Yazı
SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun GSS
İşin Terki veya Tasfiyesi Durumunda İndirilemeyecek KDV’nin Gider Yazılıp Yazılamayacağı: Vergi İdaresi (Özelgeler) ve Yargı Arasında Tartışmalı Bir Konu...
DİİB Kapsamında Satın Aldığı Girdileri Kullanarak Ürettiği Malı İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Eden Bir Mükellefin İade Alacağı KDV Tutarı Hesaplarken Dikkat Etmesi Gereken Tebliğ(ler)!
Hükümetin Terör Örgütlerinin Eylemlerine Yönelik Tedbir Aldığı Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı
Yeni Ticaret Kanunu İle Hisse Senedi Yerine Geçici İlmühaber Çıkartılamaz Mı?
Dikkat, 'İkale' İmzalayanlar İşsizlik Maaşını Kaçırır
Şirket Ortaklarının Lisansüstü Eğitim Giderleri Ticari Kazançtan İndirilir Mi ?
Yüzde 60 İşgücü Kaybınız Varsa Malulen Emekli Olabilirsiniz
Kira Gelirlerinden Kredi Faizinin İndirilmesi
Dedikodu İşten Edebilir...
1999'dan Sonra Sigortası Başlayanlar Dikkat!
Sözleşmesinde Süre Olanlar Dikkat!
Toptancı Hallerindekilere Yapılan Teslimlerde Banka Kanalıyla Ödeme Zorunluluğu Kaldırıldı
Nisanda Neler Değişti?
Sigortada ‘Tamirci’ Oyunu
2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik
İş Arayana 650 Lira
E-Arşiv Fatura Standardı Bölümünde Değişiklik
2017 Yılında Teşvikli Yatırım Harcamalarını Özendirici İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması. ( II )
Birleşen Kobilere Vergi İndirimi Var
KDV 17/4-G Kapsamında Hurda ve Atık Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Teslimleri, Kısmi İstisnalarda KDV ve Muhasebe Kayıtları
Mal veya Hizmet Tesliminden Önce Düzenlenen Faturadaki İnce Noktalar
SSK 3600 Güne Göre Ne Zaman Emekli Olurum
Aktifteki Malların Bağışlanmasının Muhasebe Kaydı
1999’dan İş Göremezlik Ödeneği Alma Gibi Bir Durumunuz Olamaz
Varlık Barışında 14 Kez Kuvvetlendirilmiş İncelenmeme Güvencesi
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları (2)
İşverenler Dikkat! Beş Puanlık SGK Teşvik Yasağına Af Geldi!
Çalışan İşçinin Mazeret İzni Var .
2017 Yılı Ssk ve Bağ-Kur Emeklisi Gelişme Hızı Farkı Zammı Bu Ay Verilecek
2017 Yılı Personel SGK ve Gelir Vergisi Teşvikleri Özet Tablosu
2017 Yılı İlk Döneminde Yararlanılacak Yatırım Teşvikleri
İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri Yılı İçinde Nakden Talep Edilebilecektir
Sigorta Acenteleri BA ve BS Formu Uygulaması
Gider Pusulası Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar
Gümrükten Kaynaklanan ve Geç Kapanan Gümrük Çıkış Beyannamesi İhraç Kayıtlı Teslime Engel Midir ?
Çocuk Sayısına Göre Erken Emeklilik Var Mı?
Kurumlar Vergisi’nde İstisna Uygulaması
Kayıt Dışı İstihdama Otokontrol Freni
BAĞ – KUR'lu Yetim Kızların Ölüm Aylığında Kriterlere Dikkat!
Ağbal: Vergi İndirimini Değerlendireceğiz
İhracatçının Eşine Yeşil Pasaport Sorunu
Uluslararası Çalışma Örgütü’nden 3 Taraflı Bildirgede Büyük Değişiklik
İptal Edilen İhale İçin Ödenen Damga Vergisi İade Edilir Mi?
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan)
Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Birleştirilmesinin Yaratabileceği Sorunlar
Kurum Geçici Beyannamesi Hakkında
Kapıcıya Konut Zorunlu Mu?
Fazla Mesailer Kıdem Tazminatına Yansımaz
Ücretsiz İzin Kullanmak İsterseniz…
SGK Genel Yazı Libya Hizmet Belgeleri
Tevsik Zorunluluğunda Kapsam Daraltıldı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44
Primleriniz Tamam, 10 Mart 2019’da Emeklisiniz
Serbest Bölge ve Liman Arasında Verilen Ardiye, Depolama vb.Hizmetlerde KDV
Emekli Olamayana Toptan Ödeme
İşçiler Bunları Yapmayın!
Staj Yapana En Az 421 TL
Referandumdan Sonra Kıdem Tazminatına Ne Olacak?
100 Lira Verginin Maliyeti 54 Kuruş Mu?
Turizm Destek ve Teşviklerle Canlanacak
2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Kurumlar Vergisi Harç diğer - Harç kamu Bildirimlerinde Değişiklik Hk.;
E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk
Emekli Sandığı Kanunu İşçi İşveren İlişkisini Düzenlemez
Ek İkramiye 34 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor
İhracatçılar Yeşilleniyor
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili Duyuru
KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Vergi ve SGK Prim Belgelerinde Birleştirmeye Dikkat
4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)
Zamanında Ödenmeyen Tazminat Faiziyle Alınabilir
Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan Hizmetle
Eşim İçin SSK Mı Yoksa İsteğe Bağlı Mı Uygun?
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları (1)
Kapıcının Doğalgaz Ücretinin Ödenmesi
İşsizlik Sigortasında Teşvik Dışında İşverene Sağlanan Avantajlı Uygulamalar
SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
DİİB Malını Yurtiçinde Satan Firma Sahipleri Kaç Yıl Hapis Yatar?
Kosgeb Kredi Faiz Desteği ve Esasları
Yabancı İşgücünde Turkuaz Kart Dönemi
İşyerini Kapatan Mükellef
GSS’ De Borçlar Nasıl Silinecek?
Genel Bütçeli İdarelerin Faaliyetleri KDV nin Konusuna Girer mi?
Kısa Dönem Askerliğe Yıpranma Verilmez
1 Nisan’da 30 Milyon Kişi Sevinecek
Serbest Meslek Erbabı İş Yerini Kısmen Kiraya Verirse
Fesih Şekli Tazminatı Belirler
İşsizlik Sigortası Primleri Teşviklerin Kaynağı
Bölünme İşlemlerine Sınır Getirilmesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gelir Vergisi Beyannamelerinde Son 3 Gün
KDV Beyannamesi Hazırlarken Dikkat Edilecekler
Yeşil Pasaport Almak İçin Ne Kadar İhracat Yapılmalıdır?
Home Ofisten Ticaret ve KDV İadesi
Vergi Usulde: Uzlaşma Talebi, Mücbir Sebep ve Ödeme
Miadı Dolan İlaçların Muhasebeleştirilmesi
Şirket Gayrimenkullerinin Muhasebeleştirilmesi
Avans Kâr Paylarının Vergilendirilmesi
Stajyer Maaşına “AGİ Ayarı” Geldi
Tazminat Ödememek İçin İhbarda Bulunun
Bakan Müezzinoğlu'ndan Kıdem Tazminatı Açıklaması
Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde
İhracatçılara Yeşil Pasaport Hayali Gerçek Oldu
Meslektaşın Yeni Çilesi; “Berat”
E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri
Vergi Hukukunda Aramalı Vergi İncelemesi Nedir?
Kıdem Tazminatında Önemli Gelişme!
Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufuna Vergi Avantajı
Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmeyişi
Vergiye Uyumla Sağlanacak Vergi İndirimi Vergiye Uyum Getirir Mi?
Kap ve Ambalaj Maddelerinin KDV Yönünden Vergilendirilmesi
Kardeşiniz, Amerika’da Ev Kadını Olarak Geçen Süreleri Borçlanarak Emekli Olabilir
Fatura Hukuku
Yeni Tasarı ve Beyan Süreleri
Emeklinin Ek İkramiyesi 34 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı
Kimler İnsani Gelişmedeki İlerlemenin Dışında?
Emekli Maaşınız %50 Düşebilir
8200 Gün Çalışarak Planlanmayan Emeklilik Düşük Aylık
Sağlık Çalışanlarına Referandumdan Sonrası İçin Vaat Edilen Fiili Hizmet Zammı Kime Ne Kazandıracak?
KHK’lar Kapsamında Kapatılan Kurum ve Kuruluşlardan Alacağı Olanların Yapacağı Muhasebe Kaydı
KDV’de İşlemlerin Türkiyede Yapılması Ne Demektir ?
Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Süreç Aşamaları
Mücbir Sebep ve Zor Durum Hallerinde Vergi Hukukunda Süreler
Veraset ve İntikal Vergisi Beyanının Uygulanması ve Beyan Etme Süreçleri
Şirketlerde Mali Planlamanın Önemi
SGK’dan, 2017’de İşyeri Açanlara Çalım
Bir Lira Yatırılarak Zaman Aşımı Kesilebilir Mi?
Kıdem Tazminatı İçin Ayrılmadan Önce Askerliğinizi Borçlanmalıydınız
Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar Farklı İşlemlere Tabi Tutulabilir Mi?
İşveren Doğum Yapan Çalışana 'Hayır' Diyemez
Bankacılar Bile BES’ten Ayrıldı
İkramiye Farkları Ne Zaman Ödenecek?
İşveren Disiplin Cezası Verebilir Mi?
Sağlık Harcamalarında Son Değişiklikler
İş Sözleşmesinin Fesih İşlemleri ve Belgelendirme
Hem İşsizlik Maaşı Alıp Hem Çalışanlar Dikkat!
620 Bin Kişi 65 Yaş Aylığı Alıyor
Stajyerin Maaşı Devletten
Vergi Davasında ‘İnce’ Noktalar...
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)
KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin E-Defter Berat Uygulaması
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı.
Vergi İnceleme Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular
İşsizlikle Mücadelede İşbaşı Eğitiminin Önemi ve Son Değişiklikler
İndirimli Kurumlarda Yatırıma Katkı Tutarına Endeksleme Nasıl Olacak ?
Primin Aylığınızı Nasıl Etkileyeceği Kazanç Tutarınıza Göre Değişir
İş Arayana Destek
Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri
Kimler Malulen Emekli Olabilir?
İş Hukuku’na Aykırı Davranışlar Tazminatı Ortaya Çıkarır
Şirketler İçin De Otomatik Bilgi Değişimi Başlıyor
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Borsa Kazançları İçin Beyanname Verilecek Mi?
00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru
İşe İade Davalarında İspat Yükü
İmalatçılar Tarafından 2017 Yılında Yapılacak İnşaat İşlerinden KDV İadesi Nasıl Olacak
Yurtdışında Ev Kadını Olarak Geçen Süreyi Borçlabilirsiniz
Konut Kira Gelirlerinde Vergi İstisnası
Denetim İlla Ki Ceza Demek Değildir
Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu 1 Nisan’dan İtibaren Yeniden Hesaplanacak
10 Yılda Emeklilik
Gayrimenkul İşlemlerinde Vergilemede Yeni Düzenlemeler
Kira Geliri Vergisi Vermek İçin Son 9 Gün
Emekliye 3 Ayda 7.500 Lira
Kira Stopajında Kiracı Mülk Sahibi Çatışması
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 90
Naci Ağbal Açıkladı:Beyanname Sürelerini Uzattık
Bakan Naci Ağbal'dan Taşeron Cevabı
Kalkınma Ajanslarından Alınan Hibeler Gelir Mi Fon Mu?
Hazır Beyan Sistemindeki Beyannamelerinizi Mutlaka Mali Müşavirlere Danışarak Verin...
Kira Gelirleri Verirken Götürü Gider Mi Gerçek Gider mi Seçilmeli?
Anonim ve Limited Şirketlerin, 2016 Yılı Gayrimenkul Satış Vergi İstisnası
Bağımsız Denetim Sonucu Elde Edilen Makul Güvencenin Vergi İncelemesi Karşısında Yeterliliği
Bozulan veya Tahrip Olan Ürünlerin Muhasebe Kaydı
İşten Ayrılmanızın Üzerinden 5 Yıl Geçmemişse Dava Açabilirsiniz
Yeni Anneye Devletten En Az 4 Bin 856 TL
Kira Gelirlerinin Beyanı
1800 Gün İle Kimler Emekli Olur?
İşçi İhtilaflarında ‘Arabulucuk’ Dönemi
Stajyer Ücretinde Kafalar Karıştı
Emekliliği Gelene Toplu Para
İkinci İş İçin İzin Gerekli
18 Yaş Nedir?
Çalışanlar Dikkat! Kıdem Tazminatında Tavan Ücretleri Belli Oldu
Bakan Ağbal'dan 'KDV İndirimi'ne İlişkin Açıklama
Trafik Sigortasında Geçmişe Dönük İade Müjdesi!
Çekler ve Karşılıksız Çeklerle İlgili Tüm Muhasebe Kayıtları
Avans Kar Paylarının Vergilendirilmesi
2017 Yılında Uygulanacak Olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviği Nasıldır?
Şimdi Ev & İşyeri Alma Zamanı; Tapu Harcı İndirimi, KDV İndirimi ve Damga Vergisi İndirimleri Gayrimenkul Sektörüne Doping Oldu
İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında Serbest Meslek Erbabına Yapılan Haksızlık!
Vergi Dairesine Kaydı Olmayan Fakat Banka Hesaplarında Yüksek Nakit Girdi ve Çıktısı Olan Kimselerin Vergisel Durumu
İflas Ertelemede Gerçek Fiili Durum
Konkordato Döneminde Tahsil Edilemeyen Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılır Mı?
SSK'ya 1260 Gün Prim Ödeyip 53 Yaşınızı Dolduracaksınız
Gündelikçi Çalıştırana Da Teşvik Ve Erteleme Var
İstihdama Katkısı Olan İşverene Stopaj Teşviki
Turkuaz Kartla İstihdam Kolaylaştı
İş Kanunu Hükümlerini Değiştirebilirsiniz!
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili
Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Maliye Bakanlığından Dolandırıcılık Uyarısı
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru
En Güncel Haliyle, KDV Uygulama Genel Tebliği Çerçevesinde Tüm Yönleriyle Özel Esaslar
Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler
İnşaat Sektörüne Nefes Aldıracak Düzenleme
6736 Sayılı Kanunla Yapılandırılmış Geçici Vergilerin Mahsup Durumu
Önceden Hazırlanmış GMSİ Beyanname Yöntemi Nedir?
Engellilere Devlet Engeli
Eurobond Faiz Gelirleri ve Alım-Satım Kazancı Nasıl Vergilendirilecek?
İşyerlerinde Ara Dinlenme Hakkında Merak Edilenler!
10 Yıl Çalışıp Yaştan Emekli Olmak Mümkün
İş Davalarında Zorunlu Arabulucu Dönemi
Fazla Mesaileriniz Ödenmiyorsa.
Okurları Cevaplamaya Devam Ediyoruz
İlave İstihdamda Vergi Teşviki Nasıl Uygulanacak?
İhraç Olursanız Emekli İkramiyesi Alamazsınız
Hollanda Çalışmaları İle Emeklilik
Kötü Niyete 3 Kat Tazminat
Yaşa Takılana Kıdem Tazminatı
Anayasa Değişiklik Önerilerinin Vergi Bakımından Sonuçları
GSS’de Yeni Dönem Borçlar Siliniyor
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi
SGK Müjdeyi Verdi! O Borçlar Ertelendi
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri
Türkiye'de Sağlanan Güncel Teşvik ve Destekler (Özet Çalışma)
Limited Şirket Pay Devirlerinde Değer Artışı, Vergisel Yükümlülükleri ve Uygulamada Gerçekleşen Pay Devirleri
Tekdüzen Hesap Planına Uyulmadığı İddiasıyla Kesilen ÖUCZ Yargı Tarafından Tasdik Olunmaktadır
Takdir Komisyonları Mükellefin KDV İndirimini Red Edemez
Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu
GİB DUYURU: EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru
1 Nisan'da Yeni Dönem Başlıyor
Süper Teşvikte İlk Adım Tamam!
Gelir Vergisi Beyan Süresi Biterken Son Hatırlatmalar
Kira Gelirinde İstisna Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Bağkur Başlangıç Tarihi ve Prim Ödeme Gün Sayısı Önemli
Nitelikli Yabancıya Kolay Çalışma İzni!
İşten Çıkınca Çalışmanız Yasaklanabilir
Soru-Cevap
SGK Genelgesi 2017/12
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Alınan Kira Yardımları Beyan Edilmeyecek
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretin Beyan Edilmesi
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Esasları Belirlendi
Emeklilik Şartlarınızı 23 Mayıs 2002’deki Hizmet Süreniz Belirliyor
Yurt Dışında Ödenen Kiralar Kira Geliri Beyannamesinden Düşülebilir Mi ?
Kadınlar İkinci Evlilikte De Tazminat Alabilir
Memura İkinci Emeklilik
Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretler
Genel Sağlık Sigortası Borçları Nisan Ayında Ucuzluyor
Yıllık Beyanname İle Bildirilecek Ücret Gelirleri
Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz.
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
Bağımsız Denetimde Rotasyon
Şirket Çalışanından Kiralanan Araçların Muhasebesi
KDV İade İşlemi 5 (Beş) İş Günü İçinde Gerçekleştirilir!
Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Kesintisi
Yabancı Çalışma İzni Başvurusunda Biyometrik Dönem!
Hisse Satışında Vergi Ödemesi
Beyanname Birleşti Herkes Kazanacak
Bağkur’da Şartları, 1 Haziran 2002’deki Prim Gün Sayısı Belirliyor
10 Gün Askerlik 1 Yıl Erken Emekli Eder
Yabancı Bir Para Birimiyle Alınan Ya Da Verilen Avanslar Parasal Kalem Olarak Muhasebeleştirilebilir
GSS’de Hem Af Hem Yeni Dönem
Tazminat Ödemesi Hemen Yapılmalı
BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar
Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir
GİB DUYURU: E-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılarının Da Yer Alacağı Yeni Format..
GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir
E-Fatura Paketi Güncellenmiştir
Turkuaz Kart Yönetmeliği
Yabancı Kurumlar Türkiye’ De Konut ve İş Yerini KDV ‘Den İstisna Olarak Alabilir Mi?
Tüm Mükelleflerin Dikkatine! Kapsam Daha Da Genişletildi
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Vergi İndirimi
Gurbetçilere Konut ve İşyeri Satışında İstisna
YMM Bilgi Verme Yazılarına Yeni Düzenlemeler Geldi
Gelir Vergisi Beyannamesinde Taşıtlara Ait Giderler Ne Şekilde İndirilir ?
Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanacak
SSK’dan Daha Erken Emekli Olabilirsiniz
Vergi Kaçakçılığı Suçu
Başka İle Gitmek İstemeyen İşçi, Tazminatıyla Çıkabilir
İstihdama Katkısı Olan İşverene Destek Teşviki
Ayda 53 Liraya Sağlık Hizmeti
2017 Yılı İşsizlik Ödeneği Mayıs Ayında 711 TL Olacak
Üç Ayrı Tazminat Alabilirsiniz
SGK Genelgesi 2017/11
İrtibat Bürolarının Kuruluşu, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Karşısındaki Durumu
687 Sayılı KHK'ye İstinaden Prim Teşviki ve Gelir Vergisi Teşviki Ve Uygulaması
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
İşçi Ücretinin Gününde Ödenmesi
İstihdam Desteğinden “Mevsimlik İşsizler ” Faydalanabilir Mi?
Vergiye Uyumlu Mükelleflere 1 Milyon Vergi İndirimi
İşsiz Kalanlar Dikkat! 30 Gün Süresi Var
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Yasallaştı
Yıllık Gelir Vergisinden İndirilecek Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primleri
Hizmet Süresini Tamamlayan Memurlar İşinden Ayrılabilir
Çalışanın Bir Günü Bile Kaybolmayacak
Bakan Ağbal Açıkladı! KDV'de Değişiklik Yolda
İşçiye De İşverene De Müjde! Yeni İş Kanunu Tasarısı Hazır...
İşsizlik Parası Nasıl Alınır?
Altı Ayı Dolmadan Ayrılanlar Dikkat!
Esnaf Ahilik Sandığı Aslında Ne Getiriyor?
Tablet Üzerinde İmzalanan Sözleşmenin (Biyometrik İmza İle) Damga Vergisi
Evini 5 Yıl İçinde Satan Vergi Ödeyecek
Kira Geliri Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır?
Kira Beyannamesi Verirken Dikkat!
Babanızın 58 Yaşını Dolduracağı Tarihte Emekli Olması Mümkün
4-A’dan Mı 4-B’den Mi Emekli Olmalıyım?
GSS’de Yeni Dönemde Neler Değişiyor?
Emeklinin Ek İkramiyesi 10 Bin TL'ye Çıkabilir
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru
Bakan Müezzinoğlu'ndan 'Kıdem Tazminatı Fonu' Açıklaması
Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Harcama Kalemleri Genişletildi
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Destek ve Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Harcama Kalemleri Genişletildi
Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor
Vietnam ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı
Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı
Serbest Bölge Firmaları Yatırım Teşvik Belgesi Alabilecekler Mi ?
Askerlik Borçlanması Emeklilik Şartlarınızı Değiştirmiyor
İşsiz Kalanlar İşsizlik Sigortasından Nasıl Yararlanabilir?
53 TL'ye Herkese Sağlık Hizmeti Dönemi Başladı
Ahilik Sandığı 2018 Yılında Başlıyor
Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi
Gerçek Giderde İncelikler
İşsizlik Yüzde Onların Altına İniyor
Beklenen Vergi İndirimi Kanunlaştı, Kimler Faydalanabilecek?
Faize Ödenen Fazla Para Geri Ödeniyor
Yatırım Amacıyla Yapılan İnşaatlar
Bağımsız Denetim Hizmeti Verilen İşletmeye, Bağımsız Denetim Raporu Dışında Bir Raporu, Kimin Verebileceği?
Esnaf Ahilik Sandığı Bir Diğer Adı İle Esnaf İşsizlik Sigortası
Yurt Dışından Alınan Kredinin Vergilendirilmesi
Serbest Meslek Erbabı Avukatların Beyanname Düzenlenmesi İle İlgili Açıklamalarımız
Eşinizin Bağkur'dan Emekli Olması Daha Avantajlı
Esnafın İşsizlik Sigortası 2018’de Başlıyor
Tasfiyede Bekleme Süresi
SGK Anlaşmayı Yaptı! Artık Ücretsiz...
Af Yerine İtibar Geliyor
Çalışanlar İçin Güzel Haber! İzin Süreleri...
Çalışma Bakanlığı’NIN İstihdam Seferberliği
Genel Sağlık Sigortasında Yapılan Yenilikler Nisan Ayında Yürürlükte
Gübre Teslimleri ve Sorumlu Sıfatıyla KDV
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210)
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701)
Milyonlarca Çalışana İzin Müjdesi!
Torba Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı, Önemli Avantajlar..
2016 Takvim Yılında Elde Edilen Kazanç ve İratların Toplanması ve Beyan Esası
Kiraya Vermek Amacıyla Alınan Binek Aracın Muhasebe Kaydı
Mükellefe Müjde! ARGE Harcamalarında Çok Önemli Değişiklikler
Konut Teslimlerinde KDV Oranları
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Uygulanması
10 Gün Askerlik Borçlanması Yaşı 54'ten 53'e Düşürür
Teşvik Mi? İşkence Mi?
Kayıtdışı İstihdamda Prim Teşvik Yasağı Yaptırımı Hafifledi
İşçi ve İşveren Arasındaki Davalara Düzenleme Geliyor
Yeni Teşvikte İşverenlere Ne Avantajlar Var?
Türkiye De Göçmen Kadın İşçiler
Vatandaşın Krizde de Derdi Emeklilik, İkramiye ve Tazminat
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm
Emeklilere Bir Promosyon Müjdesi Daha
KDV Tevkifat Uygulaması Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulama Esasları
İhracatçılara Eximbank ve KGF Desteği
687 KHK Teşviği - SGK Sorgulama Ekranları
Sosyal Güvenlik Alanında Torba Kanunla Gelen Yenilikler
Kamu Alacaklarının Takibinde Rüçhan Hakkı Uygulaması
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru
Gerçek Usulde Ticari Kazanç Mükellefi Basit Usulde Vergilendirilen Birinin Yanında Ücretli Çalışabilir Mi ?
Mükelleflere Vergi İndirimi Yasalaştı
Emekli Olma Şartlarınızı Staj Değil Yedek Subaylık Tarihiniz Belirliyor
Yeni Torba İle İşyeri Sahiplerinin Yüzü Gülecek
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’de İndirim
Raporlu Olan İşçi De İşsizlik Maaşı Alabilir
Kira Gelirlerinin Götürü Gider Yöntemiyle Saptanması
Patron, Çalışanın Sakalına Karışır Mı?
Yaş-Kademe Olmadan Emeklilik İmkanı
Süt İzni İçin Fazla Mesai Kararı Mı Çıktı?
İhracat ve İstihdamı Artıran Sektörlere Destek Devam Etmeli
İflas Erteleme Sürecinde AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Borçlarından Sorumlu Tutulabilir Mi?
İşten Ayrıldıktan Sonra Hastalanırsanız Dikkat
Yeni Kanun Yürürlüğe Girdi! İşte "Ustalık Belgesi" İstenmeyecek Meslekler
2017 Yılında Teşvikli Yatırım Harcamalarını Özendirici İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması. ( I )
773 TL’lik Teşvikin Bildirge ve Muhtasar Yönünden Uygulamaları
31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacaktır
Geçmiş Yıl Zararlarının İndirim Konusu Yapılabilmesi
Vergi Dairesi Mükellefin Matrah Artırımı İşlemini Sonradan Bozabilir Mi?
Esnafa İşsizlik Maaşı Geliyor
SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları
2016 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Vergilendirme Rehberi
Beyannameye Dahil Gelirlerden Yapılacak İndirimler Nelerdir?
Dizi ve Sinema Filmlerine Yapılan Seslendirme İşi Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde Kapsamında İstisna Mıdır ?
SSK'dan Daha Az Primle ve 4 Yıl Daha Erken Emekli Olabilirsiniz
Aman Dikkat! Vergi Mükelleflerine Uyarılar...
İş Yapmak Kolaylaşıyor Gençler Artık 'Ortak Ofis'te!
Emeklilere Yüksek Prim İmkanı!
Memur Olmak İçin İşten Ayrılırsanız
'KDV'yi Baskı Olmaktan Çıkaracağız'
Kurumun Verdiği Bilgi Doğru SSK'ya 1260 Gün Prim Ödemelisiniz
Banka Promosyonunda Emeklilere Uyarı ve Tavsiye
10 Yılda Emeklilik Fırsatı
Çalışana Yıllık İzin Piyangosu
İşyeri Kiralarında Stopaj Yoluyla Vergilendirme
Vergilerle İlgili Merak Edilen Konular!
2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi
Emekli Olma Şartlarını Sigorta Başlangıç Tarihi Belirliyor
Serbest Meslek Erbabının Homeofis Olarak Kullandığı Eve Ait Elektrk Su ve Doğalgaz Gider Yazılır Mı ?
Asgari Ücrete 3.33 Formülü
Yeni Açılan İşyerleri İlave İstihdam Teşvikinden Nasıl Yararlanacak?
Menkul Sermaye İratlarının Beyanı
Prim Ödeme Son Günü Uzatıldı
Hangi Durumda Eşten Ölüm Aylığı Bağlanmaz?
Asgari Ücret Desteği Bu Yıl Da Devam Ediyor
Bu Teşviki İşverenlere 11 Ay Çalışanlar Sağlıyor
Banka Kredilerinde Elektronik İpotek Kullanılıyor Mu?
Mesken Kira Geliri Olan Ne Yapmalı?
Taşeron İşçi Kadro Son Dakika Açıklaması! Başbakan Yıldırım Talimat Verdi
Vergi Sisteminde Yeni Düzenleme
Kira Gelirlerinin Beyanı
SGK Genelgesi 2017-10
Emeklilere Ödemeler Başladı! Bakan Bankaları Uyardı
MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği
Mükellefe Süper Teşvik Paketi!
Kamu Kurumuna Yapılacak Ayni ve Nakdi Bağış Gider Yazılır Mı
İşletme Aktifinde Kayıtlı Binaların Değerlemesi Sorunu: Kayıtlı Değer-Piyasa Değeri
Hukuka Aykırı Vergi Tebligatı
SGK Detayı! Yeni Teşvikte Buna Dikkat
Bundan Sonra Prim Ödemeseniz De Haziran 2022’de Emekli Olabilirsiniz
İlave İstihdam Teşvikinde Uygulama Esaslarına Dikkat!
Hem Babadan Hem Eşten Ölüm Aylığı Alınabilir
Kira Gelirlerinin Gerçek Gider Yöntemiyle Tespiti
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliğ Esasları Belirlendi-2
SGK'dan Flaş Emekli Promosyonu Açıklaması
GMSİ Yönünden 2016 Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı Nasıl Yapılacaktır?
Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)
SGK Genelgesi 2017 / 9
2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk
2016 Yılı Kira Geliri Beyanında Bilinmesi Gerekenler
1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
Gaziantep ve Mersindeki Ek Yatırıma Sıfır Kurumlar Vergisi
İşverenlere SGK Prim ve Vergi Desteği Nedir?
Kira Ödemelerinin Tahakkuku ve Muhasebesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliğ Esasları Belirlendi-1
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi
“Özenli Mükellef” İndirimi
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı
Serbest Çalışan, Sigortalı Çalışmadığı Sürece Bağkurlu Olmak Zorunda
GSS Borcu Olanlar Af Bekliyor
SGK İle İlgili Para Cezalarına Yeni Düzenleme!
Maliye'den Mükelleflere Ek Süre Müjdesi
Kira Gelirlerinin Beyanı
Evlat Edinen De Doğum Borçlanması Yapabilir
SGK Para Cezalarında Yeni Açılım
Emeklinin Yüzü Promosyonla Gülecek
SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru
GİB Duyuru: Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır
Vergi Usul Yasasındaki Fatura İle İlgili Cezai Hükümler
Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)
Birinci Sınıf Mükellefe Vergi İndirimi !
Şirket Ortağının Ölümü ve Veraset Beyannamesi
Beyan ve Piyasa Muhasebeciliğinden Mali Mühendisliğe Terfi
Elde Edilen Kira Gelirinden Ödenen Kiranın Gider Olarak Düşülüp Düşülmeyeceği
Üç Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammınızın Yarısı Yaştan Düşülecek
Serbest Bölgelerde Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi
Ne Zaman Nerede Olursa Olsun ‘Mobil’ Çalışma
İhracat E-Fatura Uygulamasinda Canlı Ortam Hakkında Duyuru
10 Yıl Çalışana Emeklilik Fırsatı!
Düşük Performans Tazminata Engel Değil
Saat Ücretli Çalışanlar Şubat Ayında 225 Saat Üzerinden Aylık Almaz/Şubat Ayı İncelikleri
Facebook’ta Paylaşılan Fotoğraf İşten Çıkarılma Sebebi
Anonim Şirketin Ödenmeyen SGK Borçlarından Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir Mi?
SGK Prim Borçlarının Ertelenmemesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesi
Yeni İşe Alınanlar İçin İşverene Sağlanan Teşvik
Emekli Promosyon Ödemelerinde Tarih Netleşti
Serbest Bölgeler Kanunu ile Emlak Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapıldı
Kilis ve Adıyaman’daki Yeni Yatırımlarda SGK Primi ve Stopaj Yok
Kentsel Dönüşüm Kapsamında,Anahtar Teslimi Şeklinde Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri
Muhtasar Beyanname ile Sigortalı Sayılan Kişileri Bildirmekle Yükümlü Olanlar Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin Birleştirilmesine İlişkin Önemli Duyuru!
Kira Gelir Beyanı 1 Mart'ta Başlıyor
Girişiniz Sorun Değil Önemli Olan Hizmet Süresinin Bildirilip Bildirilmediği
GMSİ Beyannamesinde Yanlışlıkla Götürü Gider Usulü Seçildikten Sonra Düzeltme Beyannamesi İle Gerçek Gider Usulü Seçilebilir Mi ?
Gurbetçiler Yalan Haberlerle Aldatılıyor
Yeni Talimatla Bankalar Promosyonu Artırabilir
Eski Devlet Memuru Alt Sınır Aylığı Korumasıyla 1.750 TL. Az Maaş Bağlanmaz
Yapılandırmada Başvuruyu Kaçıranlara Fırsat
Maliye Bakanı Ağbal'dan "Vergi Haftası" mesajı
Promosyon Takvimi Tamam
Sicil Alınmasına Rağmen Çalışma Bildirilmemişse Başlangıç Sayılmaz
Babaya Yarım Gün İzin
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)
Binlerce Kişinin Beklediği Haber Geldi!
Promosyon İçin Tüm Şartlar Kaldırıldı
Aralık Ayı İşsizlik Rakamlar
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Son Dakika Açıklaması
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı İçin SON 4 GÜN
Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)
Vergi ve SGK Taksitlendirmesi İle İlgili 2017/1 Sayılı İç Genelge İle Büyük Olanak
Muhasebe İhaleye Çıktı!
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Formları
KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği
Kobi Birleşmelerine Vergi Desteği
Vergiye Uyumlu Dürüst Mükellefe Vergi İndirimi
Mahkeme Kararına Göre Ödenen Tutarların Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği.
Sözleşme Girişi Süre Uzatımı
"Torba Kanun Teklifi" Yasalaştı
Torba Kanun Teklifi Meclis'ten Geçti
Kişisel Verilerin Korunması
Doğum Borçlanmasıyla Kazanılan Günler Son 1260 Gün Hesabına Girmez
SGK Teşvik Yasağında Yeni Kurallar Geliyor!
Serbest Bölge Teşviklerinde Neler Değişti?
1 Ay Gecikmeli Engelli Emekli Olunca Maaşı Karşısında Şok Etkisi Yaşadı
TBB'den 'Emekliye Promosyon' Açıklaması
Promosyon Ödemeleri Martta Başlıyor
Asgari Ücret Müjdesi! Resmi Gazete'de Yayımlandı
SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Duyuru
5525 Gün Priminiz Varsa ve Erken Emeklilik Çıkarsa Yararlanırsınız
Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Şirketin Kiraya Verdiği Araç İçin Kesilen Trafik Para Cezalarının İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.
Asgari Ücret Desteğinde Müjde Var
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Düşündürdükleri
Stajyerlerin Ücretlerine Devlet De Katkı Yapacak
Konutlarla İlgili Yeni Vergi Düzenlemeleri
"Torba teklif" TBMM Genel Kurulunda
Vergi İndirimi Meclis'ten Geçti
2017 Gelir Vergisi Tarifesi Vergi Dilimleri Hatalı Mı Belirlendi?
6736 Sayılı Kanun İç Genelgesi 2017/1
Ağbal: Başka Sektörlerde Vergi İndirimi Düşünmüyoruz
Asgari Ücret Desteğinde Tutarlar Belli Oldu Destek Tutarı Değişmedi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu
BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Arsanın Müteahhite Kat Karşılığı Verilmesinde Özellikli Durumlar
KDV Oranı %18 Olan Konutları Satan Müteahhitler İçin Kaçırılmayacak KDV İadesi Fırsatı
İthalat İşlemlerinde Muhasebe Kayıtları
Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı Kişilerin (Suriye Uyrukluların) Sosyal Güvenliği
Ağbal: Varlık Barışı İçin Sıradışı Bir Kampanya Yapacağız
Finansal Tabloların Bağımsız Denetime Hazırlanması
Dershaneler ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Akıbeti Hakkında
Çalışan Emekliye İkinci Tazminat Müjdesi!
Mahremiyet ve Vergi Hukuku
Zararların Mahsubu Uygulamasına İlişkin Yargı Kararı
Yüzde 40 İşgücü Kaybınız Varsa Yaş Aranmadan Emekli Olabilirsiniz
30 Yıl Üstü Çalışanlar Davasız İkramiyelerini Alabilecek
SGK ve Maliye’de Tek Beyanname Dönemi Başlıyor
BKK 2017/9917 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Birleşin, Daha Az Vergi Ödeyin
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bilinmesi Gerekenler
DİİB Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV De Yeni Gelişmeler...
Apartman Yöneticileri, Ev Hizmetlisi Çalıştıran İşverenler İle İşyerlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Aman Dikkat!
500 Bin Gence Bin 502 TL’ye İş
Vergisini Düzenli Ödeyene %5 İndirim
DİİB Sahibi Mükelleflerin İhracatçı Firmalara KDV’li Teslimleri Sonucu İhracatçı Firmalara KDV İadesi Yapılacaktır
Cazibe Programının Merkez İlleri Diyarbakır- Şanlıurfa’da Yapılacak Yatırımlar
Torba Tasarısı Milyonlarca Vatandaşın Yüzünü Güldürecek
İşveren/Mükelleflere Getirilen Yeni Yükümlülük
Emekli Olurken Tazminat Almanın Yolu!
Kat Karşılığı Yapılan İnşaat İşlerinde Stoklara Alınan ve Satılamayan Dairelere İlişkin Yapılan Elektrik-Yakıt Vs. Masrafların Gider Yazılıp Yazılamayacağı
Sigortanızın 18 Yaşından Küçükken Başlaması Sorun Oluşturmuyor
Yeni İstihdama Önemli Teşvik
İşçi Çalıştırmanın Dayanılmaz Cazibesi
Stajyer ve Çırağın Parası Devletten
Basit Usûlde Beyanname Zamanı
Bağ-Kur’luya İşsizlik Sigortası
Sözleşme Tarihlerine Uymayan Tazminat Öder
Son Düzenleme Çırakların Ücretlerinin Azalmasına Mı Neden Oldu?
Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alacaklar Dikkat
TÜRMOB Sirküler: Muhtasar ve Prim Beyannamesi Uygulaması
Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı Seri No: 287 İlave İstihdam
Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi. Uygulama 01/01/2018 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır.
Kur Farkları Nedeniyle İmalatçıların KDV İadeleri Ne Kadar Azaldı?
Dış Ticarette Değişen KDV Uygulamaları
Dönem Sonu İşlemleri Kavram Haritası
Son Düzenlemelerle Daire Alanlar Hangi Oranda KDV Ödeyecektir?
İndirimli Orana Tabi KDV İade Uygulamasında Genel Giderlere Pay Verme Hesaplaması
Ocak SGK Prim Borçlarını Öderken Dikkat
Bakan Müezzinoğlu'ndan Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren Önemli Açıklamalar
Otoyol ve Köprülerden Kaçak Geçenlere Ceza Kesen İşletici Firmanın Vergisel Yükümlülükleri
Tam ve Sınırlı İnceleme Ayrımı Kaldı Mı?
Sonradan Yıllara Sari Esaslarına Geçen İşlerde Vergileme
Emeklilere Promosyon Ödemeleri Mart'ta Başlayacak
'Büyükanne Maaşı' İçin Son Başvuru Günü
Sicili Temiz Sürücülerin Primi 400 TL'ye İnecek
Zorunlu GSS’de Aslında Ne Oluyor?
Borçlanma Kanunu Çıkmadı
Günsüz İşe Girişler Dava Açmak Zorunda Mı?
BAĞ-KUR’luya İşsizlik Sigortası Geliyor
Ödenmeyen Primi De Dava Açıp Alabilirsiniz
Emekli Olmak İçin Hangi Prim Ödenmeli? .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Bağ- Kur’lu Esnafa İşsizlik Maaşı Geliyor
Trafik Sigortasında Devrim Gibi Değişiklik Olabilir
Konut Tesliminde KDV Oranı Bilmecesi-Yeni Durum
Dikkat! Damga Vergisi ve Harç İstisnasında “Uluslararası İhale” Tanımı Değişti
İşverene Vergi ve SSK Prim Desteği
Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi
Meslek Mensuplarının 7.000 TL ve Üzeri Sözleşmelerinde Tevsik Zorunluluğu
Sahip Olduğum Arsaya 3.Kişi İçin Üst Hakkı Tesis Ettim ve Tarafıma Ödenen Bedeller Kira Gelirimidir ?
İş Yerini Kapatan Ya Da İflas Eden Esnafa 14 Bin 110 Lira Ödeme
Doktorların Vergilendirilmesinde Maliye Görüş Değiştirdi!
Emekli Sandığı’ndan Temmuz 2025 SSK’dan Ağustos 2020’de Emekli Olabilirsiniz
Turizm Sektörüne Sağlanan Bazı Kolaylıklar
3600 Günle Bağlanan Emekli Aylığı Yanında 10 Bin Günle Emekli Aylığı Sönük Kaldı
Emekli Promosyonu Artacak Mı? Bakan Açıkladı .
KDV'de "Jet İade" Dönemi
KOSGEB Desteklerinde Esnafa Öncelik Verilecek
SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi İle 6736 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 Nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar
Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru
KDV Kanununda Çok Önemli Değişiklikler (20 Soru-Cevap)
Sahte Fatura Düzenleyen Mükelleflere ve Bunların Ortak/Yöneticilerine Getirilen Teminat Uygulamasının Detayları Belli Oldu
DİİB'le Çalışan Firmaların KDV İadeleri Ne Kadar Arttı?
Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancı Kişilerin (Suriye Uyrukluların) Çalışma İzinleri
Promosyon Ödemesi Kimliğin Son Numarasına Göre Belli Olacak
Yeni Alınacak İşçiye 666 TL Prim 106 TL Vergi Desteği
Basit Usul Mükellefin Araç Satışı ve Fatura
İŞKUR’un İşbaşı Eğitimi Programına Katılan Personele Yapılan Yardımların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu
Torba Kanun" teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Doğum Borçlanmasını, Sigortalı Çalışırken Yapmanız Gerekiyor
SGK’dan Çifte Maaşta Püf Noktaları!
Ayda 53 Lira Ödeyen 4.500 Lira Kazanacak
Her Sendika Toplu İş Sözleşmesi Yapamaz
15 Yıl 3600 Günden Hesaplanan Farklı Maaşlar
Özel Kayıt Saklama Zorunluluğu Konusunda Yeni Düzenleme
Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması
2016 Yılında Kurumlardan Elde Edilen Brüt Kar Paylarının 60.000 TL’si Beyan Dışı, 330.000 TL’ye Kadar Vergi Yok, İade Var!
Şüpheli Alacaktan Vazgeçilmesinin Muhasebe Kaydı
Hileli Finansal Rapor Hazırlama ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yöntemleri
Sevgiliden Alınan Hediyenin Vergisi Olur mu?
Sigortasız Çalıştırılma Nedeniyle Hizmet Tespit Davası Açılması Gerek
Milli Gazete Yazdı, SGK Düzeltti
Yeni İstihdama Prim, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Teşviki
Yeni İstihdama Teşvik Var
Çalışmadan 4/A (SSK) Primi Ödenmez
Emekli Maaşı Bağlanan Sigortalı Şimdi Geçmiş Yılları Sorguluyor
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
Uyumlu Mükelleflere İndirim İmkanı!
Muhasebecileri İlgilendiren KHK. Uyarıyoruz!
Kurumlar Vergisi Mükellefi Şeklinde Kurulan İş Ortaklıkları
Türkiye Varlık Fonu...
Varlık Fonu ve Devredilen Varlıkların Vergilendirilmesi...
Faturalara Kullanımında Seri Sıranın Takibi ve Merkezde / Şubelerde Kullanım Şekli
Yem Teslimlerinde ki KDV İstisnası Yem Katkı Maddelerinin Tesliminde De Geçerli mi ?
Kur Farkları Vergi İlişkisinde Arayışlar
Prim Borcu Olanlara Güzel Haber
Yeniden Yapılandırmada Ödeme Kolaylığı
Esnafa 1.411 Lira İşsizlik Maaşı
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi
Dara Düşen Esnaf İçin Ahilik Sandığı Geliyor
'Emekliliği Bekleyenler De Faydalanacak!
14 Şubat Yüzüğü Kıdemi Artırır
Maaşı Ödenmeyene Tazminat
54 Ay Prim Teşviki 30 Bin TL Destek
6770 Sayılı Kanun İle Ödeme Süreleri Uzatılan Aralık 2016 Dönemi SGK Primleri Hangi Yılın Gideri Olarak Dikkate Alınmalıdır?
KOSGEB’den 50 Bin Lira Faizsiz Kredi
Ertelenen SGK Primleri Ödemesi Hakkında
Büyükanneye Torunu İçin 6 Yaşına Kadar Ödeme!
Gelir Testi Kalkıyor Borçlar Da Silinebilecek
Yemlerin Toptan ve Perakende Satışında KDV Oranı
Eşiniz 730 Gün Doğum Borçlanması Yaparak Hemen Emekli Olabilir
2017 Yılında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Ne Kadar Prim Ödenecek?
Hafta Tatilinde Çalışanın Ücreti Nasıl Ödenmeli?
Anonim Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir Mi?
Esnafın İşsizlik Fonu Uygulaması Başlıyor! Ayda 35 TL Kesilecek...
Devletten 2 Milyon Kişiye Maaş
TBMM İşsizlik Sigortasında/ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Yeni Düzenlemer Var
Prim Borçlarına 9 Ay Erteleme
'Sigorta' Cezasına 'Teşvik' İndirimi
Ne Zaman Emekli Olurum?
Gerçek Ücretle Kuruma Bildirilen Ücretin Farklı Olması, Çalışana Haklı Fesih Hakkı Verir
Yeni İstihdam Teşviğinde Püf Noktalar
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)
Bakan Ağbal'dan İşverenlere 'Özel İmkan' Müjdesi
687 Sayılı KHK İle Özel Sektör İşverenlerine 773,41 TL’ye Kadar SGK ve Vergi Desteği
Yeni Nesil Serbest Bölgeler
Asliye Ceza Mahkemeleri İçin Uzman Bilirkişi Raporu
Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
Dönem Sonu İşlemleri (2)
İşverene Bir Çalışan İçin Ayda 773 TL Destek
Yeni İşe Giren İşçinin 666 TL’si Fon’dan
İstihdam Yaratan İşverene Tam Destek
İşverene Çalışan Başına 666,60 Lira Destek
Zorunlu Sağlık Primi 53 Liraya Düşüyor
Emekliyi Bekleyen 3 Güzel Gelişme
İşverene 773 TL Destek Verilecek
KHK - İşverene Sigorta ve Vergi Teşviği
KHK/687 - 4447 Sayılı Kanun Prim Desteği ve GV Stopaj Desteği
Mükelleflerin Defter ve Belgelerini Gizleme Fiili/Suçu
Büyükanneye Aylık 425 TL Torun Maaşı, Yararlanma Şartları Belli Oldu
İşverenlerin E-Bildirge Şifresi SGK Tarafından Bloke Edilmesi
Vergi İndiriminde 3 Yıla Bakılacak
Kendiliğinden Yenilenen Sözleşmelerde Damga Vergisi
Enerjide Hem Devlete Hem De Mükelleflere Kazandıran Vergisel Teşvik
SSK'ya 6 Ay Daha Prim Ödeyip Eylül 2018'i Bekleyeceksiniz
İş Şirketten Maaş Devletten!
KOSGEB 50 Bin TL Hibe Şartları Değişti!
SGK’dan Kimler Çift Maaş Alabilir?
Bankanı Seç Paranı Al
Bilgi İstenebilecekler İstenemeyecekler
İşte SGK'dan Çift Maaş Alacak Kişiler
Emekli Olmak İçin Yaş Büyütmeyin
Sınai Mülkiyet Haklarında KDV İstisnası
Bakan Ağbal: Vergide Bir Kuruş Dahi Artış Yapmayacağız
"Büyükanne Projesi"nde imzalar atıldı
Bakan Ağbal: Otomotivde ÖTV İndirimi Olmayacak
Son Dakika: Bakanı Müezzinoğlu, Büyükanne Maaşını Açıkladı!
6736 Sayılı Kanun 296 Geçici Hesap Uyarısı
Türkiye Varlık Fonu Gerekli Midir?
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477)
2016 Yılında Elde Edilen İşyeri Kira Gelirlerinde 30.000 TL’ye Kadar Beyan, 132.00 TL’ye Kadar Vergi Yok, İade Var!
Dönem Sonu İşlemlerinde Kur Değerleme
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Uygulaması
Aracımız İçin Değer Kaybı Oldu ve Avukatımız Bu Değer Kaybı İçin Dava Açtı ve Dava Sonucu Olarak 4.000 TL Kazanıldı.1.000 Tlsini Avukatımız Masraflar İçin Aldı ve Geriye Kalan 3.000 Tl İse Hesabımıza Geldi.Muhasebe Kayıtlarını Nasıl Yapmam Gerekir
Ek İkramiye Başvurusunu Kaçırmayın!
İşte Vergi İndirimden Yararlanacaklar
Yabancı Kişiler İçin SGK'ya Başvurun
Emekliye Eşit Zam
Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır?
Bildirim Yapılmadan İşten Çıkartılırsanız
Üç Kişi Aynı Prim Günü Farklı Emekli Aylığı
Gayrimenkul Vergilemesinde Yeni Düzenlemeler: Konut KDV’sinde Yeni Oranlar ve Damga Vergisi Oranları
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
SGK Genelgesi 2017/ 14
5 Milyon Emekliye 355 Lira Zam!
Hükümetten Flaş Varlık Fonu Açıklaması
4. Dönem Geçici Vergide Yapılması Gerekenler
2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle KDV, ÖTV ve Damga Vergisinde Yapılan Düzenlemeler
Bina İnşaat Yatırımlarında Herkese KDV İadesi Yok, Dikkat Edin!
Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranları İçin Reçete! (Güncel / Son Durum)
İnşaat ve Yan Sektörlerinde Vergi İndirimleri
ÖTV’de İhraç Kayıtlı Teslimde Tecil ve Terkin
Basit Usulde Beyanname Dönemi Başladı
İşe İade Edilen Personele AGİ Ödemesi Yapılır Mı?
Aylık Hesabı Sigortalıyı Rahatsız Ediyor
Sicil Affı Yürürlüğe Girdi
İhtisas Vergi Dairesi Uygulaması
SGK’nın Prim Erteleme Uygulamasında Püf Noktalar
Borcuna Sadık Olana Vergi İndirimi
Geciken Kıdem Tazminatı Faiziyle Alınabilir
Veraset Vergisinde 2017 İstisnaları Ve Tarife
Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilikte Son Gelişmeler
Bunu Yapan Patron Kazanıyor
Çalışan Emekli Rapor Alırsa
Sipariş Azalması İşçi Çıkarmak İçin Geçerli Nedeni Mi?
Sigorta Primi Teşviklerinin Muhasebe Kayıtları
Ötv Mükelleflerinin İhracat Teslimleri Nasıl Tevsik Edilir?
KDV ve ÖTV Tebliğlerinin Basit Açıklamalı Bir Çalışması
Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranları Değişti
Yurt Dışı Harcırahlar Vergilendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
SSK’ya 1260 Gün Prim Ödeyip 60 Yaşın Dolmasını Bekleyebilirsiniz
Referandum Öncesi Sosyal Güvenlikte Beklentiler
Emekliye Özel Teklif
Ölüm Aylıkları Emekliye Promosyonu Artırıyor
Büyükanne Projesinin Detayları
1.5 Milyon Kişilik ‘Yeni İstihdam Paketi’
Hangi Süreleri Borçlanabiliriz?
Bağkurlu Olduğunuzda Eşiniz Üstünden Sağlık Yardımı Alamazsınız
SGK Kaş Yapayım Derken Göz Çıkardı
İşsizin Primi Devletten
Büyükannelere Maaşta Püf Noktaları
Önemli: Bazı Vergi Oranlarında Değişiklik
ÖTV’de Vergiyi Doğuran Olay Ne Zaman Başlar
2017'de Vergi Artışı Olmayacak
Kayıtdışı Ekonomi Bir Şehir Efsanesi Mi?
Torba Kanunla Sosyal Güvenlikte Neler Değişti?
Ötelenen Sigorta Primin Gider Yazılma Durumu
Bağkur'dan Sonra SSK'ya 1260 Gün Prim Ödemeniz Gerekiyor
İşçinin Rapor Parasında Püf Noktalar!
ÖTV ve KDV İndirimi
Kıdem Tazminatı İçin Çalışmalar Hız Kazandı
Hangi Ürünlerde ÖTV Sıfırlandı? İşte ÖTV ve KDV Düzenlemesi
Dönem Sonu İşlemleri (1)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararı
Doğum Borçlanmasıyla Emeklilik Öne Çekilebilir
Aralık Ayında Emekli Olan Engelli Avantaj Yakalamış
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına, İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) ve (IV) Sayılı Listelerde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranının Belirlenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesi'ne Taşınıyor
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
Kıdem Tazminatı Referandum Sonrası Tamam
Basit Usul Gelir Beyanı
Emekliye Promosyonda Sıcak Gelişme!
SGK, Sigortalıların Prim Borçlarına Erteleme Getirdi
Şubat Ayında Günleri Dikkatli Hesaplayın
Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıkları
DİİB Kapsamında Rafineri Yağ İmalatında Randıman ve Fire Ne Olmalıdır?
Yeni TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardına Denetim Bakışı
Ölen Ortağın Mirasçılarının Limited Ortaklığa Katılması Engellenebilir Mi?
Nakliyecilikte Kullanılan Taşıtların Veraset Suretiyle Mirasçılara Devrinde Yapılacak İşlemler
Emekli Aylıklarının Geneli Düşük
Devamsızlık Yapana Hem Tazminat Hem İşsizlik Maaşı Yok!
1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği
Denkleştiren Mesaiyi Kesiyor
2.2 Milyon Kişiye İkinci Emeklilik
Dolaysız Vergilerin Dolanılması İle Mücadele Toplantısı
Emeklilere Promosyonda İlk İmzalar Atıldı! Emekli Promosyon Ne Kadar Yatırılacak?
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Ödemelerde Süre Uzatımı ve Son Hak
Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’Nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.
KDV Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru
SGK Primlerinin Ertelenmesi Muhasebe Kaydı Uygulaması
6770 Sayılı Torba Yasa İle Vergi Kanunları Yönünden Yapılan Değişikliler
Ayni Vergi Olur Mu?
Yasal Defter ve Belgeler Kaç Kez İstenir?
Gecikme Cezasının Muhasebeleştirilmesi
Sicil Affı İçin Son Tarih 27 Temmuz
Yeni 6770 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Hükümlerin Özeti
Eksik Günlerin GSS Yükümlülüğü Değişti
SGK’dan Emekli İkramiyesi Açıklaması
Yaşı Dolduran Ancak Primi Yeterli Olmayan, Ödediği Primi Geri Alabilir
Sosyal Diyalog Kurmak İçin İşçi-İşveren Buluşuyor
İş Güvencesinde İşletmesel Karar İle Fesih
Ticaret Yapacak Olan Emekliler Dikkat!
Prim Erteleme Duyurusu
Nur Topu Gibi Bir Angarya Daha!
Ertelenen SGK Prim Ödemelerinin Gider Kaydedilebileceği Düşüncesindeyiz
Emekli Memurların Ek İkramiye Başvuruları Başladı
İşini Terk Eden Mükelleflerin Basit Usul Mükellefiyet Durumu
Vuk’nun İştirak Hükümleri
Yılsonunda Şüpheli Alacak Karşılıkları
Kur Farkları Sermayeyi De Kârı Da Vergiyi De Eritti. Çözüm?
Memurlarda Yıllık İzin Devri İçin Düğmeye Basıldı
Büyükanneye Maaş Protokolü Perşembe Günü İmzalanıyor
Açıktaki Memur, Borçlanmayla Emekliliği Hak Ediyorsa Askerlik Borçlanması Yapabilir
İşe İade Davası Açacaklar Dikkat: 30 Gününüz Var!
Mükellef ve Hakları
Küresel Eşitsizliğin Formülü: 8 Milyarder = 3.6 Milyar İnsan
Çalışanlara Müjde! Erken Emeklilik Geliyor
Çalışanlara Parasız Eğitim Verilecek
İşveren Çalışma Koşullarını Düzenleyebilir .
Bakandan 'Promosyon' ve 'Ahilik Fonu' Açıklaması
Özel Fatura
Bağ-Kur’lu Kadınlar Nasıl Emekli Olabilirler?
Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
SGK Duyurusu 30 Yıl Üzeri Hizmet Sürelerine Emekli İkramiyesi Ödenmesine İlişkin
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SGK Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
SGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Basit Usulden Gerçek Usule Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş
Tasdik Yenileme ve Kapanış Tasdiki
Senaryodan Beyazperdeye Muhasebeci Gözüyle Sinema
Vergi Borcu Yapılandırma Uzatıldı Mı, Kimler Faydalanacak?
Bağkur'dan Sonra SSK'ya Ödediğiniz Prim Sayısı Önemli
Sosyal Güvenlikte 2017 Yılına Hızlı Girdik
'Sahte Sigortalı' Tespit Edilirse Emekliliği De Yanar Primleri De
İşten Çıkan Kaç Yıllık İzin Ücreti Alabilir?
Engelli ve Normal Emekli Şartlarından Yaşlılık Aylık Karşılaştırılması
2017 Asgari Ücretle İlgili Bakan Ağbal'dan Son Dakika Açıklaması
6770 Sayılı Son Torba Kanun Ne Getiriyor?
Kredi Kartı Ödemelerinde Fatura Kimin Adına Düzenlenmeli?
Engelli Hakkıyla 20 Yıl Süre Ve 4400 Gün Prim Şartlarına Tabisiniz
Vergi İndirim Belgesi Erken Emekli Eder
Yeri Değişen İşçiye Tazminat
Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Sigortasız Çalışılan Süre Borçlanılır Mı?
Kayıtdışılığı İşçi ve İşveren El Birliğiyle Hazırlıyor
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
SGK Prim Erteleme Duyurusu
YMM Bilgi Verme Yazılarına Yeni Düzenlemeler Geldi
Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yönelik Süre Uzatımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklama
Birecik, Ş.Urfa, Adıyaman’da Yatırım Yapacak Firmalara Bedava Fabrika Binası
Gübre ve Yem De KDV İadesi
Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması
İşverene Büyük Destek
İşbaşı Eğitim Programını Bitirenler 6111 Sayılı Kanunla Gelen Teşvikten Yararlanabilir Mi?
Son Dakika: Milyonları İlgilendiren 'Torba' Çıktı! Sicil Affı, Borç Yapılandırması, Kredi...
Bakanlık Açıkladı, Sağlıkta Yeni Dönem
Trafik Cezalarında Yeni Dönem
Prim Borcunu Ödemeyen ve Haklarını Kaybedenlere Bir Şans Daha Verildi
Büyükanne Projesi'nde Sona Gelindi
Doğum Sonrasındaki İki Yılda Prim Ödenmeyen Günler Borçlanılabiliyor
Trafo Devirleri KDV’ye Tabi Midir ?
Kar Tatiline “Telafi” Var
Fazladan Ödenen Prim Geri Alınabilir
Emeklilere İki Güzel Haber
6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertelemesine İlişkin Özet
TMSF Kayyumluk Yetkilerini Nasıl Kullanacak?
Çalışan Cephesinden Otomatik BES
Bağ-Kurluya Kazandıran Hesap
Ticareti Terk Suçu Nedir?
SGK Emekli Zamı Bugün Ödenecek
Stok Affından Yararlanan İşletmeler Dikkat!
Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulaması
Yoklama Kaçağı ve Bakaya Kalan Kişileri İstihdam Eden İşverenler Hapis Cezası İle Muhatap Olabilirler
Maaşlarda Vergi Kesintisi Nasıl Hesaplanır?
Transit Taşımacılık İstisnasını Nasıl Tevsik Ederiz ?
Sahte İnternet Siteleri ve E-Postalara Dikkat!
Uluslararası Vergi Kuralları Yeniden Yazıldı
İşten Ayrılanların Meslek Hastalığı
İşçi Transferi Başınızı Yakar
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Gündelikleri
Son Dakika Bakan Müezzinoğlu Emekli Promosyonunun Verileceği Ayı Açıkladı
Emeklilik Fırsatı Kaçırılmamalı
Reklamlara İlişkin Yayım ve Gösterim Hakkının Muhasebeleştirilmesi
Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olmak
İşveren Cephesinden Otomatik BES (2)
Yatırıma Tam Destek 112 Bin Kişiye İş
SGK'ya 1 Yıl İçinde Dilekçe Vermek Şart!
Promosyon 600 TL’yi Aşacak
Küresel Durgunluk ILO Raporuna Yansıdı
SGK Prim Ertelemesinde Başvuru Şart Mı?
Yeni Anneye Devletten 5 Bin 924 Lira Ödeme