2021 SGK Teşvikleri (Ücretsiz E-Kitap)

2021 SGK Teşvikleri (Ücretsiz E-Kitap)

2021 SGK Teşvikleri (Ücretsiz E-Kitap)

SGK Denetmeni Mehmet Uğur YAVUZ tarafından hazırlanan güncel SGK Teşvikleri kitapçığında tüm teşvikler, açıklamalar, örnekler ve uygulamalar mevcuttur. 

Yazar: SGK Denetmeni M. Uğur YAVUZ

Sayfa Sayısı: 150

Baskı Tarihi: 2021 Yılı Güncel Baskı

SGK Teşvikleri Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey! 150 Sayfalık Başucu Kaynağı!
 

 

SGK DENETMENİ MEHMET UĞUR YAVUZ

1978 Ordu Fatsa doğumlu olan Mehmet Uğur Yavuz, 2002-2010 yılları arasında çeşitli uluslararası nakliye firmalarında yönetici olarak görev yaptı. 2010 yılında İŞKUR’da başlayan kamu kariyerinde sırasıyla Sosyal Güvenlik İcra memuru, Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü olarak hizmet veren Yavuz, halen İŞKUR Çanakkale İl Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan yazarın, muhasebe uygulamaları, iş ve sosyal güvenlik hukuku üzerine kaleme aldığı çok sayıda köşe yazısı ve makalenin yanı sıra "SGK Teşvikleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey" ve "İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında 500 Soru 500 Cevap" isimli kitapları bulunmaktadır.

SGK Denetmeni Mehmet Uğur YAVUZ

Kitapçığın İçerisindeki Konular:

BAŞLARKEN

PRİM ORANLARI

1) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi...6
2) Genel Sağlık Sigortası Primi...7
3) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi...7
4) İşsizlik Sigortası Primi...7

İŞVERENLERİN PRİM ÖDEME İŞLEMLERİ
Primlerin Yasal Süresinde Ödenmiş Sayıldığı Durumlar...8
Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi...12
Prim Borçlarında Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulaması...13

GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI
1) Prime Esas Kazanç Miktarları...13
2) Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar...21
Yemek paraları...21
Çocuk zammı (yardımı)...21
Aile zammı (Yardımı)...22
3) Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar...23
Ayni yardımlar...23
Ölüm, doğum ve evlenme yardımları...24
Görev yollukları...24
Seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti...25
İhbar tazminatı...26
Kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı)...27
4) Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler...27
5) 2021 Yılı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar...28
5.1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları...28
5.2) Çırak ve öğrenciler için;...29
5.3) Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;...32
6) 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler...33
7) Prime Esas Kazanç Sınırlarının Dışında Kalan Ödemeler...35

PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMALARI

1. MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİMLERİ İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK İNDİRİM
1. 1. Yararlanma Şartları...38
1.2. Kapsamda Olanlar...39
1.3. Kapsam Dışı Olanlar...39

2. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ BEŞ PUANLIK İNDİRİM
2.1. Yararlanma Şartları...41
2.2. Kapsamda Olanlar...42
2.3. Kapsam Dışı Olanlar...43

3. 51 İL İLE GÖKÇEADA VE BOZCAADA İLÇELERİNDE MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI İŞVEREN HİSSESİ İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİM
3.1. Yararlanma Şartları...44
3.2. Kapsamda Olanlar...46
3.3. Kapsam Dışı Olanlar...46

4. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLARA İSTİNADEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
4.1. Yararlanma Şartları...49
4.2. Kapsamda Olanlar...49
4.3. Kapsam Dışı Olanlar...50
4.4. Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek...50
4.5. Destekten Yararlanılabilecek Süreler...50
4.6. Teşvikten Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih...52
4.7. Teşvikten Yararlandırılacak Sigortalı Sayısı...53

5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE SİGORTA PRİMİ SİGORTALI VE İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ
5.1. Yararlanma Şartları...56
5.1.1. Sigortalı Açısından...56
5.1.2. İşyeri Açısından...56

6. GENÇLERİN, KADINLARIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
6.1. Yararlanma Şartları...58
6.1.1. Sigortalı Açısından...58
6.1.2. İşveren Açısından...61
6.2. Ortalama Sigortalı Sayısı Hesabı...62
6.3. Teşvikten Yararlanma Süresi...64
6.3.1. 18 Yaşından Büyük Ve 29 Yaşından Küçük Erkekler İle 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılar...64
6.3.2. 1/3/2011 İla 31/12/2020 Tarihleri Arasında İşe Alınan 29 Yaşından Büyük Erkek Sigortalılar...65
6.3.3. Çalışmakta İken Mesleki Yeterlik Belgesi Alanlar Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Veren Orta Veya Yüksek Öğretimi Bitirenler...65

7. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
7.1. Yararlanma Şartları...70
7.1.1. Sigortalı Açısından...70
7.1.2. İşyeri Açısından...70

8. İLAVE İSTİHDAMA BAĞLI PRİM DESTEĞİ
8.1. Yararlanma Şartları...73
8.1.1. Sigortalı Açısından...73
8.1.2. İşyeri Açısından...73
8.2. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar...75
8.3. Alt İşverenler...75

9. ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMI HALİNDE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ
9.1. Kapsam Ve Yararlanma Şartları...77
9.2. Kapsama Girmeyen İşyerleri Ve Sigortalılar...78

10. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
10.1. Kapsamda Olan İşyerleri...79
10.2. Kapsam Dışı Olan İşyerleri...80
10.3. Kapsamda Olan Sigortalılar...80
10.3.1. Ar-Ge Personeli...80
10.3.2. Destek Personeli...81
10.4. Yararlanma Şartları...81
10.5. Teşvik Kapsamında Sağlanan Destek Ve Süresi...81
10.6. Net Ücret Alan Ar-Ge Sigortalılarının Prime Esas Kazancının Hesaplanması...83

11. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
11.1. Yararlanma Şartları...87

12. SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARINİSTİHDAMI HALİNDE PRİM TEŞVİKİ
12.1. Yararlanma Şartları...90
12.1.1. Sigortalı Yönünden...90
12.1.2. İşveren Yönünden...91

13. SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
13.1. Yararlanma Şartları...92
13.1.1. Sigortalı Yönünden...92
13.1.2. İşveren Yönünden...93
13.2. Yararlanma Süresi...93
13.3. Destek Tutarı...93

14. ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ UYGULAMASI
14.1. Yararlanma Şartları...95

15. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN 7. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN TEŞVİK UYGULAMASI
15.1. Yararlanma Şartları...101
15.2. Destek Ödemelerine İlişkin Başvurular...101
15.3. Ödemeler...102

16. 5 PUANLIK BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ
16.1. Yararlanma Şartları...103

17. GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ
17.1. Yararlanma Şartları...105

18. 2021 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
18.1. Kapsama Giren İşverenler...106

19. ARTI İSTİHDAMA BAĞLI PRİM DESTEĞİ
19.1. Yararlanma Şartları...108
19.2. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar...114
19.3. Alt İşverenler...114
19.4. Mahsuplaşma İşlemleri...115

20. İŞE DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ
20.1. Yararlanma Şartları...116
20.2. Ev Hizmetlerinde Çalışanlar...123
20.3. Alt İşverenler...123
20.4. Mahsuplaşma İşlemleri...123

21. İŞE DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ
21.1. Yararlanma Şartları...124
21.2. Destekten Yararlanma Süresi...130
21.3. Destek Tutarının Hesaplanması...131
21.4. Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler...132
21.5. 07316 Prim Desteğinden Yararlanan İşverenlerin Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar...133
21.6. Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli...133

22. NORMALLEŞME DESTEĞİ
22.1. Yararlanma Şartları...134
22.2. Destek Süresi...135
22.3. Destek Tutarı...135
22.4. Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli...135
22.5. Normalleşme Desteğine Yönelik Soru ve Cevaplar...136

23. 7319 SAYILI KANUN 4447 GEÇİCİ MADDE 31. MADDE TEŞVİKİ
23.1 Teşvikten Yararlanma Şartları...141
23.2 Teşvikten Sağlanan Fayda ve Menfaatler...142
23.3 Teşvikin Kapsamı ve Yaptırımlar...142

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMA

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM