GÜNCEL MEVZUAT
Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir - MuhasebeTR

Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir

Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN 2019 ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2018 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan; 

 1. Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
 2. Kolektif Şirketler,
 3. Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
 4. Anonim Şirketler,
 5. Limited şirketler,
 6. İş Ortaklıkları,
 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
 8. Adi komandit şirketler, 
 9. Kooperatifler,
 10. Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,   Kapanış onayı yaptırmak zorundadır.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

Bu yıl 30 Haziran Pazar gününe rastlamaktadır. Noterler Pazar günü çalışmamaktadır. (Nöbetçi noterler hariç) Tasdik süresi tartışması yaşanmaması için kapanış onayının son günü beklemeden daha önceden yapılmasını öneririz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(30.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
 2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
 3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
 4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
 5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
 6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM