GÜNCEL MEVZUAT
Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir - MuhasebeTR

Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir

Yevmiye Defteri’nin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN 2019 ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2018 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan; 

 1. Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
 2. Kolektif Şirketler,
 3. Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
 4. Anonim Şirketler,
 5. Limited şirketler,
 6. İş Ortaklıkları,
 7. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
 8. Adi komandit şirketler, 
 9. Kooperatifler,
 10. Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,   Kapanış onayı yaptırmak zorundadır.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

Bu yıl 30 Haziran Pazar gününe rastlamaktadır. Noterler Pazar günü çalışmamaktadır. (Nöbetçi noterler hariç) Tasdik süresi tartışması yaşanmaması için kapanış onayının son günü beklemeden daha önceden yapılmasını öneririz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

(30.05.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.06.2019)
 2. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) (18.06.2019)
 3. Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor (17.06.2019)
 4. 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149) (17.06.2019)
 5. 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV (15.06.2019)
 6. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2019)
 7. Geriye Yönelik Teşviklerinin Usul ve Esasları Açıklandı (14.06.2019)
 8. Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir (13.06.2019)
 9. SGK Genelgesi 2019/15 - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları (13.06.2019)
 10. Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019)

GÜNDEM