GÜNCEL MEVZUAT
KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi Hk. - MuhasebeTR

KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi Hk.

KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi Hk..

ANKARA

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Sayı : 2018/

Konu : KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi ilk.

TÜRMOB BAŞKANLIĞI' na

ANKARA

2018 Aralık dönemine İlişkin KDV beyannamesinin verilme süresi 24 Ocak 2019 Perşembe günü sona ermektedir.

Ocak ayında; KDV Beyannamelerinin yanı sıra SGK bildirimleri, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dönem sonu işlemleri bulunmaktadır.

Bu yoğun İş temposu göz önünde bulundurularak 24 Ocak 2019 tarihinin KDV ödemesinin son günü olan 28 Ocak 2019 tarihine uzatılması konusunda, Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımızla. 

Ali ŞAHİN

TÜMOB

(22.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM