GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri - MuhasebeTR

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri.

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki e-tebligat uygulaması ile 7102 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki e

-tebligat uygulamasının kapsamı,farkları ve benzerliklerine ilişkin Birliğimize gelen sorular dikkate alınarak ; söz konusu düzenlemelerin temel özelliklerine sık sorulan sorular çerçevesinde karşılaştırmalı tablo halinde Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu kapsamda

⎯Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-tebligatlar“ Elektronik Tebligat Sistemi (ETS)”,

⎯ Tebligat Kanunu ve elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan e- tebligatlar“Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)” üzerinden yapılmaktadır:

Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımı ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren düzenlemeler kapsamında olan kişiler zorunludur.

Her iki sisteme göre elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır

. Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93- 109’uncu maddelerine göre yapılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8’inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

Devamı İçin Tıklayınız

(17.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter Beyan Sisteminde Mükelleflere Gelen Güncelleme (25.04.2019)
  2. Elektronik Defter Beratları Yükleme Süresinin Uzatılmasını Talep Ettik (24.04.2019)
  3. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2019)
  4. Poşet Beyannamesi Defter Beyan Sistemine Eklendi (23.04.2019)
  5. Defter Beyan: 093-094-095 Tür Kodları Kullanıma Açılmıştır (22.04.2019)
  6. Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Mart Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.04.2019 Tarihine Uzatıldı (22.04.2019)
  7. Poşet Beyannamesi Süre Uzatımı Hakkında (20.04.2019)
  8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003) (19.04.2019)
  9. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)
  10. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

GÜNDEM