GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir - MuhasebeTR

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir.

“Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözümüne yönelik çalışma tamamlanmıştır. Bahse konu uyarıya ilişkin olarak “Hatalı Defterler” bölümünde yer alan “hatalı defterin silinmesi” sırasında, söz konusu deftere 1.1.2019 sonrasında yapılan gelir ve/veya gider kayıtları varsa, bu kayıtlar silinerek söz konusu defter iptal edilebilecektir. Elde edilen kazanç dikkate alındığında, bahse konu bölümde yer alan defterin hatalı olmadığı düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru” bilgisinin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

(10.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı (20.03.2019)
  2. Defter Beyan : Özel Matrah Satış Türü Seçeneğine “Stopaj Vardır/Yoktur” Butonu Eklenmiştir (19.03.2019)
  3. Yapılandırma Kanunu Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Nisan 2019 (18.03.2019)
  4. 7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ (18.03.2019)
  5. Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatımı Hk. (16.03.2019)
  6. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı (15.03.2019)
  7. Defter Beyan: Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş İşlemlerine Yönelik Çalışmanın Tamamlanması (15.03.2019)
  8. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) (15.03.2019)
  9. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) (15.03.2019)
  10. Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Doldurma (14.03.2019)

GÜNDEM