GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir | MuhasebeTR

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir.

“Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözümüne yönelik çalışma tamamlanmıştır. Bahse konu uyarıya ilişkin olarak “Hatalı Defterler” bölümünde yer alan “hatalı defterin silinmesi” sırasında, söz konusu deftere 1.1.2019 sonrasında yapılan gelir ve/veya gider kayıtları varsa, bu kayıtlar silinerek söz konusu defter iptal edilebilecektir. Elde edilen kazanç dikkate alındığında, bahse konu bölümde yer alan defterin hatalı olmadığı düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru” bilgisinin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

(10.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)
  3. “Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)
  4. ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)
  5. Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)
  6. 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)
  7. TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)
  8. Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)
  9. Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)
  10. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

GÜNDEM