GÜNCEL MEVZUAT
3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru | MuhasebeTR

3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru

3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru.

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek mensuplarına ve mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek, gelişen teknolojik imkanları kullanmak ve mevzuatsal duruma uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, meslek mensupları tarafından Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde yer alan, - Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve - Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır. 

(09.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)
  3. “Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)
  4. ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)
  5. Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)
  6. 7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)
  7. TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)
  8. Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)
  9. Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)
  10. Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

GÜNDEM