GÜNCEL MEVZUAT
İSMMMO: Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarını Gönderilmesine İlşikin Açıklama - MuhasebeTR

İSMMMO: Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarını Gönderilmesine İlşikin Açıklama

İSMMMO: Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarını Gönderilmesine İlşikin Açıklama .

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gereği, Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

01.01.2019 tarihinden itibaren ESKİ NESİL ÖKC (Yazar Kasa) kullanan mükelleflerin aylık dönemler halinde, her bir aya ilişkin KDV DAHİL SATIŞ TUTARI ile KDV TOPLAM TUTARI bilgilerini ilgili aya ait KDV beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar, tercih ettikleri bildirim yöntemine göre (a- İnternet Vergi Dairesi üzerinden, b-e-Arşiv uygulamasına kayıtlı ise e-Arşiv uygulaması aracılığı ile c-ÖKC firmaların bilgi işlem sistemleri-TSM-aracılığı ile) (Tercih bildirimi yapılmamış ise internet vergi dairesi üzerinden bildirim yapılacağı varsayılmaktadır) GİB’e elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir.

GİB tarafından yayınlanan uygulamaya ilişkin teknik kılavuzlar, rehberler ve açıklamalar www.ynokc.gib.gov.tr internet adresinde yer almakta olup önemli olanlarının linklerine duyurumuz altında da yer verilmiştir. GİB tarafından yayınlanan ve aşağıda linklerine yer verilen rehber ve kılavuzlarda da belirtildiği üzere; DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE 1.1.2019 dan itibaren dahil olan İşletme Hesabı esasındaki mükellefler ile uygulamanın başından beri kapsamda olan Basit Usul kapsamdaki mükelleflerin  Defter-Beyan sistemine Z raporlarını kayıt etmekte olduklarından, bu mükelleflerin ayrı bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamakta, sadece Bilanço esasında defter tutan mükelleflerin GİB’e ÖKC aylık raporlarını bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

GİB tarafından yapılan düzenlemeler dikkate alındığında; bildirimler AYLIK dönem bazında yapılacak ve BİR AYLIK DÖNEM içinde yapılan toplam satış tutarı (KDV dahil) ile KDV tutarı bildirime konu edilecektir.

YENİ NESİL ÖKC  (Yazar Kasa)  kullanan mükelleflerin ise, her hangi bir bildirim yapmasına gerek kalmadan bilgileri, cihazların bağlı bulunduğu ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri (TSM Merkezleri) aracılığı ile aktarılacak olup, bu aktarım için ise internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni nesil yazar kasaların internet bağlantılarının kontrol ettirilmesi otomatik olarak bildirimlerin GİB’e yapılmasını sağlamak bakımından önem arz ettiğinden, cezai bir sorumlulukla karşılaşmamak bakımından yeni nesil ÖKC’lerin internete sürekli bağlı olmaları gerekmektedir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla.

Yücel AKDEMİR

Başkan

SIK SORULAN SORULAR DOKÜMANI:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Tercih_bildiriminde_kimler_bulunmak_zorundadir_2.pdf

ÖKC MALİ RAPORLARININ GİB’E BİLDİRİM YÖNTEMİ TERCİHİ KILAVUZU:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Suru m_2_0_310720108.pdf

YENİ NESİL ÖKC’LERİN İNTERNET BAĞLANTISI HAKKINDA DUYURU:

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/25122018Duyuru-BaglantiZorunlulugu.pdf

(04.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
  2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
  3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
  4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
  5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
  6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
  7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
  8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
  9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
  10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM