GÜNCEL MEVZUAT
ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır - MuhasebeTR

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, 31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018 - 31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV, ÖTV ve Tapu Harcın da indirim yapılmış idi.

31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535,540 ve 541 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile Aşağıda belirtilen mallara ilişkin uygulama süresi 3 ay uzatılmıştır.

 KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ:

—KONUT/ İŞ YERİ:

Teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanan KONUT/İŞ YERİ teslimlerinde 31/03/2019 Tarihine kadar KDV % 8 oranında uygulanacaktır.

(Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek.

Arsa ve Arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulamaya devam edilecektir.)

—MOBİLYA:

287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ekindeki listede yer alan mobilyaların

(I SAYILI CETVEL) tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 8 oranı uygulanacaktır.

—TİCARİ ARAÇ:

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 1 oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar

(G.T.İ.P) Gümrük tarife cetvelindeki aşağıdaki numaralarda yer alan malların 31/03/2019 tarihine kadar tesliminde KDV oranı % 1 uygulanacaktır.

8701.20, 87.02 , 87.04 , 87.05 , 8716.20.00.00.00 , 8716.31.00.00.00 , 8716.39 ve

8716.40.00.00.00

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 1 oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar)

TAPU HARCI İNDİRİMİ :

Konut ve İş yeri alım satımlarında uygulanan Alıcıdan % 2, Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranındaki TAPU HARÇ tutarı 31/03/2019 Tarihine Kadar Alıcıdan % 1,5 - Satıcıdan % 1,5 olmak üzere toplam % 3 olarak uygulanacaktır.

Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında Tapu harcı uygulamasına devam edilecektir.

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİMİ:

—BEYAZ EŞYA

Karar ekindeki 3 SAYILI CETVEL de belirtile eşyalarda Özel Tüketim Vergisi Oranı 31/03/2019 Tarihine kadar % 0 olarak uygulanacaktır.

--MOTOSİKLETLER (MOPEDLER DAHİL)

540 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıdaki oranlar 31/03/2019 tarihine kadar ÖTV oranı (0) olarak uygulanacaktır.

ÖTV II SAYILI LİSTE

G.T.İ.P

MAL İSMİ

Vergi oranı

%

87.11

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun

olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

- Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

0

 

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört

tekerlekli taşıtlar

0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

0

 

 

 

—BİNEK OTOMOBİL

 • Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan indirilmiştir. (Karar ekindeki 2 SAYILI CETVEL)

31/03/2019’ a kadar uygulanacak YENİ ÖTV ORANLARI:

G.İ.T.P NO 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar :

  1. Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
  2. --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı %30
  3.  
  4. --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı

%35

Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR Başkan

EK:

--31/10/2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 535 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 540 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

(02.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 2. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 3. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 4. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 5. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)
 6. Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir (03.08.2019)
 7. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508) (03.08.2019)
 8. 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereğince Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinin (Malmüdürlüklerinin) Otomasyona Geçtiği Hakkında Duyuru (02.08.2019)
 9. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (02.08.2019)
 10. Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru (01.08.2019)

GÜNDEM