GÜNCEL MEVZUAT
ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır - MuhasebeTR

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, 31/10/2018 Tarihli ve 30581 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31/10/2018 - 31/12/2018 Tarihleri arasında uygulanmak üzere bazı mallarda KDV, ÖTV ve Tapu Harcın da indirim yapılmış idi.

31/12/2018 Tarih ve 4. Mükerrer 30642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 535,540 ve 541 Sayılı Cumhurbaşkanı kararları ile Aşağıda belirtilen mallara ilişkin uygulama süresi 3 ay uzatılmıştır.

 KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ:

—KONUT/ İŞ YERİ:

Teslimlerinde % 18 KDV oranı uygulanan KONUT/İŞ YERİ teslimlerinde 31/03/2019 Tarihine kadar KDV % 8 oranında uygulanacaktır.

(Teslimlerinde % 1 KDV oranı uygulanan konutlarda % 1 olarak devam edilecek.

Arsa ve Arazi teslimlerindeki KDV oranı % 18 olarak uygulamaya devam edilecektir.)

—MOBİLYA:

287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ekindeki listede yer alan mobilyaların

(I SAYILI CETVEL) tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 8 oranı uygulanacaktır.

—TİCARİ ARAÇ:

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 1 oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar

(G.T.İ.P) Gümrük tarife cetvelindeki aşağıdaki numaralarda yer alan malların 31/03/2019 tarihine kadar tesliminde KDV oranı % 1 uygulanacaktır.

8701.20, 87.02 , 87.04 , 87.05 , 8716.20.00.00.00 , 8716.31.00.00.00 , 8716.39 ve

8716.40.00.00.00

Ticari araçların tesliminde uygulanan % 18 oranındaki KDV yerine; 31/03/2019 Tarihine kadar % 1 oranı uygulanacaktır. (Binek Otomobil Dışındaki Tüm Ticari Araçlar)

TAPU HARCI İNDİRİMİ :

Konut ve İş yeri alım satımlarında uygulanan Alıcıdan % 2, Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranındaki TAPU HARÇ tutarı 31/03/2019 Tarihine Kadar Alıcıdan % 1,5 - Satıcıdan % 1,5 olmak üzere toplam % 3 olarak uygulanacaktır.

Arsa ve arazi alım satımında Alıcıdan % 2 Satıcıdan % 2 toplam % 4 oranında Tapu harcı uygulamasına devam edilecektir.

 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİMİ:

—BEYAZ EŞYA

Karar ekindeki 3 SAYILI CETVEL de belirtile eşyalarda Özel Tüketim Vergisi Oranı 31/03/2019 Tarihine kadar % 0 olarak uygulanacaktır.

--MOTOSİKLETLER (MOPEDLER DAHİL)

540 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıdaki oranlar 31/03/2019 tarihine kadar ÖTV oranı (0) olarak uygulanacaktır.

ÖTV II SAYILI LİSTE

G.T.İ.P

MAL İSMİ

Vergi oranı

%

87.11

87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun

olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

- Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

0

 

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört

tekerlekli taşıtlar

0

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

0

 

 

 

—BİNEK OTOMOBİL

 • Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan indirilmiştir. (Karar ekindeki 2 SAYILI CETVEL)

31/03/2019’ a kadar uygulanacak YENİ ÖTV ORANLARI:

G.İ.T.P NO 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar :

  1. Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler
  2. --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı %30
  3.  
  4. --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar ÖTV oranı

%35

Sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR Başkan

EK:

--31/10/2018 TARİH VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 535 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 540 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

--30/12/2018 TARİH VE 541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

(02.01.2019)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
 2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
 3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
 4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
 5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
 6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
 7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
 8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
 9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
 10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM