GÜNCEL MEVZUAT
ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde Ödenmesi Gereken Tutarları Süresinde Ödemeyen Borçlulara, Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkanı - MuhasebeTR

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde Ödenmesi Gereken Tutarları Süresinde Ödemeyen Borçlulara, Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkanı

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde Ödenmesi Gereken Tutarları Süresinde Ödemeyen Borçlulara, Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkanı.

Değerli Üyemiz,

28.12.2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile;

- Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 inci maddenin yürürlüğe girdiği 28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28 Şubat 2019  tarihine kadar (bu tarih dahil), ödenmeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükmünden yeniden yararlanma imkanı sağlandı.

- Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

(28.12.2018)

GÜNDEM