GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı - MuhasebeTR

TÜRMOB: İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı

TÜRMOB: İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

29.5.2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca,

ÖZET            :

sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31.12.2019 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

İLAVE 6 PUANLIK TEŞVİK KAPSAMI, YARARLANMA ŞARTLARI VE UYGULAMASI:

İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. 6 puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.

36 ilin yer aldığı Ekli (I) ve (II) Sayılı Listede teşvik uygulaması 2018 yılı sonunda ermişti. Ancak

26.12.2018 tarihli 30637 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2018/503Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Teşvik süresi; 

 1. Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2019 tarihine kadar, 
 2. Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2019 tarihine kadar, 
 3. Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31.12.2019 tarihine kadar uygulanacaktır. 

Söz konusu teşvikten yararlanmak için;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması, 
 • Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam esiliyor olması,          gerekmektedir.

Saygılarımızla…

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave

Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 503) tam metni>>>

İlave 6 Puanlık Teşvikten Yararlanma Süreleri ve İlleri Gösteren

 Güncel Liste

Ekli (I) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2018

Ekli (II) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2018

Ekli (III) Sayılı Liste

Son Tarih: 31.12.2018

1-Afyonkarahisar 

1-Adıyaman 

1-Ağrı 

2-Amasya 

2-Aksaray 

2-Ardahan 

3-Artvin 

3-Bayburt 

3-Batman 

4-Bartın 

4-Çankırı 

4-Bingöl 

5-Çorum 

5-Erzurum 

5-Bitlis 

6-Düzce 

6-Giresun 

6-Diyarbakır 

7-Elazığ 

7-Gümüşhane 

7-Hakkâri 

8-Erzincan 

8-Kahramanmaraş 

8-Iğdır 

9-Hatay 

9-Kilis 

9-Kars 

10-Karaman 

10-Niğde 

10-Mardin 

11-Kastamonu 

11-Ordu 

11-Muş 

12-Kırıkkale 

12-Osmaniye 

12-Siirt 

13-Kırşehir 

13-Sinop 

13-Şanlıurfa 

14-Kütahya 

14-Tokat 

14-Şırnak 

15-Malatya 

15-Tunceli 

15-Van 

16-Nevşehir 

16-Yozgat 

Gökçeada-Bozcaada ilçeleri 

17-Rize 

 

 

18-Sivas 

 

 

19-Trabzon 

 

 

20-Uşak 

 

 

(26.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi (20.02.2019)
 2. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödemeler İçin Son Gün 28 Şubat 2019 (20.02.2019)
 3. İkale Sözleşmesi veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde (20.02.2019)
 4. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) (20.02.2019)
 5. İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)
 6. Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)
 7. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)
 8. Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)
 9. Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)
 10. Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

GÜNDEM