GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliklerinin Yararlanacağı Teşvikler Nelerdir? - MuhasebeTR

TÜRMOB: Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliklerinin Yararlanacağı Teşvikler Nelerdir?

TÜRMOB: Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliklerinin Yararlanacağı Teşvikler Nelerdir?.

SGK tarafından, yayımlanan 12/12/2018 tarih 16949391 sayılı genel yazı ile vakıf üniversiteleri ile okul aile birliklerinin geriye yönelik teşvik

ÖZET : uygulamalarından, %5 puan teşviki ve 5510 sayılı yasanın Ek 2 inci maddesinde açıklanan devlet yatırımlarında uygulanan teşvik hariç diğer teşviklerden yararlanamayacağı açıklanmıştır.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN YARARLANACAĞI TEŞVİKLERİN DEĞERLENDİRMESİ: 
5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen  5 puanlık teşvik indiriminden 01.03.2011 tarihinden itibaren, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar için yararlanılamayacağı belirtilmiştir. Ancak daha sonra yapılan düzenleme sonucunda vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılan sigortalılar için 9/12/2016 tarihinden sonra %5 puanlık teşvik indiriminden yararlanılabileceği açıklanmıştır.

21/3/2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen EK16’ıncı madde ile  getirilen düzenleme sonucunda vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birliklerinin, ek 17’nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, 01/4/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamayacağı, yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve indirimlerinin değiştirilemeyeceğine hükmedilmiştir.

Buna göre, vakıf üniversiteleri ile okul aile birliklerine ait işyerleri için;

 1. Beş puanlık indiriminin yürürlüğe girdiği 1/10/2018 tarihinden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/3/2011 tarihine kadar olan süreler ile 9/12/2016 tarihi ile 2018/Mart ve öncesi aylar arasında kalan süreler için 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan %5 puanlık teşvik uygulamasından yararlanabilecekleri buna karşılık 1/3/2011 tarihi ile 8/12/2016 tarihi arasındaki süreler için 1/6/2018 tarihine kadar başvurulmuş olsa dahi geriye yönelik 5 puanlık indirimden yararlanılamayacağı,
 2. 5510 sayılı kanunun Ek-2 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 18/8/2009 tarihi ile 6322 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/6/2012 tarihine kadar olan süre için 1/6/2018 tarihine kadar başvuru yapılmış olmak şartıyla 5510 sayılı Kanunun Ek-2 inci maddesinde açıklanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca

Uygulanan Teşvikten geriye yönelik olarak yararlanılabileceği,
Buna karşılık, 5510 sayılı kanunun 81’inci maddesinin (i) bendinde düzenlenen teşvikten, ilave 6 puanlık teşvik indiriminden, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunun 50’inci maddesi, geçici 9’uncu, geçici 10’uncu, geçici 15’inci, geçici 17’inci, geçici 19’uncu ve geçici 20’inci maddelerinde öngörülen prim desteklerinden, 1/6/2018 tarihine kadar başvurulmuş olsa dahi geriye yönelik olarak yararlanılması mümkün değildir.

Genel Yazıda, yukarıda açıklandığı üzere geriye yönelik olarak yararlanılmaması gereken bir teşvikten yararlanılması halinde bunların geri alınacağı açıklanmıştır. Ancak geri alınacak tutara gecikme zammı ve faizi uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmamıştır. Geriye yönelik yararlanılmaması gerektiği halde yararlanılan teşvik işlemlerine SGK tarafından izin verildiğinden geri alınacak tutarlara gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmayacağı değerlendirilmektedir. 

Saygılarımızla…

(20.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
 2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
 3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
 4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
 5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
 6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM