GÜNCEL MEVZUAT
İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | MuhasebeTR

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

12 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete Sayı : 30476

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Bu derslerin notlarının aktarılması, Üniversitenin not dönüşümü sistemi esas alınarak yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2011

27919

 

(12.07.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Defter-Beyan Sisteminin Beta Sürümü Açıldı (14.11.2018)
  2. Defter Beyan Sistemi Önemli Duyurular (14.11.2018)
  3. İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. (12.11.2018)
  4. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. (12.11.2018)
  5. Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2018)
  6. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.11.2018)
  7. Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (08.11.2018)
  8. SGK Genelgesi Harcama Yetkisi 2018/37 (06.11.2018)
  9. TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, 7143 Sayılı Yapılandırma 2’inci Taksitinin Son Ödeme Süresini Uzatmayacak (05.11.2018)
  10. ASMMMO: 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tapu Harcı ve Bazı Malların KDV, ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (03.11.2018)

GÜNDEM