GÜNCEL MEVZUAT
SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti | MuhasebeTR

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti.

İşverenlerimizin, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı işletime alınmıştır.

Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”,  “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103) , geçici 20 nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Dosyayı indir

(10.05.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor (21.09.2018)
  2. TÜRMOB: Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı (21.09.2018)
  3. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) (20.09.2018)
  4. TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı (19.09.2018)
  5. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (19.09.2018)
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)
  7. Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)
  8. TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)
  9. ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)
  10. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)

GÜNDEM