GÜNCEL MEVZUAT
2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017 Olarak Belirlendi | MuhasebeTR

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017 Olarak Belirlendi

 2017 YILI ŞUBAT AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİN SON ÖDEME TARİHİ 26 ARALIK 2017 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

 

ÖZET

 

:

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 32’nci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34 üncü madde eklenmiş, eklenen geçici madde ile 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile 5510 Sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihi 26/12/2017 olarak belirlenmiştir.

 

2017/KASIM AYINA İLİŞKİN BAZI PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin geçici 34’üncü maddesinde;

“Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72’nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.”

Hükmü getirilmiştir.

Buna göre

2017 yılı Kasım ayına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalılara ait sigorta primleri,

5510 sayılı yasanın geçici 72’nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihi 26.12.2017 olarak belirlenmiştir.

Buna karşılık son ödeme tarihi 31.12.2017 olan 6736 sayılı Yapılandırma Kanununun 5. Taksiti ile 7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 3. Taksitinin son ödeme tarihinde ve primlerini kendi ödeyen sigortalıların prim ödeme tarihlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Yine primlerini KDV alacağı ile ödeyen işverenlerin son ödeme tarihinde de bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Saygılarımızla….

(07.12.2017)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. SGK: Emekli Maaşlarına Yapılan Zamdan Kaynaklanan Fark Ücretlerine İlişkin Duyuru (21.07.2018)
  2. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yapılan Değişiklik Hakkında (20.07.2018)
  3. GİB: Enflasyon Düzeltme Beyannamesi Hk. Duyuru; (19.07.2018)
  4. GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (17.07.2018)
  5. TÜRMOB: İlave İstihdam Teşvikinin Usul ve Esaslari Açıklandı (14.07.2018)
  6. ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun'a Göre Yapılması Gereken Yevmiye Kayıtları (13.07.2018)
  7. 1188     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’In Seçildiğine Dair Karar (13.07.2018)
  8. İSMMMO: Şirketlerin Döviz Kazandırıcı Gelirlerinin Bankalara Tevsikine İlişkin SMMM Rapor Örneği (12.07.2018)
  9. ASMMMO: 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması (12.07.2018)
  10. Düzeltme: Cumhurbaşkanlığı Kararı İle İlgili (12.07.2018)

GÜNDEM