GÜNCEL MEVZUAT
BKK 2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar | MuhasebeTR

BKK 2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

07 Ekim 2017
Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30203 

Karar Sayısı : 2017/10841

Borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için net borçlanma limitinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 13/9/2017 tarihli ve 23534 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10841 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) Borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için yüzde beş oranında artırılan net borçlanma limitinin ilave yüzde beş oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 2– (1) Bu Karar Kararname tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(07.10.2017)

GÜNDEM