GÜNCEL MEVZUAT
BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar | MuhasebeTR

BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

 Sayı: 30138 

Karar Sayısı : 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 
4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1
– (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oram % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.
MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(29.07.2017)

GÜNDEM